Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року

СТОРІНКА 95

Завдання 1 Проста задача  Довжина тіла новонародженої косатки 2 м, а дорослої — на 7 м більша. Яка довжина тіла дорослої косатки?

Короткий запис

Новонароджена — 2 м

Доросла — ?, на 7 м більша

Схема

Розв’язання

2 + 7 = 9 (м) – довжина тіла дорослої косатки

Відповідь: довжина тіла дорослої косатки 9 метрів

 

�  Довжина тіла новонародженої косатки 2 м, що на 7 м менше, ніж у дорослої. Яка довжина тіла дорослої косатки?

Короткий запис

Новонароджена — 2 м, це на 7 м менша, ніж доросла

Доросла — ?

Схема

Розв’язання

2 + 7 = 9 (м) – довжина тіла дорослої косатки

Відповідь: довжина тіла дорослої косатки 9 метрів

 

Завдання 2  Дельфін може перебувати під водою до 40 хви­лин, що на 50 хвилин менше, ніж кашалот. Скіль­ки хвилин може перебувати під водою кашалот?

Короткий запис

Дельфін — 40 хв, це на 50 хв менше, ніж кашалот

Кашалот — ?

Схема

Розв’язання

40 + 50 = 90 (хв.) – хвилин може перебувати під водою кашалот

Відповідь: під водою кашалот може перебувати 90 хв

 

Дельфін може перебувати під водою до 40 хви­лин, що на 25 хвилин більше, ніж тюлень. Скіль­ки хвилин може перебувати під водою тюлень?

Короткий запис

Дельфін — 40 хв, це на 25 хв більше, ніж тюлень

Тюлень — ?

Схема

Розв’язання

40 – 25 = 15 (хв.) – хвилин може перебувати під водою тюлень

Відповідь: під водою тюлень може перебувати 15 хв

 

Завдання 3  Крокодил за першу годину подолав 27 м, а за другу годину — на 8 м менше, ніж за першу. За третю годину він подолав стільки, скільки за пер­шу і другу години разом. Скільки метрів подолав крокодил за третю годину?

Короткий запис

І година — 27 м

ІІ година — ?, на  8 м менше, ніж за І годину

ІІ година — ?, стільки ж, скільки за І і ІІ години разом

Схема

Вираз   27 + (27 – 8)

Короткий запис №1

І година — 27 м

ІІ година — ?, на  8 м менше

Короткий запис №2

І година — 27 м

ІІ година — 19 м

ІІІ година — ?, стільки ж, скільки за І і ІІ разом

План розв’язування

1) Скільки метрів подолав крокодил за другу годину?

2) Скільки метрів подолав крокодил за третю годину?

Розв’язання

1) 27 – 8 = 19 (м) – метрів подолав крокодил за другу годину

2) 27 + 19 = 46 (м) – метрів подолав крокодил за третю годину

Відповідь: за третю годину крокодил подолав 46 метрів

  

�  Крокодил за першу годину подолав 27 м, що на 8 м більше, ніж за другу. За третю годину він подо­лав стільки, скільки за першу і другу години разом. Скільки метрів подолав крокодил за третю годину?

Короткий запис

І година — 27 м, це на 8 м більше, ніж за ІІ годину

ІІ година — ?

ІІІ година — ?, стільки ж, скільки за І і ІІ години разом

Схема

Вираз   27 + (27 – 8)

Короткий запис №1

І година — 27 м, це на 8 м більше

ІІ година — ?

Короткий запис №2

І година — 27 м

ІІ година — 19 м

ІІІ година — ?, стільки ж, скільки за І і ІІ разом

План розв’язування

1) Скільки метрів подолав крокодил за другу годину?

2) Скільки метрів подолав крокодил за третю годину?

Розв’язання

1) 27 – 8 = 19 (м) – метрів подолав крокодил за другу годину

2) 27 + 19 = 46 (м) – метрів подолав крокодил за третю годину

Відповідь: за третю годину крокодил подолав 46 метрів

 

СТОРІНКА 96

Завдання 1 Композитор Петро Чайковський написав свою першу симфонію в 26 років, що на 1 рік раніше (менше), ніж Йозеф Гайдн. Композитор Вольфганг Амадей Моцарт написав симфо­нію на 20 років раніше (менше), ніж Гайдн. У скільки років написав свою першу симфонію Моцарт?

