На 3 діляться числа: 120, 321, 522, 924
На 9 діляться числа: 144, 405, 549
Завдання 584
а) три числа, що діляться на 3 102, 234, 303
б) три числа, що діляться на 100, 105, 735
в) три числа, що діляться на 4 112, 216, 924
г) три числа, що діляться на 7 700, 707, 714

 

Завдання 585
На майстер-класі дітей розбили на групи за віком (див. діаграму).
1) Парною чи непарною є  кількість дітей:
а) 10 років; Парною
б) 11 років? Непарною
2) Чи ділиться на 3 кількість дітей:
а) 7 років; Так
б) 8 років; Ні
в) 11 років? Так
3) Чи ділиться на 9 кількість дітей:
а) 9 років; Ні
б) 11 років? Так
4) На які числа ділиться кількість дітей віком 8 років? На 2, на 5, на 10

 

Завдання 586
Оленка чекає у гості 5 або 9 друзів. Яку найменшу кількість слив потрібно купити Оленці, щоб їх можна було поділити порівну між усіма присутніми? Г 45

 

Завдання 587, 588
На 3 діляться числа:
 504, 735, 1002, 2037, 7236
На 9 діляться числа:
405, 738, 7704
Завдання 589
Три дівчинки збирали у лісі горіхи. Вони знайшли 98 горіхів. Чи зможуть дівчатка розділити ці горіхи порівну? Ні, бо 9 + 8 = 17, а 17 не ділиться на 3.

 

Завдання 590
У класі дівчаток у 2 рази більше, ніж хлопчиків. Чи можна 100 зошитів розділити між ними порівну?

Розв'язання

Нехай хлопчиків х дітей, тоді дівчаток 2х дітей. Складаємо рівняння.

х + 2х = 100

3х = 100

х = 100 : 3

х = 33 (ост. 1)

Відповідь: ні, не можна, бо 100 не ділиться націло на 33.

 

Завдання 591
Сума всіх чисел, які діляться на 9 і менші від 20. 9 + 18 = 27

 

Завдання 592
Дописали до числа 11 справа таку цифру, щоб отримане трицифрове число ділилося:
а) на 3; 111 (114, 117)
б) на 9. 117

 

Завдання 593
Дописали до числа 12 зліва таку цифру, щоб отримане трицифрове число ділилося:
а) на 3; 312 (612, 912)
б) на 9. 612

 

Завдання 594
Чи правильно, що якщо між цифрами числа 1827 записати довільну кількість нулів, то число ділитиметься на 3 і 9? Так, бо сума чисел 1 + 8 + 2 + 7 = 18, а число 18 ділиться як на 3, так і на 9

 

Завдання 595
Скільки балів після проходження онлайнуроку з математики заробила Ганна, якщо це найбільше трицифрове число, яке ділиться на 9? 999

 

Завдання 596
Який номер шафи Іри, якщо це найменше трицифрове число, яке ділиться на 3. 102

 

Завдання 597
П’ять перших натуральних чисел, що діляться:
а) на 5; 5, 10, 15, 20, 25
б) на 9; 9, 18, 27, 36, 45
в) на 10; 10, 20, 30, 40, 50
г) на 12; 12, 24, 36, 48, 60
ґ) на 15. 15, 30, 45, 60, 75

 

Завдання 598
а) 2 + 4 + 7 = 13. Оскільки 15  13 = 2, тому треба додати 2 щоб число 247 + 2 = 249 ділилося на 3. Оскільки 18  13 = 5, треба додати 5 щоб число 247 + 5 = 252 ділилося на 9
б) 1 + 3 + 2 + 5 = 11. Оскільки 12  11 = 1, треба додати 1 щоб число 1325 + 1 = 1326 ділилося на 3. Оскільки 18  11 = 7, треба додати 7 щоб число 1325 + 7 = 1332 ділилося на 9
в) 7 + 4 + 5 + 6 + 1 = 23. Оскільки 24  23 = 1, треба додати 1 щоб число 74 561 + 1 = 74 562 ділилося на 3. Оскльки 27  23 = 4, треба додати 4 щоб число 74 561 + 4 = 74 565 ділилося на 9
г) 9 + 8 + 4 + 0 + 5 = 28. Оскільки 30  28 = 2, треба додати 2 щоб число 984 052 + 2 = 984 054 ділилося на 3. Оскільки 36  28 = 8, треба додати 8,  щоб число 984 052 + 8 = 984 060 ділилося на 9

