Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 12

Завдання 1

10 + 60 = 70   70 – 30 = 40   40 + 50 = 90

90 – 60 = 30   30 + 50 = 80   80 – 80 = 0

 

Завдання 2  Складена задача з непов’язаними запитаннями

У вазі лежало 5 яблук і 6 груш. З'їли 2 яблука і 3 груші. Скільки залишилось яблук? Скільки залишилось груш?

ЯБЛУКА

Короткий запис №1

Було — 5 яблук

З’їв — 2 яблука

Залишилось — ?

Схема

ГРУШІ

Короткий запис №2

Було — 6 груш

З’їв — 3 груші

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

1) 5 – 2 = 3 (яб.) – яблук залишилось

2) 6 – 3 = 3 (г.) – груш залишилось

Відповідь: залишилось 3 яблука, залишилось 3 груші

 

Завдання 3  Складена задача з непов’язаними запитаннями

На квітах сиділи 10 білих метеликів і 6 жовтих. При­летіли 4 білі метелики і 2 жовті. Скільки стало білих метеликів? Скільки стало жовтих метеликів?

БІЛІ МЕТЕЛИКИ

Короткий запис №1

Було — 10 метеликів

Прилетіли — 4 метелики

Стало — ?

ЖОВТІ МЕТЕЛИКИ

Короткий запис №2

Було — 6 метеликів

Прилетіли — 2 метелики

Стало — ?

Розв’язання

1) 10 + 4 = 14 (м.) – стало білих метеликів

2) 6 + 2 = 8 (м.) – стало жовтих метеликів

Відповідь: стало 14 білих метеликів, стало 8 жовтих метеликів

�  Які ще два запитання можна поставити до кожної задачі?

На скільки більше було білих метеликів, ніж жовтих? (На скільки менше було жовтих метеликів, ніж білих?)

На скільки більше прилетіло білих метеликів, ніж жовтих? (На скільки менше прилетіло жовтих метеликів, ніж білих?)

 

СТОРІНКА 13

Завдання 2   

1) Нерівності:  75 > 34, 14 < 15   

2) Рівності:  24 = 24, 15 = 15   

3) Вирази:  14 + 25, 35 – 24

 

Завдання 3

1) вирази на додавання

18 + 5    (вісімнадцять плюс п’ять)

65 + 27  (шістдесят п’ять плюс двадцять сім)

60 + 4    (шістдесят плюс чотири)

2) вирази на віднімання

44 – 8  (сорок чотири мінус вісім)

56 – 6  (п’ятдесят шість мінус шість)

 

Завдання 4

36 + 8 < 40 + 8  (де менший доданок, там менша сума)

8 + 4 = 4 + 8     (переставний закон додавання)    

6 + 3 > 10 – 4    (9 > 6)

18 – 4 > 18 – 5   (де менший від’ємник, там більша різниця)  

25 + 8 > 25 – 8   (сума ненульових доданків завжди більша, ніж різниця)

8 – 6 = 7 – 5  (2 = 2)

76 + 4 > 76 + 2  (де більший доданок, там більша сума) 

56 – 6 < 56 + 6   (різниця завжди менша, ніж сума ненульових доданків)

4 + 5 > 9 – 2  (9 > 7)

 

Завдання 5 Порядок дій

Арифметичні дії одного порядку виконуються в порядку запису зліва направо.

Якщо можливо, іноді зручно спочатку переставити числа.

80 + 4 – 1 = 84 – 1 = 83

23 – 3 + 40 = 20 + 40 = 60

63 – 60 + 7 = 3 + 7 = 10

93 – 3 – 10 = 90 – 10 = 80

14 – 10 + 6 = 4 + 6 = 10

60 + 20 + 2 = 80 + 2 = 82

56 – 10 – 6 = 56 – 6 – 10 = 40

24 – 20 + 5 =  4 + 5 = 9

70 + 3 – 10 = 73 – 10 = 63

80 – 60 + 9 = 20 + 9 = 29

59 + 1 – 40 = 60 – 40 = 20

38 – 30 + 2 = 8 + 2 = 10

 

Завдання 6

6 + 4 = 10           10 – 8 = 2             2 + 40 = 42

42 – 2 = 40          40 + 50 = 90         90 – 80 = 10

10 + 6 = 16          16 – 1 = 15           15 + 0 = 15

 

СТОРІНКА 14

Завдання 2  Геометричні фігури

Пряма не має ні початку, ні кінця. 

