Завдання 1969 Вирази

Якщо x = 50, тоді 2х + 1 = 2 • 50 + 1 = 100 + 1 = 101

Якщо x = 150, тоді 2х + 1 = 2 • 150 + 1 = 300 + 1 = 301

Якщо x = 3000, тоді 2х + 1 = 2 • 3000 + 1 = 6000 + 1 = 6001

 

Завдання 1970
а) Якщо a = 0,12, тоді 20a – 0,52 = 20 • 0,12 – 0,52 = 2,4 – 0,52 = 1,88
    Якщо a = 1,5, тоді 20a – 0,52 = 20 • 1,5 – 0,52 = 30 – 0,52 = 29,48
    Якщо a = 21,6, тоді 20a – 0,52 = 20 • 21,6 – 0,52 = 432 – 0,52 = 431,48
б) Якщо a = 0,12, тоді 0,46 + 0,5a = 0,46 + 0,5 • 0,12 = 0,46 + 0,06 = 0,52
    Якщо a = 1,5, тоді 0,46 + 0,5a = 0,46 + 0,5 • 1,5 = 0,46 + 0,75 = 1,21
    Якщо a = 21,6, тоді 0,46 + 0,5a = 0,46 + 0,5 • 21,6 = 0,46 + 10,8 = 11,26
в) Якщо a = 0,12, тоді 51,2 + a : 2 = 51,2 + 0,12 : 2 = 51,2 + 0,06 = 51,26
   Якщо a = 1,5, тоді 51,2 + a : 2 = 51,2 + 1,5 : 2 = 51,2 + 0,75 = 51,95
   Якщо a = 21,6, тоді 51,2 + a : 2 = 51,2 + 21,6 : 2 = 51,2 + 10,8 = 62

 

Завдання 1971

а) Якщо x = 0,35; y = 0,2, тоді 0,4x – 0,012 : y = 0,4 • 0,35 – 0,012 : 0,2 = 0,14 – 0,06 =

= 0,08

б) Якщо x = 1,4; y = 6, тоді 0,4x – 0,012 : y = 0,4 • 1,4 – 0,012 : 6 = 0,56 – 0,002 = 0,558  

 

Завдання 1972
x = 8a – 2(4a – 15,6) = 8a – 8a + 31,2 = 31,2, при будь-якому значенні а.

 

Завдання 1973
а) Якщо х = 1,3, тоді c = 920x = 920 • 1,3 = 1196
б) Якщо х = 0,5, тоді c = 920x = 920 • 0,5 = 460
в) Якщо х = 5,2, тоді c = 920x = 920 • 5,2 = 4784

 

Завдання 1974
Площа поля становить 89 га, причому зорано x га. Склади вираз для обчислення площі незораної частини поля. Обчисли її, якщо x дорівнює 15 га.

Розв'язання

Вираз: 89 – х (га)

Якщо х = 15, тоді 89 – 15 = 74 (га)

Відповідь: 74 га.

 

Завдання 1975
Мали а зошитів, їх роздали порівну 28 дітям. Скільки зошитів одержала кожна дитина? Склади вираз.

Розв'язання

Вираз: а : 28 (га)

а) Якщо а = 140, тоді 140 : 28 = 5 (з.), тому а може дорівнювати 140.

б) Якщо а = 1000, тоді 1000 : 28 ≈ 35,7 (з.), тому а не може дорівнювати 1000.

 

Завдання 1976
За рік продали x тонн картоплі, а моркви — на 35 т менше, ніж картоплі. Склади вираз для обчислення маси проданих овочів.
Розв'язання

Вираз: х + х  35 =  2х  35 (т)

а) Якщо х = 860, тоді • 860  35 = 1720  35 = 1685 (т)

б) Якщо х = 1200, тоді • 1200  35 = 2400  35 = 2365 (т)

б) Якщо х = 2050, тоді • 2050  35 = 4100  35 = 4065 (т)

Відповідь: а) 1685 т; б) 2365 т; в) 4065 т.