 

Завдання 599
Відрізок AB має довжину 25 см. Якої довжини треба докреслити відрізок BC, щоб довжина AC ділилась: а) на 3; б) на 9?
а) 2 + 5 = 7. Оскільки  7 = 2, треба докреслити 2 см щоб число 7 + 2 = 9 ділилося на 3. Треба докреслити 5 см щоб число 25 + 5 = 30 ділилося на 3.
б) 2 + 5 = 7. Оскільки  7 = 2, треба докреслити 2 см щоб число 7 + 2 = 9 ділилося на 9. Треба докреслити 11 см щоб число 25 + 11 = 36 ділилося на 9.

 

Завдання 600
Можна записати за допомогою цифр 1, 4 і 7 без повторень Шість трицифрових чисел(147, 174, 417, 471, 714, 741)
З них діляться на 3 усі числа, бо сума усіх цифр іисла 1 + 4 + 7 = 12, а 12 ділиться націло на 3.

 

Завдання 601
Кожне трицифрове число, записане цифрами 2, 3, 4 без повторень, ділиться на 9, бо сума чисел 2 + 3 + 4 = 9
З них діляться на 18 числа: 234, 324, 342, 432

 

Завдання 602
Можна записати за допомогою цифр 1, 2, 3, 4 без повторень двадцять чотири числа
1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314, 2341, 2413, 2431, 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321
Жодне з них не ділиться на 3, бо сума усіх цифр числа 1 + 2 + 3 + 4 = 10, а 10 не ділиться націло на 3.

 

Завдання 603
Установи відповідність між числами (1–3) та умовами (А–Д) так, щоб утворилися правильні твердження.  Б; 2  Г; 3   Д

 

Завдання 604
n
1
2
3
4
5
6
5n
5
10
15
20
25
30
Завдання 605
Чи правильно, що коли число n натуральне, то значення виразу 3n ділиться на 3?
Правильно (3n : 3 = n)

 

Завдання 606
Доведи, що кожне число, записане трьома однаковими цифрами, ділиться на 3.
а + а + а = 3а, а 3а : 3 = а

 

Завдання 607
Запиши найбільше трицифрове число, яке ділиться:
а) на 2 і на 3; 996
б) на 2 і на 9; 990
в) на 2, 3 і 5. 990
Завдання 608
Виріж дві смужки довжиною у 15  клітинок. Перегни одну навпіл, а іншу — на три рівні частини. Який висновок про подільність числа 15 на 2 і 3 можна зробити? 15 ділиться на 2 з остачею, а на 3 націло.

 

Завдання 609 
Оля, Ніна і Марійка прийшли на карнавал у костюмах: червоному, жовтому та синьому. Оля була не в жовтому, Ніна — не в жовтому і не в синьому. Хто в якому костюмі був? Оля була в синьому, Ніна була в червоному, Марійка була в зеленому костюмі.

 

Завдання 610
Чи може Оля записати на дошці 57 різних двоцифрових чисел так, щоб серед них не було двох чисел, сума яких дорівнює 100? Не може.

 

Завдання 611
Пітон проповзає через міст завдовжки 32 метри за 21 хвилину. Скільки хвилин йому потрібно, щоб проповзти повз стовп, якщо довжина пітона 16 метрів?

Розв’язання

1) 32 + 16 = 48 (м) – вся відстань;

2) 48 : 16 = 3 (р.) – у стільки разів більша відстань;

2) 21 : 3 = 7 (хв) – потрібно часу.

Відповідь: 7 хвилин.

 

Вправи для повторення 
а) + 37028
        8672
       45710
б) _ 65006
      20379
      44627
в) х 383
      607
     2681
  2298   
  232481
г) _3003 | 39  

     273      77

     _273

       273

          0

Завдання 613 Порядок дій
а) 945 : 15 – (1064 : 19 – 49) = 63 – (56 – 49) = 63 – 7 = 56
б) 64  15 – 3980 : (576 : 18 + 6012 : 36) = 960 – 3980 : (32 + 167) = 
=  960 – 3980 : 199 = 960 – 20 = 940

 

Знайди неповну частку й остачу від ділення числа 97 на 7.
97 : 7 = 13 (ост. 6)