Промінь має початок, але не має кінця. 

Відрізок має і початок, і кінець

 

Завдання 3, 4  Одиниці вимірювання

Довжина червоного відрізка АВ = 3 см

Довжина зеленого відрізка КТ = 5 см

Довжина синього (найдовшого) відрізка СD = 11 см

СD = 1 дм 1 см      11 см = 10 см + 1 см = 1 дм 1 см

 

Завдання 5

1) На лівій шальці кавун, а на правій – гирі 3 кг і 5 кг. Яка маса кавуна?

3 + 5 = 8 (кг) – маса кавуна

2) На лівій шальці диня і гиря 2 кг, а на правій – гирі 3 кг і 1 кг. Яка маса дині?

1) 3 + 1 = 4 (кг) – маса вантажу на лівій (правій) шальці

2) 4 – 2 = 2 (кг) – маса дині

 

Завдання 6

76 – 6 = 70       70 + 20 = 90      90 – 30 = 60      60 + 8 = 68

68 – 60 = 8       8 + 2 = 10          10 – 7 = 3         3 + 5 = 8

8 + 50 = 58       58 – 8 = 50

 

СТОРІНКА 15

Завдання 2

Порозрядне додавання:

7 + 2 = 9         50 + 30 = 80

17 + 2 = 19      53 + 30 = 83

Порозрядне віднімання:

85 = 3         8030 = 50

485 = 43      8430 = 54

 

Завдання 3   

Порозрядне додавання:

34 + 20 = 54   

34 + 20 = (30 + 4) + 20 = (30 + 20) + 4 = 50 + 4 = 54

3 дес. 4 од. + 2 дес. = (3 дес. + 2 дес.) + 4 од. = 5 дес. + 4 од. = 5 дес. 4 од.

34 + 2 = 3   

34 + 2 = (30 + 4) + 2 = 30 + (4 + 2) = 30 + 6 = 36

3 дес. 4 од. + 2 од. = 3 дес. + (4 од. + 2 од.) = 3 дес. + 6 од. = 3 дес. 6 од.

Порозрядне віднімання:

6830 = 38

68 – 30 = (60 + 8) – 30 = (60 – 30) + 8 = 30 + 8 = 38

6 дес. 8 од. – 3 дес. = (6 дес. – 3 дес.) + 8 од. = 3 дес. + 8 од. = 3 дес. 8 од.

683 = 65

68 – 3 = (60 + 8) – 3 = 60 + (8 – 3) = 60 + 5 = 65

6 дес. 8 од. – 3 од. = 6 дес. + (8 од. – 3 од.) = 6 дес. + 5 од. = 6 дес. 5 од.

 

Завдання 4

42 + 6 = 48           74 – 2 = 72

67 + 20 = 87         86 – 50 = 36

23 + 3 = 26           89 – 80 = 9

41 + 40 = 81         53 + 6 = 59

16 – 4 = 12           93 – 70 = 23

 

Завдання 5

У першому прикладі додаємо одиниці, у другому – десятки, тому отримуємо інший результат

36 + 3 = 39

36 + 30 = 66

22 + 5 = 27

22 + 50 = 72

43 + 4 = 47

43 + 40 = 83

55 + 3 = 58

55 + 30 = 85

У першому прикладі віднімаємо одиниці, у другому – десятки, тому отримуємо інший результат

864 = 82

86 – 40 = 46

78 – 2 = 76

78 – 20 = 58

55 – 3 = 52

55 – 30 = 25

36 – 3 = 33

36 – 30 = 6

СТОРІНКА 16

Завдання 2 Сума розрядних доданків

23 = 20 + 3  15 = 10 + 5  56 = 50 + 6  24 = 20 + 4   62 = 60 + 2  34 = 30 + 4

 

Завдання 3

У першому прикладі додаємо одиниці, у другому – десятки, у третьому – десятки та одиниці:

42 + 4 = 46          72 + 20 = 92

42 + 10 = 52        72 + 3 = 75

42 + 14 = 56        72 + 23 = 95

У першому прикладі віднімаємо одиниці, у другому – десятки, у третьому – десятки та одиниці:

473 = 44          63 – 40 = 23

47 – 10 = 37        63 – 2 = 61

4713 = 34        63 – 42 = 21

 

Завдання 4   

Додавання порозрядне:

45 + 32 = 77

45 + 32 = (40 + 5) + (30 + 2) = (40 + 30) + (5 + 2) = 70 + 7 = 77

4 дес. 5 од. + 3 дес. 2 од. = (4 дес. + 5 од.) + (3 дес. 2 од.) = (4 дес. + 3 дес.) + (5 од. + 2 од.) = 7 дес. + 7 од. = 7 дес. 7 од.

