300 234 407 — клас мільйонів
50 430 — клас тисяч
792 930 015 000 — клас мільярдів
200 000 — клас тисяч
3 040 006 — клас мільйонів

 

Завдання 1908 Запиши цифрами такі числа:
а) три мільйони сім тисяч тридцять три; 300 007 333
б) чотири мільярди два мільйони вісімсот тисяч двісті. 400 002 800 200

 

Завдання 1909 Округлення чисел
а) 3436 ≈ 3440, 654 ≈ 650, 47 345 ≈ 47 350, 798 ≈ 800
б) 728 ≈ 700, 1537 ≈ 1500, 93 974 ≈ 94 000, 4403 ≈ 4400
в) 728 341 ≈ 730 000, 1 645 708 ≈ 1 650 000, 43 627 ≈ 40 000

 

Завдання 1910
а) 2300 + 900 = 3200, 1699 + 700 = 2399, 420 + 380 = 800
б) 1703 – 503 = 1200, 5300 – 1700 = 3600, 1400 – 900 = 500
в) 25 000 : 500 = 50, 12 000 : 300 = 40, 64 000 : 800 = 80

 

Завдання 1911
а) 540  320 = 172800
б) 948  28 = 26 544
в) 505  66 = 33 330
г) 3003 : 77 = 39
ґ) 1056 : 8 = 132
д) 29 000 : 5 = 5800

Завдання 1912

а) 40 784 + 846 – (13 843 + 787) = 40 784 + 846 – 14630 = 27000

б) (52 – 36 + 320 – 96) : 4 = 240 : 4 = 60

в) 6883 + (706 – 356 + 37 000) : 30 = 6883 + 37350 : 30 = 6883 + 1245 = 8128

г) (384 : 16 + 1024) • 5 – 527 = (24 + 1024) • 5 – 527 = 1048 • 5 – 527 =

= 5240 – 527 = 4713

 

Завдання 1913

а) 142 + 93 = 196 + 729 = 925

б) 252 : 53 – 43 : 42 = 625 : 125 – 64 : 16 = 5 – 4 = 1

в) 2012 – 1992 = 40401 – 39601 = 800

г) 213 – 193 = 9261 – 6859 = 2402

 

Завдання 1914
а) 637 637 : 7 + 538 538 : 13 – 753 753 : 91 = 91091 + 41426 – 8283 = 124234
б) 753 753 : 11 – 637 637 : 637 – 538 538 : 538 = 68523 – 1001 – 1001 = 66521

 

Завдання 1915
а) 123 456 + 12 345 < 123 456 + 23 456
б) 999 999 – 11 111 > 999 999 – 111 111;
в) 123  34 < 123  43
г) 963 : 369 > 639 : 693

 

Завдання 1916 Виконай дії та порівняй значення виразів A і B:
а) A = 12573 + 5  (121 – 87)2 = 12573 + 5  1156 = 12573 + 5780 = 18353
   B = 178 621 – 232 – (121 – 87) = 178 621 – 539 – 34 = 178048
   A < B
б) A = (1828 + 9580) : 92 – 105 =  11408 : 92 – 105 = 124 – 105 = 19
   B = (10 560 : 66 + 60) – 201 = (160 + 60) – 201 = 220 – 201 = 19
   А = В

 

Завдання 1917 Ділення з остачею
а) 200 : 7 = 28 (ост. 4)
б) 200 : 12 = 16 (ост. 8)
в) 200 : 102 = 1 (ост. 98)

Завдання 1918

а) діляться на 2:  124, 586, 456, 600, 1070
б) діляться на 5:  555, 105, 600, 785, 345, 1070
в) діляться на 10: 600, 1070
г) діляться на 6:   124, 456, 600

 

2/3 — дві третіх, 4/7 — чотири сьомих, 1/12 — одна дванадцята, 17/125 — сімнадцять сто двадцять п'ятих, 3/1000 — три тисячних, 14/5 — чотирнадцять п'ятих, 100/17 — сто сімнадцятих, 45/45 — сорокп'ять сорок п'ятих.

 

Завдання 1920 
Правильні дроби: 1/5, 2/5, 3/5
Неправильні дроби: 5/5, 6/5, 7/6

Завдання 1921

а) 1/7 + 3/7 = 4/7
б) 8/9 – 8/9 = 0
в) 11/15 + 7/15 + 1/15 = 19/15 = 1 4/15
г) 7/8  2/8 + 3/8 = 8/8 = 1
ґ) 2 3/4  1 1/4 = 1 2/4
д) 5  5/6 = 6/6  5/6 = 1/6

 

Завдання 1922
a) 5/8 < 7/8
б) 1/5 > 1/10
в) 3/7 < 8/5

Завдання 1923

4,08 — 4 цілих 8 сотих; 0,217 — нуль цілих 217 тисячних; 43,2016 — 43 цілих 2016 десятитисячних.

 

Завдання 1924 Накресли координатний промінь.

