Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 31

Завдання 1

1) Проста задача на знаходження суми зі зайвими даними

У класі було 2 учнів. До класу увійшли 3 дівчинки та 4 хлопчики. Скільки учнів увійшли до класу?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

3 учнів

4 учнів

?

Короткий запис

Дівчатка — 3 учнів

Хлопчики — 4 учнів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 4 = 7 (уч.) – учнів увійшли до класу

Відповідь: до класу увійшли 7 учнів

 

Складена задача на додавання суми до числа

У класі було 2 учнів. До класу увійшли 3 дівчинки та 4 хлопчики. Скільки учнів стало в класі?

Було

Увійшли

Всього

2 учнів

3 учнів і 4 учнів

?

Короткий запис

Було — 2 учні

Увійшло — ?, 3 учні і 4 учні

Стало — ?

Схема

Вираз   2 + (3 + 4)

Короткий запис №1

Дівчатка — 3 учнів

Хлопчики — 4 учнів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 2 учнів

Увійшли — 7 учнів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього учнів увійшло до класу?

2) Скільки учнів стало в класі?

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (уч.) – всього учнів увійшли до класу

2) 2 + 7 = 9 (уч.) – учнів стало в класі

2 спосіб

Припустимо, що спочатку зайшли дівчатка, а потім хлопці, тоді

Короткий запис

Було — 2 учнів

Увійшли дівчатка — 3 учнів

Стало (Було) — ?

Увійшли хлопці — 4 учнів

Стало — ?

Схема

Вираз   (2 + 3) + 4

Короткий запис №1

Було — 2 учнів

Увійшли дівчатка — 3 учнів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 5 учнів

Увійшли хлопці — 4 учнів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів стало, коли увійшли 3 дівчинки?

2) Скільки учнів стало в класі?

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (уч.) – учнів стало, коли увійшли 3 дівчинки

2) 5 + 4 = 9 (уч.) – учнів стало в класі

Відповідь: у класі стало 9 учнів

 

Завдання 2  Додавання і віднімання частинами

8 + 5 = 8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

13 – 6 = 13 – (3 + 3) = (13 – 3) – 3 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 4

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 11

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 5

6 + 9 = 6 + 4 + 5 = 15

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

 

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8

3 + 9 = 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 7

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 17

 

СТОРІНКА 32

Завдання 1

Якщо зменшуване збільшити на деяке число, тоді різниця збільшиться на те число:

8 – 7 = 1

10 – 7 = (8 + 2) – 7 = (8 – 7) + 2 = 1 + 2 = 3

Якщо зменшуване зменшити на деяке число, тоді різниця зменшиться на те число:

8 – 5 = 3

6 – 5 = (8 – 2) – 5 = (8 – 5) – 2 = 3 – 2 = 1

Якщо доданок збільшити на деяке число, тоді сума збільшиться на те число:

2 + 3 = 5

5 + 3 = (2 + 3) + 3 = 5 + 3 = 8

 

Завдання 2  Додавання і віднімання частинами

9 + 4 = 9 + (1 + 3) = (9 + 1) + 3 = 10 + 3 = 13

12 – 8 = 12 – (2 + 6) = (12 – 2) – 6 = 10 – 6 = 4

 

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

6 + 9 = 9 + 1 + 5 = 15 

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 5

3 + 8 = 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11

12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

 

Завдання 3  Якщо додати і відняти деяке число, то сума не зміниться

9 + 2 = 11

8 + 3 = (9 – 1) + (2 + 1) = 9 + 2 = 11

 

Завдання 4

5 + 7 = 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

6 + 7 = 7 + 3 + 3 = 13

13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 4

4 + 8 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

7 + 8 = 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

 

СТОРІНКА 33

Завдання 1  

Якщо від суми двох чисел відняти один з доданків, то отримаємо другий  доданок

(5 + 9) – 9 = 5

(8 + 6) – 6 = 8

(7 + 6) – 6 = 7

 

Завдання 2

10 – 8 = 2

Якщо зменшуване збільшити на деяке число, тоді різниця збільшиться на те число

14 – 8 = (10 + 4) – 8 = (10  8) + 4 = 2 + 4 = 6

 

Завдання 3

10 – 9 = (1 + 9) – 9 = 1        12 – 9 = (3 + 9) – 9 = 3

7 – 5 = (2 + 5) – 5 = 2          14 – 5 = (9 + 5) – 5 = 9

9 – 7 = (2 + 7) – 7 = 2          15 – 7 = (8 + 7) – 7 = 8

8 – 6 = (2 + 6) – 6 = 2          11 – 6 = (5 + 6) – 6 = 5

 

Завдання 4  Рівняння  

16 – 8 = (8 + 8) – 8 = 8, оскільки 8 + 8 = 16  

15 – 7 = (8 + 7) – 7 = 8, оскільки 8 + 7 = 15

11 – 6 = (5 + 6) – 6 = 5, оскільки 5 + 6 = 11

17 – 9 = (8 + 9) – 9 = 8, оскільки 8 + 9 = 17

12 – 8 = (4 + 8) – 8 = 4, оскільки 8 + 4 = 12

18 – 9 = (9 + 9) – 9 = 9, оскільки 9 + 9 = 18

 

13 – 6 = (7 + 6) – 6 = 7, оскільки 7 + 6 = 13

14 – 7 = (7 + 7) – 7 = 7, оскільки 7 + 7 = 14

12 – 3 = (9 + 3) – 3 = 9, оскільки 9 + 3 = 12

16 – 9 = (7 + 9) – 9 = 7, оскільки 7 + 9 = 16

12 – 8 = (4 + 8) – 8 = 4, оскільки 4 + 8 = 12

 

Завдання 5  Проста задача на знаходження суми

Зайві дані : в автобусі їхали 10 пасажирів

В автобусі їхали 10 пасажирів. На зупинці вийшли 3 дівчини та 4 юнаки. Скільки пасажирів ви­йшли на зупинці?

Дівчата

Юнаки

Всього

3 пасажирів

4 пасажирів

?

Короткий запис

Дівчата — 3 пасажирів

Юнаки —  4 пасажирів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 4 = 7 (п.) – пасажирів вийшли на зупинці

Відповідь: на зупинці вийшли 7 пасажирів

Інші завдання дивись тут...