Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 108 Периметр прямокутника

Завдання 1 

№1 – прямокутник (4 прямі кути), №2 – прямокутник (4 прямі кути), №3 – квадрат (4 прямі кути), №4 – прямокутний трикутник (1 прямий кут), №5 – прямокутник (4 прямі кути), п’ятикутник (2 прямі кути), чотирикутник (нема прямих кутів)

 

Завдання 2, 3  У прямокутника ABCD : АВ = 4 см,  С = 1 см, CD = 4 см, DA = 1 см

Периметр прямокутника  Р = 4 + 1 + 4 + 1 = 10 (см)

Периметр прямокутника можна обчислювати ще так:

1) Р = (АВ + ВС) • 2

2) Р = АВ • 2 + ВС • 2

 

Завдання 4 

3 • 2 = 6       2 • 4 = 8     3 • 4 = 12    4 • 4 = 16

5 • 4 = 20     5 • 3 = 15    5 • 2 = 10    2 • 2 = 4

 

Завдання 5  Знайти периметр прямокутника довжиною 10 см і шириною 5 см

Р = 10 + 5 + 10 + 5 = 30 (см)

Р = (10 + 5) • 2 = 15 + 15 = 30 (см)

Р = 10 • 2 + 5 • 2 = 20 + 10 = 30 (см)

�  Із мотка дроту виготовили прямокутник зі сторонами 4 см і 8 см. Потім з нього зробили трикутник з рівними сторо­нами. Яка довжина сторони трикутника?

План розв’язування

1) Яка довжина дроту (периметр прямокутника)?

2) Яка довжина сторони трикутника?

Розв’язання  Вираз (8 + 4 + 8 + 4) : 3

1) Р = 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (см) – довжина дроту (периметр прямокутника)

2) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника 

2 спосіб   Вираз (8 • 2 + 4 • 2) : 3

1) Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 24 (см) – довжина дроту (периметр прямокутника)

2) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника 

3 спосіб   Вираз (8 + 4) • 2 : 3

1) Р = (8 + 4) • 2 = 12 + 12 = 24 (см) – довжина дроту (периметр прямокутника)

2) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника 

Відповідь: довжина сторони рівностороннього трикутника 8 сантиметрів

 

СТОРІНКА 109  Периметр квадрата

Завдання 1  Множення числа 4

4 • 2 = 8     4 • 3 = 12    4 • 4 = 16    4 • 5 = 20

4 • 6 = 24   4 • 7 = 28    4 • 8 = 32    4 • 9 = 36

 

Завдання 2 Довжина сторони квадрата 2 см. Який периметр квадрата?

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см)

Р = 2 • 4 = 8 (см)

 

Завдання 3  Накресли квадрат зі стороною 3 см. Обчисли периметр

Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см

 

Завдання 4  Порядок дій

18 + 81 = 99

18 + 18 = 18 + 2 + 16 = 20 + 16 = 36

32 – 12 – 12 = 20 – 12 = 8

32 + 12 + 12 = 44 + 12 = 56

4 • 5 + 17 = 20 + 17 = 37

5 • 3 – 12 = 15 – 12 = 3

80 – 3 • 4 = 80 – 12 = 60 + (20 – 12) = 60 + 8 = 68

28 + 4 • 3 = 28 + 12 = (20 + 10) + (8 + 2) = 30 + 10 = 40

 

Завдання 5  У шкільну їдальню завезли 70 кг картоплі. За перший день використали З0 кг, а за другий — 35 кг. Скільки кілограмів картоплі залишилося в шкільній їдальні після двох днів?

Короткий запис

Було — 70 кг

Використали — ?, 30 кг і 35 кг

Залишилось — ?

Схема

Вираз   70 – (30 + 35)

Короткий запис №1

І день — 30 кг

ІІ день — 35 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 70 кг

Використали — 65 кг

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів картоплі використали за два дні?

2) Скільки кілограмів картоплі залишилося в шкільній їдальні після двох днів?

Розв’язання

1) 30 + 35 = 65 (кг) – всього кілограмів картоплі використали за два дні

2) 70 – 65 = 5 (кг) – кілограмів картоплі залишилося в шкільній їдальні після двох днів

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — 70 кг

Використали І дня — 30 кг

Залишилось (Було) — ?

Використали ІІ дня — 35 кг

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (70 – 30) – 35

Короткий запис №1

Було — 70 кг

Використали І дня — 30 кг

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 40 кг

Використали — 350 кг

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів картоплі залишилось після першого дня?

2) Скільки кілограмів картоплі залишилося в шкільній їдальні після двох днів?

Розв’язання

1) 70 – 30 = 40 (кг) – кілограмів картоплі залишилося після першого дня

2) 40 – 35 = 5 (кг) – кілограмів картоплі залишилося в шкільній їдальні після двох днів

Відповідь: після двох днів у шкільній їдальні залишилось 5 кілограмів картоплі

 

Завдання 6  У наборі Лего є З0 цеглинок. 6 цеглинок використали для побудови містка. Решту поділили порівну між собою троє учнів для будівництва причалів. Скільки цеглинок у кожного учня?

Короткий запис

Цеглинок в учня — ? ц., (?, 30 цеглинок без 6 цеглинок) розділити на 3 порівну

Схема

Вираз    (30 – 6) : 3

Короткий запис №1

Було — 30 цеглинок

Використали — 6 цеглинок

Залишилось — ?

Короткий запис №2

24 цеглинки – це 3 учнів по ? цеглинок

Цеглинок в учня — ? ц., 24 цеглинки розділити на 3 порівну

 План розв’язування

1) Скільки цеглинок залишилось для будівництва причалів?

2) Скільки цеглинок у кожного учня?

