Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 95 Переставний закон множення

Завдання 1

Клітинки — ? к., 2 рядки по 4 клітинки

4 • 2 = 4 + 4 = 8

Клітинки — ? к., 4 стовпці по 2 клітинки

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Переставний закон множення: а • b = b • а

 

Завдання 2

4 • 2 = 2 • 4        3 • 5 = 5 • 6 

6 • 4 = 4 • 6        7 • 10 = 10 • 7

1 • 8 = 8 • 1

 

Завдання 3

1 • а = а • 1 = а        0 • а = а • 0 = 0

1 • 5 = 5 • 1 = 5        0 • 5 = 5 • 0 = 0

 

Завдання 4

1 • 10 = 10 • 1 = 10       1 • 50 = 50 • 1 = 50

0 • 5 = 5 • 0 = 0            0 • 100 = 100 • 0 = 0

10 • 4 = 4 • 10 = 40      10 • 8 = 8 • 10 = 80

 

Завдання 5 Проста задача У комплекті шахів по 16 білих і чорних фігур. Скільки всього фігур беруть участь у грі?

Короткий запис

Білі — 16 фігур

Чорні — 16 фігур

Всього — ?

Схема

Розв’язання

16 + 16 = 32 (ф.) – всього фігур беруть участь у грі

Відповідь: у грі беруть участь 32 фігури

 

Завдання 6

1 • 2 = 2     1 • 3 = 3        5 • 1 = 5

6 • 1 = 6     10 • 1 = 10    10 • 2 = 20

4 • 10 = 10 • 4 = 40

5 • 10 = 10 • 5 = 50

84 – 5 + 7 = 7 – 5 + 84 = 84 + 2 = 86

93 – 13 + 17 = 80 + 17 = 97

53  + 0 – 53 = 53 – 53 = 0

68 – 0 + 28 = 68 + 28 = 68 + 2 + 26 = 70 + 26 = 96

� Дениско задумав два двоцифрові числа, різниця яких 89. Які числа задумав Дениско?

99 – 10 = 89

 

СТОРІНКА 96  Обчислення значень виразів

Завдання 1

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 6    3 • 2 = 3 + 3 = 6

2 + 2 + 2 = 6               3 + 3 = 6

7 • 2 = 7 + 7 = 14        2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

7 + 7 = 14                   5 + 5 = 10

2 • 3 = 3 • 2 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3

7 • 2 = 2 • 7 = 7 + 7

 

Завдання 2 Сергійко накрив стіл до обіду чо­тирма комплектами виделок, ло­жок, ножів. Скільки на столі виде­лок? Ложок? Ножів? Скільки всього приборів на столі?

Міркуємо так

1 комплект має 1 виделку, 1 ложку, 1 ніж

Чотири комплекти матимуть 4 виделки, 4 ложки, 4 ножі

4 + 4 + 4 = 12 (п.) – всього приборів на столі

 

Завдання 3

13 + 5 – 8 = 18 – 8 = 10

17 + 8 – 5 = 17 – 5 + 8 = 12 + 8 = 20

19 – 4 + 5 = 15 + 5 = 20

20 + 30 – 30 = 20

70 – 40 + 4 = 30 + 4 = 34

90 – 50 – 40 = 40 – 40 = 0

(71 + 20) – 17 = 91 – 17 = 61 + (20 – 17) = 61 + 3 = 64

(63 – 21) + 49 = 42 + 49 = 42 + 8 + 41 = 50 + 41 = 91

(81 – 7) – 39 = (81 – 1 – 6) – 39 = 74 – 39 = 34 + (40 – 39) = 34 + 1 = 35

56 + (74 – 24) = 56 + 50 = (50 + 50) + 6 = 100 + 6 = 106

100 – (58 + 16) = 100 – (58 + 2 + 14) = 100 – 74 = 20 + (80 – 74) = 26

85 – (13 – 5) = 85 – 13 + 5 = 72 + 5 = 77

 

Завдання 4

а) В одному пакеті 4 кг печива. Скільки кілограмів печива у трьох таких пакетах?

Короткий запис

Печива — ? кг, 3 пакети по 4 кг

Схема

Розв’язання

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12 (кг) – печива у трьох таких пакетах

Відповідь: у трьох таких пакетах 12 кілограмів печива

 

б) Скільки лапок у 5 курчат?

Короткий запис

Лапок — ? л., 5 курчат по 2 лапки

Схема

Розв’язання

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (л.) – лапок у п’яти курчат

Відповідь: у п’яти курчат 10 лапок

 

Вправа 5  Порядок дій

(6 + 5) + (3 + 7) = 21

1) 6 + 5 = 11

2) 3 + 7 = 10

3) 11 + 10 = 21

 

(6 + 7) + (5 + 3) = 21

1) 6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

2) 5 + 3 = 8

3) 13 + 8 = 13 + 7 + 1 = 20 + 1 = 21

 

(20 + 4) + (30 + 6) = 60

1) 20 + 4 = 24

2) 30 + 6 = 36

3) 24 + 36 = (20 + 30) + (4 + 6) = 50 + 10 = 60

 

(18 – 7) + (11 – 3) = 19

1) 187 = 11

2) 11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

3) 11 + 8 = 19

 

(28 – 7) + (50 – 30) = 1

1) 287 = 21

2) 5030 = 20

3) 2120 = 1 

 

(42 – 6) + (17 – 7) = 26

1) 42 – 6 = 42 – (2 + 4) = 42 – 2 – 4 = 40 – 4 = 36

2) 177 = 10

3) 3610 = 26

 

(25 – 5) – (15 – 10) = 15

1) 255 = 20

2) 1510 = 5

3) 20 – 5 = (10 + 10) – 5 = 10 + (10 – 5) = 10 + 5 = 15

 

(76 – 4) – (32 – 30) = 72

1) 764 = 72

2) 3230 = 2

3) 722 = 70

 

(59 – 8) – (12 – 9) = 48

1) 598 = 51

2) 12 – 9 = (2 + 10) – 9 = 2 + (10 – 9) = 2 + 1 = 3

3) 51 – 3 = 51 – (1 + 2) = 51 – 1 – 2 = 50 – 2 = 48

 

Завдання 6 Множення замінили додаванням

3 • 2 = 3 + 3 = 6       4 • 2 = 4 + 4 = 8

5 • 2 = 5 + 5 = 10     10 • 2 = 10 + 10 = 20

16 • 2 = 16 + 16 = 16 + 4 + 14 = 20 + 14 = 34

37 • 2 = 37 + 37 = 37 + 3 + 34 = 40 + 34 = 74

 

Завдання 7  

1) Скільки ніг у семи корів?

Короткий запис

Ніг у корів — ? н., 7 корів по 4 ноги

Схема

Розв’язання

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 (н.) – ніг у семи корів

Відповідь: у семи корів 28 ніг

 

2) Скільки ніг у чотирьох телят?

Короткий запис

Ніг у телят — ? н., 4 телята по 4 ноги

Схема

Розв’язання

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (н.) – ніг у чотирьох телят

Відповідь: у чотирьох телят 16 ніг

� Поділи на 2 рівні частини (групи) 12 деталей Лего. По скільки деталей у кожній частині (групі)?

12 деталей – це 2 частини по ? деталей

12 деталей = 6 деталей + 6 деталей

2 спосіб

Короткий запис

Деталей у групі — ?, 12 деталей розділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 2 = 6 (д.) – деталей в одній частині

Відповідь: в одній частині 6 деталей

Інші завдання дивись тут...