а) 1, 3, 5, 7, 9
б) 2, 4, 6, 8, 10
Завдання 551
5, 10, 15, 20, 25

 

А якщо число ділиться на 10, то воно ділиться і на 2; Правильне твердження
Б якщо число ділиться на 10, то воно ділиться і на 5; Правильне твердження
В якщо число ділиться на 2, то воно ділиться і на 10;
Г якщо число ділиться на 5, то воно ділиться і на 10?

 

Завдання 553
Парні числа: 10, 180

 

Завдання 554
Не діляться на 2 числа 9 45 333 47
9 + 333 = 342
Завдання 555
Соня і Тоня по черзі записують усі двоцифрові числа, які діляться на 10. Перше число записує Соня. Яка дівчинка запише останнє число? Соня
Соня
10
30
50
70
90
Тоня
20
40
60
80
 
Завдання 556
Запиши 5 найменших та 5 найбільших трицифрових чисел, які діляться на 10.
Найменші: 100, 105, 110, 115,  120
Найбільші: 990, 980, 970, 960, 950
Завдання 557
а) на 5 діляться числа: 5, 95, 130, 8435, 10 000
б) на 10 діляться числа: 130, 10 000
в) не діляться на 5 числа: 54, 108, 5551, 24 456

 

Завдання 558
П'ять найменші трицифрові числа, що діляться на 5: 100, 105, 110, 115, 120

 

Завдання 559
Скільки є двоцифрових чисел, які діляться на 5? Вісімнадцять чисел
(10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95)

 

Завдання 560
а) на 2 діляться числа: 480, 1356, 7006, 45 680, 573 000
б) на 5 діляться числа: 480, 3245, 45 680, 573 000, 102 345
в) на 10 діляться числа: 480, 680, 573 000

 

Завдання 561
Познач на координатному промені усі парні натуральні числа, менші від 20
 Завдання 562
Усі непарні натуральні числа, які на координатному промені розташовані між числами 23 і 38: 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
На 2 діляться числа: жодне. На 5 діляться числа: 25, 35

 

Завдання 563
Для номера своєї квартири Діана придбала цифру 7. Яким може бути номер її квартири, якщо це парне двоцифрове число? 72, 74, 76, 78

 

Завдання 564
Олег забув останню цифру пін-коду телефону, але він пам’ятає, що це число ділиться і на 2, і на 5. Який пін-код телефону Олега? 3270 Чи ділиться це число на 10? Ділиться, бо закінчується цифрою 0.

 

Завдання 565
а)  сума двох непарних чисел є парним числом, наприклад, 5 + 3 = 8
б) сума двох парних чисел є парним числом, наприклад, 2 + 4 = 6

 

Завдання 566
На рахунку підприємства міститься сума, що є найбільшим числом, усі цифри якого різні і яке не ділиться на 10. Скільки гривень на цьому рахунку? 9876543201

 

Завдання 567
А якщо число ділиться на 10, то його остання цифра 0; Правильне твердження
Б якщо остання цифра числа не 0, то воно не ділиться на 10; Правильне твердження
В якщо число не ділиться на 10, то його остання цифра не 0? Правильне твердження

 

Завдання 568
У Кості є 592 грн. Скільки він ще має заробити, щоб сума:
а) ділилася на 10; 590  592 = 8 (грн) 
б) ділилася на 5, але не ділилася на 10? 595  592 = 3 (грн)

 

Завдання 569
Які три картки треба обрати, щоб за їх допомогою утворити парне трицифрове число, більше за 500? 516 або 536

 

Завдання 570
Які цифри можна поставити у числі 65 439* замість *, щоб отримане число ділилося:
а) на 2; 0, 2, 4, 6, 8
б) на 5; 0, 5
в) на 10? 0
Завдання 571
Для кожної нерівності запиши усі значення х, які діляться на 5:
а) 27 < x < 62, при х = 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
б) 5649 < x < 5701, при х = 5650, 5655, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5700

 

Завдання 572
1) Якщо а — парне, то число a + 1 є непарним, бо є наступним числом.
2) Якщо а — непарне, то число a + 1 є парним, бо є наступним числом.

 

Завдання 573 
Гра. Хтось один/одна пише багатоцифрове число, але закриває всі цифри, крім останньої, а інший/інша має сказати, чи ділиться це число на 2, 5 або 10. Поміняйтесь ролями.

 

Завдання 574
Доведи, що сума двох парних чисел — число парне. Нехай а — парне число, тоді наступне парне число а + 2, а їхня сума а + (а + 2) = 2а + 2 = 2(а + 1) — парне число, бо ділиться на 2.

 

Завдання 575 
З кошика взяли половину всіх слив, потім — половину остачі, потім — половину нової остачі, нарешті — половину нової остачі. Після цього в кошику залишилося 10 слив. Скільки слив було в кошику спочатку?
Розв'язання
Нехай в кошику спочатку було х слив. Складаємо рівняння.
(((х : 2) : 2) : 2) : 2 = 10
(((х : 2) : 2) : 2) = 10 • 2
((х : 2) : 2) = 20 • 2
(х : 2 = 40 • 2
х : 2 = 80
х = 80 • 2
х = 160
Відповідь: 160 слив.

 

Завдання 576
Ліфт піднімається з першого поверху на третій за 5 секунд. За який час він підніметься з першого поверху на одинадцятий?
Короткий запис
2 п.  5 с
10 п.  ?
Розв'язання
1) 3 – 1 = 2 (п.) – на стільки поверхів ліфт піднімається за 5 хв;
2) 11 – 1 = 10 (п.) – стільки всього поверхів;
3) 10 : 2 = 5 (р.) – у стільки разів більше поверхів;
4) 5  5 = 25 (с) – час, за який ліфт підніметься з першого поверху на одинадцятий.

Відповідь: 25 секунд.

 

Завдання 577
Сума років трьох друзів 34. Якою вона буде через 5 років?
Розв'язання
1) 5 • 3 = 15 (р.) – стільки років додасться трьом друзям через 5 років;
2) 34 + 15 = 49 (р.) – всього років буде трьом друзям через 5 років.

Відповідь: 49 років.

 

Завдання 578
Знайди площу ділянки квадратної форми, якщо дід Петро обходить її вздовж паркана за 12 хв зі швидкістю 16 м/хв.
Розв'язання
1) 16 • 12 = 192 (м) – периметр ділянки;
2) 192 : 4 = 48 (м) – сторона квадратної ділянки;
3) 48 • 48 = 2304 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 2304 м2.

 

Вправи для повторення
Завдання 579 
У скільки разів сума чисел 894 і 892 більша за їх різницю?
(894 + 892) : (894  892) = 1786 : 2 = 893

 

Завдання 580 Рівняння
а) 2  x + 7 = 131
    x + 7 = 131 – 7
    x = 124
   x = 124 : 2
   х = 62
б) 3  x – 17 = 100
     x = 100 + 17
     x = 117
    x = 117 : 3
    х = 39
Завдання 581
Знайди периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 8 см.
Розв'язання
• 4 = 32 (см) – периметр квадрата.

Відповідь: 32 см.