Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 82  Розв’язування задач

Завдання 1  Кількість днів у місяцях

Рік має 12 місяців. Календарний рік розпочинається 1 січня, а закінчується 31 грудня. У тижні 7 днів

 

Завдання 2  У селищі 75 одноповерхових будинків, 17 двоповерхових будинків, 5 триповерхових, 5 чотириповерхових і 1 будинок п’ятиповерховий. Скільки будинків мають більше як один поверх? (Скільки всього багатоповерхових будинків?)

Розв’язання

17 + 5 + 5 + 1 = 28 (б.) – будинків мають більше як один поверх

Відповідь: більше як один поверх мають 28 будинків

 

У селищі 75 одноповерхових будинків, 17 двоповерхових будинків, 5 триповерхових, 5 чотириповерхових і 1 будинок п’ятиповерховий. На скільки більше поверхів має найвищий будинок від най­нижчого?

Короткий запис

Найвищий — 5 поверхів, на ? більше

Найнижчий — 1 поверх

Схема

Розв’язання

5 – 1 = 4 (п.) – на стільки більше поверхів має найвищий будинок від най­нижчого

Відповідь: найвищий будинок має на 4 поверхи більше, ніж найвищий будинок

На скільки більше одноповерхових будинків, ніж двоповерхових? На скільки менше двоповерхових будинків, ніж одноповерхових? Яких будинків більше: одноповерхових чи багатоповерхових?

 

Завдання 3

76 – 29 = 76 – 26 – 3 = 50 – 3 = 46       8924 = 65

34 + 37 = 37 + 3 + 31 = 40 + 31 = 71

42 + 49 = 49 + 1 + 41 = 50 + 41 = 91

42 – (9 – 3) = 42 – 6 = 42 – 2 – 4 = 40 – 4 = 36

64 – (14 – 7) = 64 – 14 + 7 = 30 + 7 = 37

35 + (13 – 8) = (35 + 13) – 8 = 48 – 8 = 40

67 + (15 – 9) = 67 + 6 = 67 + 3 + 3 = 70 + 3 = 73

 

Завдання 4  Прості задачі

1) Задача на різницеве порівняння

13 учнів написали самостійну роботу на 11 балів, а 4 учнів – на 10 балів. На скільки менше учнів написали на 10 балів, ніж на 11 балів?  

Короткий запис

11 балів — 13 учнів

10 балів — 4 учні, на ? менше

Схема

Розв’язання 

13 – 4 = 9 (уч.) – на стільки менше учнів написали роботу на 10 балів, ніж на 11

Відповідь: на 9 учнів менше написали роботу на 10 балів, ніж на 11 балів

 

2) Задача на різницеве порівняння

13 учнів написали самостійну роботу на 11 балів, а 4 учнів – на 10 балів. На скільки більше учнів написали на 11 балів, ніж на 10 балів?  

Короткий запис

11 балів — 13 учнів, на ? більше

10 балів — 4 учні

Схема

Розв’язання 

13 – 4 = 9 (уч.) – на стільки більше учнів написали роботу на 11 балів, ніж на 10

Відповідь: на 9 учнів більше написали роботу на 11 балів, ніж на 10 балів

 

3) Задача на знаходження суми

Один учень написав самостійну роботу на 12 балів, 13 учнів – на 11 балів, а 4 учнів – на 10 балів. Скільки всього учнів отримали оцінку «відмінно»?

12 балів

11 балів

10 балів

Всього

1 учень

13 учнів

4 учні

?

Короткий запис

12 балів — 1 учень

11 балів — 10 учнів

10 балів — 4 учнів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

1 + 13 + 4 = 18 (уч.) – учнів отримали оцінку «відмінно»

Відповідь: оцінку «відмінно» отримали 18 учнів

 

4) Задача на знаходження суми

5 учнів написали самостійну роботу на 9 балів, 4 учнів – на 8 балів, а 3 учнів – на 7  балів. Скільки всього учнів отримали оцінку «добре»?

9 балів

8 балів

7 балів

Всього

5 учнів

4 учнів

3 учнів

?

Короткий запис

9 балів — 5 учнів

8 балів — 4 учнів

7 балів — 3 учнів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 4 + 3 = 12 (уч.) – учнів отримали оцінку «добре»

Відповідь: оцінку «добре» отримали 12 учнів

 

5) Один учень написав самостійну роботу на 6 балів, 1 учень – на 5 балів, 1 учень – на 6 балів. Скільки всього учнів отримали оцінку «задовільно»?

