10 складене число11 просте число, 1 ні не просте число, ні не складене.
 
Завдання 616
а) 1
б) 35
Найменший простий дільник числа 35  це 5
Завдання 617 
Число 1 є дільником кожного числа, бо кожне число ділиться націло на число 1.
 
Завдання 618 Дільники числа
Число 17 має два дільники 1 і 17
 
Завдання 619
Якщо число p — просте, то воно має два дільники 1 і p
 
Завдання 620
21 =  7
 
Завдання 621
Яке число можна розкласти на прості множники 2, 2 і 5?  2  5 = 20
 
Завдання 622
Число 101 — просте. Його найбільший дільник 101
 
Завдання 623
а) 17 + 10 = 27
ґ) 800  3 = 2400
б) 27 + 13 = 40
д) 20  20 = 400
в) 23 – 10 = 13
е) 16 : 2 = 8
г) 70 – 40 = 30
є) 80 : 4 = 20
Завдання 3
а) 27 — ні; б) 37 — так; в) 47 — так,; г) 57 — так
 
Завдання 624
а) прості: 1, 7, 9, 17, 29, 37, 41, 43
б) складені: 12, 21, 27, 58, 75, 117, 270
 
Завдання 625
Число, яке має тільки два дільники, називають простим.
 
Завдання 626
Число 18 має шість дільників: 1, 2, 3, 6, 9, 18
 
Завдання 627
Дільники числа 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
 
Завдання 628
Число a ділиться на 8. Чи ділиться воно на 2? А на 4? Поясніть на прикладах.
а : 8 = а : (4 • 2) = а : 4 : 2
8 : 8 = 1
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
16 : 8 = 2
16 : 2 = 8
16 : 4 = 4
Завдання 629
Більше дільників має число 12, бо є складеним числом, а число 13 є простим.
 
Завдання 630
Чи можна рівність 1100 = 11  100 вважати розкладом числа 1100 на множники? Можна
Розклади 1100 на прості множники.

56|2

28|2

14|2

 7|7

 1|

Завдання 631
а) 12 = 2 • 2 • 3
б) 36 • 2 • 3 • 3
в) 50 = • 5 • 5
г) 105 = • 5 • 7
ґ) 2500 = • 2 • 5 • 5 • 5 • 5
д) 3780 = • 2 • 5 • 3 • 3 • 3 • 7

12|2

 6|2

 3|3

 1|

36|2

18|2

 9|3

 3|3

 1|

50|2

25|5

 5|5 

 1|

105|3

 35|5

  7|7

  1|

2500|2

1250|2

 625|5

 125|5

  25|5

   5|5

   1|

3780|2

1890|2

 945|5

 189|3

  63|3

  21|3

    7|7

    1|

Завдання 632

а) 54 = 2 • 3 • 3 • 3
б) 72 • 2 • 2 • 3 • 3
в) 100 • 2 • 5 • 5
г) 189 • 3 • 3 • 7
ґ) 500 • 2 • 5 • 5 • 5 • 5
д) 2280 = • 2 • 2 • 3 • 5 • 19

54|2

27|3

 9|3

 3|3

 1|

72|2

36|2

18|2

 9|3

 3|3

 1|

100|2

  50|2

  25|5

   5|5

   1|

189|3

 63|3

 21|3

  7|7

  1|

500|2

250|2

125|5

  25|5

   5|5

   1|

2280|2

1140|2

 570|2

 285|3

  95|5

  19|19

    1|

Завдання 633

Скільки яблунь у садку, якщо це число — найменший простий дільник числа 87?
Розв'язання
87 = • 29 
Відповідь: 3 яблуні.
 
Завдання 634
Скільки книжок на полиці, якщо це число — найбільший простий дільник числа 484?
Розв'язання
484 = • 2 • 11 • 11
Відповідь: 11 книжок.
 
Завдання 635
У скільки разів число, що розкладається на множники 2, 3, 5 і 7, більше числа, що розкладається на множники 2, 3 і 5?
Розв'язання
• 3 • 5 • 7 = 210, • 3 • 5 = 30, 210 : 30 = 7 (р.)
Відповідь: у 7 разів.
 
Завдання 636
Розклад одного числа 3  5  11, а другого — 3  5  13. На скільки перше число менше чи більше за друге?
Розв'язання
• 5 • 11 = 165, • 5 • 13 = 195, 195  165 = 30
Відповідь: на 30.
 
Завдання 637
а) 24
    /\
   64
  /\   /\
 23 22
б) 50
    /\
   510
       /\
      52
в) 80
    /\
   810
   /\   /\
  42 25
  /\
 22
г) 42
    /\
   76
      /\
     23
ґ) 150
    /\
  1510
   /\   /\
  35 25
д) 72
    /\
  9 • 8
   /\  /\
 33 42
      /\
     22

Завдання 638

А кожне натуральне число просте або складене; Ні (— ні не просте число, ні не складене)
Б якщо натуральне число не просте, то воно складене; Ні (— ні не просте число, ні не складене)
В якщо натуральне число більше за 1 і не просте, то воно складене. Так
 
Завдання 639
Що більше: сума всіх дільників числа 6 чи сума всіх дільників числа 7?
Розв'язання
6 = 1  2 • 3 • 6, 1 + 2 + 3 + 6 = 12, 7 = • 1, 7 + 1 = 8, 12 > 8
Відповідь: більша сума всіх дільників числа 6.
 
