Інші завдання дивись тут...

Сторінка 34  До с. 73-74 (№ 539-547)

Завдання 1 Ділення

(45 + 12) : З = (30 + 15 + 12) : 3 = 10 + 5 + 4 = 19

(25 + 15) : 8 = 40 : 8 = 5

(6 + 36) : З = (6 + 30 + 6) : 3 = 14

(42 + 18) : 5 = 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 12

Завдання 2

Для приготування 4 тортів необхідно 48 ложок бо­рошна, а для приготування 5 короваїв — 75 ложок борошна. На скільки більше ложок борошна вико­ристали на приготування одного короваю, ніж од­ного торта?

Розв’язання

1) 48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 12 (л.) – ложок борошна на торт.

2) 75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 15 (л.) – ложок борошна на коровай.

3) 15 – 12 = 3 (л.) 

Відповідь: на 3 ложки борошна більше використали на приготування короваю, ніж торту.

До с. 74-75 (№ 548-556)

Завдання 1

26 • 3 = (20 + 6) • 3 = 60 + 18 = 78

3 • 17 = 3 • (10 + 7) = 30 + 21 = 51

39 : З = (30 + 9) : 3 = 10 + 3 = 13

36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 10 + 8 = 18

23 • 4 : 2 = (20 + 3) • 4 : 2 = (80 + 12) : 2 = 46

64 : 4 • 5 = (40 + 24) : 4 • 5 = (10 + 6) • 5 = 80

Завдання 2

Корова за добу з'їдає 8 кг сіна, а 5 коней — 60 кг. Скільки всього кілограмів сіна з'їдають корова і кінь за місяць (З0 днів)?

Розв’язання

1) 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 12 (кг) – сіна з'їдає кінь за добу.

2) 8 + 12 = 20 (кг) – всього сіна з'їдають корова і кінь за добу.

3) 20 • 30 = 600 (кг) 

Відповідь: за місяць корова і кінь з'їдають 600 кілограмів сіна.

 

Сторінка 35  До с. 75-76 (№ 557-564)

Завдання 1

34 : 2 = (20 + 14) : 2 = 10 + 7 = 17

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 10 + 7 = 17

19 • 5 = (10 + 9) • 5 = 50 + 45 = 95

6 • 13 = 6 • (10 + 3) = 60 + 18 = 78

56 : 8 • 11 = 9 • 11 = 99

48 : 6 + 26 • 2 = 8 + 26 + 26 = 60

Завдання 2

З однієї грядки зібрали 35 кг огірків, а з другої — на 28 кг більше. Всі огірки розклали в ящики, по 7 кг у кожний. Скільки ящиків використали?

Розв’язання

1) 35 + 28 = 50 + 13 = 63 (кг) – кілограмів огірків з ІІ грядки.

2) 35 + 63 = 98 (кг) – всього кілограмів огірків зібрали.

3) 98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 14 (ящ.) 

Відповідь: використали 14 ящиків.

До с. 76-77 (№ 565-571)

Завдання 1

80 – 80 : 5 = 80 – (50 + 30) : 5 = 80 – (10 + 6) = 64

80 – 80 : 4 = 80 – 20 = 60

32 : 4 • 12 = 8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 96

(14 + 49) : 3 = 63 : 3 = 21

(15 + 81) : 4 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 24

72 : 4 • 3 = (40 + 32) : 4 • 3 = (10 + 8) • 3 = 54

Завдання 2

Довжина однієї мотузки 26 м, другої — 32 м, а тре­тьої — у 2 рази довша від довжини першої мотузки. Яка довжина всіх мотузок?

Розв’язання

1) 26 • 2 = 26 + 26 = 40 + 12 = 52 (м) – довжина ІІІ мотузки.

2) 26 + 32 + 52 = 100 + 10 = 110 (м) 

Відповідь: довжина всіх мотузок 110 метрів. 

 

Сторінка 36  До с. 77-78 (№ 572-581)

Завдання 1

69 : З = (60 + 9) : 3 = 20 + 3 = 23

Перевірка: 23 • З = (20 + 3) • 3 = 60 + 9 = 69

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 10 + 7 = 17

Перевірка: 17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

36 : 18 = 36 : (6 • 3) = 36 : 6 : 3 = 6 : 3 = 2

Перевірка: 2 • 18 = 18 • 2 = 18 + 18 = 36

Завдання 2

Один робітник виготовив за день 60 деталей, дру­гий — у 4 рази менше, ніж перший, а третій — у 5 ра­зів більше, ніж другий. Скільки всього деталей виготовили робітники?

Розв’язання

1) 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15 (д.) – деталей виготовив ІІ робітник.

2) 15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 75 (д.) – деталей виготовив ІІІ робітник.

3) 60 + 15 + 75 = 140 + 10 = 150 (д.) 

Відповідь: робітники виготовили 150 деталей.

До с. 78-79 (№ 582-592)

Завдання 1

43 • 2 = (40 + 3) • 2 = 80 + 6 = 86

Перевірка: 86 : 2 = (80 + 6) : 2 = 40 + 3 = 43

28 • 2 = 28 + 28 = 56

Перевірка: 56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 20 + 8 = 28

14 • 7 = (10 + 4) • 7 = 70 + 28 = 98

Перевірка: 98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

Завдання 2

Із 16 кг молока виходить 2 кг сметани. Скільки кіло­грамів сметани можна одержати з 80 кг молока?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (кг) – кілограмів сметани виходить з 1 л молока.

