Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 114

Завдання 4 Вирази, у яких останньою є дія множення:

7 • (3 + 5) = 7 • 8 = 56       24 : (3 • 2) = 24 : 6 = 4

(12 – 8) • 7 = 4 • 7 = 28      (9 – 2) • 9 = 7 • 9 = 63

 

Завдання 5 Було 20 паличок. Побудували квадрати, і залиши­лося 8 паличок. Скільки квадратів побудували?

Міркуємо так

20 – 8 = 12 (п.) – паличок використали для квадратів

Можна побудувати 3 окремі квадрати

п п п 

Можна побудувати 4 квадрати

Завдання 6

5 • 9 + 15 = 45 + 15 = 60     40 – 5 • 4 = 40 – 20 = 20

80 – 7 • 7 = 80 – 49 = 30 + (50 – 49) = 30 + 1 = 31

20 + 7 • 9 = 20 + 63 = 83     7 • 8 + 36 : 6 = 56 + 6 = 56 + 4 + 2 = 62

 

Завдання 7 Уранці після нічного снігопаду висота снігового покриву була 21 см. Після обіду вона зменши­лась у 3 рази, а ввечері — помен­шала ще на 5 см. Яка стала висота снігового покриву ввечері?

Короткий запис

Уранці — 21 см

Після обіду — ?, у 3 рази менша, ніж уранці

Ввечері — ?, на 5 см менша, ніж після обіду

Схема

Вираз  21 : 3 – 5 

Короткий запис №1

Уранці — 21 см

Після обіду — ?, у 3 рази менша

Короткий запис №2

Після обіду — 7 см

Ввечері — ?, на 5 см менша

План розв’язування

1) Яка стала висота снігового покриву після обіду?

2) Яка стала висота снігового покриву ввечері?

Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (см) – висота снігового покриву після обіду

2) 7 – 5 = 2 (см) – висота снігового покриву ввечері

Відповідь: увечері висота снігового покриву стала 2 сантиметри

 

Урок 94  Завдання 1

1) Перший доданок 37, другий 39, знайти суму:

37 + 39 = 39 + 1 + 36 = 40 + 36 = 76

Перший доданок є різницею чисел 20 і 14, другий 49, знайти суму:

(20 – 14) + 49 = 6 + 49 = 49 + 1 + 5 = 55

2) Зменшуване 97, від'ємник 33, знайти різницю:

97 – 33 = 64

Змен­шуване є сумою чисел 15 і 8, від'ємник 13, знайти різницю:

(15 + 8) – 13 = (15 + 5 + 3) – 13 = 23 – 13 = 10

 

Завдання 2  Взаємозв'язок дій множення і ділення

«Родина» чисел 2, 7, 14 при множенні:

2 • 7 = 14      7 • 2 = 14     14 : 7 = 2    14 : 2 = 7

«Родина» чисел 4, 7, 28 при множенні:

4 • 7 = 28      7 • 4 = 28     28 : 7 = 4     28 : 4 = 7

«Родина» чисел 5, 7, 35 при множенні:

5 • 7 = 35     7 • 5 = 35      35 : 7  = 5    35 : 5 = 7

 

Завдання 3  Таблиця ділення на число 7:   14 : 7 = 2      21 : 7 = 3     28 : 7 = 4     35 : 7 = 5     42 : 7 = 6   49 : 7 = 7      56 : 7 = 8     63 : 7 = 9

 

Завдання 4   Порядок дій

42 : 7 – 5 = 6 – 5 = 1           60 – 63 : 7 = 60 – 9 = 51

(68 – 26) : 7 = 42 : 7 = 6      21 : 7 + 0 = 3 + 0 = 3

 

СТОРІНКА 115

Завдання 5 Мама заснула о 23 год, а діти — о 21 год. Прокинулась мама о 6 год ранку, а діти — о 8 год. На скільки більше годин спали діти?