Короткий запис (варіант 1)

Чайковський — 26 років, це на 1 рік менше, ніж Гайдн

Гайдн — ?

Моцарт — ?, на 20 років менше, ніж Гайдн

Короткий запис №1

Чайковський — 26 років, це на 1 рік менше

Гайдн — ?

Короткий запис №2

Гайдн — 27 років

Моцарт — ?, на 20 років менше

Короткий запис (варіант 2)

Чайковський — 26 років

Гайдн — ?, на 1 рік пізніше (більше), ніж Чайковський

Моцарт — ?, на 20 років менше, ніж Гайдн

Короткий запис №1

Чайковський — 26 років

Гайдн — ? , на 1 рік більше

Короткий запис №2

Гайдн — 27 років

Моцарт — ?, на 20 років менше

Схема

План розв’язування

1) У скільки років написав свою першу симфонію Гайдн?

2) У скільки років написав свою першу симфонію Моцарт?

Розв’язання

1) 26 + 1 = 27 (р.) – вік Гайдна, коли він написав свою першу симфонію

2) 27 – 20 = 7 (р.) – вік Моцарта, коли він написав свою першу симфонію

Відповідь: свою першу симфонію Моцарт написав у 7 років

 

Завдання 2

Додавання частинами:

37 + 25 = 37 + (20 + 5) = 37 + 20 + 5 = 57 + 5 = 62

37 + 25 = 37 + (3 + 22) = 37 + 3 + 22 = 40 + 22 = 62

37 + 25 = 37 + (23 + 2) = 37 + 23 + 2 = 60 + 2 = 62

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

37 + 25 = (30 + 7) + (20 + 5) = (30 + 20) + (7 + 5) = 50 + 12 = 62

Додавання способом заокруглення:

37 + 25 = 37 + (30 – 5) = 37 + 30 – 5 = 67 – 5 = 65

Віднімання частинами:

76 – 18 = 76 – (10 + 8) = 76 – 10 – 8 = 66 – 8 = 58

76 – 18 = 76 – (16 + 2) = 76 – 16 – 2 = 60 – 2 = 58

76 – 18 = (56 + 20) – 18 = 56 + (20 – 18) = 56 + 2 = 58

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

76 – 18 = (60 + 16) – (10 + 8) = (60 – 10) + (16 – 8) = 50 + 8 = 58

Віднімання способом заокруглення:

76 – 18 = 76 – (20 – 2) = 76 – 20 + 2 = 56 + 2 = 58

 

Завдання 3

Центр кола — точка О. Радіуси кола — відрізки ОА, ОВ. Коло — це межа круга

Точки, які належать колу — А, В, M. Точки, які належать кругу — А, М, D, О, К, В

 

СТОРІНКА 97

Завдання 1   Порівняння чисел

23 – 9 < 19 + 5  (14 < 24)      46 + 23 < 97 – 8 (69 < 89)

9 + 7 = 78 – 62 (16 = 16)        11 – 7 < 5 + 7  (4 < 12)

63 – 5 > 47 + 8  (58 > 55)       8 + 6 > 56 – 52  (14 > 4)

 

Завдання 2  Додавання способом заокруглення

43 – 20 = 23    43 – 19 = 43 – (20 – 1) = 43 – 20 + 1 = 23 + 1 = 24

55 + 40 = 95    55 + 38 = 55 + (40 – 2) = 55 + 40 – 2 = 95 – 2 = 93

60 + 28 = 88    57 + 28 = (60 – 3) + 28 = 60 + 28 – 3 = 88 – 3 = 85

 

Завдання 3

9 + 6 > 9 – 6     (сума більша, ніж різниця)

17 + 5 < 17 + 8  (де менший доданок, там менша сума)

42 – 7 < 42 – 5   (де більший від’ємник, там менша різниця)

64 – 9 < 64 – 7   (де більший від’ємник, там менша різниця)