2) 80 : 8 = 10 (кг) 

Відповідь: можна одержати 10 кг сметани.  

 

Сторінка 37 До c. 79-80 (№ 593-601)

Завдання 1 Рівняння

х : 14 = 7

х = 7 • 14

х = 7 • (10 + 4)

х = 98

98 : 14 = 7

69 : х = 3

х = 69 : 3

х = (60 + 9) : 3

х = 23

69 : 23 = 3

х – 420 = 60

х = 420 + 60

х = 480

480 – 420 = 60

Завдання 2

У три бочки налили 150 л води. Скільки літрів води треба налити у 4 цистерни, якщо місткість кожної у 5 разів більша за місткість бочки?

Розв’язання

1) 150 : 3 = 50 (л) – літрів у 1 бочці.

2) 50 • 5 = 250 (л) – літрів у 1 цистерні.

3) 250 • 4 = (200 + 50) • 4 = 1000 (л) 

Відповідь: треба налити 1000 літрів води.

До с. 81 (№ 602-609)

Завдання 1

84 : 12 = 7

68 : 34 = 2

46 + 3 • 12 = 46 + 3 • (10 + 2) = 82

58 : 2 – 17 = (40 + 18) : 2 – 17 = 12

72 : 24 + 17 = 3 + 17 = 20

39 : 13 + 18 = 3 + 18 = 21  

Завдання 2

З десяти центнерів (1000 кг) буряків отримують 120 кг цукру. Скільки центнерів буряків треба взяти, щоб одер­жати 40 кг цукру?

Розв’язання

1) 120 : 40 = 3 (рази) – у стільки разів більше цукру.

2) 10 • 3 = 30 (ц) 

Відповідь: треба взяти 30 центнерів буряків.

До с. 81-82 (№ 610-615)

Завдання 1

450 : 15 = 450 : (5 • 3) = 450 : 5 : 3 = 90 : 3 = 3

93 : З = (90 + 3) : 3 = 30 + 1 = 31

560 : 5 = (500 + 50 + 10) : 5 = 112

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 4

Завдання 2

За 5 годин секретарка набрала 35 сторінок тексту. Скільки сторінок вона набере за З години, якщо друкуватиме щогодини на 1 сторінку більше, ніж раніше?

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (стор.) – сторінок набрала за 1 год спочатку.

2) 7 + 1 = 8 (стор.) – сторінок друкуватиме за 1 год.

3) 8 • 3 = 24 (стор.) 

Відповідь: друкарка набере 24 сторінки.

До с. 82-83 (№ 616-624)

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

1/6 від числа 90

1/3 доби

1/5 години

1/4 від 1 м

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 15

1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

1 год : 5 = 60 хв : 5 = (50 хв + 10 хв) : 5 = 12 хв

1 м : 4 = 100 см : 4 = (80 см + 20 см) : 4 = 25 см

 

Сторінка 39

Завдання 2

У книжці 80 сторінок. Учень прочитав 1/4 книжки. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (стор.) – сторінок прочитав.

2) 80 – 20 = 60 (стор.) 

Відповідь: залишилося прочитати 60 сторінок.

До с. 83-84 (№ 625-633)

Завдання 1

(480 – 390) • 4 = 90 • 4 = 360

(125 + 235) : 3 = 360 : 3 = 120

125 • 8 – 300 = 1000 – 300 = 700

800 – 30 • 5 = 800 – 150 = 650

200 + 96 : 12 = 200 + 8 = 208

180 : 3 + 290 = 60 + 290 = 350

Завдання 2

Палітурна майстерня оправляє 60 книг за 1 день, а після модернізації верстата — 80 книг. На скіль­ки більше книг палітурна майстерня оправить за 5 днів?

Розв’язання

1) 80 – 60 = 20 (кн.) – на стільки більше книг оправляє після модернізації за 1 день.

2) 20 • 5 = 100 (кн.) 

Відповідь: на 100 книг більше оправить палітурна майстерня.

 

Сторінка 40

Завдання 3

Відомо, що довжина відрізка АК становить 1/4 дов­жини всього відрізка АВ. Довжина відрізка АК до­рівнює 18 мм. Знайди довжину відрізка АВ.

Розв’язання

1) 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 72 (мм) – довжина відрізка АВ.

Відповідь: 72 міліметри. 

До с. 85-86 (№ 634-649)

Завдання 1  Ділення з остачею

35 : 5 = 7

72 : 8 = 9

42 : 7 = 6

37 : 5 = 7 (ост. 2)

76 : 8 = 9 (ост. 4)

46 : 7 = 6 (ост. 4)

Завдання 2

У першому сувої 48 м тканини, а в другому — 32 м. Від другого сувою відрізали 8 м. У скільки разів біль­ше тканини стало у першому сувої, ніж у другому?

Розв’язання

1) 32 – 8 = 32 – 10 + 2 = 24 (м) – залишилось у ІІ сувої.

2) 48 : 24 = 2 (рази) 

Відповідь: у 2 рази більше тканини стало у першому сувої, ніж у другому.

До с. 86-87 (№ 650-658)

Завдання 1 

23 : 8 = 2 (ост. 7)

30 : 4 = 7 (ост. 2)

29 : 4 = 7 (ост. 1)

50 : 7 = 7 (ост. 1)

34 : 8 = 4 (ост. 2)

80 : 9 = 8 (ост. 8)

Інші завдання дивись тут...