Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г.П."

СТОРІНКА 114

Завдання 4 Вирази, у яких останньою є дія множення:

7 • (3 + 5) = 7 • 8 = 56       24 : (3 • 2) = 24 : 6 = 4

(12 – 8) • 7 = 4 • 7 = 28      (9 – 2) • 9 = 7 • 9 = 63

 

Завдання 5 Було 20 паличок. Побудували квадрати, і залиши­лося 8 паличок. Скільки квадратів побудували?

Міркуємо так

20 – 8 = 12 (п.) – паличок використали для квадратів

Можна побудувати 3 окремі квадрати

п п п 

Можна побудувати 4 квадрати

Завдання 6

5 • 9 + 15 = 45 + 15 = 60     40 – 5 • 4 = 40 – 20 = 20

80 – 7 • 7 = 80 – 49 = 30 + (50 – 49) = 30 + 1 = 31

20 + 7 • 9 = 20 + 63 = 83     7 • 8 + 36 : 6 = 56 + 6 = 56 + 4 + 2 = 62

 

Завдання 7 Уранці після нічного снігопаду висота снігового покриву була 21 см. Після обіду вона зменши­лась у 3 рази, а ввечері — помен­шала ще на 5 см. Яка стала висота снігового покриву ввечері?

Короткий запис

Уранці — 21 см

Після обіду — ?, у 3 рази менша, ніж уранці

Ввечері — ?, на 5 см менша, ніж після обіду

Схема

Вираз  21 : 3 – 5 

Короткий запис №1

Уранці — 21 см

Після обіду — ?, у 3 рази менша

Короткий запис №2

Після обіду — 7 см

Ввечері — ?, на 5 см менша

План розв’язування

1) Яка стала висота снігового покриву після обіду?

2) Яка стала висота снігового покриву ввечері?

Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (см) – висота снігового покриву після обіду

2) 7 – 5 = 2 (см) – висота снігового покриву ввечері

Відповідь: увечері висота снігового покриву стала 2 сантиметри

 

Урок 94  Завдання 1

1) Перший доданок 37, другий 39, знайти суму:

37 + 39 = 39 + 1 + 36 = 40 + 36 = 76

Перший доданок є різницею чисел 20 і 14, другий 49, знайти суму:

(20 – 14) + 49 = 6 + 49 = 49 + 1 + 5 = 55

2) Зменшуване 97, від'ємник 33, знайти різницю:

97 – 33 = 64

Змен­шуване є сумою чисел 15 і 8, від'ємник 13, знайти різницю:

(15 + 8) – 13 = (15 + 5 + 3) – 13 = 23 – 13 = 10

 

Завдання 2  Взаємозв'язок дій множення і ділення

«Родина» чисел 2, 7, 14 при множенні:

2 • 7 = 14      7 • 2 = 14     14 : 7 = 2    14 : 2 = 7

«Родина» чисел 4, 7, 28 при множенні:

4 • 7 = 28      7 • 4 = 28     28 : 7 = 4     28 : 4 = 7

«Родина» чисел 5, 7, 35 при множенні:

5 • 7 = 35     7 • 5 = 35      35 : 7  = 5    35 : 5 = 7

 

Завдання 3  Таблиця ділення на число 7:   14 : 7 = 2      21 : 7 = 3     28 : 7 = 4     35 : 7 = 5     42 : 7 = 6   49 : 7 = 7      56 : 7 = 8     63 : 7 = 9

 

Завдання 4   Порядок дій

42 : 7 – 5 = 6 – 5 = 1           60 – 63 : 7 = 60 – 9 = 51

(68 – 26) : 7 = 42 : 7 = 6      21 : 7 + 0 = 3 + 0 = 3

 

СТОРІНКА 115

Завдання 5 Мама заснула о 23 год, а діти — о 21 год. Прокинулась мама о 6 год ранку, а діти — о 8 год. На скільки більше годин спали діти?

