Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 111

Урок 90 Завдання 1

1) 80 – 35 : 5 = 80 – 7 = 73   80 – 15 : 3 = 80 – 5 = 75     80 – 45 : 5 = 80 – 9 = 71

2) 28 + 4 • 6 = 28 + 24 = 28 + 2 + 22 = 52       8 + 4 • 8 = 28 + 32 = 50 + 10 = 60

28 + 5 • 7 = 28 + 35 = 28 + 2 + 33 = 30 + 33 = 63

 

Завдання 2 Татові 32 роки, а мама — на 4 роки молодша (менше років) від нього. Скільки років сину, якщо він у 4 рази молод­ший від мами?

Короткий запис

Тато — 32 роки

Мама — ?, на 4 роки менше, ніж татові

Син — ?, у 4 рази менше, ніж мамі

Схема

Вираз  (32 – 4) : 4

Короткий запис №1

Тато — 32 роки

Мама — ?, на 4 роки менше

Короткий запис №2

Мама — 28 років

Син — ?, у 4 рази менше

План розв’язування

1) Скільки років мамі?

2) Скільки років сину?

Розв’язання

1) 32 – 4 = 28 (р.) – років мамі

2) 28 : 4 = 7 (р.) – років сину

Відповідь: сину 7 років

 

Завдання 3 Коли мамі буде 41 рік, дочці виповниться 11 років. Нині мамі 33 роки. Скільки нині років дочці?

Міркуємо так

1) 41 – 11 = 30 (р.) – на стільки менше років дочці, ніж мамі

2) 33 – 30 = 3 (р.) – років дочці нині

2 спосіб

1) 41 – 33 = 8 (р.) – років ще має пройти

3) 11 – 8 = 3 (р.) – років дочці нині

Відповідь: нині дочці 3 роки

 

Завдання 4 Склади задачі про вік за виразом 15 : 5

(Задачі на кратне порівняння) Оленці 5 років, а старшому братові – 15 років. У скільки разів Оленка молодша, ніж брат?

Оленці 5 років, а старшому братові – 15 років. У скільки разів брат старший за Оленку? (Задача на зменшення у декілька разів) Оленці 15 років, а брат у 5 разів молодший. Скільки років братові?

 

Завдання 5 Одиниці вимірювання

З м – 2 дм = 30 дм – 2 дм = 28 дм = 2 м 8 дм

3 дм + 5 см • 8 = 3 дм + 40 см = 3 дм + 4 дм = 7 дм

1 м – 4 см • 5 = 1 м – 20 см = 100 см – 20 см = 80 см

 

Завдання 6 Від паперового п'ятикутника відріза­ли чотирикутник. Яка фігура залишила­ся?

утвориться трикутник

утвориться чотирикутник

Завдання 7 Доньці 4 роки, синові — на 2 роки більше, а мамі — 24 роки. У скільки разів мама старша за сина?

Короткий запис

Донька — 4 роки

Син — ?, на 2 роки більше, ніж доньці

Мама — 24 роки, у разів більше, ніж синові

Схема

Вираз  24 : (4 + 2)

Короткий запис №1

Донька — 4 роки

Син — ?, на 2 роки більше

Короткий запис №2

Син — 6 років

Мама — 24 роки, у разів більше

План розв’язування

1) Скільки років синові?

2) У скільки разів мама старша за сина?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (р.) – років синові

2) 24 : 6 = 4 (рази) – у стільки разів мама старша за сина

Відповідь: у 4 рази мама старша за сина

� На скільки років мама старша за сина? За доньку?

24 – 6 = 18 (р.) – на стільки років мама старша за сина

24 – 4 = 20 (р.) – на стільки років мама старша за доньку

 

Завдання 8        28 + 2 • 6 = 28 + 12 = 30 + 10 = 40

(36 – 12) : З = 24 : 3 = 8       28 : (4 + 3) = 28 : 7 = 4

 

Урок 91 Завдання 1 Переставний закон множення 

2 • З = 3 • 2 = 6   4 • 5 = 5 • 4 = 20    3 • 4 = 4 • 3 = 12

 

СТОРІНКА 112

Завдання 2  5 • 3 = 15  (3 рядки по 5 клітинок)  3 • 5 = 15  (5 стовпців по 3 клітинки)

 

Завдання 3  2 • 3 • 4 = 6 • 4 = 24   2 • 4 • 3 = 8 • 4 = 24    3 • 2 • 4 = 6 • 4 = 24

 

Завдання 4 Проста задача на кратне порівняння

Тато подарував мамі букет з 5 тюльпанів. А діти намалювали букет з 15 тюльпанів. У скільки разів більше діти намалювали тюльпанів?

