Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Будна Н.О., Беденко М.В.", 2020 року

Завдання 111

1) 64 + 28 = 64 + 6 + 22 = 70 + 22 = 92  

65 + 34 = 99                  33 + 56 = 89

13 + 38 = 38 + 2 + 11 = 40 + 11 = 51

29 + 18 = 29 + 1 + 17 = 30 + 17 = 47

2) 74 – 7 = 74 – 4 – 3 = 70 – 3 = 67

9220 = 72    40 – 2 = 38    6313 = 50   7431 = 43

 

Завдання 112, 113, 114  Письмове віднімання у стовпчик

_43

  25

  22

_56

  29

  27

_42

  15

  27

_78

  19

  59

_54

  32

  22

_65

  48

  17

_56

  38

  18

_95

  57

  38

Завдання 115

У магазині було 87 велосипедів. Протягом дня продали 18 велосипедів.

1) Скільки велосипедів залишилося в магазині?

1) 87 – 18 = 87 – 17 – 1 = 69 (в.) – велосипедів залишилося в магазині

2) На скільки менше велосипедів продали, ніж їх було спочатку?

1) 87 – 18 = 69 (в.) – на стільки менше велосипедів продали, ніж їх було спочатку

3) На скільки менше велосипедів продали, ніж їх залишилося?

1) 87 – 18 = 87 – 17 – 1 = 69 (в.) – велосипедів залишилося в магазині

2) 69 – 18 = 51 (в.) – на стільки менше велосипедів продали, ніж їх залишилося

 

Завдання 116  Поступово додали число 2 до кожної отриманої суми, поки у відповіді не буде число 20:

2 + 2 = 4    4 + 2 = 6    6 + 2 = 8    8 + 2 = 10    10 + 2 = 12    12 + 2 = 14     14 + 2 = 16     16 + 2 = 18      18 + 2 = 20

 

Завдання 117 На лівій шальці терезів гиря 8 кг, а на правій – 10 кг. На яку шальку терезів треба поставити гирю, щоб їх урівноважити? Чи вдасться урівноважити терези за допомогою повітряної кульки? Склади і розв'яжи рівняння

Гирю х = 2 (кг) ставимо на

ліву шальку терезів

Кульку у = 2 (кг) прив’язуємо

 до гирі на правій шальці

8 + х = 10

х = 10 – 8

х = 2

8 = 10  у 

10 – у = 8

у = 10 – 8

у = 2

Завдання 118 Стрічки довжиною 12 см і 8 см можна зробити однаковими за довжиною, якщо коротшу збільшити або довшу зменшити на певну величину. Склади і розв'яжи рівняння для кожного випадку

Довшу зменшити

Коротшу збільшити

12 – х = 8

х = 12 – 8

х = 4

8 + х = 12

х = 12 – 8

х = 4

Завдання 119

27 + 23 = 40 + 10 = 50     50 – 19 = 30 + (20 – 19) = 31

31 + 23 = 54                     54 – 19 = 54 – 14 – 5 = 35

35 + 23 = 58                     58 – 19 = 58 – 20 + 1 = 39

 

Завдання 120  Складена задача на віднімання суми від числа

У класі 30 дітей. На перерву вийшли 12 дівчаток і 17 хлопчиків. Скільки дітей залишилося в класі?

Було

Вийшли

Залишилось

30 дітей

12 дітей і 17 дітей

?

Короткий запис

Було — 30 дітей

Вийшли — ?, 12 дітей і 17 дітей

Залишилось — ?

Схема

Вираз  30 – (12 + 17)

Короткий запис №1

Дівчатка — 12 дітей

Хлопчики —  17 дітей

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 30 дітей

Пішли — 29 дітей

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дітей вийшли з класу?

2) Скільки дітей залишилося в класі?

