Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 101 Множення числа 2

Завдання 1

Полічили двійками: 2, 4, 8, 10, 12, …. Отримали парні числа

 

Завдання 2  10 монет по 2 гривні кожна. Скільки монет? Скільки гривень?

Міркуємо так

Короткий запис

Гривень — ? грн., 10 монет по 2 грн

2 • 10 = 20 (грн) 

Відповідь: монет 10, а гривень 20

 

Завдання 3

У таблиці множення числа 2 кожен наступний добуток на 2 більший, ніж попередній

У таблиці множення числа 2 кожен попередній добуток на 2 менший, ніж наступний

2 • 2 = 2 + 2 = 4          (2 помножити на 2 буде 4)

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18

Переставний закон множення

2 • 3 = 3 • 2    2 • 4 = 4 • 2    2 • 6 = 6 • 2

2 • 7 = 7 • 2    2 • 8 = 8 • 2    2 • 9 = 9 • 2

 

Завдання 4 Новорічний пакет із цукерками для класу має масу 2 кг. Яка маса 5-ти таких пакетів? 7-ми, 10-ти таких пакетів?

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5 = 10 (кг) – маса п’яти таких пакетів

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 7 = 14 (кг) – маса семи таких пакетів

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 10 = 20 (кг) – маса десяти таких пакетів

  

Завдання 5  За однією партою сидять 2 учні. Скільки учнів сидять за п'ятьма такими партами? За шістьма, сімома партами?

2 • 5 = 10 (уч.) – учнів сидять за п’ятьма такими партами

2 • 6 = 12 (уч.) – учнів сидять за шістьма такими партами

2 • 7 = 14 (уч.) – учнів сидять за сімома такими партами

 

Завдання 6 

5 • 2 = 10    6 • 2 = 12     7 • 2 = 14     8 • 2 = 16    9 • 2 = 18

� Скільки найменше кутів може бути в многокутнику? Чи може бути в ньому прямий кут?

Міркуємо так. Найменше кутів може бути в трикутнику. Прямий кут має прямокутний трикутник

 

СТОРІНКА 102  Ділення на число 2

Завдання 1 Чи утворюють числа 5, 2, 10 і 2, 7, 14 «родину» чисел при множенні? Так

5 • 2 = 10     2 • 5 = 10     10 : 2 = 5     10 : 5 = 2

2 • 7 = 14     7 • 2 = 14     14 : 2 = 7     14 : 7 = 2

      

Завдання 2  Взаємозв'язок дій множення і ділення

3 • 5 = 15     5 • 3 = 15     15 : 3 = 5      15 : 5 = 3

 

Завдання 3

4 : 2 = 2       (4 поділити на 2 буде 2)

6 : 2 = 3       6 : 3 = 2

8 : 2 = 4       8 : 4 = 2

10 : 2 = 5     10 : 5 = 2

12 : 2 = 6     12 : 6 = 2

14 : 2 = 7     14 : 7 = 2

16 : 2 = 8     16 : 8 = 2

18 : 2 = 9     18 : 9 = 2

 

Завдання 4  Проста задача

а) На дві таці розклали порівну 10 тістечок. Скільки тістечок на кожній таці?

10 тістечок — це 2 таці по ? тістечок

Короткий запис

Тістечка на таці — ? т., 10 тістечок розділили на 2 порівну

Схема

Розв’язання

10 : 2 = 5 (т.) – тістечок на кожній таці

Відповідь: на кожній таці 5 тістечок

 

б) На кілька таць розклали 10 тістечок, по 2 тістечка на кожну. Скільки таць з тістечками?

10 тістечок — це ? таць по 2 тістечка

Короткий запис

Таці — ? т., 10 тістечок уміщає по 2 тістечка

Схема

Розв’язання

10 : 2 = 5 (т.) – таць з тістечками

Відповідь: з тістечками 5 таць

 

Завдання 5  Де можливо, замінили вирази на додавання виразами на множення Обчисли значення всіх виразів.

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

4 + 4 + 4 + 40 = 12 + 40 = 34

16 • 3 = 16 + 16 + 16 = (16 + 4) + (12 + 16) = 20 + 28 = 48

16 + 16 + 61 = (16 + 4) + (12 + 61) = 20 + 73 = 93

42 + 24 = 66

42 • 2 = 42 + 42 = 84

35 • 2 = 35 + 35 = (30 + 30) + (5 + 5) = 60 + 10 = 70

31 + 13 = 44

 

Завдання 6  Довжина смужки 6 см. Поділи її на рівні частини, по З см. Скільки частин отримали? Чому дорівнює довжина половини рожевої смужки?