Розв’язання

1) 30 – 6 = 24 (ц.) – цеглинок залишилось для будівництва

2) 24 : 3 = 8 (ц.) – цеглинок у кожного учня

Відповідь: у кожного учня 8 цеглинок 

 

Завдання 7  Знайди периметр квадрата зі стороною 9 см, 9 дм, 9 м

Р = 9 • 4 = 36 (см) – периметр квадрата зі стороною 9 см

Р = 9 • 4 = 36 (дм) – периметр квадрата зі стороною 9 дм

Р = 9 • 4 = 36 (м) – периметр квадрата зі стороною 9 м

 

Завдання 8  Додавання

23 + 38 = 23 + 7 + 31 = 30 + 31 =  61

49 + 23 = 49 + 1 + 22 = 50 + 22 = 72

48 – 17 – 12 = 31 – 12 = 11 + (20 – 12) = 11 + 8 = 19

48 + 17 + 12 = 48 + (17 + 12) = 48 + 29 = 48 + 2 + 27 = 50 + 27 = 77

3 • 8 + 16 = 24 + 16 = (20 + 10) + (4 + 6) = 40

3 • 9 – 18 = 27 – 18 = 7 + (20 – 18) = 7 + 2 = 9

90 – 4 • 5 = 90 – 20 = 70

29 + 5 • 4 = 29 + 20 = 49

� Розстав числа так, щоб квадрат став «магічним»

14

29

8

11

17

23

26

5

20

Міркуємо так. У «магічного» квадрата сума чисел по горизонталі, вертикалі та діагоналі мають однакові значення, тому

14 + 17 + 20 = 14 + 37 = 37 + 13 + 1 = 51

51 – 11 – 14 = 40 – 14 = 20 + (20 – 14) = 26

51 – 11 – 17 = 40 – 17 = 20 + (20 – 17) = 23

51 – 20 – 23 = 31 – 23 = 31 – 21 – 2 = 8

51 – 14 – 8 = 51 – 11 – 3 – 8 = 40 – 11 = 20 + (20 – 11) = 29

51 – 20 – 26 = 31 – 26 = 31 – 21 – 5 = 5

 

СТОРІНКА 110  Ділення виду а : 4

Завдання 1 Множення числа 4 і ділення на число 4

4 • 1 = 4        4 : 4 = 1

4 • 2 = 8        8 : 4 = 2

4 • 3 = 12     12 : 4 = 3

4 • 4 = 16     16 : 4 = 4

4 • 5 = 20     20 : 4 = 5

4 • 6 = 24     24 : 4 = 6

4 • 7 = 28     28 : 4 = 7

4 • 8 = 32     32 : 4 = 8

4 • 9 = 36     36 : 4 = 9

 

Завдання 2

2 • 3 = 6       6 : 3 = 2     9 • 3 = 27     27 : 3 = 9

24 : 8 = 4     21 : 3 = 7    24 : 4 = 6     28 : 4 = 7       

 

Завдання 3 Взаємозв’язок дій множення і ділення: множення можна перевірити діленням і навпаки

4 • 2 = 8  добуток чисел 4 і 2

4 • 3 = 12   добуток чисел 4 і 3

4 • 4 = 16     4 • 5 = 20   4 • 6 = 24

4 • 7 = 28   4 • 8 = 32   4 • 9 = 36

8 : 4 = 2    частка чисел 8 і 4

12 : 4 = 3   частка чисел 12 і 4  

16 : 4 = 4     20 : 4 = 5     24 : 4 = 6

28 : 4 = 7     32 : 4 = 8     36 : 4 = 9 

 

Завдання 4  В автосервісі 36 літніх шин для легкових автомобілів по­міняли на зимові. Скільком автомобілям поміняли шини?

36 шин — це ? автомобілі по 4 шини

Короткий запис

Автомобілі — ? ав., 36 шин уміщають по 4 шини

Схема

Розв’язання

36 : 4 = 9 (ав.) – автомобілям поміняли шини

Відповідь:  шини поміняли 9 автомобілям

 

Завдання 5  Знайди периметр квадрата зі стороною 5 см; 1 дм; 8 дм; 10 см; 10 дм.

Р = 5 • 4 = 20 (см) – периметр квадрата зі стороною 5 см

Р = 1 • 4 = 4 (дм) – периметр квадрата зі стороною 1 дм

Р = 8 • 4 = 32 (дм) – периметр квадрата зі стороною 8 дм

Р = 10 • 4 = 40 (см) – периметр квадрата зі стороною 10 см

Р = 10 • 4 = 40 (дм) – периметр квадрата зі стороною 10 дм

 

Завдання 6

4 • 2 = 8        4 • 5 = 20         4 • 7 = 28

8 • 4 = 32       9 • 4 = 36        1 • 4 = 4

36 – 4 = 32     36 : 4 = 9         36 + 4 = 40

12 : 4 = 3       16 : 4 = 4         20 : 4 = 5

24 : 4 = 6       28 : 4 = 7         32 : 4 = 8

� Від відрізка АВ завдовжки 8 см відрізано четверту його частину. Яка довжина цієї частини? Яка довжина решти відрізка?

Короткий запис

Відрізана — ? см, 8 см розділити на 4 порівну

Решта — ?

Всього — 8 см

Схема

Вираз   8 – 8 : 4

Короткий запис №1

8 см — це 4 частини по ? см

Відрізали — ? см, 8 см розділити на 4 порівну

Короткий запис №2

Відрізана — 2 см

Решта — ?

Було — 8 см

План розв’язування

1) Яка довжина відрізаної частини?

2) Яка довжина решти відрізка?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (см) – довжина відрізаної частини

2) 8 – 2 = 6 (см) – довжина решти відрізка

Відповідь: довжина відрізаної частини 2 см, довжина решти відрізка 6 см

Інші завдання дивись тут...