 

Завдання 1825 Числа в порядку їх зростання:
а) 4; 4,479; 5,397; 15,6
б) 15,608; 150,01; 200; 220,1

Завдання 1926

а) 7,698 8; 16,491 16; 69,586 70

б) 0,483 0,5; 5,8541 5,9; 92,64 92,6

в) до сотих: 5,3751 5,38; 0,8223 0,82; 10,801 10,80

 

Завдання 1927
а) 6,8 + 3,7 = 10,5
5,4 + 4,5 = 9,9
1,7 + 9,9 = 11,6
б) 9,3 – 7,6 = 1,7
7,5 – 5,7 = 1,8
4,3 – 1,9 = 2,4

Завдання 1928

а) 23,7 + 6,8 – 5,309 = 30,5 – 5,309 =  25,191
б) 190 – 28,84 + 4,36 = 161,16 + 4,36 = 165,52
в) 3,07 + 19,27 + 6,84 = 22,34 + 6,84 = 29,18
г) 1700 – 650,8 – 6,37 = 1049,2 – 6,37 = 1042,83
ґ) 21,3 + 700 – 131,7 = 721,3 – 131,7 = 589,6
д) 0,7718 + 0,0062 + 1,4 = 0,778 + 1,4 = 2,178

 

Завдання 1929
а) 78  0,83 = 64,74
3,8  0,102 = 0,3876
20,9  1,6 = 33,44
б) 8070  0,125 = 1008,75
0,3002  8,4 = 2,52168
28,25  0,18 = 5,085

Завдання 1930

а) 4476 : 0,3 – 0,7 = 14920 – 0,7 = 14919,3
б) (260,12 + 2,88) : 0,5 = 263 : 0,5 = 526 
в) 76 – 15,75 : 0,9 = 76 – 17,5 = 58,5
г) (28 – 2,8) • (4,29 – 2,09) = 25,2 • 2,2 = 55,44
ґ) ((60 : 120) + 0,9) : 0,14 = (0,5 + 0,9) : 0,14 = 1,4 : 0,14 = 10
д) (740 – 32 : 0,08)  0,4 = (740 – 400)  0,4 = 340  0,4 = 136
е) 2,2497 + 2,515 : 50 = 2,2497 + 0,0503 = 2,3
є) 6,7 – 1,2  (7 – 6,6) = 6,7 – 1,2  0,4 = 6,7 – 0,48 = 6,22

 

Завдання 1931
а) 7,2 + (73,2 – 63,8) + 13,52 : 2,6 = 7,2 + 9,4 + 5,2 = 21,8
б) 54,8 : (3,64 – 2,27) + 7,2 – 4,6 = 54,8 : 1,37 + 7,2 – 4,6 = 40 + 7,2 – 4,6 = 42,6
в) (6,2  1,9 – 6,42) : 1,6 + 6,801 = (11,78 – 6,42) : 1,6 + 6,801 = 5,36 : 1,6 + 6,801 =
= 3,35 + 6,801 = 10,151
г) (4,2  53,4 – 46,2 : 0,4 – 62,6) : 0,2 = (224,28 – 115,5 – 62,6) : 0,2 = 46,18 : 0,2 = 230,9

 

Завдання 1932 На скільки:
а) сума чисел 4,08 і 1,97 більша за їх різницю;
(4,08 + 1,97)  (4,08 – 1,97) = 6,05  2,11 = 3,94 
б) різниця чисел 18,5 і 16 менша від їх суми;
(18,5 + 16)  (18,5 – 16) = 34,5  2,5 = 32 
в) сума чисел 0,8 і 1,89 більша за їх добуток;
(0,8 + 1,89)  (0,8  1,89) = 2,69  1,512 = 1,178 
г) добуток чисел 10,1 і 9,8 більший за їх різницю?
(10,1  9,8)  (10,1  9,8) = 98,98  0,3 = 98,68

 

Завдання 1933 У скільки разів:
а) різниця чисел 18,4 і 15,9 менша від їх суми;
(18,4 + 15,9) : (18,4 – 15,9) = 34,3 : 2,5 = 13,72 
б) різниця чисел 6,7 і 6,2 менша від їх півсуми;
(6,7 + 6,2) : 2 : (6,7 – 6,2) = 12,9 : 2 : 0,5 = 6,45 : 0,5 = 12,9 
в) різниця чисел 1,25 і 0,75 менша від їх добутку?
(1,25  0,75) : (1,25  0,75) = 0,9375 : 0,5 = 1,875 

 

Завдання 1934 Натуральні числа, які на координатному промені розташовані:
а) 298 < x < 302, якщо х = 299, 300, 301 
б) 120,2 < x < 125,1, якщо х = 121, 122, 123, 123, 125
в) 799 < x < 800,7, якщо х = 800
г) 605,8 < x < 606,8, якщо х = 606, 300, 301
ґ) 485,7 < x < 495,9, якщо х = 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 593, 494, 495
д) 0,003 < x < 1,03, якщо х = 1