Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 22

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 1  Розрядна лічба

Двоцифрові числа: 15, 12, 10, 18, 11

Одноцифрові числа: 6, 3, 9, 7, 0

Одноцифрові й двоцифрові числа: 1, 8, 4, 10, 3

 

Завдання 2

45 < 46   (інші значення: 46, 47, 48, …, 100)

94 < 95   (інші значення: 95, 96, 97, 98, 99, 100)

53 > 3     (інші значення: 0, 1, 2, 3, 4 , …, 52)

11 > 10     (інші значення: 0, 1, 2, 3, …, 10)

 

Завдання 3

12 + 41 = 53     59 – 23 = 36     35 – 24 = 11   42 + 42 = 84   

Вираз із найменшим значенням  35 – 24

Вираз із найбільшим значенням  42 + 42

 

Завдання 4  Андрійко має 5 грн, 10 грн, 20 грн. Софійка – 20 грн і 20 грн. Квиток до кінотеатру коштує 55 грн. Скільки гривень не вистачає кожній дитині?

Міркуємо так

5 + 10 + 20 = 35 (грн.) – всього гривень має Андрійко

55 – 35 = 20 (грн.) – гривень не вистачає Андрійкові

20 + 20 = 40 (грн.) – всього гривень має Софійка

55 – 40 = 15 (грн.) – гривень не вистачає Софійці

 

СТОРІНКА 23

Завдання 1  Порядок дій

Знайди суму чисел 4 і 3. Відніми її від числа 10. Назви результат.

Міркуємо так

Від числа 10 відняти суму чисел 4 і 3:  10 – (4 + 3) = 10 – 7 = 3

2) 10 – 4 + 3 = 6 + 3 = 9        10 – (4 + 3) = 10 – 7 = 3

  

Завдання 3  Сполучний закон додавання  (додавати числа можна в будь-якому порядку):

8 + 2 + 4 = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14

5 + 7 + 3 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

5 + 7 + 3 = 5 + (7 + 3) = 5 + 10 = 15

 

Завдання 4

Вирази з однаковим значенням:

70 + 20 + 10, 70 + 10 + 20, 70 + (20 + 10), 10 + (20 + 70)

Для них справджується сполучний закон додавання:

70 + 20 + 10 = 70 + 10 + 20 = 70 + (20 + 10) = 10 + (20 + 70)

Інші вирази: 70 + 10 – 20, 70 + 20 – 10

Вони мають різні значення:

70 + 10 – 20 = 80 – 20 = 60

70 + 20 – 10 = 90 – 10 = 80

 

СТОРІНКА 24

Завдання 2  Читаємо вирази

До числа 4 додати різницю чисел 7 і 5:   4 + (7 – 5)

Від суми чисел 8 і 2 відняти число 6:  (8 + 2) – 6

До числа 20 додати різницю чисел 10 і  9:  20 + (10 – 9)

Від суми чисел 30 і 7 відняти число 10:  (30 + 7) – 10

Від числа 56 відняти різницю чисел 10 і 7:  56 – (10 – 7)

Від числа 80 відняти суму чисел 2 і 8:  80 – (2 + 8)

До різниці чисел 39 і 29 додати число 17:  (39 – 29) + 17

Від суми чисел 45 і 23 відняти число 37:  (45 + 23) – 37

 

Завдання 3

До різниці чисел 58 і 43 додати число 21

(58 – 43) + 21 = 36

1) 58 – 43 = 15

2) 15 + 21 = 36

Від числа 77 відняти суму чисел 12 і 24

77 – (12 + 24) = 41

1) 12 + 24 = 36

2) 77 – 36 = 41

Від суми чисел 45 і 12 відняти число 22

(45 + 12) – 22 = 35

1) 45 + 12 = 57

2) 57 – 22 = 35

 

Завдання 4   За описом складаємо вираз

9 + (7 – 6)        до числа 9 додати різницю чисел 7 і 6

(8 – 5) – 1        від різниці чисел 8 і 5 відняти число 1

7 – (3 + 2)        від числа 7 відняти суму чисел 3 і 2

3 + (4 + 2) – 7  до числа додати суму чисел 4 і 2, потім відняти число 7

(8 + 2) – (7 – 3) від суми чисел 8 і 2 відняти різницю чисел 7 і 3

k – (p + a)         від числа k відняти суму чисел p і a   

(p + n) + k        до суми чисел p і n додати число k

p + (n + k)        до числа p додати суму чисел n і k

(p – n) + k        до різниці чисел p і n додати число k     

 

Завдання 5  Додавання і віднімання:

65 – 43 = (60 – 40) + (5 – 3) = 20 + 2 = 22

54 + 34 = 54 + 30 + 4 = 84 + 4 = 88

56 + 23 = (50 + 20) + (6 + 3) = 70 + 9 = 79

86 – 65 = 86 – 60 – 5 = 26 – 5 = 21

78 – 66 = 10 + 2 = 12

18 + 41 = 58 + 1 = 59

23 + 23 = 40 + 6 = 46

57 – 34 = 27 – 4 = 23

98 – 77 = 20 + 1 = 21

23 + 62 = 83 + 2 = 85

 

СТОРІНКА 25

Завдання 1

2) Проста задача на збільшення на деяке число

У Мурки народилося 3 білих кошенят, а рудих — на 2 більше. Скільки рудих кошенят?