Розв'язання

1) 12 + 17 = 29 (д.) – всього дітей вийшли з класу

2) 30 – 29 = 1 (д.) – дітей залишилося в класі

2 спосіб

Якщо на перерву вийшли спочатку дівчатка, а потім хлопчики, тоді

Короткий запис

Було — 30 дітей

Пішли дівчатка — 12 дітей

Залишились (Було) — ?

Пішли хлопчики — 17 дітей

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (30 – 12) – 17

Короткий запис №1

Було — 30 дітей

Пішли дівчатка — 12 дітей

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 18 дітей

Пішли хлопчики — 17 дітей

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей залишилося в класі, коли пішли дівчатка?

2) Скільки дітей залишилося в класі?

Розв'язання

1) 30 – 12 = 18 (д.) – дітей залишилося в класі, коли пішли дівчатка

2) 18 – 17 = 1 (д.) – дітей залишилося в класі

3 спосіб (виразом)

Було

Пішли дівчатка

Пішли хлопчики

Залишилось

30 дітей

12 дітей

17 дітей

?

Короткий запис

Було — 30 дітей

Пішли дівчатка — 12 дітей

Пішли хлопчики — 17 дітей

Залишилось — ?

Схема

Розв'язання

30 – 12 – 17 = 1 (д.) – дітей залишилося в класі

Відповідь: у класі залишилась 1 дитина

 

Завдання 121

42 + 39 = 42 + 8 + 31 = 50 + 31 = 81

54 – 26 = 54 – 24 – 2 = 30 – 2 = 28

45 – 27 = 15 + (30 – 27) = 15 + 3 = 18

52 + 18 = 60 + 10 = 70

93 – 16 = 73 + (20 – 16) = 73 + 4 = 77     9514 = 81

45 – (40 – 5) = 45 – 35 = 10

64 – (6 + 4) = 64 – 10 = 54

 

Завдання 122

1) 28 + 28 = 40 + 16 = 56

91 – 19 = 71 + (20 – 19) = 71 + 1 = 72

76 – 59 = 76 – 56 – 3 = 20 – 3 = 17

34 + 34 = 68       3921 = 18

2) 49 + 2 = 49 + 1 + 1 = 50 + 1 = 51

53 + 8 = 53 + 7 + 1 = 60 + 1 = 61

68 + 5 = 68 + 2 + 3 = 70 + 3 = 73

42 – 4 = 32 + (10 – 4) = 32 + 6 = 38    5420 = 34

 

Завдання 123  Іринка має намір зробити 4 кроки по 3 клітинки. Скільки клітинок вона подолає?

1 спосіб (проста задача знаходження суми)

Перший крок

Другий крок

Третій крок

Четвертий крок

Всього

3 клітинки

3 клітинки

3 клітинки

3 клітинки

?

Короткий запис

Перший крок — 3 клітинки

Другий крок — 3 клітинки

Третій крок — 3 клітинки

Четвертий крок — 3 клітинки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (кл.) – клітинок вона подолає

2 спосіб (проста задача на множення)

Короткий запис

Клітинки — ? кл., 4 кроки по 3 клітинки

Схема

Розв’язання

3 • 4 = 12 (кл.) – клітинок вона подолає

Відповідь: Іринка подолає 12 клітинок

 

Завдання 124

26 + 65 = 26 + 4 + 61 = 30 + 61 = 91

41 + 14 = 55       28 + 32 = 50 + 10 = 60

92 – 37 = 52 + (40 – 37) = 52 + 3 = 55

9636 = 60       54 + 37 = 80 + 11 = 91

 

Завдання 125

Таблиця множення на число 2

Таблиця множення на число 3

 

Завдання 126 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Мама зварила варення і заповнила ним дві банки по 3 л та каструлю місткістю 12 л. Скільки всього літрів варення зварила мама?

Банки

Каструля

Всього

2 банки по 3 л

12 л

?

Короткий запис

У банках — ? л, 2 банки по 3 л

У каструлі — 12 л

Всього — ?

