Завдання 517 Ділення з остачею
а) 7 : 3 = 2 (ост. 1)
   8 : 3 2 (ост. 2)
   51 : 50 1 (ост. 1)
   600 : 400 1 (ост. 200)
б) 9 : 4 2 (ост. 1)
   10 : 4 2 (ост. 2)
   72 : 70 1 (ост. 2)
   200 : 80 2 (ост. 40)
в) 16 : 5 3 (ост. 1)
    17 : 5 3 (ост. 2)
    100 : 99 = 1 (ост. 1)
    1000 : 300 3 (ост. 100)
г) 15 : 7 2 (ост. 1)
   22 : 7 3 (ост. 1)
   100 : 98 1 (ост. 2)
   400 : 120 3 (ост. 40)
Завдання 518
Не можна при діленні деякого натурального числа на 6 отримати остачу, більшу за 5.

 

Завдання 519
Якими можуть бути остачі від ділення натуральних чисел на 7? Менші за 7.

 

Завдання 520
Чи може остача або неповна частка дорівнювати нулю? Може.

 

Завдання 521, 522, 523, 524
а) 200 : 174 = 1 (ост. 26)
б) 300 : 83 = 3 (ост. 51)
в) 400 : 91 = 4 (ост. 36)
а) 385 : 44 = 8 (ост. 33)
б) 483 : 97 4 (ост. 95)
в) 895 : 34 26 (ост. 11)
а) 1183 : 9 131 (ост. 4)
б) 2097 : 8 262 (ост. 1)
в) 8907 : 9 989 (ост. 6)
а) 2734 : 12 227 (ост. 10)
б) 8597 : 13 661 (ост. 4)
в) 3939 : 27 145 (ост. 24)
Завдання 525
а) 100 : 3 ≈ 33
б) 100 : 6 ≈ 16
в) 100 : 9 ≈ 11
Завдання 526
а) 12 387 : 10 = 1238 (ост. 7)
б) 12 387 : 100 = 123 (ост. 87)
Завдання 527
а) Остача від ділення будь-якого п’ятицифрового натурального числа на 10 дорівнює останній цифрі даного числа. Істиннеabcde = abcd  1000 + e
б) Остача від ділення будь-якого п’ятицифрового натурального числа на 100 дорівнює числу, записаному двома останніми цифрами даного числа. Істинне. abcde = abc • 100 + de

 

Завдання 528
Перевір рівність 4895 = 12  407 + 11. Якими будуть неповна частка й остача, якщо ділити 4895 на 12? 407  неповна частка, 11 — остача.

 

Завдання 529
Вирази ділене через неповну частку (c), дільник (b) і остачу (r) у вигляді рівності a = b  c + r.
а) 37 : 4 = 9 (ост. 1), тому 37 = 4  9 + 1  
б) 91 : 7 = 13 (ост. 0), тому 91 = 7  13 + 0  
в) 125 : 11 = 11 (ост. 4), тому 125 = 11  11 + 4  
г) 348 : 53 = 6 (ост. 30), тому 348 = 53  6 + 30

 

Завдання 530
Знайди ділене, якщо дільник дорівнює 14, неповна частка — 9 і остача — 4.
14  9 + 4 = 130

 

Завдання 531
Яке число при діленні на 108 дає неповну частку 105 і остачу 2?
108  105 + 2 = 11342

 

Завдання 532
На яке число треба поділити 307, щоб дістати неповну частку 17 і остачу 1?
Розв’язання
307 : х =17 (ост. 1), тому
х  17 + 1 = 307
х  17 = 307 – 1
х  17 = 306
х = 306 : 17
х = 18
Відповідь: 18

 

Завдання 533
На прикладі 63 : 5 з’ясуй, як зміняться неповна частка й остача, якщо ділене і дільник подвоїти.
Розв’язання
63 : 5 = 12 (ост. 3), подвоїмо: 63  2 = 126, 5  2 = 10, одержимо 126 : 10 = 12 (ост. 6)
Відповідь: неповна частка не зміниться, а остача подвоїться.

 

Завдання 534
На одну машину можна навантажити 4 т вугілля. Скільки ходок треба зробити, щоб перевезти 19 т вугілля?
Розв’язання
19 : 4 = 4 (ост. 3)
Відповідь: 5 ходок.