Розв’язання

1 + 1 + 1 = 3 (уч.)

 

6) 5 учнів написали самостійну роботу на 9 балів, 4 учнів – на 8 балів, а 3 учнів – на 7  балів. Один учень написав самостійну роботу на 6 балів, 1 учень – на 5 балів, 1 учень – на 6 балів. Яких оцінок більше: «добре» чи «задовільно»? На скільки більше?

Розв’язання

1)  5 + 4 + 3 = 12 (оц.) – оцінок «добре»

2) 1 + 1 + 1 = 3 (оц.) – оцінок «задовільно»

3) 12 > 3    оцінок «добре» більше, ніж оцінок «задовільно»     

12 – 3 = 9 (оц.) – на стільки більше оцінок «добре», ніж «задовільно»

 

Завдання 6  Порядок дій

6 + (7 – 5) = 6 + 2 = 8              28 – (12 + 8) = 28 – 20 = 8

46 – (20 + 20) = 46 – 40 = 6       70 + (20 + 7) = 70 + 27 = 97

38 – 19 = 38 – 18 – 1 = 10 – 1 = 9

78 – 19 = 78 – (20 + 1) = 78 – 20 + 1 = 58 + 1 = 59

44 + 18 = 44 + 6 + 12 = 50 + 12 = 62     81 + 18 = 99

 

Завдання 7 

1) Задачі на додавання

Задача на збільшення на деяке число. У Софійки 5 книжок з казками, а з віршами – на 4 більше. Скільки книжок з віршами у Софійки?

Короткий запис

Казки — 5 книжок

Вірші — ?, на 4 книжки більше

Схема

Розв’язання

5 + 4 = 9 (к.) – книжок з віршами у Софійки

Відповідь: у Софійки 9 книжок з віршами

 

Задачі на знаходження суми. У Софійки 5 книжок з казками, а з віршами – 4 книжки. Скільки всього книжок у Софійки?

Казки

Вірші

Всього

5 книжок

4 книжки

?

Короткий запис

Казки — 5 книжок

Вірші — 4 книжки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 4 = 9 (к.) – всього книжок у Софійки

Відповідь: у Софійки 9 книжок 

 

Задача на додавання. У Софійки було 5 книжок, мама купила їй ще 4 книжки. Скільки книжок стало у Софійки?

Було

Купила

Стало

5 книжок

4 книжки

?

Короткий запис

Було — 5 книжок

Купили — 4 книжки

Стало — ?

Схема

Розв’язання

5 + 4 = 9 (к.) – книжок стало в Софійки

Відповідь: у Софійки стало 9 книжок 

 

1) Задачі на віднімання

Задача на зменшення на деяке число. У Софійки 10 книжок з казками, а з віршами – на 4 менше. Скільки книжок з віршами у Софійки?

Короткий запис

Казки — 10 книжок

Вірші — ?, на 4 книжки менше

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (к.) – книжок з віршами у Софійки

Відповідь: у Софійки 6 книжок з віршами

 

Задача на різницеве порівняння. У Софійки 10 книжок з казками, а з віршами – 4 книжки. На скільки більше книжок з казками, ніж із віршами?

Короткий запис

Казки — 10 книжок, на ? більше

Вірші — 4 книжки

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (к.) – на стільки більше книжок з казками, ніж із віршами

Відповідь: на 6 книжок більше з казками, ніж з віршами

 

Задача на різницеве порівняння. У Софійки 10 книжок з казками, а з віршами – 4 книжки. На скільки менше книжок з віршами, ніж із казками?

Короткий запис

Казки — 10 книжок

Вірші — 4 книжки, на ? менше

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (к.) – на стільки менше книжок з віршами, ніж із казками

Відповідь: на 6 книжок менше з віршами, ніж із казками

 

Задача на знаходження невідомого доданка. У Софійки всього 10 книжок з казками і віршами. З казками 4 книжки. Скільки книжок з віршами у дівчинки?

Казки

Вірші

Всього

4 книжки

?

10 книжок

Короткий запис

Казки — 4 книжки

Вірші — ? книжки

Всього — 10 книжок

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (к.) – книжок з віршами у дівчинки

Відповідь: у дівчинки 6 книжок з віршами

 

Задача на знаходження різниці. У Софійки було 10 книжок. Вона прочитала 4 книжки. Скільки книжок залишилось прочитати дівчинці?

Було

Прочитала

Залишилось

10 книжок

4 книжки

?