 

Завдання 1977
15x + 25x – 18 = 40х – 18
а) Якщо х = 18, тоді 40 • 18 – 18 = 720 – 18 = 702
б) Якщо х = 24, тоді 40 • 24 – 18 = 960 – 18 = 942
в) Якщо х = 108, тоді 40 • 108 – 18 = 4320 – 18 = 4302

 

Завдання 1978 
а) 8(3 – x) = 24 – 8x
б) (12 + y) – 5 = 7 + у
в) 15(10 + c) = 150 + 15с
г) (a + 18) – 14 = а + 4

Завдання 1979

а) 4(a – 7) + 101 = 4(a – 7) + 101 = 4а – 28 + 101 = 4а + 73
б) 31(12 + p) – 20p = 372 + 31p – 20p = 372 + 11p
в) 9(7c – 4c + 5) = 63c – 36c + 45 = 27с + 45
г) 14(1 + 6а – 2а) = 14 + 84а – 28а = 14 + 56а

 

Завдання 1980 Рівняння 

а) 12 + x = 732

    х = 732 – 12

    х = 720

б) 7705 : x = 67

    х = 7705 : 67

    x = 115

в) 7705 – x = 67

   х = 7705 – 67

   х = 7638

Завдання 1981

а) 4,68 : x = 2,6

   х = 4,68 : 2,6

   х = 1,8

б) 32y = 332,8

    y = 332,8 : 32

    у = 10,4

в) x + 5,48 = 78,8 

   x = 78,8 – 5,48

   x = 73,34

г) 98,7 – y = 60,7

   у = 98,7 – 60,7

   y = 38

ґ) c : 340 = 202

   c : 340 = 202 • 340

   c = 68680

д) c – 0,79 = 5,43

    c = 5,43 + 0,79

    с = 6,22

Завдання 1982

а) (x – 0,85) – 0,18 = 1,449

    x – 0,85 = 1,449 + 0,18

    x – 0,85 = 1,629

    x = 1,629 + 0,85

    х = 2,479

б) (6,5 – y)  7,2 = 30,24

    6,5 – y = 30,24 : 7,2

    6,5 – y = 4,2

    у = 6,5 – 4,2

    у = 2,3

в) 4,9 + (x – 13,7) = 56,5

    x – 13,7 = 56,5 – 4,9

    x – 13,7 = 51,6

    x = 51,6 + 13,7

    х = 65,3

г) (21,9 + y) : 4,5 = 8,2

    21,9 + y = 8,2  4,5

    21,9 + y = 36,9

    y = 36,9 – 21,9

    у = 15

Завдання 1983

а) (43,6 + x) : 2,4 = 24,1

    43,6 + x = 24,1 • 2,4

    43,6 + x = 57,84  

    x = 57,84 – 43,6

    х  = 14,24

б) a : 2,4 – 15,7 = 2,3

    a : 2,4 = 2,3 + 15,7

    a : 2,4 = 18

    a = 18 • 2,4

    а = 43,2

в) 6,43 + 2,31c = 15,67

    2,31c = 15,67 – 6,43

   2,31c = 9,24

   с = 9,24 : 2,31

   с = 4

г) 54,7 – (y + 14) = 18,6

   y + 14 = 54,7 – 18,6

   y + 14 = 36,1

   y = 36,1  14

   у = 22,1

Завдання 1984

У двох сувоях 65 м тканини, причому у другому сувої на 7 м тканини більше, ніж у першому. Скільки метрів тканини в кожному сувої?
Розв'язання

Нехай у першому сувої було х м тканини, тоді в другому сувої (х + 7) м. Складаємо рівняння.

х + х + 7 = 65

2х = 65 – 7

2х = 58

х = 58 : 2

х = 29 (м) – у першому сувої;

29 + 7 = 36 (м) – у другому сувої.

Відповідь: 20 м; 36 м.

 

Завдання 1985
Периметр прямокутника дорівнює 20,8 м, його довжина більша від ширини на 1,2 м. Чому дорівнює його площа?
Розв'язання

Нехай ширина прямокутника х м, тоді довжина прямокутника (х + 1,2) м. Складаємо рівняння.

(х + х + 1,2) • 2 = 20,8

2х + 1,2 = 20,8 : 2

2х + 1,2 = 10,4

2х = 10,4  1,2

2х = 9,2

х = 9,2 : 2

х = 4,6 (м) – ширина прямокутника;

4,6 + 1,2 = 5,8 (м) – довжина прямокутника;

4,6  5,8 = 26,68 (м²– площа прямокутника.

Відповідь: 26,68 м².

 

Завдання 1986
У трьох ящиках 78,5 кг яблук. У другому ящику на 2,4 кг більше, ніж у першому, а в третьому — на 4,4 кг більше, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук у кожному ящику?
Розв'язання

Нехай у першому ящику х кг, тоді у другому ящику (х + 2,4) кг, а в третьому ящику  (х + 6,8) кг. Складаємо рівняння.

х + х + 2,4 + х + 6,8 = 78,5

3х + 9,2 = 78,5

3х = 78,5 – 9,2

3х = 69,3

х = 69,3 : 3

х = 23,1 (кг) – у першому ящику;

23,! + 2,4 = 25,5 (кг) – у другому ящику;

23,1 + 6,8 = 29,9 (кг) – у третьому ящику.