Короткий запис

Тато — 5 тюльпанів

Діти — 15 тюльпанів, у ? разів більше

Схема

Розв’язання

15 : 5 = 3 (рази) – у стіль­ки разів більше діти намалювали тюльпанів

Відповідь: у 3 рази більше діти намалювали тюльпанів

 

Завдання 5  Накреслені вертикально відрізок КМ; горизон­тально відрізок АВ; похило відрізок СD

 

Завдання 6 Нарцис і тюльпан росли в однакових горщиках. Висота горщика на 6 см менша від висоти нарциса, а від висоти тюльпана — на 10 см. Порівняй висоту нарциса та тюльпана. Накресли діаграму

10см □

9 см □

8 см □

7 см □

6 см □ □

5 см □ □

4 см □ □

3 см □ □

2 см □ □

1 см □ □

_ см □ □ горщик

Тюльпан_Нарцис

Візьмемо за початок відліку горщик, тоді

10 – 6 = 4 (см) – на стільки сантиметрів вищий тюльпан, ніж нарцис (на стільки сантиметрів нижчий нарцис, ніж тюльпан)

Завдання 7 Щоб привітати дівчаток з весною, хлопчики принесли 9 гілочок мімози, а коробок цукерок — у 2 рази більше. На скільки більше принесли коро­бок цукерок, ніж гілочок мімози?

Короткий запис

Мімоза — 9 штук

Коробки — ?, у 2 рази більше; на ? штук більше

Схема

Вираз    9 • 2 – 9  

Короткий запис №1

Мімоза — 9 штук

Коробки — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Мімоза — 9 штук

Коробки — 18 штук, на ? штук більше

План розв’язування

1) Скільки коробок цукерок принесли хлопчики?

2) На скільки більше принесли коро­бок цукерок, ніж гілочок мімози?

Розв’язання

1) 9 • 2 = 18 (к.) – коробок цукерок принесли хлопчики

2) 18 – 9 = 9 (шт.) – на стільки більше принесли коро­бок цукерок, ніж гілочок мімози

Відповідь: принесли на 9 коробок більше цукерок, ніж гілочок мімози

 

Завдання 8 Переставний закон множення

2 • 4 = 4 • 2     3 • 5 = 5 • 3    4 • 3 = 3 • 4

 

СТОРІНКА 113

Урок 92 Завдання 1  Доведи двома способами, що 7 • 3 = 21

Міркуємо так.    7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21 + 7 = 28

3 • 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 9 + 9 + 3 = 18 + 3 = 21

 

Завдання 2 Таблиця множення числа 7 (у таблиці множення числа 7 наступний добуток на 7 більший за попередній, а попередній добуток на 7 менший, ніж наступний)

7 • 2 = 7 + 7 = 14

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 14 + 7 = 21

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 21 + 7 = 28

7 • 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 28 + 7 = 35

7 • 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 + 7 = 42

7 • 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 + 7 = 49

7 • 8 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49 + 7 = 56

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56 + 7 = 63

Таблиця множення на число 7 (додавання семи однакових доданків):

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

3 • 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28

5 • 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

6 • 7 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

7 • 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49

8 • 7 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63

 

Завдання 3  Порядок дій

7 • 7 + 28 = 49 + 28 = 49 + 1 + 27 = 50 + 27 = 77     70 – 7 • 4 = 70 – 28 = 40 + (30 – 28) = 40 + 2 = 42

7 • 3 – 9 = 21 – 9 = 21 – 1 – 8 = 20 – 8 = 12             12 + 7 • 6 = 12 + 42 = 54

7 + 5 + 7 • 3 = 7 + 5 + 21 = 21 + 7 + 2 + 3 = 33    (32 – 25) • 8 = (32 – 22 – 3) • 8 = (10 – 3) • 8 = 7 • 8 = 56

 

Завдання 4 За таблицею множення учень обчислив 15 вира­зів за 5 хв. Потім він вивчив таблицю і за той самий час обчислив 20 виразів. На скільки більше виразів став обчислювати учень за 1 хв?

Міркуємо так

1 спосіб

15 виразів — це 5 хв по ? виразів

20 виразів — це 5 хв по ? виразів

Короткий запис

Спочатку — ? в., 15 виразів розділити на 5 порівну

Потім — ? в., 20 виразів розділити на 5 порівну; на ? більше

Вираз  20 : 5 - 15 : 5

Короткий запис №1

Спочатку — ? в., 15 виразів розділити на 5 порівну

Короткий запис №2

Потім — ? в., 20 виразів розділити на 5 порівну

Короткий запис №3

Спочатку — 3 вирази

Потім — 4 вирази, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки виразів учень обчислив спочатку?

2) Скільки виразів учень обчислив потім?