Віднімання порозрядне:

9755 = 42

97 – 55 = (90 + 7) – (50 + 5) = 90 + 7 – 50 – 5 = (90 – 50) + (7 – 5) = 40 + 2 = 42

9 дес. 7 од. – 5 дес. 5 од. = (9 дес. + 7 од.) – (5 дес. 5 од.) = 9 дес. + 7 од. – 5 дес. – 5 од. = (9 дес. – 5 дес.) + (7 од. – 5 од.) = 4 дес. + 2 од. = 4 дес. 2 од.

 

53 + 24 = 70 + 7 = 77

47 – 35 = 10 + 2 = 12

36 – 15 = 20 + 1 = 21

64 + 24 = 80 + 8 = 88

25 + 33 = 50 + 8 = 58

89 – 65 = 20 + 4 = 24

87 – 64 = 20 + 3 = 23

31 + 48 = 70 + 9 = 79

72 + 17 = 80 + 9 = 89

99 – 76 = 20 + 3 = 23

 

Завдання 5   На даху сиділи 17 горобців, а під дахом — 12 голубів. На інший дах перелетіли 7 го­робців і 2 голуби.

17 – 12 = 5 (п.) – на стільки більше сиділо горобців, ніж голубів (на стільки менше сиділо голубів, ніж горобців)

12 – 2 = 10 (г.) – голубів залишилось

17 + 12 = 29 (пт.) – всього птахів сиділи на будинку

7 + 2 = 9 (пт.) – всього птахів перелетіло на інший дах

17 – 7 = 10 (г.) – горобців залишилось

7 – 2 = 5 (пт.) – на стільки більше перелетіло горобців, ніж голубів (на стільки менше перелетіло голубів, ніж горобців)

 

СТОРІНКА 17

Завдання 2

Додавання порозрядне (десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць, результати додаємо):

75 + 23 = (70 + 20) + (5 + 3) = (70 + 20) + (5 + 3) = 90 + 8 = 98

Віднімання порозрядне (десятки віднімаємо від десятків, одиниці віднімаємо від  одиниць, результати додаємо):

84 – 51 = (80 + 4) – (50 + 1) = (80 – 50) + (4 – 1) = 30 + 3 = 33

24 + 35 = 50 + 9 = 59

47 – 26 = 20 + 1 = 21

63 + 32 = 90 + 5 = 95

99 – 73 = 20 + 6 = 26

78 – 64 = 10 + 4 = 14

52 + 25 = 70 + 7 = 77

98 – 67 = 30 + 1 = 31

16 + 23 = 30 + 9 = 39

26 + 12 = 30 + 8 = 38

33 – 11 = 20 + 2 = 22

12 + 44 = 50 + 6 = 56

89 – 76 = 10 + 3 = 13

97 – 64 = 30 + 3 = 33

56 + 23 = 70 + 9 = 79

47 – 25 = 20 + 2 = 22

36 + 42 = 70 + 8 = 78

Завдання 3  

1) Проста задача на додавання

У класі було 20 учнів. Прийшли ще 6 учнів. Скільки учнів стало в класі?

Було

Прийшли

Стало

20 учнів

6 учнів

?

Короткий запис

Було — 20 учнів

Прийшли — 6 учнів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

20 + 6 = 26 (уч.) – учнів стало в класі

Відповідь: у класі стало 26 учнів

 

2) Проста задача на знаходження суми

У другому класі 20 хлопчиків і 6 дівчаток. Скільки всього учнів у другому класі?

Хлопчики

Дівчатка

Всього

20 учнів

6 учнів

?