Завдання 640
Знайди добуток усіх дільників числа 10.
Розв'язання
10 =  2 • 5 • 10 2 • 5 • 10 = 100
Відповідь: 100.
 
Завдання 641
На діаграмі зображено інформацію про домашніх тварин учнів класу.
1) Чи є простим числом кількість учнів, у яких вдома живуть:
а) собаки; Так б) рибки; Ні в) шиншили? 3
2) Парним чи непарним числом є кількість учнів, у яких вдома є:
а) черепаха; Ні б) кішка? Так
3) Скільки всього учнів брало участь в опитуванні? 9 учнів.
 
Завдання 642
Який номер гравця, якщо це найбільше двоцифрове число, що розкладається на три однакові прості множники?
Розв'язання
27 =  3 • 3 
Відповідь: 27.
 
Завдання 643
Яким може бути номер паркомісця, якщо це двоцифрове число, що розкладається на два прості множники, різниця яких дорівнює 2?
Розв'язання
15 =  3, 5  3 = 2
Відповідь: 15.
 
Завдання 644
На які числа ділиться добуток:
а) 2  5  7 = 70, дільники числа 70: 1, 2, 5, 7, 10, 35, 70
б) 2  3  3  5 = 90, дільники числа 90: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90
 
Завдання 645
а) 2  2  3 = 12дільники числа 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
б) 2  3  3 = 18дільники числа 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18
в) 2  3  5 = 30дільники числа 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
г) 2  5  7 = 70, дільники числа 70: 1, 2, 5, 7, 10, 35, 70
 
Завдання 646
Покажи, що число 28 у два рази менше за суму всіх його дільників. 
Дільники числа 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28, а сума всіх дільників: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56
56 : 28 = 2, тому число 28 у 2 рази менше за суму всіх його дільників. 
Чи має таку властивість число 82?
Дільники числа 82: 1, 2, 41, 82, а сума всіх дільників: 1 + 2 + 41 + 82 = 126
126 : 82 = 1 (ост. 44), не ділиться націло, тому не має.
 
Завдання 647
Побудуй ламану, кількість ланок якої є простим числом. Чи  буде простим числом кількість ланок ламаної, що має вдвічі більше ланок?
Будуємо ламану, що складається з трьох ланок. 
 2 = 6 — не є простим  числом.
 
Завдання 648
Дівчинка в зеленій сукні — не Віра і не Олеся. Вона стоїть між Маєю і дівчинкою в синій сукні. А дівчинка в білій сукні стоїть між Олесею і дівчинкою в рожевій сукні. У яких сукнях Віра і Майя? Віра в білій сукні, а Мая — в рожевій.
 
Завдання 649
Серед шести однакових старовинних монет одна фальшива, вона легша від інших. Як можна виявити її за допомогою двох зважувань на шалькових терезах?
1. Розділіть 6 монет на три купки по 2 монети в кожній.
2. Покладіть на терези перші дві купки монет. Якщо вони урівноважуються, то фальшива монета знаходиться в третій купці. Визначаємо легшу монету, яка є фальшивою, в третій купці.
3. Якщо одна з двох купок на терезах легша, то в ній знаходиться фальшива монета. Визначаємо легшу монету, яка є фальшивою, в цій купці.
Отже, за два зважування можна визначити фальшиву монету серед 6 монет.
 
Завдання 650
Є 25 триметрових колод, кожну з яких потрібно розпиляти на метрові. Скільки розрізів для цього потрібно зробити?
Розв'язання
Для розпилу однієї триметрової колоди потрібно зробити два розпили, а для розпилу 25 триметрових колод потрібно зробити удвічі більше розпилів, тобто 50.
Відповідь: 50 розпилів.
 
Завдання 651
З міст A і B одночасно назустріч виїхали два автомобілі і зустрілися через 2 год. Яка відстань між A і B, якщо автомобілі їхали зі швидкостями 68 км/год і 72 км/год?
Розв'язання
1) 68 + 72 = 140 (км/год) – швидкість зближення;
2) 140  2 280 (км) – відстань між А і В.
Відповідь: 280 км.
 
Завдання 652
Точка K лежить на відрізку AB, довжина якого 1 м 17 см. Знайди довжину відрізка AK, якщо KB = 45 см.
А____________________К__45 см__В
Розв'язання
1 м 17 см = 117 см
АК = АВ – КВ = 117 – 45 = 72 (см)
Відповідь: 72 см.
 
Завдання 653 Порядок дій
а) 92 134 – (36  246 + 768)  3 = 92 134 – (8856 + 768)  3 = 92 134 – 9624  3 = 
= 92 134 – 28872 = 63 262
б) (3647  135 – 264 174) : 57 – 15 045 : 15 = (492345 – 264 174) : 57 – 1003 =
= 228171 : 57 – 1003 = 4003 – 1003 = 3000