Завдання 189 
1Г 2Б 3А

 

Завдання 190 Округлення чисел
а) 58 683 ≈ 58 680
б) 675 098 ≈ 675 100
в) 12 567 ≈ 12 570
Завдання 191
а) 7584 ≈ 7600
б) 8092 ≈ 8100
в) 11 111 ≈ 11 100
Завдання 192
а) 53 857 947 ≈ 54 000 000
б) 98 700 350 ≈ 99 000 000
Завдання 193
Висота Джомолунгми — 8848 м.
а) 8848 ≈ 8850 (м)
б) 8848 ≈ 8800 (м)
в) 8848 ≈ 9 (км)
Завдання 194
Найвищі гори в Україні: Говерла — 2061 м, Сивуля — 1816 м, Роман-Кош — 1545 м.
2061 ≈ 2100 (м)
1816 ≈ 1800 (м)
1545 ≈ 1500 (м)
Завдання 195
Найдовші річки України: Дунай — 2850 км, Дніпро — 2285 км, Дністер — 1362 км, Десна — 1126 км.
2850 ≈ 2900 (км)
2285 ≈ 2300 (км)
1362 ≈ 1400 (км)
1126 ≈ 1100 (км)
Завдання 196 Виконай додавання і округли суму до сантиметрів:
а) 35 мм + 5 см 2 мм = 3 см 5 мм + 5 см 2 мм = 8 см 7 мм
1) з недостачею; 8 см 7 мм  8 см
2) з надлишком. 8 см 7 мм ≈ 9 см 
б) 23 см + 23 мм = 23 см + 2 см 3 мм = 25 см 3 мм
1) з недостачею; 25 см 3 мм ≈ 25 см
2) з надлишком. 25 см 3 мм ≈ 26 см
Завдання 197 Виконай віднімання і округли суму до хвилин:
а) 83 хв 17 с – 1 год 30 с = 83 хв 17 с – 60 хв 30 с = 22 хв 47 с
1) з недостачею; 22 хв 47 с ≈ 22 хв
2) з надлишком. 22 хв 47 с ≈ 23 хв
б) 3 год 16 хв – 137 хв 43 с = 196 хв – 137 хв 43 с = 58 хв 17 с
1) з недостачею; 58 хв 17 с ≈ 58 хв
2) з надлишком. 58 хв 17 с ≈ 59 хв
Завдання 198 Вирази
Якщо x = 17 328, тоді x – 6713 + 23 407 = 17328 – 6713 + 23407 = 34022 ≈ 34000

 

Завдання 199
Нанеси на прозорий папір чи плівку клітинки розміром 1 см × 1 см, як показано на малюнку. Утворилася палетка. Наклади її на відбиток своєї долоні й установи наближено її площу.

 

Завдання 200
Знайди периметр прямокутника, якщо його ширина дорівнює 23 м, а довжина на 15 м більша. Відповідь округли до десятків.
Розв'язання
1) 23 + 15 = 38 (м) – довжина прямокутника;
2) (23 + 38)  2 = 122 (м) ≈ 120 (м) – периметр прямокутника.
Відповідь: 120 м.

 

Завдання 201
Одна зі сторін трикутника дорівнює 7 см 8 мм, друга — на 3 см 4 мм більша, а третя — на 2 см 5 мм менша за  другу. Знайди його периметр. Відповідь округли до сантиметрів.
Розв'язання
1) 7 см 8 мм + 3 см 4 мм = 11 см 2 мм – друга довжина;
2) 11 см 2 мм  2 см 5 мм = 8 см 7 мм – третя довжина;
3) 7 см 8 мм + 11 см 2 мм +  8 см 7 мм = 27 см 7 мм ≈ 28 см – периметр трикутника.
Відповідь: 28 см.

 

Завдання 202
В одному резервуарі було 167 літрів води. 32 літри використали. На скільки більше літрів води залишилося, ніж використали? Відповідь округліть до десятків.
Розв'язання
1) 167  32 = 135 (л) – залишилося води;
2) 135  32 = 103 (л) ≈ 100 (л) – на стільки більше залишилося, ніж використали.
Відповідь: 100 л.

 

Завдання 203, 204 Рівняння
а) x + 32 547 = 60 544
   x = 60 544 – 32 547
   x = 27 997 ≈ 28 000
б) x – 12 487 = 17 248
   x = 17 248 + 12 487
   x = 29 735 ≈ 30 000
а) x – 32 968 = 5436
   x = 5436 + 32 968
   x = 38 404 ≈ 38 400
б) 87 409 – x = 3271
   x = 87 409 – 3271
   х = 84 138 ≈ 84 100
Завдання 205
а) (302 740 – 75 456) – (25 432 + 117 739) = 227 284 – 143 171 = 84 113
1) 84 113 ≈ 84 110
2) 84 113 ≈ 84 000
б) 132 459 – (743 605 – 625 424) = 132 459 – 118 181 = 14 278
1) 14 278 ≈ 14 280
2) 14 278 ≈ 14 000
Завдання 206
Загін для страусів має форму прямокутника зі сторонами 21 м 70 см і 18 м 50 см. Скільки метрів сітки потрібно придбати, щоб нею можна було огородити цей загін?
Розв'язання
(21 м 70 см + 18 м 50 см)  2 = 40 м 20 см ≈ 41 м – сітки потрібно.
Відповідь: 41 м.

 

Завдання 207
Виміряй довжину або ширину класу своїми ступнями. Округли значення до цілої кількості ступнів. Це округлення з надлишком чи з недостачею?

 

Завдання 208
Два рівні прямокутники зі сторонами 4 м і 6 м приклали один до одного сторонами й отримали прямокутник з периметром 28 м. Якими сторонами приклали прямокутники?
Розв'язання
(4 + 4 + 6)  2 = 14  2 = 28 (м) – периметр прямокутника.
Відповідь: приклали стороною 4 м.

 

Завдання 209
У трицифровому числі закреслили крайню зліва цифру 5. Як змінилося число? Зменшиться на 500.

 

Завдання 210
В одній секції займається 234 хлопчики і 321  дівчинка, а в іншій — 123 хлопчики і 345 дівчаток. Скільки всього дітей займається у кожній секції? А у двох секціях разом?
Розв'язання
1) 234 + 321 = 555 (д.) – у одній секції;
2) 123 + 345 = 468 (д.) – у іншій секції;
3) 551 + 468 = 1019 (д.) – у двох секціях.
Відповідь: 1019 дітей.

 

Завдання 212
Якщо k = 1096, тоді 1347 – k + 1749 = 1347 – 1096 + 1749 = 2000