Міркуємо так

1) 24 – 23 + 6 = 7 (год) – годин спала мама

2) 24 – 21 + 8 = 11 (год) – годин спали діти

3) 11 – 7 = 4 (год) – на стільки більше годин спали діти

2 спосіб

1) 23 – 21 = 2 (год) – на стільки більше спали діти до опівночі

2) 8 – 6 = 2 (год) – на стільки більше спали діти після опівночі

3) 2 + 2 = 4 (год) – на стільки більше годин спали діти

 

Завдання 6 Слон спить 4 год на добу, ситий лев — у 4 рази довше за слона, а коала — на 4 год довше за лева. Скільки годин спить коала? У скільки разів довше спить коала, ніж слон?

Короткий запис №1

Слон — 4 год

Лев — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Лев — 16 год

Коала — ?, на 4 год більше

Короткий запис №3

Слон — 4 год

Коала — 20 год, у ? разів  більше

План розв’язування

1) Скільки годин спить лев?

2) Скільки годин спить коала?

3) У скільки разів довше спить коала, ніж слон?

Розв’язання

1) 4 • 4 = 16 (год) – годин спить лев

2) 16 + 4 = 20 (год) – годин спить коала

3) 20 : 4 = 5 (разів) – у стільки разів довше спить коала, ніж слон

Відповідь: у 5 разів довше спить коала, ніж слон

 

Завдання 7 Із чисел 21, 35, 42, 63, 14 вибери такі значення с, за яких істинна нерівність с : 7 > 5

Міркуємо так (покажемо, як можна розв’язувати нерівності у молодших класах)

Подамо число 5 часткою з дільником 7, тоді с : 7 > 35 : 7

Частка більша там, де більше ділене, тому  с > 35,   с = 42, 63 

 

Завдання 8  Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина — на 7 см більша. Знайди його периметр.

Міркуємо так

2 + 7 = 9 (см) – довжина прямокутника, тому треба побудувати прямокутник довжиною 9 см і шириною 2 см

Р = 9 см • 2 + 2 см • 2 = 18 см + 4 см = 22 см – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 2 см

2 спосіб

Р = (9 см + 2 см) • 2 = 9 см • 2 + 2 см • 2 = 22 см – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 2 см

3 спосіб

Р = 9 см + 2 см + 9 см + 2 см = 22 см – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 2 см

 

Завдання 9 Перше число 35, а друге — у 7 разів менше. На скільки перше число більше за друге?

Міркуємо так

Короткий запис

Перше число — 35; на ? більше

Друге число — ?, у 7 разів менше

Схема

Вираз    35 – 35 : 7

Короткий запис №1

Перше число — 35

Друге число — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Друге число — 5

Перше число — 35, на ? більше

 

План розв’язування

1) Чому дорівнює друге число?

2) На скільки перше число більше за друге?

Розв’язання

1) 35 : 7 = 5    друге число

2) 35 – 5 = 30на стіль­ки перше число більше за друге

Відповідь: на 30 більше перше число за друге

 

Урок 95 Завдання 1

4 • 9 – 24 = 36 – 24 = 12     12 : 4 + 2 = 3 + 2 = 5    14 : 2 + 3 = 7 + 3 = 10

5 • 7 – 23 = 35 – 23 = 12     12 : 2 – 1 = 6 – 1 = 5     14 – 8 : 2 = 14 – 4 = 10

3 • 9 – 15 = 27 – 15 = 12     12 : 3 + 1 = 4 + 1 = 5    14 : 2 + 7 = 7 + 7 = 14

 

СТОРІНКА 116

Завдання 2 До Міжнародного дня щастя 6 учнів виготовили по 3 листівки, а 9 учнів — по 2. Скільки всього лис­тівок виготовили учні?

Шість учнів

Дев’ять

Всього

6 учнів по 3 листівки

9 учнів по 2 листівки

?

Короткий запис

Шість — ? л., 6 учнів по 3 листівки

Дев’ять — ? л., 9 учнів по 2 листівки

Всього — ?

Схема

Вираз  3 • 6 + 2 • 9

Короткий запис №1

Шість — ? л., 6 учнів

по 3 листівки

Короткий запис №2

Дев’ять — ? л., 9 учнів

по 2 листівки

 

Короткий запис №3

Шість — 18 листівок

Дев’ять — 18 листівок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки листівок виготовили шестеро учнів?

2) Скільки листівок виготовили дев’ятеро  учнів?

