Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г.П."

СТОРІНКА 107

Завдання  2

3 • 7 + 4 • 8 = 21 + 32 = 50 + 3 = 53

18 : 3 + 3 • 9 = 6 + 27 = 27 + 3 + 3 = 30 + 3 =  33

54 + 4 • 9 = 54 + 36 = 80 + 10 = 90

28 : 4 + 35 : 5 = 7 + 7 = 14

12 : 2 + 5 • 7 = 6 + 35 = 35 + 4 + 2 = 40 + 2 = 42

 

Завдання 3

1) Задача із зайвими даними

25 дітей класу щодня робить ранкову зарядку. З них 15 дітей потім обтирається вологим руш­ником, а приймає прохолодний душ — у 5 разів менше, ніж об­тирається. Скільки дітей загарто­вується після ранкової зарядки?

Обтирається

Приймає душ

Всього

15 дітей

у 5 разів менше

?

Короткий запис

Обтирається — 15 дітей

Приймає душ — ?, у 5 разів менше

Всього — ?

Схема

Вираз   15 : 5 + 5

Короткий запис №1

Обтирається — 15 дітей

Приймає душ — ?, у 5 разів менше

Короткий запис №2

Обтирається — 15 дітей

Приймає душ — 3 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей обтирається вологим рушником?

2) Скільки дітей загарто­вується після ранкової зарядки?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (уч.) – учнів обтираються вологим рушником

2) 3 + 15 = 18 (уч.) – дітей загарто­вується після ранкової зарядки

Відповідь: після ранкової зарядки загартовується 18 учнів

 

2) У басейні 15 дітей було в си­ніх шапочках, 5 — у червоних, а в зелених — у 5 разів менше, ніж у червоних і синіх разом. Скільки дітей було в зелених шапочках?

Короткий запис

Сині і червоні — ?, 15 дітей і 5 дітей

Зелені — ?, у 5 разів менше, ніж у синіх і червоних разом

Схема

Вираз   (15 + 5) : 5

Короткий запис №1

Сині шапочки — 15 дітей

Червоні шапочки — 5 дітей

Всього — ?

Короткий запис №2

Сині і червоні — 20 дітей

Зелені — ?, у 5 разів менше

План розв’язування

1) Скільки дітей було в синіх і червоних шапочках разом?

2) Скільки дітей було в зелених шапочках?

Розв’язання

1) 15 + 5 = 20 (д.) – дітей в синіх і червоних шапочках разом

2) 20 : 5 = 4 (д.) – дітей було в зелених шапочках

Відповідь: у зелених шапочках було 4 дітей

� Склади задачу про загартовування за третім ви­разом (25 : 5) + 15

25 дітей щодня робить ранкову зарядку. З них приймає прохолодний душ — у 5 разів менше дітей, ніж робить зарядку, а 15 інших дітей обтираються вологим руш­ником.  Скільки дітей загарто­вується після ранкової зарядки?

 

Завдання 4 Поставили дужки, щоб рівності були правильними:

6 • (5 – 3) = 6 • 2 = 12     (32 – 8) : 4 = 24 : 4 = 6     12 : (2 + 2) = 12 : 4 = 3

 

Завдання 5 Радіус кола 3 см із центром О. Які з відрізків, що проходять через точку О, можуть бути діамет­ром: АВ = 8 см, CD = 6 см, МК = 4 см, ОР = 6 см?

Міркуємо так

Діаметр кола – це сума двох радіусів, тому  3 + 3 = 6 (см)  відрізок CD є діаметром кола із центром О і радіусом 3 см

 

Завдання 6 Перед сном загартовуються 3 дівчаток класу, а хлопчиків — у 2 рази більше. Скільки всього дітей класу загартовуються перед сном?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

3 дітей

у 2 рази більше

?

Короткий запис

Дівчатка — 3 дітей

Хлопчики — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз    3 + 3 • 2

Короткий запис №1

Дівчатка — 3 дітей

Хлопчики — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Дівчатка — 3 дітей

Хлопчики — 6 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки хлопчиків загартовуються перед сном?

2) Скільки всього дітей класу загартовуються перед сном?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (х.) – хлопчиків загартовуються перед сном

2) 3 + 6 = 9 (д.) – всього дітей класу загартовуються перед сном

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо загартовується 3 дівчаток, а хлопчиків — у 2 рази більше, це також означає, що була  1 частина і 2 таких частин , тоді разом 3 частини по 3 дітей

3 • 3 = 9 (д.) – всього дітей класу загартовуються перед сном

Відповідь: перед сном загартовуються 9 дітей класу

 

Завдання 7

1 м – 3 дм = 10 дм – 3 дм = 7 дм      1 м – 3 см = 100 см – 3 см = 97 см

З дм • 4 = 12 дм     1 м 2 дм : 6 = (10 дм + 2 дм) : 6 = 12 дм : 6 = 2 дм

 

Урок 87  Завдання 1 Взаємозв'язок множення і ділення

(з рівності на множення можна скласти рівності на ділення)