3) На скільки більше виразів став обчислювати учень за 1 хв?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (в.) – виразів обчислив за 1 хв спочатку

2) 20 : 5 = 4 (в.) – виразів обчислив за 1 хв потім

3) 4 – 3 = 1 (в.) – на стільки більше виразів став обчислювати учень за 1 хв

 

2 спосіб 

Спочатку обчислимо на скільки більше виразів став обчислювати учень за  5 хвилин, а потім – за хвилину, тоді

Вираз (20 – 15) : 5 

Короткий запис №1

Спочатку — 15 виразів

Потім — 20 виразів, на ? більше

Короткий запис №2

35 виразів — це 5 хв по ? виразів

За хвилину — ? в., 35 розділити на 5 порівну

План розв’язування

1) На скільки більше виразів став обчислювати учень за 5 хв?

2) На скільки більше виразів став обчислювати учень за 1 хв?

Розв’язання 

1) 20 – 15 = 5 (в.) – на стільки більше виразів став обчислювати учень за 5 хв

2) 5 : 5 = 1 (в.) – на стільки більше виразів став обчислювати учень за 1 хв

Відповідь: на 1 вираз більше став обчислювати учень за 1 хвилину

 

Завдання 5  Якщо k = 8, тоді k : 4 = 8 : 4 = 2

Якщо k = 12, тоді k : 4 = 12 : 4 = 3          Якщо k = 24, тоді k : 4 = 24 : 4 = 6

 

Завдання 6 Одна друкарка за 1 год на комп'ютері набрала 5 сторінок тексту, а інша — у 2 рази більше. Скіль­ки сторінок наберуть обидві друкарки за 1 год? 

І друкарка

ІІ друкарка

Всього

5 сторінок

у 2 рази більше

?

Короткий запис

І друкарка — 5 сторінок

ІІ друкарка — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз    5 + 5 • 2

Короткий запис №1

І друкарка — 5 сторінок

ІІ друкарка — ?, у 2 рази більш

Короткий запис №2

І друкарка — 5 сторінок

ІІ друкарка — 10 сторінок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки  сторінок набере друга друкарка за 1 год?

2) Скільки сторінок наберуть обидві друкарки за 1 год?

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (стор.) – сторінок набере друга друкарка за 1 год

2) 5 + 10 = 15 (стор.) – сторінок наберуть обидві друкарки за 1 год

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо перша друкарка надрукує 5 сторінок, а друга — у 2 рази більше, це також означає, що маємо 1 частину і 2 таких частин , тоді разом 3 частини по 5 сторінок

5 • 3 = 15 (стор.) – сторінок наберуть обидві друкарки за 1 год

Відповідь: за 1 годину обидві друкарки наберуть 15 сторінок

 

Завдання 7

7 • 8 – 24 = 56 – 24 = 32    7 • 9 – 7 • 4 = 7 • 5 = 35

(16 + 12) : 4 = 28 : 4 = 7    50 – 7 • 5 = 50 – 35 = 10 + (40 – 35) = 15

 

Урок 93 завдання 1

Збільшили числа на 7: 3 + 7 = 10   5 + 7 = 12   4 + 7 = 11    7 + 7 = 14

Збільшили числа 7 разів: 3 • 7 = 21   5 • 7 = 35    4 • 7 = 28      7 • 7 = 49

 

Завдання 2 На південному боці даху з'явилося 14 бурульок, а на східному — у 2 рази менше. На скільки бурульок більше на південному боці даху, ніж на східному?

Короткий запис

Південний бік — 14 бурульок; на ? більше

Східний бік — ?, у 2 рази менше

Схема

Вираз    14 – 14 : 2 

Короткий запис №1

Південний бік — 14 бурульок

Східний бік — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Південний бік — 14 бурульок, на ? більше

Східний бік — 7 бурульок

План розв’язування

1) Скільки бурульок з’явилось на східному боці?

2) На скільки бурульок більше на південному боці даху, ніж на східному?

Розв’язання

1) 14 : 2 = 7 (б.) – бурульок з’явилось на східному боці

2) 14 – 7= 7 (б.)на стіль­ки більше бурульок на південному боці даху, ніж на східному

 

2 спосіб

 

Міркуємо так. Якщо на східному боці бурульок у 2 рази менше, ніж на південному, то їх кількість дорівнює половині бурульок південної сторони, а вони відрізнятимуться  іншою половиною, тому

14 : 2 = 7 (см) – на стільки більше бурульок на південному даху, ніж на північному.

Відповідь: на 7 бурульок більше на південному боці даху, ніж на східному

 

Завдання З Уранці було 6 градусів морозу, а вдень темпера­тура підвищилася до 12 градусів тепла. У скільки разів підвищилася температура вдень?

Міркуємо так

-6°____0°____6°_____12°

1) 6 + 12 = 18 (г.) – на стільки підвищилась температура

2) 18 градусів — це ? разів по 6°

18 : 6 = 3 (рази) – у стільки разів підвищилась температура

Інші завдання дивись тут...