Відповідь: 23,1 кг; 25,5 кг; 29,9 кг.

 

Завдання 1987
Сума двох чисел дорівнює 73,08, частка від ділення більшого числа на менше дорівнює 3,2. Знайди ці числа.
Розв'язання

Нехай більше число х, тоді менше число у. Складаємо два рівняння.

х + у = 73,08  (1)

х : у = 3,2      (2)

З рівняння (2) виразимо: х = 3,2у і підставимо в рівняння (1):

3,2у + у = 73,08

4,2у = 73,08

у = 73,08 : 4,2

у = 17,4 – менше число;

х = 3,2 • 17,4 = 55,68 – більше число.

Відповідь: 55,68 і 17,4.

 

Завдання 1988
За ремонт автомобіля заплатили слюсарю та його учню 3870 грн. Скільки грошей одержить кожний із них, якщо слюсар має одержати вдвічі більше, ніж його учень?
Розв'язання

Нехай учень одержить х грн, тоді слюсар 2х грн. Складаємо рівняння.

х + 2х = 3870

3х = 3870

х = 3870 : 3

х = 1290 (грн) – одержить учень;

• 1290 = 2580 (грн) – одержить слюсар.

Відповідь: 1290 грн і 2580 грн.

 

Завдання 1989
Різниця двох чисел дорівнює 6,26, а частка — 3. Знайди ці числа.
Розв'язання

Нехай більше число х, тоді менше число у. Складаємо два рівняння.

х  у = 6,26  (1)

х : у = 3      (2)

З рівняння (2) виразимо: х = 3у і підставимо в рівняння (1):

3у  у = 6,26

2у = 6,26

у = 6,26 : 2

у = 3,13 – менше число;

х = 3 • 3,13 = 9,39 – більше число.

Відповідь: 3,13 і 9,39.

 

Завдання 1990
Довжина однієї труби більша від другої на 4,5 м, або в 1,2 раза. Яка довжина коротшої труби?
Розв'язання

Нехай більша труба х м, тоді менша труба у м. Складаємо два рівняння.

х  у = 4,5  (1)

х : у = 1,2      (2)

З рівняння (2) виразимо: х = 1,2у і підставимо в рівняння (1):

1,2у  у = 4,5

0,2у = 4,5

у = 4,5 : 0,2

у = 22,5 (м) – довжина меншої труби.

Відповідь: 22,5 м.

 

Завдання 1991
Скільки потрібно міді та свинцю, щоб утворити сплав масою 4,36 кг, якщо міді в ньому втричі більше, ніж свинцю?
Розв'язання

Нехай маса свинцю х кг, тоді маса міді 3х кг. Складаємо рівняння.

х + 3х = 4,36

4х = 4,36

х = 4,36 : 4

х = 1,09 (кг) – маса свинцю;

• 1,09 = 3,27 (кг) – маса міді.

Відповідь: 3,27 кг і 1,09 кг.

 

Завдання 1992
На покриття двох будинків разом пішло 1834 м2 жерсті, при чому на покриття другого — у 1,5 раза менше. Скільки жерсті пішло на покриття кожного будинку?
Розв'язання

Нехай на покриття другого будинку пішло х м², тоді на покриття першого 1,5х м². Складаємо рівняння.

х + 1,5х = 1834

2,5х = 1834

х = 1834 : 2,5

х = 733,6 (м²– пішло  на покриття другого будинку;

1,5 • 733,6 = 1100,4 (м²– пішло  на покриття першого будинку.

Відповідь: 1100,4 м² і 733,6 м².

 

Завдання 1993
Повний бідон з молоком має масу 35 кг, а бідон, заповнений наполовину, — 20,5 кг. Яка маса бідона? Чи вистачить 10 бідонів, щоб розлити в них 250 кг молока? Яку масу мають бідони, у які налито 375 кг молока?
Розв'язання

1) 35 – 20,5 = 14,5 (кг) – маса половини молока;

2) 20,5 – 14,5 = 6 (кг) – маса бідона;

3) 14,5 • 2 = 29 (кг) – маса молока;

4) 250 : 29 8 18/29 (б.) – буде бідонів, у які налито 250 кг молока;

18/29 < 10, тому вистачить бідонів.

5) 375 : 29 12 27/29 ≈ 13 (б.) – буде бідонів;

6) 375 + 13 • 6 = 453 (кг) – маса бідонів, у які налито 375 кг молока.

Відповідь: 6 кг; вистачить; 453 кг.