Короткий запис

Білі — 3 кошенят

Руді — ?, на 2 кошенят більше

Короткий запис

Білі — 3 кошенят

Руді — ?, стільки ж і ще 2 кошенят

Схема 

Розв’язання

3 + 2 = 5 (к.) – рудих кошенят

Відповідь: рудих 5 кошенят

 

3) Проста задача на знаходження невідомого доданку

У Мурки народилося 3 кошенят, із них 2 білі, решта — руді. Скільки рудих кошенят?

Білі

Руді

Всього

2 кошенят

?

3 кошенят

Короткий запис

Білі — 2 кошенят

Руді — ?

Всього — 3 кошенят

Схема

Розв’язання

3 – 2 = 1 (к.) – рудих кошенят

Відповідь: руде 1 кошеня

 

Завдання 2  Склади різні задачі, розв’язанням яких є вираз 19 – 7 

� Проста задача на віднімання

У Софійки було 19 зошитів. Вона списала 7 зошитів. Скільки чистих зошитів залишилось у дівчинки?

Було

Списала

Залишилось

19 зошитів

7 зошитів

?

Короткий запис

Було — 19 зошитів

Списала — 7 зошитів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (з.) – зошитів залишилось у дівчинки

Відповідь: у дівчинки залишилось 12 зошитів

 

� Проста задача на знаходження від’ємника

У Софійки було 19 зошитів. Після того, коли вона списала декілька зошитів, у неї ще залишилось 7 зошитів. Скільки зошитів списала дівчинка?

Було

Списала

Залишилось

19 зошитів

?

7 зошитів

 Короткий запис

Було — 19 зошитів

Списала — ?

Залишилось — 7 зошитів

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (з.) – зошитів залишилось у дівчинки

Відповідь: у дівчинки залишилось 12 зошитів

 

� Проста задача на знаходження невідомого доданка

Мама купила 19 зошитів у клітинку та лінійку. 7 зошитів було в лінійку. Скільки зошитів у клітинку купила мама?

У лінійку

У клітинку

Всього

7 зошитів

?

19 зошитів

 Короткий запис

У лінійку — 7 зошитів

У клітинку — ?

Всього — 19 зошитів

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (з.) – зошитів у клітинку купила мама

Відповідь: мама купила 12 зошитів у клітинку

 

�  Проста задача на різницеве порівняння

До обіду продали 19 кг картоплі та 7 кг моркви. На скільки кілограмів більше продали картоплі, ніж моркви?

Короткий запис

Картоплі — 19 кг, на ? більше

Моркви — 7 кг

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (кг) – на стільки кілограмів більше продали картоплі, ніж моркви

Відповідь: на 12 кг більше продали картоплі, ніж моркви

 

�  Проста задача на різницеве порівняння

До обіду продали 19 кг картоплі та 7 кг моркви. На скільки кілограмів менше  продали моркви, ніж картоплі?

Короткий запис

Картоплі — 19 кг

Моркви — 7 кг, на ? менше

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (кг) – на стільки кілограмів менше продали моркви, ніж картоплі

Відповідь: на 12 кг менше продали моркви, ніж картоплі

 

�  Проста задача на зменшення на деяке число

До обіду продали 19 кг картоплі, а моркви на 7 кг менше. Скільки кілограмів моркви продали?

Короткий запис

Картоплі — 19 кг

Моркви — ?, на 7 кг менше

Короткий запис

Картоплі — 19 кг

Моркви — ?, стільки ж, але без 7 кг

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (кг) – кілограмів моркви продали

Відповідь: продали 12 кг моркви

 

Завдання 3

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Порося згризло 36 жолудів, а каштанів — на 3 більше. Скільки каштанів згризло порося?

Короткий запис

Жолудів — 36 штук

Каштанів — ?, на 3 штуки більше

Короткий запис

Жолудів — 36 штук

Каштанів — ?, стільки ж і ще 3 штуки

Схема

Розв’язання

36 + 3 = 39 (к.) – каштанів згризло порося

Відповідь: порося згризло 39 каштанів

 

2) Проста задача на зменшення на деяке число

Порося згризло 36 жолудів, а каштанів — на 3 менше. Скільки каштанів згризло порося?

Короткий запис

Жолудів — 36 штук

Каштанів — ?, на 3 штуки менше

Короткий запис

Жолудів — 36 штук

Каштанів — ?, стільки ж, але без 3 штук

Схема

Розв’язання

36 – 3 = 33 (к.) – каштанів згризло порося

Відповідь: порося згризло 33 каштани

 

Завдання 4  Сполучний закон додавання (додавати можна в будь-якому порядку):

(2 + 6) + 1 = 2 + (6 + 1)

4 + (3 + 2) = (4 + 3) + 2

Інші завдання дивись тут...