25 – 9 < 25 – 6   (де більший від’ємник, там менша різниця)

56 + 4 < 58 + 4  (де менший доданок, там менша сума)

 

Завдання 4

36 + 35 > 77 – 9   (71 > 68)

32 – 7 < 32 – 3     (де більший від’ємник, там менша різниця)

17 + 7 < 17 + 9    (де менший доданок, там менша сума)

8 + 6 = 22 – 8      (14 = 14)    45 – 7 < 48 + 7    (38 < 55)

32 – 8 > 30 – 8    (де більше зменшуване, там більша різниця)

 

Завдання 5  Видимих оку зір у сузір'ї Мала Ведмедиця 40, що на 37 зір менше, ніж у сузір'ї Оріон, а в сузір'ї Велика Ведмедиця на 6 видимих оку зір менше, ніж у сузір'ї Оріон.

Короткий запис (варіант 1)

Мала Ведмедиця — 40 зір, це на 37 зір менше, ніж у Оріона

Оріон — ?

Велика Ведмедиця — ?, на 6 зір менше, ніж в Оріона

Короткий запис (варіант 2)

Мала Ведмедиця — 40 зір

Оріон — ?, на 37 зір більше, ніж у Малій Ведмедиці

Велика Ведмедиця — ?, на 6 зір менше, ніж в Оріона

Схема

40 + 37 = 77 (з.) – зір у сузір’ї Оріон

(40 + 37) – 6 = 71 (з.) – зір у сузір’ї Велика Ведмедиця

 

СТОРІНКА 98

Завдання 1  Дібрали найближче кругле число

56 = 60 – 4        45 = 50 – 5      (45 = 40 + 5)

89 = 90 – 1       17 = 20 – 3       58 = 60 – 2 

 

Завдання 2  Додавання способом заокруглення

64 – 30 = 34    64 – 29 = 64 – (30 – 1) = (64 – 30) + 1 = 34 + 1 = 35

72 + 20 = 92   72 + 18 = 72 + (20 – 2) = (72 + 20) – 2 = 92 – 2 = 90

63 – 50 = 13    63 – 46 = 63 – (50 – 4) = (63 – 50) + 4 = 13 + 4 = 17

 

Завдання 3

Додавання способом заокруглення:

33 + 9 = 33 + (10 – 1) = 33 + 10 – 1 = 43 – 1 = 42

33 + 49 = 33 + (50 – 1) = 33 + 50 – 1 = 83 – 1 = 82

Віднімання способом заокруглення:

91 – 7 = 91 – (10 – 3) = 91 – 10 + 3 = 81 + 3 = 84

91 – 57 = 91 – (60 – 3) = 91 – 60 + 3 = 31 + 3 = 34

 

Завдання 4  Спосіб заокруглення

63 + 28 = 63 + (30 – 2) = 63 + 30 – 2 = 93 – 2 = 91

75 – 26 = 75 – (30 – 4) = 75 – 30 + 4 = 45 + 4 = 49

64 + 26 = 64 + 30 – 4 = 94 – 4 = 90

72 – 56 = 72 – 60 + 4 = 12 + 4 = 16

43 – 27 = 43 – 30 + 3 = 13 + 3 = 16

35 + 18 = 35 + 20 – 2 = 55 – 2 = 53

52 + 38 = 52 + 40 – 2 = 92 – 2 = 90

81 – 66 = 81 – 70 + 4 = 11 + 4 = 15

65 – 49 = 65 – 50 + 1 = 15 + 1 = 16

26 + 39 = 26 + 40 – 1 = 66 – 1 = 65

74 + 18 = 74 + 20 – 2 = 94 – 2 = 92

83 – 69 = 83 – 70 + 1 = 13 + 1 = 14

 

Завдання 5  Час в другій половині доби

Щоб визначити час в другій половині доби, треба до часу першої половини доби додати число 12

1) 3 год, 15 година     (3 + 12 = 15)

2) 9 год,  21 година     (9 + 12 = 21)

3) 6 год,  18 година     (6 + 12 = 18) 

4) 11 год,  23 година     (11 + 12 = 23)

Інші завдання дивись тут...