Завдання 96
а) 355 + 20 = 375
   305 + 75 = 380
   300 + 50 = 350
   320 + 80 = 400
б) 222 + 22 = 244
    842 + 48 = 890
    284 + 26 = 850
    208 + 32 = 240
Завдання 97
На одній яблуні виросло 12 яблук, на другій — 8, а на третій — 16. Скільки всього яблук виросло на трьох деревах?

Розв'язання

12 + 8 + 16 = 36 (ябл.)

Відповідь: всього 36 яблук виросло на трьох деревах.

 

Завдання 98 Додавання чисел
а) 39 + 54 + 56 = 39 + (54 + 56) = 39 + 110 = 149
б) 19 + 21 + 39 = 19 + (21 + 39) =  19 + 60 = 79
в) 38 + 192 + 62 = (38 + 192) + 62 = 230 + 62 = 292

 

Завдання 99
Учень має 14 зошитів у лінійку і стільки ж — у клітинку. Скільки всього зошитів в учня?

Розв'язання

14 + 14 = 28 (з.)

Відповідь: всього 28 зошитів в учня.

 

Завдання 100
Книжка коштує 55 грн, а зошит — 28 грн. Скільки коштують: а) книжка і зошит; б) книжка і два зошити?
Розв'язання
1) 55 + 28 = 83 (грн) – коштують книжка і зошит;
2) 55 + 28 • 2 = 55 + 56 = 111 (грн) – коштують книжка і два зошити.
Відповідь: а) 83 грн; б) 111 грн.

 

Завдання 101
Олівець коштує 12 грн 50 к., а ручка — удвічі більше. Скільки коштують олівець і ручка разом?
Розв'язання
1) 1250   2 = 2500 (к.) – коштує ручка;
2) 1250 + 2500 = 3750 (к.)= 37 грн 50 к. – коштують книжка і ручка разом.
Відповідь: 37 грн 50 к.

 

Завдання 102 Як зміниться сума, якщо: 
а) один із доданків збільшити на 10; Збільшиться на 10.
б) кожен доданок зменшити на 10; Зменшиться на 20.
в) один доданок збільшити на 7, а інший — на 17? Збільшиться на 24.

 

Завдання 103
Якому числу дорівнює сума чисел 234 і 4321? Б 4555
234 + 4321 = 4555

 

Завдання 104
В одному з мурашників близько 5 540 000 мурах, а в іншому — близько 8 380 000  мурах. Скільки мурах в обох мурашниках? Дізнайся про найбільшу у світі колонію мурах. Скільки мурах вона налічує?
Розв'язання
+5540000
  8380000
13920000 (м.) – в обох мурашниках.
Відповідь: 13 920 000 мурахів.

 

Завдання 105
З однієї ділянки зібрали 32 556 кг буряків, а з іншої — на 839 ц більше. Скільки кілограмів буряків зібрали з обох ділянок?
Розв'язання
1) 32556 + 83900 = 116456 (кг) – зібрали з іншої ділянки;
2) 32556 + 116456 = 149012 (кг) – зібрали з обох ділянок.
Відповідь: 149012 кг.

 

а) +  25370
      327043
      352413
б) + 37998
      85439
     123437
в) + 153574
        32017
       185591
г) + 543762
      835549
     1379311
Завдання 107
а) + 483
     1289
     1772
б) + 859
     3677
     4536
в) + 3066
      8649
     11715
г) + 9507
      8794
     18301
ґ) + 7778
     34456
     42234
д) + 6869
     43269
     50138
Завдання 108
а) 37 + 62 + 63 = (37 + 63) + 62 = 100 + 62 = 162
б) 44 + 89 + 56 = (44 + 56) + 89 = 100 + 89 = 189
в) 85 + 35 + 65 = 85 + (35 + 65) = 85 + 100 = 185
г) 68 + 39 + 61 = (39 + 61) + 68 = 100 + 68 = 168
ґ) 38 + 74 + 26 = 38 + (74 + 26) = 38 + 100 = 138
д) 43 + 89 + 57 = (43 + 57) + 89 = 100 + 89 = 189

 

Завдання 109
Маса болта дорівнює 365 г, а гайки — 105 г. Знайди масу болта і двох гайок.
Розв'язання
365 + 105 • 2 = 365 + 210 = 575 (г)
Відповідь: 575 г.

 

Завдання 110
На одній полиці 37 книжок, на другій — на 5 книжок більше, а на третій — на 7 книжок більше, ніж на другій. Скільки всього книжок на трьох полицях?
Розв'язання
1) 37 + 5 = 42 (кн.) – на II полиці;
2) 42 + 7 = 49 (кн.) – на III полиці.
3) 37 + 42 + 49 = 128 (кн.) – на трьох полиці.
Відповідь: 128 книжок.

