Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 60

Написання великої букви

Вправа 1, 2 Велика буква  Заголовок «Команда вітрильника».

Прізвища, імена, по батькові: Іван Васильович Кузьменко, Ґаджик, Родзинка, Читалочка, Щебетунчик, Сергій Степанович Гордійчук, Ігор Петрович Хвильовий, Дмитро Романович Борщенко.

 

Вправа 3   

    На мою думку, капітан може назвати команду сім’єю.

    По-перше, в плаванні доводиться проводити багато часу на кораблі. По-друге, у такій команді один за всіх, а всі за одного.

    Ось тому команда для капітана, наче одна велика сім’я.

Значення слова СіМ’Я дивись у тлумачному словнику

 

СТОРІНКА 61

Вправа 4, 5  Мене звуть Андрій. Моє прізвище Петренко. Мою маму звати Світланою. А тата — Миколою. У мене є бабуся Ганна і дідусь Іван. А ще брат Василь і сестра Надя. Наша сім'я дружна, велика.

 

Вправа 6  Наш клас наче сім'я. Учи­телька Галина Іванівна нам як мама. А однокласники мені як сестри і брати. Найбільше я дружу з Галинкою.

 

Вправа 7, 8  Чи можеш ти назвати свій клас сім'єю? 

 

Вправа 9  З ким ти дружиш, що вам подобається робити разом?

 

Вправа 10  Андрійкового тата звуть Романом. А Оленчиного — Сергієм. Імена та по батькові цих дітей: Андрій Романович, Олена Сергіївна.

 

СТОРІНКА 62

Вправа 1   Галина — спокійна, Валентина — міцна, Наталія — рідна, Марина — морська, Зоя — життя, Катерина — чистота, Софія — премудра, Клара — ясна.

 

Вправа 2   Яке ім'я в цьому вірші тебе зацікавило найбільше? Найбільше зацікавило ім’я Софія, бо так звати мою найкращу подругу. Найбільше мене зацікавило ім’я Галина, його має моя сестра. Найбільше мене зацікавило ім’я Зоя, бо так звуть мою маму. Найбільше мене зацікавило ім’я Наталія, так називається моя улюблена тітка. 

 

Вправа 3 Наталя (рідна) вийшла погуляти. На вулиці вона зустріла Марину (морську). Згодом до них приєдналися Зоя (життя) і Клара (ясна).

 

Вправа 4  Костя — постійний, Кирило — господар, Сашко — мужній, Степан — вінок, Гришко — бадьорий, Петрик — камінь, Андрій — хоробрий, Максим —  великий, Олексій — захисник.

 

Вправа 5   Мого тата звати Степаном. Петрик – таке ім’я мого найкращого  друга. У мене є брат Сашко.

 

Вправа 6   Андрій (хоробрий) дружить із Сашком (мужнім). А Костя (постійний)  подружився з Максимом (найбільшим).

 

СТОРІНКА 63

Вправа 7   Та, що любить читати — Читалочка. Сушена ягода винограду — Родзинка. Той, що швидко і чітко говорить — Щебетунчик. Родич мобільного телефона, комп'ютера, планшета — Ґаджик.

 

Вправа 8   Кравець (краяв сукні), Швець (шив взуття), Котляр (виготовляв  котли), Ківшар (робив ківшик для води),  Вечір, Ранок, Мороз, Зима, сміливий  Орел, Сокіл, Тур, полохливий Заєць чи Щур, добрий Голуб, Добрій і Добродій, хитрий Лис, Хитрун і Крутій.

 

Вправа 9 Які прізвища з цього вірша тобі доводилося чути та кому вони належать?  Прізвище мого друга Кравець. Напевно, його предок краяв сукні.

 

Вправа 10  Від назв професій утворилися прізвища Кравець, Швець, Котляр, Ковшар. Хитрим давали прізвища Лис, Хитрун, Крутій. А полох­ливим — Заєць,  Щур.

 

Вправа 11  Моє ім’я Діана (божественна)

 

Вправа 12  Імена на букву в в («ве»): Вадим, Валентин, Валерій, Василь, Вікентій, Віктор, Віталій, Владислав, Володимир, Всеволод, В’ячеслав, Валентина, Валерія, Варвара, Василина, Вероніка, Вікторія, Віра, Віталіна, Володимира

 

СТОРІНКА 64

Вправа 1  Улюблена казки Читалочки називається «Ріпка»

Звукова схема та звуковий розбір слова

рі́пка   рі-пка  [ = ●́ | — — ● ] [р' і п к а ]

 

Вправа 2  Велика буква

Назви тварин: собачка, киця, мишка 

соба́чка   со-ба-чка   [ — ● | — ●́ | — — ● ] [с о б а ч к а]

ки́ця   ки-ця   [ — ●́ | = ● ] [к и ц' а]

ми́шка   ми-шка  [ — ●́ | — — ● ] [м и ш к а]

Клички тварин: Хвінка, Варварка, Сіроманка

Хві́нка   Хвін-ка  [ — – ●́ — | — ● ] [х в´ і н к а]

Варва́рка   Вар-вар-ка   [ — ● — | — ●́ — | — ● ] [в а р в а р к а]

Сіроманка   Сі-ро-ман-ка   [ = ● | — ● | — ● — | — ● ] [с' і р о м а н к а]

 

Вправа 3  Улюблена книжка Щебетунчика називається «Незвичайні пригоди в лісовій школі».

 

Вправа 4  Жили на світі їжачок Колько Колючка, зайчик Кося Вухань.

Ко́лько  Коль-ко   [ — ●́ = | — ● ] [к о л' к о]

Колю́чка   Ко-лю-чка  [ — ● | = ●́ | — — ● ] [к о л' у ч к а]

Ко́ся   Ко-ся   [ — ●́ | = ● ] [к о с' а]

Вуха́нь  Ву-хань   [ — ● | — ●́ = ] [в у х а н']

 

СТОРІНКА 65

Вправа 5 Написання великої букви 

Сірий, хижий, злий — це вовк Сіроманець. Руденька, вертлява, з пишним хвостом — це білочка Рудя. Гривастий і прудкий, як вітер — це кінь Швидкий.

вовк   [ — ● — — ]  [в о в к]

Сірома́нець   Сі-ро-ма-нець [ = ● | — ● | — ●́ | — ● = ] [с' і р о м а н е ц']

бі́лочка   бі-ло-чка    [ – ●́ | — ● | — — ● ] [б´ і л о ч к а]

Ру́дя   Ру-дя  [ — ●́ | = ● ] [р у д' а]

кінь   [ – ● = ] [к´ і н']

Швидки́й   Швид-кий   [ — — ● — | — ●́ = ] [ш в и д к и й]

 

Вправа 7  Напиши про свою улюблену тварину. Чи має вона кличку та яку?

 

Вправа 8   У дядька Івана є собака Барбос, кішка Мурка, папуга Кузя, коза Маня.

Барбо́с   Бар-бос  [ — ● — | — ●́ — ] [б а р б о с]

Му́рка  Мур-ка  [ — ●́ — | — ● ] [м у р к а]

Ку́зя   Ку-зя  [ — ●́ | = ● ] [к у з' а]

Інші завдання дивись тут...