Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 12

Завдання 1

10 + 60 = 70   70 – 30 = 40   40 + 50 = 90   90 – 60 = 30   30 + 50 = 80   80 – 80 = 0

 

Завдання 2  Складена задача з непов’язаними запитаннями (можна розбити на дві прості задачі)

У вазі лежало 5 яблук і 6 груш. З'їли 2 яблука і 3 груші. Скільки залишилось яблук? Скільки залишилось груш?

ЯБЛУКА

Було — 5 яблук

З’їв — 2 яблука

Залишилось — ?

Схема

ГРУШІ

Було — 6 груш

З’їв — 3 груші

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

1) 5 – 2 = 3 (яб.) – яблук залишилось

2) 6 – 3 = 3 (г.) – груш залишилось

Відповідь: залишилось 3 яблука, залишилось 3 груші

 

Завдання 3  На квітах сиділи 10 білих метеликів і 6 жовтих. При­летіли 4 білі метелики і 2 жовті. Скільки стало білих метеликів? Скільки стало жовтих метеликів?

БІЛІ МЕТЕЛИКИ

Було — 10 метеликів

Прилетіли — 4 метелики

Стало — ?

ЖОВТІ МЕТЕЛИКИ

Було — 6 метеликів

Прилетіли — 2 метелики

Стало — ?

Розв’язання

1) 10 + 4 = 14 (м.) – стало білих метеликів

2) 6 + 2 = 8 (м.) – стало жовтих метеликів

Відповідь: стало 14 білих метеликів, стало 8 жовтих метеликів

� На скільки більше було білих метеликів, ніж жовтих? (На скільки менше було жовтих метеликів, ніж білих?)

На скільки більше прилетіло білих метеликів, ніж жовтих? (На скільки менше прилетіло жовтих метеликів, ніж білих?)

 

СТОРІНКА 13

Завдання 2   1) Нерівності:  75 > 34, 14 < 15   

2) Рівності:  24 = 24, 15 = 15   3) Вирази:  14 + 25, 35 – 24

 

Завдання 3

1) вирази на додавання

18 + 5    (вісімнадцять плюс п’ять)   65 + 27  (шістдесят п’ять плюс двадцять сім)

60 + 4    (шістдесят плюс чотири)

2) вирази на віднімання

44 – 8  (сорок чотири мінус вісім)    56 – 6  (п’ятдесят шість мінус шість)

 

Завдання 4

36 + 8 < 40 + 8  (де менший доданок, там менша сума)

8 + 4 = 4 + 8     (переставний закон додавання)    6 + 3 > 10 – 4    (9 > 6)

18 – 4 > 18 – 5   (де менший від’ємник, там більша різниця)  8 – 6 = 7 – 5  (2 = 2)

25 + 8 > 25 – 8   (сума ненульових доданків завжди більша, ніж різниця)

76 + 4 > 76 + 2  (де більший доданок, там більша сума) 4 + 5 > 9 – 2  (9 > 7)

56 – 6 < 56 + 6   (різниця завжди менша, ніж сума ненульових доданків)

 

Завдання 5 Порядок дій

Арифметичні дії одного порядку виконуються в порядку запису зліва направо.

Якщо можливо, іноді зручно спочатку переставити числа.

80 + 4 – 1 = 84 – 1 = 83               93 – 3 – 10 = 90 – 10 = 80

56 – 10 – 6 = 56 – 6 + 10 = 40       80 – 60 + 9 = 20 + 9 = 29

23 – 3 + 40 = 20 + 40 = 60            14 – 10 + 6 = 4 + 6 = 10

24 – 20 + 5 = 24 + 5 – 20 = 9         59 + 1 – 40 = 60 – 40 = 20

63 – 60 + 7 = 3 + 7 = 10               60 + 20 + 2 = 80 + 2 = 82

70 + 3 – 10 = 73 – 10 = 63             38 – 30 + 2 = 8 + 2 = 10

 

Завдання 6

6 + 4 = 10      10 – 8 = 2      2 + 40 = 42    42 – 2 = 40   40 + 50 = 90

90 – 80 = 10    10 + 6 = 16    16 – 1 = 15    15 + 0 = 15

 

СТОРІНКА 14

Завдання 2  Геометричні фігури

Пряма не має ні початку, ні кінця. Промінь має початок, але не має кінця. Відрізок має і початок, і кінець

 

Завдання 3, 4  Одиниці вимірювання

Довжина червоного відрізка АВ = 3 см.  Довжина зеленого відрізка КТ = 5 см

Довжина синього (найдовшого) відрізка СD = 11 см = 1 дм 1 см

11 см = 10 см + 1 см = 1 дм 1 см

 

Завдання 5

3 + 5 = 8 (кг) – маса кавуна.    3 + 1 – 2 = 2 (кг) – маса дині.