6 см : 3 см = 2 – частин отримали

6 см : 2 = 3 см – довжина половини смужки

� Половина числа 10 — це число 5. Половина від 8 — це 4. Половина 20 дорівнює 10

Міркуємо так

Знайти половину від чогось, означає розділити на 2 порівну:

10 : 2 = 5      8 : 2 = 4      20 : 2 = 10

 

СТОРІНКА 103  Порядок дій

Завдання 1  «Родина» чисел 1, 5 при множенні

5 • 1 = 5       1 • 5 = 5     5 : 1 = 5     5 : 5 = 1

Якщо число поділити на 1, то одержимо те саме число: а : 1 = а

Якщо число поділити на самого себе, то одержимо 1: а : а = 1

 

Завдання 2

10 : 10 = 1     12 : 12 = 1     25 : 25 = 1

52 : 52 = 1     99 : 99 = 1

 

Завдання 3

7 : 1 = 7        8 : 1 = 8        9 : 1 = 9

10 : 1 = 10    17 : 1 = 17     23 : 1 = 23

 

Завдання 4 У класі 28 дітей. Скільки зошитів отримає кожен учень, якщо у вчительки 28 зошитів?

28 зошитів — це 28 дітей по ? зошитів

Короткий запис

Зошитів в учня — ? з., 28 зошитів розділити на 28 порівну

28 : 28 = 1 (з.) – зошитів отримає кожен учень

 

Завдання 5 У класі є 16 місць для учнів. За десятьма одномісними партами сидить по 1 учневі, а решта парт вільні. Скільки вільних місць у класі?

Короткий запис

Зайняті місця — ? м., 10 парт по 1 місцю

Вільні місця — ?

Всього — 16 місць

Схема

Вираз   16 – 1 • 10

Короткий запис №1

Зайняті місця — ? м., 10 парт по 1 місцю

Короткий запис №2

Зайняті місця — 10 місць

Вільні місця — ?

Всього — 16 місць

План розв’язування

1) Скільки зайнятих місць?

2) Скільки вільних місць у класі?

Розв’язання

1) 1 • 10 = 10 (м.) – зайнятих місць

2) 16 – 10 = 6 (м.) – вільних місць у класі

Відповідь: у класі 6 вільних місць

 

Завдання 6  Порядок дій

1 спосіб

2 спосіб

2 • 8 – 4 = 12

1) 2 • 8 = 16

2) 16 – 4 = 12

2 • 8 – 4 = 16 – 4 = 12

2 • 8 + 4 = 20

1) 2 • 8 = 16

2) 16 + 4 = 20

2 • 8 + 4 = 16 + 4 = 20

5 + 2 • 7 = 19

1) 2 • 7 = 14

2) 5 + 14 = 19

5 + 2 • 7 = 5 + 14 = 19

10 : 2 + 25 = 30

1) 10 : 2 = 5

2) 5 + 25 = 30

10 : 2 + 25 = 5 + 25 = 30

18 : 2 – 3 = 6

1) 18 : 2 = 9

2) 9 – 3 = 6

18 : 2 – 3 = 9 – 3 = 6

 

Завдання 7 

5 • 2 + 4 = 10 + 4 = 14       2 • 6 – 8 = 12 – 8 = 4

22 : 1 – 22 = 22 – 22 = 0     44 : 44 + 44 = 1 + 44 = 45

5 + 2 • 10 = 5 + 20 = 25     30 + 2 • 9 = 30 + 18 = 48

 

Завдання 8

У виразах без дужок першою виконують дію множен­ня або ділення, потім — додавання й віднімання

2 • 3 + 11 = 6 + 11 = 17        6 : 2 + 10 = 3 + 10 = 13

35 + 35 : 1 = 35 + 35 = 70     35 + 35 • 1 = 35 + 35 = 70

35 – 35 • 1 = 35 – 35 = 0       35 – 35 : 35 = 35 – 1 = 34

�  Чи діляться числа 2, 4, 6, 8, 10 на 2? Назви ще два парні числа й одне непарне число

Міркуємо так

Числа 2, 4, 6, 8, 10 діляться на 2, тому вони є парни­ми

Ще два парні числа 12, 14 й одне непарне число 1

Інші завдання дивись тут...