Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Скворцова С.О."

СТОРІНКА 46

Завдання 2  Тарасик поклав на парту 5 олівців і стільки ж ручок. Скільки ручок поклав хлопчик?

Короткий запис

Олівці — 5 штук

Ручки — ?, стільки ж, скільки олівців

Схема

Відповідь: хлопчик поклав 5 ручок

 

Завдання 3  На парті в Ганнусі 3 ручки та 4 олівці. Під ними вона поклала стільки фломастерів, скільки ручок та олівців разом. Скільки фло­мастерів поклала Ганнуся?

Короткий запис

Ручки —  3 штуки

Олівці — 4 штуки

Фломастери — ?, стільки ж, скільки ручок і олівців разом

Схема

Розв’язання

3 + 4 = 7 (ф.) – фломастерів поклала Ганнуся (усього ручок і олівців)

Відповідь: Ганнуся поклала 7 фломастрів

 

Завдання 4  В океанаріумі 8 риб-папуг, 2 скати, а катранів стільки, скільки риб-папуг і скатів разом. Скільки катранів в океанаріумі?

Короткий запис

Риби-папуги —  8 риби

Скати — 2 риби

Катрани — ?, стільки ж, скільки риб-папуг і скатів разом

Схема

Розв’язання

8 + 2 = 10 (к.) – катранів в океанаріумі (всього риб-папуг і скатів)

Відповідь: в океанаріумі 10 катранів

 

СТОРІНКА 47

Завдання 5  У коралах ховаються від хижаків 4 морські зірки, 5 морських їжаків, а морських коників стільки, скільки морських зірок і їжа­ків разом. Скільки морських коників ховається в коралах?

Короткий запис

Морські зірки —  4 тварини

Морські їжаки — 5 тварин

Морські коники — ?, стільки ж, скільки морських зірок і їжаків разом

Схема

Розв’язання

4 + 5 = 6 (к.) – морських коників ховається в коралах (всього морських зірок і їжаків)

Відповідь: у коралах ховається 6 морських коників

 

2) Проста задача на знаходження суми трьох доданків

У коралах ховаються від хижаків 4 морські зірки, 5 морських їжаків, 9  морських коників. Скільки всього тварин ховається в коралах?

Морські зірки

Морські їжаки

Морські коники

Всього

4 тварини

5 тварин

9 тварин

?

Короткий запис

Морські зірки —  4 тварини

Морські їжаки — 5 тварин

Морські коники — 9 тварин

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 5 + 9 = 4 + 5 + 1 + 9 = 18 (т.) – всього тварин ховаються в коралах

Відповідь: у коралах ховається 18 тварин

 

Завдання 6  Поміркуй, як скласти два трикутники із 5 паличок; три трикутники із 7 паличок

Завдання 7

Віднімання частинами

12 – 5 = 12 – (2 + 3) = 12 – 23 = 10 – 3 = 7

13 – 5 = 13 – (3 + 2) = 13 – 32 = 10 – 2 = 8

Додавання частинами

7 + 4 = 7 + (31) = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 4 = 8 + (2 + 2) = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

 

СТОРІНКА 48

Завдання 2

Додаємо суму до числа:

7 + 6 = 7 + (3 + 3) = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

9 + 5 = 9 + (1 + 4) = 9 + 1 + 4 = 10+ 4 = 14

Віднімаємо суму від числа:

14 – 6 = 14 – (4 + 2) = 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 7 = 12 – (2 + 5) = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

 

Завдання 3

5 + (5 + 3) = (5 + 5) + 3 = 5 + 5 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + (2 + 3) = (7 + 3) + 2 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

13 – (3 + 5) = (13 – 3) – 5 = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5

16 – (2 + 6) = (16 – 6) – 2 = 16 – 6 – 2 = 102 = 8

 

Завдання 4

1) У першій нірці живе 10 мишей, у другій — 7, а в третій — 3. Скільки всього мишей живуть у цих нірках?

І нірка

ІІ нірка

ІІІ нірка

Всього

10 мишей

7 мишей

3 миші

?

Короткий запис

І нірка — 10 мишей

ІІ нірка — 7 мишей

ІІІ нірка — 3 миші

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 7 + 3 = 20 (м.) – всього мишей живуть у цих нірках

Відповідь: у цих нірках живуть 20 мишей

 

СТОРІНКА 49

Завдання 4 (продовження)

2) У першій нірці живе 10 мишей, у другій — 7. Скільки всього мишей живуть у цих нірках?

І нірка

ІІ нірка

Всього

10 мишей

7 мишей

?

Короткий запис

І нірка — 10 мишей

ІІ нірка — 7 мишей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 7 = 17 (м.) – всього мишей живуть у цих нірках

Відповідь: у цих нірках живуть 17 мишей

 

3) У першій нірці живе 10 мишей, у дру­гій — 7, а в третій — стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки мишей жи­вуть у третій нірці?