Короткий запис

Хлопчики — 20 учнів

Дівчатка — 6 учнів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

20 + 6 = 26 (уч.) – всього учнів у другому класі

Відповідь: у другому класі 26 учнів

 

� 3) Проста задача на віднімання

У класі було 20 учнів. Пішли 6 учнів. Скільки учнів залишилося в класі?

Було

Пішли

Залишилось

20 учнів

6 учнів

?

Короткий запис

Було — 20 учнів

Пішли — 6 учнів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

20 – 6 = 26 (уч.) – учнів залишилось в класі

Відповідь: у класі залишилось 26 учнів

 

Завдання 4  Проста задача на збільшення на деяке число

У Костика 11 гачків, а поплавців на 2 більше, ніж гачків. Скільки поплавців у хлопчика?

Короткий запис

Гачків — 11 штук

Поплавців — ?, на 2 штуки більше

Короткий запис

Гачків — 11 штук

Поплавців — ?, стільки ж і ще 2 штуки

Схема

Розв’язання

11 + 2 = 13 (п.) – поплавців у хлопчика

Відповідь: у хлопчика 13 поплавців

 

Завдання 5

Закономірність стовпчика: у першому прикладі додаємо одиниці, у другому – десятки

25 + 3 = 28          34 + 4 = 38              

25 + 30 = 55        34 + 40 = 74

Закономірність стовпчика: у першому прикладі віднімаємо одиниці, у другому – десятки

675 = 62           864 = 82

6750 = 17         8640 = 46

 

СТОРІНКА 18

Завдання 2

42 + 30 + 6 = 72 + 6 = 78

84 – 3 – 50 = 81 – 50 = 31

78 – 50 + 1 = 28 + 1 = 29

56 + 2 – 20 = 58 – 20 = 38

67 – 3 + 30 = 64 + 30 = 94

48 – 20 – 6 = 28 – 6 = 22

63 + 20 + 5 = 83 + 5 = 88

85 – 60 – 4 = 25 – 4 = 21

 

Завдання 3

56 + 20 + 3 = 76 + 3 = 79

56 + 23 = 56 + (20 + 3) = 56 + 20 + 3 = 76 + 3 = 79

96 – 60 – 5 = 36 – 5 = 31

96 – 65 = 96 – (60 + 5) = 96 – 60 – 5 = 36 – 5 = 31

25 + 40 + 3 = 65 + 3 = 68

25 + 43 = 25 + (40 + 3) = 25 + 40 + 3 = 65 + 3 = 68

78 – 50 – 6 = 28 – 6 = 22

78 – 56 = 78 – (50 + 6) = 78 – 50 – 6 = 28 – 6 = 22

 

Завдання 4

Додавання частинами (спочатку додаємо десятки, до отриманого результату додаємо одиниці):

52 + 36 = 52 + (30 + 6) = (52 + 30) + 6 = 82 + 6 = 88

5 дес. 2 од. + 3 дес. 6 од. = 5 дес. 2 од. + 3 дес. + 6 од. = (8 дес. 2 од. + 6 од.) = 8 дес. 8 од.

Віднімання частинами (спочатку віднімаємо десятки, від отриманого результату віднімаємо одиниці):

69 – 46 = 69 – (40 + 6) = (69 – 40) – 6 = 29 – 6 = 23

6 дес. 9 од. – 4 дес. 6 од. = 6 дес. 9 од. – (4 дес. + 6 од.) = (6 дес. 9 од. – 4 дес.) – 6 од. = 2 дес. 9 од. – 6 од. = 2 дес. 3 од. 

 

Завдання 5

Додавання частинами: 52 + 26 = 52 + 20 + 6 = 72 + 6 = 78

Віднімання частинами: 86 – 44 = 86 – 40 – 4 = 46 – 4 = 42

14 + 35 = 44 + 5 = 49

78 – 44 = 38 – 4 = 34

25 + 22 = 45 + 2 = 47

56 – 24 = 36 – 4 = 32

54 + 35 = 84 + 5 = 89

47 – 23 = 27 – 3 = 24

24 + 24 = 44 + 4 = 48

93 – 71 = 23 – 1 = 22

43 + 16 = 53 + 6 = 59

89 – 63 = 29 – 3 = 26

27 + 22 = 47 + 2 = 49

38 – 17 = 28 – 7 = 21

35 + 44 = 75 + 4 = 79

Інші завдання дивись тут...