Міркуємо так

1) 24 – 23 + 6 = 7 (год) – годин спала мама

2) 24 – 21 + 8 = 11 (год) – годин спали діти

3) 11 – 7 = 4 (год) – на стільки більше годин спали діти

2 спосіб

1) 23 – 21 = 2 (год) – на стільки більше спали діти до опівночі

2) 8 – 6 = 2 (год) – на стільки більше спали діти після опівночі

3) 2 + 2 = 4 (год) – на стільки більше годин спали діти

 

Завдання 6 Слон спить 4 год на добу, ситий лев — у 4 рази довше за слона, а коала — на 4 год довше за лева. Скільки годин спить коала? У скільки разів довше спить коала, ніж слон?

Короткий запис №1

Слон — 4 год

Лев — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Лев — 16 год

Коала — ?, на 4 год більше

Короткий запис №3

Слон — 4 год

Коала — 20 год, у ? разів  більше

План розв’язування

1) Скільки годин спить лев?

2) Скільки годин спить коала?

3) У скільки разів довше спить коала, ніж слон?

Розв’язання

1) 4 • 4 = 16 (год) – годин спить лев

2) 16 + 4 = 20 (год) – годин спить коала

3) 20 : 4 = 5 (разів) – у стільки разів довше спить коала, ніж слон

Відповідь: у 5 разів довше спить коала, ніж слон

 

Завдання 7 Із чисел 21, 35, 42, 63, 14 вибери такі значення с, за яких істинна нерівність с : 7 > 5

Міркуємо так (покажемо, як можна розв’язувати нерівності у молодших класах)

Подамо число 5 часткою з дільником 7, тоді с : 7 > 35 : 7

Частка більша там, де більше ділене, тому  с > 35,   с = 42, 63 

 

Завдання 8  Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина — на 7 см більша. Знайди його периметр.

Міркуємо так

2 + 7 = 9 (см) – довжина прямокутника, тому треба побудувати прямокутник довжиною 9 см і шириною 2 см

Р = 9 см • 2 + 2 см • 2 = 18 см + 4 см = 22 см – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 2 см

2 спосіб

Р = (9 см + 2 см) • 2 = 9 см • 2 + 2 см • 2 = 22 см – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 2 см

3 спосіб

Р = 9 см + 2 см + 9 см + 2 см = 22 см – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 2 см

 

Завдання 9 Перше число 35, а друге — у 7 разів менше. На скільки перше число більше за друге?

Міркуємо так

Короткий запис

Перше число — 35; на ? більше

Друге число — ?, у 7 разів менше

Схема

Вираз    35 – 35 : 7

Короткий запис №1

Перше число — 35

Друге число — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Перше число — 35, на ? більше

Друге число — 5

План розв’язування

1) Чому дорівнює друге число?

2) На скільки перше число більше за друге?

Розв’язання

1) 35 : 7 = 5    друге число

2) 35 – 5 = 30на стіль­ки перше число більше за друге

Відповідь: на 30 більше перше число за друге

 

Урок 95 Завдання 1

4 • 9 – 24 = 36 – 24 = 12     12 : 4 + 2 = 3 + 2 = 5    14 : 2 + 3 = 7 + 3 = 10

5 • 7 – 23 = 35 – 23 = 12     12 : 2 – 1 = 6 – 1 = 5     14 – 8 : 2 = 14 – 4 = 10

3 • 9 – 15 = 27 – 15 = 12     12 : 3 + 1 = 4 + 1 = 5    14 : 2 + 7 = 7 + 7 = 14

 

СТОРІНКА 116

Завдання 2 До Міжнародного дня щастя 6 учнів виготовили по 3 листівки, а 9 учнів — по 2. Скільки всього лис­тівок виготовили учні?

Шість учнів

Дев’ять

Всього

6 учнів по 3 листівки

9 учнів по 2 листівки

?

Короткий запис

Шість — ? л., 6 учнів по 3 листівки

Дев’ять — ? л., 9 учнів по 2 листівки

Всього — ?