Короткий запис

І нірка — 10 мишей

ІІ нірка — 7 мишей

ІІІ нірка — ?, стільки ж, скільки в І і ІІ разом

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 7 = 17 (м.) – мишей живуть в третій нірці (всього мишей І і ІІ нірках)

Відповідь: у третій нірці живуть 17 мишей

 

Завдання 5  На сонечку гріються 5 жабок, 8 ящірок і 3 вужів. Скільки всього тварин гріється на сонечку?

Жабки

Ящірки

Вужі

Всього

5 тварин

8 тварин

3 тварини

?

Короткий запис

Жабки — 5 тварин

Ящірки — 8 тварин

Вужі — 3 тварини

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 8 + 3 = 16 (т.) – всього тварин гріються на сонечку

Відповідь: на сонечку гріються 16 тварин

 

Завдання 6 Порядок дій

43 – (17 + 3) = 23    [2, 1]

1) 17 + 3 = 20

2) 43 – 20 = 23

32 – (14 + 9) – 6 = 3        [2, 1, 3]

1) 14 + 9 = 14 + 6 + 3 = 23

2) 32 – 23 = 32 – 22 – 1 = 9

3) 9 – 6 = 3

(34 – 27) + 16 – (11 – 8) = 20       [1, 3, 4, 2]

1) 34 – 27 = 34 – 24 – 3 = 7      

2) 11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3

3) 7 + 16 = 16 + 4 + 3 = 23

4) 23 – 3 = 20

Завдання 7

60 – (3 + 7) = 50      [2, 1]

1) 3 + 7 = 10

2) 60 – 10 = 50

39 + 1 – 10 = 30   [1, 2]

1) 39+ 1 = 40

2) 40 – 10 = 30

74 + (85 – 80) = 79   [2, 1]

1) 85 – 80 = 5

2) 74 + 5 = 79

28 – 8 + 14 = 34   [1, 2]

1) 28 – 8 = 20

2) 20 + 14 = 34

44 + (13 – 10) = 47  [2, 1]

1) 13 – 10 = 23

2) 44 + 3 = 47

69 – (29 + 40) = 0  [2, 1]

1) 29 + 40 = 69

2) 69 – 69 = 0

СТОРІНКА 50

Завдання 1

Групи виразів: перший доданок менший від другого (2 + 7, 4 + 6, 4 + 8), перший доданок більший за другий (5 + 3, 9 + 6, 8 + 2, 7 + 5)

5 + 3 = 8    2 + 7 = 9      4 + 6 = 6 + 4 = 10      8 + 2 = 10

4 + 8 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12         9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

3 + 9 = 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12         7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

 

Завдання 2

4 + 7 = 7 + 4 = 7 + (3 + 1) = (7 + 3) + 1 = 10 + 1 = 11

6 + 8 = 8 + 6 = 8 + (2 + 4) = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 3  Додавання частинами (спосіб додавання суми до числа)

4 + 8 = 8 + 4 = 8 + (2 + 2) = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 9 = 9 + 6 = 9 + (1 + 5) = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

5 + 6 = 6 + 5 = 6 + (4 + 1) = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

7 + 8 = 8 + 7 = 8 + (2 + 5) = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

 

СТОРІНКА 51

Завдання 4

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11           7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

14 – 7 = 14 – (4 + 3) = 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7          12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

 

Завдання 5  За перший рік бобер побудував греблю завдовжки З м, за другий — 2 м, а за третій — стільки, скільки за два попередні роки разом. Скільки метрів греблі побудував бобер за третій рік?

Короткий запис

I рік — 3 м

II рік — 2 м

ІІІ рік — ?, стільки ж, скільки за І і ІІ разом

Схема

Розв’язання

3 + 2 = 5 (м) – метрів греблі побудував бобер за третій рік (всього за перший і другий роки)

Відповідь: за третій рік бобер побудував 5 метрів греблі

 

Завдання 6  Першого дня пташка принесла пташенятам 6 черв’яків, другого дня – 4 черв’яки, а третього дня стільки, скільки за перший і другий день разом. Скільки черв’яків принесла пташка третього дня?

Короткий запис

І день — 6 черв’яків

ІІ день — 4 черв’яки

ІІІ день — ?, стільки ж, скільки за І і ІІ разом

Схема

Розв’язання

6 + 4 = 10 (ч.)  черв’яків принесла пташка третього дня (всього за перший і другий дні)

Відповідь: за третій день пташка принесла 10 черв’яків

 

2) Першого дня пташка принесла пташенятам 6 черв’яків, другого дня – 4 черв’яки, третього дня – 7 черв’яків. Скільки всього черв’яків принесла пташка за три дні?

І день

ІІ день

ІІІ день

Всього

6 черв’яків

4 черв’яків

7 черв’яків

?

Короткий запис

І день — 6 черв’яків

ІІ день — 4 черв’яків

ІІІ день — 7 черв’яків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 4 + 7 = 17 (ч.)  черв’яків принесла пташка за три дні

Відповідь: за три дні пташка принесла 17 черв’яків

Інші завдання дивись тут...