 

Завдання 111
Установіть відповідність між значеннями а (1–3) та значенням виразу
1. Якщо а = 378, тоді а + 1207 = 378 + 1207 = 1585 Б
2. Якщо а = 432, тоді а + 1207 = 432 + 1207 = 1639 Г
3. Якщо а = 895, тоді а + 1207 = 895 + 1207 = 2102 А

 

Завдання 112 Вирази
а) Якщо x = 207 207, y = 720 072, тоді x + y = 207 207 + 720 072 = 927279
б) Якщо x = 99 099, y = 99 909, тоді x + y = 99 099 + 99 909 = 199 008

 

Завдання 113
950 грн + 265 грн + 145 грн + 390 грн =  1750 грн

 

Завдання 114
а) Якщо a = 41 249, b = 32 598, c = 142 207, тоді a + b + c =
41 249 + 32 598 + 142 207 = 73 847 + 142 207 = 216 054
б) Якщо a = 124 381, b = 69 201, c = 325 968, тоді a + b + c =
124 381 + 69 201 + 325 968 = 193 582 + 325 968 = 519 550

 

Завдання 115
а) Якщо a = 11 432, b = 11 128, x = 26 368, y = 11 072, тоді 
= (a + x) + (b + y) = (11 432 + 26 368) + (11 128 + 11 072) =
37 800 + 22 200 = 60 000
б) Якщо a = 543 322, b = 511 223, x = 444 332, y = 401 123, тоді 
(a + x) + (b + y) = (543 322 + 444 332) + (511 223 + 401 123) = 
= 987 654 + 912 346 = 1 900 000

 

Завдання 116
Розгляньте таблицю. Скільки всього випускників і випускниць за три роки брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:
а) з історії України; 168 927 + 231 857 + 152 200 = 552 984
б) з математики? 112 023 + 160 782 + 178 700 = 451 505

 

Завдання 117 Запиши значення сум у порядку зростання.
+ 328
   114
   442
+ 148
   342
   490
+ 207
   231
   438
+ 129
   308
   437
У порядку зростання: 437, 438, 442, 490
Завдання 118 Знайди суму грошей на обох рахунках, якщо:
а) на першому 12 345 грн, що на 678 менше, ніж на другому;
12 345 + (12 345 + 678) = 12 345 + 13023 = 25368 (грн)
б) на першому 9876 грн, що удвічі менше, ніж на другому.
9876 + (9876  2) = 9876 + 19752 = 29628 (грн)

 

Завдання 119
Знайди кількість квартир у трьох будинках, якщо в першому будинку квартир на 8 більше, ніж у другому, а у другому — на 37 квартир більше, ніж у третьому, у якому 405 квартир.
Розв'язання
1) 405 + 37 = 442 (кв.) – у II будинку;
2) 442 + 8 = 450 (кв.) – у I будинку.
3) 442 + 450 + 405 = 1297 (кв.) – у трьох будинках.
Відповідь: 1297 квартир.

 

Завдання 120 Знайди суму всіх натуральних чисел:
а) більших за 128 і менших від 133; 129 + 130 + 131 + 132 = 522
б) не менших від 129 і не більших за 132. 129 + 130 + 131 + 132 = 522

 

Завдання 121
а) 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 = 
= (45 + 55) + (46 + 54) + (47 + 53) + (48 + 52) + (49 + 51) + 50 =
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 50 = 550
б) 81 + 83 + 85 + 87 + 89 + 91 + 93 + 95 + 97 + 99 =
= (81 + 99) + (83 + 97) + (85 + 95) + (87 + 93) + (89 + 91) =
180 + 180 + 180 + 180 + 180 = 900

 

Завдання 122
Знайди суму трьох різних трицифрових чисел, записаних цифрами 8, 8 і 9.
889 + 898 + 988 = 2775

 

Завдання 123
Знайдіть суму всіх трицифрових чисел, які можна записати цифрами 1, 2 і 3.
123 + 132 + 213 + 231 + 312 + 321 = 1332

 

Завдання 124
Випиши всі чотирицифрові числа, які можна записати цифрами 1, 1, 2 і 2. Знайди їх суму.
1122 + 1212 + 1221 + 2112 + 2121 + 2211 = 9999

 

Завдання 126
Маленькому Карлові Гауссу, який згодом став математиком, учитель запропонував додати 40 перших натуральних чисел. Карл через пів хвилини дав правильну відповідь. Як він додавав? Спробуй і ти знайти суму.
1 + 2 + ... + 39 + 40 = (1 + 40) + (2 + 39) + ... + (20 + 21) = 
= 41 + 41 + ... + 41 + 41 (20 разів) = 41 • 20 = 820

 

Завдання 127
а) 99 + 99 = 198
б) 999 + 999 = 1998
Вправи для повторення
Завдання 128
Накресли пряму і відклади на ній відрізок AB. Виміряй його довжину. Побудуй відрізок, удвічі коротший від AB.
12 : 2 = 6 (см)

Завдання 129 Порядок дій

а) 47  (89 + 77) = 47  166 = 7802

б) 840 + 399  800 = 840 + 319200 = 320040

 

Завдання 130
Накресли квадрат зі стороною 25 мм. Знайди його периметр. Запиши відповідь у сантиметрах.
Розв'язання
25 • 4 = 100 (мм) = 10 (см) – периметр квадрата.
Відповідь: 10 см.