Схема

Вираз  3 • 6 + 2 • 9

Короткий запис №1

Шість — ? л., 6 учнів по 3 листівки

Короткий запис №2

Дев’ять — ? л., 9 учнів по 2 листівки

Короткий запис №3

Шість — 18 листівок

Дев’ять — 18 листівок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки листівок виготовили шестеро учнів?

2) Скільки листівок виготовили дев’ятеро  учнів?

3) Скільки всього листівок виготовили учні?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (л.) – листівок виготовили шестеро учнів

2) 2 • 9 = 18 (л.) – листівок виготовили дев’ятеро учнів

3) 18 + 18 = 18 + 2 + 16 = 36 (л.) – всього листівок виготовили учні

Відповідь: учні виготовили 36 листівок 

 

Завдання 3 На фотовиставці розмістили в 7 рядів по 5 світ­лин і залишилося ще 60 світлин. Скільки всього світлин було на виставці?

Було

Розмістили

Залишилось

?

7 рядів по 5 світлин

60 світлин

Короткий запис

Було — ?

Розмістили — ? с.,  7 рядів по 5 світлин

Залишилось — 60 світлин

Схема

Вираз  60 + 5 • 7

Короткий запис №1

Розмістили — ? с.,  7 рядів по 5 світлин

Короткий запис №2

Було — ?

Розмістили — 35 світлин

Залишилось — 60 світлин

План розв’язування

1) Скільки світлин розмістили?

2) Скільки всього світлин було на виставці?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (с.) – світлин розмістили на виставці

2) 60 + 35 = 95 (с.) – всього світлин було на виставці

Відповідь: на виставці було 95 світлин

 

Завдання 4

15 + 5 • 9 = 15 + 45 = 50 + 10 = 60    80 – 5 • 7 = 80 – 35 = 40 + (40 – 35) = 45

7 • 4 + 49 : 7 = 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35    37 + 5 • 3 = 37 + 15 = 37 + 3 + 12 = 52

 

Завдання 5 Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а дов­жина — в 4 рази більша. Поділи його на 4 однако­вих квадрати. Знайди периметр одного квадрата

Міркуємо так

2 • 4 = 8 (см) – довжина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 2 см

Р = 2 см • 4 = 8 см – периметр квадрата зі стороною 2 см

2 спосіб

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см – периметр квадрата зі стороною 2 см

 

Завдання 6  Сума чисел біля воріт має дорівнювати числу в центрі

40 + 24 + 16 = 80

 

Завдання 7 У літрову банку вміщується 5 склянок соку. За обідом випили 8 склянок, і в банці залишилися 12 скля­нок. Скільки літрів соку було в банці до обіду?

Міркуємо так

Було

Випили

Залишилось

?

8 склянок

12 склянок

Короткий запис

Було — ?

Випили — 8 склянок

Залишилось — 12 склянок

1) 12 + 8 = 20 (с.) – склянок соку було в банці

2) 20 склянок — це ? літрових банок по 5 склянок

Короткий запис

Літрові банки — ? б., 20 склянок уміщає по 5 склянок

20 : 5 = 4 (б.) – літрових банок соку було (літрів соку було)

Відповідь: до обіду в банці було 4 літри соку

 

Завдання 8

7 • 3 + 7 • 6 = 21 + 42 = 63    54 – 42 : 7 = 54 – 6 = 54 – 4 – 2 = 50 – 2 = 48

48 : 6 • 5 = 8 • 5 = 40         63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 53 + (10 – 9) = 53 + 1 = 54

 

Урок 96  Завдання 1

1) 5 • 7 = 35    5 • 9 = 45   5 • 5 = 25   5 • 3 = 15   5 • 6 = 30   5 • 8 = 40

2) 40 : 5 = 8   30 : 5 = 7    20 : 5 = 4    25 : 5 = 5   15 : 5 = 3

3) 34 – 5 = 34 – 4 – 1 = 29    12 – 5 = 7    23 – 5 = 23 – 3 – 2 = 20 – 2 = 18

30 – 5 = 25    80 – 5 = 75     100 – 5 = 95

Інші завдання дивись тут...