«Родина» чисел 5, 6, 30 при множенні:

6 • 5 = 30    5 • 6 = З0    30 : 5 = 6    30 : 6 = 5

 

СТОРІНКА 108

Завдання 2  Таблиця множення числа 6:  6 • 2 = 12    6 • 3 = 18

6 • 4 = 24   6 • 5 = 30    6 • 6 = 36    6 • 7 = 42    6 • 8 = 48   6 • 9 = 54

Таблиця ділення на число 6:      12 : 6 = 2    18 : 6 = 3    24 : 6 = 4

30 : 6 = 5       36 : 6 = 6     42 : 6 = 7   48 : 6 = 8    54 : 6 = 9

 

Завдання 3

30 : 6 + 17 = 5 + 17 = 17 + 3 + 2 = 20 + 2 = 22

30 – 24 : 6 = 30 – 4 = 26      (96 – 42) : 6 = 54 : 6 = 9

 

Завдання 4 У шкільному медіа-гуртку 6 дівчаток, а хлопчи­ків — у 2 рази менше. На скільки більше дівчаток, ніж хлопчиків у медіа-гуртку?

Короткий запис

Дівчатка — 6 дітей; на ? більше

Хлопчики — ?, у 2 рази менше

Схема

Вираз    6 – 6 : 2

Короткий запис №1

Дівчатка — 6 дітей

Хлопчики — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Дівчатка — 6 дітей, на ? більше

Хлопчики — 3 дітей

План розв’язування

1) Скільки хлопчиків у медіа-гуртку?

2) На скільки більше дівчаток, ніж хлопчиків у медіа-гуртку?

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (х.) – хлопчиків у медіа-гуртку

2) 6 – 3 = 3 (д.) – на стільки більше дівчаток, ніж хлопчиків у медіа-гуртку  

Відповідь: на 3 дівчаток більше, ніж хлопчиків

 

Завдання 5 На заняттях медіа-гуртка діти готували рекламу 2 рази, вели репортаж — у 3 рази більше, а виїж­джали на зйомки — на 2 рази менше, ніж вели репортаж. Скільки разів діти виїжджали на зйомки?

Короткий запис

Реклама — 2 рази

Репортажі — ?, у 3 рази більше, ніж реклами

Зйомки — ?, на 2 рази менше, ніж репортажів

Схема

Вираз   2 • 3 – 2   

Короткий запис №1

Реклама — 2 рази

Репортажі — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Репортажі — 6 разів

Зйомки — ?, на 2 рази менше

План розв’язування

1) Скільки разів діти виїжджали на репортажі?

2) Скільки разів діти виїжджали на зйомки?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (р.) – разів діти виїжджали на зйомки

2) 6 – 2 = 4 (р.) – разів діти виїжджали на зйомки

Відповідь: на зйомки діти виїжджали 4 рази

� Зміни запитання так, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія. Скільки всього разів діти виїжджали на заняттях медіа-гуртка?

 

Завдання 6 Знайшли помилки (дужки змінюють порядок дій)

(21 : 3) + 20 = 7 + 20 = 27      (90 – 30) : 6 = 60 : 6 = 10

(28 – 8) : 4 = 20 : 4 = 5           (16 + 18) : 3 = 24 : 3 = 8

(45 – 10) : 5 = 35 : 5 = 7         41 – 21 + 5 = 20 + 5 = 25

 

Завдання 7 Проста задача на ділення

Щоб підготувати проект, 27 учнів класу об'єдна­лися порівну в 3 групи. Скільки учнів в одній групі?

27 учнів — це 3 групи по ? учнів

Короткий запис

У групі — ? уч., 27 учнів розділити на 3 порівну

Схема

Розв’язання

27 : 3 = 9 (уч.) – учнів в одній групі

Відповідь: в одній групі 9 учнів

 

Завдання 8

54 – 54 : 6 = 54 – 9 = 54 – 4 – 5 = 50 – 5 = 45

18 : 6 + 33 = 3 + 33 = 36    48 : 6 + 42 : 6 = 8 + 7 = 15

(90 – 42) : 6 = (90 – 40 – 2) : 6 = 48 : 6 = 8

 

Урок 88 Завдання 1

1) Суму чисел 12 і 16 зменш у 2 рази:  (12 + 16) : 2 = 12 : 2 + 16 : 2 = 6 + 8 = 14

2) Число 5 помнож на різницю чисел 20 і 12:  5 • (20 – 12) = 5 • 8 = 40

3) Різницю чисел 54 і 27 зменш у 3 рази:  (54 – 27) : 3 = (54 – 24 – 3) : 3 = 27 : 3 = 9

4) Число 70 зменш на добуток чисел 5 і 9: 70 – 5 • 9 = 70 – 45 = 20 + (50 – 45) = 20 + 5 = 25

5) Число 26 збільш на частку чисел 21 і 3: 26 + 21 : 3 = 26 + 7 = 26 + 4 + 3 = 30 + 3 = 33

Інші завдання дивись тут...