 

Завдання 535
Господар надоїв 25 л молока від корів. Скільки трилітрових банок йому знадобиться, щоб розлити в них усе молоко?
Розв’язання
25 : 3 = 8 (ост. 1)
Відповідь: 9 банок.

 

Завдання 536
а) 400 : 17  24
б) 500 : 19  26
в) 600 : 23  26
а) 1738 : 19  91
б) 4308 : 23  187
в) 6529 : 29  225
Завдання 538
Знайди швидкість автомобіля, який проїхав 380 км за 6 год.
Розв’язання
380 : 6 = 63 (ост. 2) ≈ 63 (км/год)
Відповідь: 63 км/год.

 

Завдання 539
3 поля площею 13 га зібрали 5010 ц цибулі. Скільки центнерів цибулі зібрали на цьому полі з 1 га?
Розв’язання
5010 : 13 = 385 (ост. 5) ≈ 385 (ц)
Відповідь: 385 ц.

 

Завдання 540
Книжку, яка має 110 сторінок, учень прочитав за 6 год. По скільки сторінок за 1 год читав учень?
Розв’язання
110 : 6 = 18 (ост. 2) ≈ 18 (с.)
Відповідь: 18 сторінок.

 

Завдання 541

З міста в протилежних напрямках одночасно виїхали два автомобілі. Через 3 год відстань між ними становила 391 км. Швидкість першого автомобіля — 60 км/год. Знайди швидкість другого автомобіля.

Розв'язання

1) 60 • 3 = 180 (км) – проїхав перший автомобіль.

2) 391 – 180 = 211 (км) – проїхав другий автомобіль.

3) 211 : 3 = 70 (ост. 1) ≈ 70 (км/год) швидкість другий автомобіль.

Відповідь: 70 км/год.

 

Завдання 542
Один автомобіль за 2 год пройшов 127 км, а другий за 3 год — на 51 км більше. Який з них їхав швидше?
Розв'язання

1) 127 + 51 = 178 (км) – проїхав другий автомобіль.

2) 178 : 3 = 59 (ост. 1) ≈ 59 (км/год) – швидкість другого автомобіля.

3) 127 : 2 = 63 (ост. 1) ≈ 61 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

59 < 61

Відповідь: перший автомобіль.

 

Завдання 543
З першого поля, площа якого становить 120 га, зібрали 42 000 ц буряків, а з другого, площа якого 93 га, — на 7000 ц менше. На якому полі буряки вродили краще?
Розв'язання

1) 42000  7000 = 35000 (ц) – зібрали з другого поля;

2) 42000 : 120 = 350 (ц) – зібрали з 1 га першого поля;

3) 35000 : 93 = 377 (ц) – зібрали з 1 га другого поля.

350 < 377

Відповідь: на другому полі.

 

Завдання 544
Виміряй довжину і ширину підручника з математики. Знайди виміри підручника, що мав би у 2 рази менші розміри.

 

Завдання 545
Знайди числа, на які треба помножити число 777, щоб отримати шестицифрові числа, що записуються лише одними: четвірками; п’ятірками; шістками; сімками або вісімками.
444444 : 777 = 572
555555 : 777 = 715
666666 : 777 = 858
777777 : 777 = 1001
888888 : 777 = 1144
Завдання 546
Старовинна китайська головоломка Танграм. Розріж квадрат так, як показано на малюнку. Із цих частин можна скласти багато цікавих фігур. Створи свої фігури.

 

Завдання 547 Порядок дій
а) 78 130 : 26 – 26  7 + 49 = 3005 – 182 + 49 = 2823 + 49 = 2872
б) 51 273  1011 = 51837003

 

Завдання 548
Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Знайди площу цього квадрата.
Розв'язання

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 4  4 = 16 (см²– площа квадрата.

Відповідь: 16 см².

 

Завдання 549
У фермера було 79 кролів. У чотирьох великих клітках сиділо по 7 кролів, у трьох середніх — по 5, а в кожній маленькій клітці — по 3 кролі. Скільки маленьких кліток у фермера?
Розв'язання

1) 7  4 = 28 (кр.) – у великих клітках.

2)  3 = 15 (кр.) – у середніх клітках.

3) 79 – (28 + 15) = 36 (кр.) – у маленьких клітках.

4) 36 : 3 = 12 (кл.) – маленьких кліток.

Відповідь: 12 кліток.

Інші завдання дивись тут...