Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 91 Поділ слів на склади

Вправа 2  

Тема: розповідь про різні види ліхтарів та їхнє призначення.

Головна думка: ліхтар – необхідний прилад для освітлення.

Заголовок: «Ліхтарі»

Зачин. Лі-хтар — це при-лад для о-сві-тле-ння.

Основна думка. Є лі-хта-рі ву-ли-чні, я-кі о-сві-тлю-ють ву-ли-ці і до-ро-ги в тем-ний час до-би. Є ки-шень-ко-ві лі-хта-ри-ки, я-кі ми но-си-мо з со-бо-ю та вми-ка-є-мо, ко-ли по-трі-б­но. Є лі-хта-рі, я-ки-ми ко-ри-сту-ю-ться лю-ди під во-до-ю чи під зем-ле-ю. Та-кі лі-хта-рі мо-жуть крі-пи-ти-ся на го-ло-ві.

Кінцівка. Лі-хтар — річ, я-ка не-о-бхі-дна ко-жній лю-ди-ні в по-бу-ті.

 

Вправа 3

Зачин. Мама подарувала Ярині ліхтарик.

Основна думка. Дівчин­ка принесла ліхтарик до школи. Діти вирішили влаштувати театр тіней. Спочатку всі придумували казку. Потім вирізали ляльок з паперу та робили декорації.

Кінцівка. Нарешті увімкнули ліхтар і вистава розпочалася.

 

Вправа 4  Очі Данила сяяли ліхтарями.

Очі Данила світилися.

 

СТОРІНКА 92

Вправа 1  Текст

Тема: опис пеналу для шкільного приладдя

Мета: описати який пенал

Тема: розповідь про пенал для шкільного приладдя

Мета: розказати що відбувалося з пеналом

Тема: міркування про зручну річ – пенал

Мета: переконати чому пенал – зручна річ

Зачин. Іванкові подарували пенал.

Основна частина. Великий, дерев'яний. Синього кольору із золотавою смужкою.

Кінцівка. У ньому багато відділень. Найменше — для м'яких гумок. Найдовші — для гострих олівців. А найширше — для різних ручок.

Зачин. На письмовому столі Іванка жив пенал.

Основна частина. Він був великий і серйозний. Жодна маленька гумка чи гострий олівець не спере­чалися з ним. У п'ятницю в пенал поклали ручку. Автоматичну і блискучу. Ручка всім посміхалася і віталася. А пенал злився. «Немає чого радіти», — скрипів він. За тиждень ручку дістали з пеналу. її не було день, два, три. Пенал сумував, що немає блискучої ручки, яка посміхається.

Кінцівка. А коли ручка повернулася на місце, з подивом і захопленням слухав її історію.

Зачин. Пенал — зручна річ.

Основна частина. По-перше, гарно зберігати письмове приладдя в одному місці. Мені не потрібно витрачати час на пошук маленької гумки у великому портфелі. Узяв пенал. Відкрив. І дістав гумку. По-друге, гострі олівці або ножиці можуть зіпсувати зо­шити і книжки. А так речі цілі. По-третє, він гарний. Настрій одразу поліпшується, коли з нього дістаєш ручку. І завдання здається не таким складним.

Кінцівка. Все ж таки корисна річ — пенал.

• Підкресли слова — назви ознак (прикметники)

Іванкові подарували пенал. Великий, дерев'яний. Синього кольору із золотавою смужкою. У ньому багато відділень. Найменше — для м'яких гумок. Найдовші — для гострих олівців. А найширше — для різних ручок.

•  Речення не є текстом, бо вони не пов’язані за змістом (перше речення розповідає про ручку, друге – про пенал, третє – про Микиту, а четверте – про Марічку)

На столі лежала кулькова ручка. У пеналі діти збері­гають гумки. Микита писав гострими олівцями. Марічка малювала сонце ручкою.

 

СТОРІНКА 93

Вправа 1

Тема: опис олівця

Мета: описати який олівець

Тема: розповідь про олівець Юрка

Мета: розказати що сталося з олівцем хлопчика

Зачин. О-лі-вець по-трі-бний для пи-са-ння, ма-лю-ва-ння, кре-сле-ння. Він ле-гень-кий, то-нень-кий.

Основна думка. Скла-да-є-ться о-лі-вець із гра-фі-тно-го стри-жня та де-рев'-яно-ї о-пра-ви. О-пра-ва зро-бле-на з м'я-ко-го де-ре-ва, во-на ма-є фор-му ци-лін-дра.

Кінцівка. О-лі-вець з о-дно-го кін-ця го-стро за-стру-га-ний, а з ін-­шо-го ма-є не-ве-ли-чку гум-ку.

 

Зачин. У Юр-ка за-гу-бив-ся о-лі-­вець.

Основна частина. Не-за-ба-ром у-рок, а о-лів-­ця не-ма-є. У-сю пе-рер-ву Юр-ко о-лі-вець шу-кав. І в пор-тфе-лі по-ни-шпо-­рив, і на пар-ті по-шу-кав, і у дру-зів за-пи-тав.

Кінцівка. Про-лу-нав дзво-ник. По-чав-ся у-рок. Сів Юр-ко на стіль-чик і зой-кнув. Чо-му?

 

СТОРІНКА 94 – 95

Вправа 2  Літературна казка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» Всеволода Нестайка

• Як ти думаєш, чи приймуть зайчика до музичної школи? Зайчика приймуть до школи, бо він є персонажем цього цікавого твору.

• Виписали слова, які описують Косю Вуханя. Мама-зайчиха причепурила Косю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку й повела на Велику Галявину.

• Склали текст-опис зайчика як героя твору.

   Мама привела зайчика в музичну школу.

   Вона причепурила синочка. Він був одягнутий в новенькі штанці. На ньому біліла чиста сорочка. У зайчика великі вушка. Мама наголосила, що він має абсолютний слух. Зайчик безпорадно дивився на директора. Мама підтвердила, що її син сором’язливий і дуже вразливий.

    Чи стане добрим учнем такий зайчик?

 

Вправа 3  Вірш «Кіт з котами про котів…» Григорія Фальковича

Тема: розповідь про те, як кіт шукав спілкування

Головна думка: «хвилювання щодо кризи спілкування»

Рими: котів – хотів, поговорити – метеорити, балет – Інтернет, хвилювання – спілкування, я - сім'я, завод – народ, наук – ноутбук, клас – нас, захотів – котів

• Чому кіт обрав для спілкування людей?

«Він знайшов, що захотів — розумніших за котів». Цікаво спілкуватися з кимсь розумнішим, тоді ти зможеш дізнатися щось нове для себе. Спілкування потрібне кожній людині.

Чому людина, яка читає і вивчає мову, стає розумнішою?

Вона може поговорити на різні теми: про зірки, метеорити, демократію, балет, вчителів та Інтернет.

Плани на літні канікули …

Інші завдання дивись тут...