Короткий запис

Було — 10 книжок

Прочитала — 4 книжки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (к.) – книжок залишилось прочитати дівчинці

Відповідь: дівчинці залишилось прочитати 6 книжок

 

СТОРІНКА 83

Завдання 1 На новорічну ялинку кожен учень зробив по 1 паперовій прикрасі.

Класи

Кульки

Сніжинки

Ялинки

Голуби

Усього

1 клас

8

10

4

3

 

2 клас

12

7

5

4

 

8 + 12 = 20 (к.) – всього кульок виготовили учні

10 + 7 = 17 (с.) – всього сніжинок виготовили учні

4 + 5 = 9 (ял.) – всього ялинок виготовили учні

3 + 4 = 7 (г.) – всього голубів виготовили учні

4 > 3  другий клас виготовив голубів більше, ніж перший клас

Скільки всього прикрас виготовив перший клас?

8 + 10 + 4 + 3 = 25 (п.)

Скільки всього прикрас виготовив другий клас?

12 + 7 + 5 + 4 = 28 (п.)

Який клас виготовив більше сніжинок?

10 > 7 перший клас виготовив більше сніжинок, ніж другий клас

Який клас виготовив менше сніжинок?

7 < 10 другий клас виготовив більше сніжинок, ніж перший клас

На скільки більше сніжинок виготовив перший клас, ніж другий?

10 – 7 = 3 (с.)

На скільки менше сніжинок виготовив другий клас, ніж перший?

10 – 7 = 3 (с.)

 

Завдання 2 Віднімання способом заокруглення

70 – 39 = 70 – (40 – 1) = 70 – 40 + 1 = 30 + 1 = 31

45 – 18 = 45 – (20 – 2) = 45 – 20 + 2 = 25 + 2 = 27

34 – 19 = 34 – (20 – 1) = 34 – 20 + 1 = 24 + 1 = 25

75 – 17 = 75 – (20 – 3) = 75 – 20 + 3 = 55 + 3 = 58

 

Завдання 3  Обернені задачі

1) У Гліба 20 іграшок, а в Олега – 25 іграшок. На скільки менше іграшок у Гліба, ніж в Олега?

Короткий запис

Гліб — 20 іграшок, на ? менше

Олег — 25 іграшок

Схема

Розв’язання

25 – 20 = 5 (іг.) – на стільки менше іграшок у Гліба, ніж в Олега

Відповідь: на 5 іграшок менше у Гліба, ніж в Олега

 

2) У Гліба 20 іграшок, а в Олега –  на 5 іграшок більше. Скільки іграшок в Олега?

Короткий запис

Гліб — 20 іграшок

Олег — ?, на 5 іграшок більше

Схема

Розв’язання

20 + 5 = 25 (іг.) – іграшок в Олега

Відповідь: в Олега 25 іграшок

 

Завдання 4  

90 + (9 + 1) = 90 + 10 = 100       60 + (6 + 4) = 60 + 10 = 70

80 + (8 + 2) = 80 + 10 = 90         50 + (5 + 5) = 50 + 10 = 60

70 + (7 + 3) = 70 + 10 = 80         40 + (3 + 7) = 40 + 10 = 50

100 – (90 – 9) = 100 – 90 + 9 = 10 + 9 = 19

100 – (80 – 8) = 100 – 80 + 8 = 20 + 8 = 28

100 – (70 – 7) = 100 – 70 + 7 = 30 + 7 = 37

100 – (60 – 6) = 100 – 60 + 6 = 40 + 6 = 46

100 – (50 – 5) = 100 – 50 + 5 = 50 + 5 = 55

100 – (40 – 4) = 100 – 40 + 4 = 60 + 4 = 64

98 – (0 + 8) = 98 – 8 = 90       68 – (3 + 5) = 68 – 8 = 60

88 – (1 + 7) = 88 – 8 = 80       58 – (4 + 4) = 58 – 8 = 50

78 – (2 + 6) = 78 – 8 = 70       48 – (5 + 3) = 48 – 8 = 40

 

Завдання 6

8650 = 36     6630 = 33   18 + 70 = 88

38 + 40 = 78    9949 = 50

� Постав знак «+» у деяких місцях між числами 3 4 5 6, щоб у результаті одержати 90

34 + 56 = 90

Інші завдання дивись тут...

  • Юлія
    Зверніть увагу у завданні 2 стор 83 помилка у першому виразі.
    Потрібно 70-39 = 70- (40-1)= 70-40+1= 31 --------------- Виправили. Дякуємо.
    20 лютого 2022 22:22