3) Скільки всього листівок виготовили учні?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (л.) – листівок виготовили шестеро учнів

2) 2 • 9 = 18 (л.) – листівок виготовили дев’ятеро учнів

3) 18 + 18 = 18 + 2 + 16 = 36 (л.) – всього листівок виготовили учні

Відповідь: учні виготовили 36 листівок 

 

Завдання 3 На фотовиставці розмістили в 7 рядів по 5 світ­лин і залишилося ще 60 світлин. Скільки всього світлин було на виставці?

Було

Розмістили

Залишилось

?

7 рядів по 5 світлин

60 світлин

Короткий запис

Було — ?

Розмістили — ? с.,  7 рядів по 5 світлин

Залишилось — 60 світлин

Схема

Вираз  60 + 5 • 7

Короткий запис №1

Розмістили — ? с.,  7 рядів по 5 світлин

Короткий запис №2

Було — ?

Розмістили — 35 світлин

Залишилось — 60 світлин

 

План розв’язування

1) Скільки світлин розмістили?

2) Скільки всього світлин було на виставці?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (с.) – світлин розмістили на виставці

2) 60 + 35 = 95 (с.) – всього світлин було на виставці

Відповідь: на виставці було 95 світлин

 

Завдання 4

15 + 5 • 9 = 15 + 45 = 50 + 10 = 60    80 – 5 • 7 = 80 – 35 = 40 + (40 – 35) = 45

7 • 4 + 49 : 7 = 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35    37 + 5 • 3 = 37 + 15 = 37 + 3 + 12 = 52

 

Завдання 5 Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а дов­жина — в 4 рази більша. Поділи його на 4 однако­вих квадрати. Знайди периметр одного квадрата

Міркуємо так

2 • 4 = 8 (см) – довжина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 2 см

Р = 2 см • 4 = 8 см – периметр квадрата зі стороною 2 см

2 спосіб

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см – периметр квадрата зі стороною 2 см

 

Завдання 6  Сума чисел біля воріт має дорівнювати числу в центрі

40 + 24 + 16 = 80

 

Завдання 7 У літрову банку вміщується 5 склянок соку. За обідом випили 8 склянок, і в банці залишилися 12 скля­нок. Скільки літрів соку було в банці до обіду?

Міркуємо так

Було

Випили

Залишилось

?

8 склянок

12 склянок

Короткий запис

Було — ?

Випили — 8 склянок

Залишилось — 12 склянок

Схема

1) 12 + 8 = 20 (с.) – склянок соку було в банці

2) 20 склянок — це ? літрових банок по 5 склянок

Короткий запис

Літрові банки — ? б., 20 склянок уміщає по 5 склянок

Схема

 

20 : 5 = 4 (б.) – літрових банок соку було (літрів соку було)

Відповідь: до обіду в банці було 4 літри соку

 

Завдання 8

7 • 3 + 7 • 6 = 21 + 42 = 63    54 – 42 : 7 = 54 – 6 = 54 – 4 – 2 = 50 – 2 = 48

48 : 6 • 5 = 8 • 5 = 40         63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 53 + (10 – 9) = 53 + 1 = 54

 

Урок 96  Завдання 1

1) 5 • 7 = 35    5 • 9 = 45   5 • 5 = 25   5 • 3 = 15   5 • 6 = 30   5 • 8 = 40

2) 40 : 5 = 8   30 : 5 = 7    20 : 5 = 4    25 : 5 = 5   15 : 5 = 3

3) 34 – 5 = 34 – 4 – 1 = 29    12 – 5 = 7    23 – 5 = 23 – 3 – 2 = 20 – 2 = 18

30 – 5 = 25    80 – 5 = 75     100 – 5 = 95

Інші завдання дивись тут...

  • stanislav
    Цікаво, чи всіх користувачив одразу банять за вказівку на проблеми із логікою у сьомій задачі? ------ Якщо Вам складно зрозуміти схеми для другого класу, рекомендуємо переглянути наш детальний розбір завдань для підручника першого класу. Серія "Вчимось разом" направлена на те, щоб навчити розрізняти прості задачі, на основі простих розв'язувати складені задачі, виробляти математичну логіку. Додали ще прості схеми, які вивчають у першому класі.
    18 квітня 2021 12:20