 

Завдання 6

76 – 6 = 70       70 + 20 = 90     90 – 30 = 60    60 + 8 = 68     68 – 60 = 8

8 + 2 = 10          10 – 7 = 3       3 + 5 = 8      8 + 50 = 58     58 – 8 = 50

 

СТОРІНКА 15

Завдання 2

7 + 2 = 9         8 – 5 = 3         50 + 30 = 80      80 – 30 = 50

17 + 2 = 19     48 – 5 = 43       53 + 30 = 83      84 – 30 = 54

 

Завдання 3  Порозрядне додавання та віднімання 

34 + 20 = 5   34 + 20 = (30 + 4) + 20 = (30 + 20) + 4 = 54

1) 30 + 20 = 50           2) 50 + 4 = 54

3 дес. 4 од. + 2 дес. = (3 дес. + 2 дес.) + 4 од. = 5 дес. 4 од.

34 + 2 = 36     34 + 2 = (30 + 4) + 2 = 30 + (4 + 2) = 36

1) 4 + 2 = 6        2) 30 + 6 = 36

3 дес. 4 од. + 2 од. = 3 дес. + (4 од. + 2 од.) = 3 дес. 6 од.

68  30 = 38     68 – 30 = (60 + 8) – 30 = (60 – 30) + 8 = 30 + 8 = 38

1) 60 – 30 = 30      2) 30 + 8 = 38

6 дес. 8 од. – 3 дес. = (6 дес. – 3 дес.) + 8 од. = 3 дес. 8 од.

63 = 65       68 – 3 = (60 + 8) – 3 = 60 + (8 – 3) = 65

1) 8 – 3 = 5      2) 60 + 5 = 65

6 дес. 8 од. – 3 од. = 6 дес. + (8 од. – 3 од.) = 6 дес. 5 од.

 

Завдання 4

42 + 6 = 48           74 – 2 = 72

67 + 20 = 87         86 – 50 = 36

23 + 3 = 26           89 – 80 = 9

41 + 40 = 81         53 + 6 = 59

16 – 4 = 12           93 – 70 = 23

 

Завдання 5

У першому прикладі додаємо одиниці, у другому – десятки, тому отримуємо інший результат

36 + 3 = 39          36 + 30 = 66

У першому прикладі віднімаємо одиниці, у другому – десятки, тому отримуємо інший результат

86 – 4 = 82           86 – 40 = 46

 

22 + 5 = 27           22 + 50 = 72

78 – 2 = 76           78 – 20 = 58

43 + 4 = 47           43 + 40 = 83

55 – 3 = 52            55 – 30 = 25

 

СТОРІНКА 16

Завдання 2 Сума розрядних доданків

23 = 20 + 3      15 = 10 + 5     56 = 50 + 6

24 = 20 + 4      62 = 60 + 2     34 = 30 + 4

 

Завдання 3

42 + 4 = 46          47 – 3 = 44

42 + 10 = 52        47 – 10 = 37

42 + 14 = 56        47 – 13 = 34

 

72 + 20 = 92        63 – 40 = 23

72 + 3 = 75          63 – 2 = 61

72 + 23 = 95        63 – 42 = 21

 

Завдання 4   

Порозрядне додавання 

45 + 32 = (40 + 5) + (30 + 2) = (40 + 30) + (5 + 2) = 77

1) 40 + 30 = 70

2) 70 + 7 = 77

4 дес. 5 од. + 3 дес. 2 од. = (4 дес. + 5 од.) + (3 дес. 2 од.) = (4 дес. + 3 дес.) + (5 од. + 2 од.) = 7 дес. 7 од.

Порозрядне віднімання

97 – 55 = (90 + 7) – (50 + 5) = (90 – 50) + (7 – 5) = 42

1) 90 – 50 = 40

2) 7 – 5 = 2

3) 40 + 2 = 42

9 дес. 7 од. – 5 дес. 5 од. = (9 дес. + 7 од.) – (5 дес. 5 од.) = (9 дес. – 5 дес.) + (7 од. – 5 од.) = 4 дес. 2 од.

 

53 + 24 = (50 + 20) + (3 + 4) = 77

36 – 15 = (30 – 10) + (6 – 5) = 21

25 + 33 = (20 + 30) + (5 + 3) = 58

87 – 64 = (80 – 60) + (7 – 4) = 23

72 + 17 = (70 + 10) + (2 + 7) = 89

 

47 – 35 = (40 – 30) + (7 – 5) = 12

64 + 24 = (60 + 20) + (4 + 4) = 88

89 – 65 = (80 – 60) + (9 – 5) = 24

31 + 48 = (30 + 40) + (1 + 8) = 79

99 – 76 = (90 – 70) + (9 – 6) = 23

 

Завдання 5   На даху сиділи 17 горобців, а під дахом — 12 голубів. На інший дах перелетіли 7 го­робців і 2 голуби.

17 – 12 = 5 (п.) – на стільки більше сиділо горобців, ніж голубів (на стільки менше сиділо голубів, ніж горобців)

12 – 2 = 10 (г.) – голубів залишилось

17 + 12 = 29 (п.) – всього птахів сиділи на будинку

7 + 2 = 9 (п.) – всього птахів перелетіло на інший дах

17 – 7 = 10 (г.) – горобців залишилось

7 – 2 = 5 (п.) – на стільки більше перелетіло горобців, ніж голубів (на стільки менше перелетіло голубів, ніж горобців)

 

СТОРІНКА 17

Завдання 2

24 + 35 = (20 + 30) + (4 + 5) = 50 + 9 = 59

47 – 26 = (40 – 20) + (7 – 6) = 20 + 1 = 21

63 + 32 = (60 + 30) + (3 + 2) = 95

99 – 73 = 20 + 6 = 26

78 – 64 = 10 + 4 = 14

52 + 25 = 70 + 7 = 77

98 – 67 = 30 + 1 = 31

16 + 23 = 30 + 9 = 39

26 + 12 = 30 + 8 = 38

33 – 11 = 20 + 2 = 22

12 + 44 = 50 + 6 = 56

89 – 76 = 10 + 3 = 13

97 – 64 = 30 + 3 = 33

56 + 23 = 70 + 9 = 79

47 – 25 = 20 + 2 = 22

36 + 42 = 70 + 8 = 78

 

Завдання 3  У класі було 20 учнів. Прийшли ще 6 учнів. Скільки учнів стало в класі?

Короткий запис

Було — 20 учнів

Прийшли — 6 учнів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

20 + 6 = 26 (уч.) – учнів стало в класі

Відповідь: у класі стало 26 учнів

 

У класі було 20 учнів. Пішли 6 учнів. Скільки учнів залишилося в класі?

Короткий запис

Було — 20 учнів

Пішли — 6 учнів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

20 – 6 = 26 (уч.) – учнів залишилось в класі

Відповідь: у класі залишилось 26 учнів

 

Завдання 4  У Костика 11 гачків, а поплавців на 2 більше, ніж гачків. Скільки поплавців у хлопчика?

Короткий запис

Гачків — 11 штук

Поплавців — ?, на 2 штуки більше

Схема

Розв’язання

11 + 2 = 13 (п.) – поплавців у хлопчика

Відповідь: у хлопчика 13 поплавців

 

Завдання 5

25 + 3 = 28          67 – 5 = 62              

25 + 30 = 55        67 – 50 = 17

 

34 + 4 = 38         86 – 4 = 82

34 + 40 = 74       86 – 40 = 46

Закономірність кожного стовпчика: у першому прикладі додаємо (або віднімаємо) одиниці, у другому додаємо (або віднімаємо) десятки

 

СТОРІНКА 18

Завдання 2

42 + 30 + 6 = 72 + 6 = 78

78 – 50 + 1 = 28 + 1 = 29

67 – 3 + 30 = 64 + 30 = 94

63 + 20 + 5 = 83 + 5 = 88

 

84 – 3 – 50 = 81 – 50 = 31

56 + 2 – 20 = 58 – 20 = 38

48 – 20 – 6 = 28 – 6 = 22

85 – 60 – 4 = 25 – 4 = 21

 

Завдання 3

56 + 20 + 3 = 76 + 3 = 79

Додавання частинами

56 + 23 = 56 + (20 + 3) = 56 + 20 + 3 = 79

 

96 – 60 – 5 = 36 – 5 = 31

Віднімання частинами

96 – 65 = 96 – (60 + 5) = 96 – 60 – 5 = 31

 

25 + 40 + 3 = 65 + 3 = 68

25 + 43 = 25 + (40 + 3) = 25 + 40 + 3 = 68

78 – 50 – 6 = 28 – 6 = 22

78 – 56 = 78 – (50 + 6) = 78 – 50 – 6 = 22

 

Завдання 4

Додавання частинами

52 + 36 = 52 + (30 + 6) = 52 + 30 + 6 = 88

1) 52 + 30 = 82

2) 82 + 6 = 88

5 дес. 2 од. + 3 дес. 6 од. = 5 дес. 2 од. + 3 дес. + 6 од. = 8 дес. 2 од. + 6 од. = 8 дес. 8 од.

Віднімання частинами 

69 – 46 = 69 – (40 + 6) = 69 – 40 – 6 = 23

1) 69 – 40 = 29

2) 29 – 6 = 23

6 дес. 9 од. – 4 дес. 6 од. = 6 дес. 9 од. – 4 дес. – 6 од. = 2 дес. 9 од. – 6 од. = 2 дес. 3 од.

 

Завдання 5

52 + 26 = 52 + 20 + 6 = 72 + 6 = 78

78 – 44 = 78 – 40 – 4 = 38 – 4 = 34

54 + 35 = 24 + 5 = 89

93 – 71 = 23 – 1 = 22

27 + 22 = 47 + 2 = 49

 

86 – 44 = 46 – 4 = 42

25 + 22 = 45 + 2 = 47

47 – 23 = 27 – 3 = 24

43 + 16 = 53 + 6 = 59

38 – 17 = 28 – 7 = 21

 

14 + 35 = 44 + 5 = 49

56 – 24 = 36 – 4 = 32

24 + 24 = 44 + 4 = 48

89 – 63 = 29 – 3 = 26

35 + 44 = 75 + 4 = 79

Інші завдання дивись тут...