Схема

Вираз     3 • 2 + 12

Короткий запис №1

У банках — ? л, 2 банки по 3 л

Короткий запис №2

У банках — 6 л

У каструлі — 12 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів мама варення зварила у банки?

2) Скільки всього літрів варення зварила мама?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (л) – літрів варення зварила у банки

2) 6 + 12 = 18 (л) – всього літрів варення зварила мама

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Осіб  — ?, л, 2 банки по 3 л і ще 12 л

Схема

Розв’язання

3 • 2 + 12 = 18 (л) – всього літрів варення зварила мама

Відповідь: мама зварила 18 літрів варення

 

Завдання 127  Числа 6, 8, 2, 4 збільшили у 2 рази (помножили на 2):

6 • 2 = 12     8 • 2 = 16   2 • 2 = 4    4 • 2 = 8

 

Завдання 128  Множення

Множник • Множник = Добуток  (◊ • □ = ∆)

 

Завдання 129  Проста задача на збільшення в а разів

У Петрика було 24 марки, а в Марії — в а разів більше. Скільки марок було у Марії?

Короткий запис

Петрик — 24 марки

Марія — ?, в а разів більше, ніж у Петрика

Розв'язання

24 • а (м.) — марок було у Марії.

Якщо а = 2, тоді 24 • а = 24 • 2 = 24 + 24 = 48

Відповідь: у Марії було 24 • а марок, у Марії було 48 марок

 

Завдання 130  

3 + 5 = 8    8 + 5 = 13    13 + 5 = 18    18 + 5 = 23   23 + 5 = 28     28 + 5 = 33

 

Завдання 131 Проста задача на множення

Паперова смужка має 10 частин. Кожна її частинка має довжину 2 см. Яка довжина цієї смужки?

Короткий запис

Смужка — ? см, 10 частин по 2 см

Схема

Розв’язання

2 • 10 = 20 (см) – довжина цієї смужки

Відповідь: довжина цієї смужки 20 сантиметрів

 

Завдання 132 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У гаманці 5 купюр по 2 грн і одна — вартістю 50 грн. Скільки всього гривень у гаманці?

2-гривневими купюрами

50-гривневими купюрами

Всього

5 купюр по 2 грн

50 грн

?

Короткий запис

2-гривневими купюрами — ? грн, 5 купюр по 2 грн

50-гривневими купюрами — 50 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень п’ятьма 2-гривневими купюрами?

2) Скільки всього гривень у гаманці?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (грн) – гривень п’ятьма 2-гривневими купюрами

2) 10 + 50 = 60 (грн) – всього гривень у гаманці

Відповідь: у гаманці 60 гривень

 

Завдання 133  Порядок дій

2 • 2 + 6 = 4 + 6 = 10    2 • 4 + 8 = 8 + 8 = 16

2 • 5 + 9 = 10 + 9 = 19    2 • 9 + 7 = 18 + 7 = 18 + 2 + 5 = 25

3 • 5 + 4 = 15 + 4 = 19    3 • 4 + 7 = 12 + 7 = 19

3 • 6 + 0 = 18 + 0 = 18    3 • 3 + 9 = 9 + 9 = 18

 

Завдання 134

1) 64 + 27 = 64 + 6 + 21 = 70 + 21 = 91

81 – 18 = 81 – 11 – 7 = 70 – 7 = 63

63 – 27 = 63 – 23 – 4 = 40 – 4 = 36

73 – 45 = 73 – 43 – 2 = 30 – 2 = 28

29 + 41 = 60 + 10 = 70

2) 3 • 6 = 18     3 • 8 = 24    3 • 5 = 15   2 • 9 = 18      2 • 6 = 12

 

Завдання 135  «Смугасте» завдання

9 – 5 + 3 = 7

(9 – 5 + 3) • 2 = 9 • 2 – 5 • 2 + 3 • 2 = 18 – 10 + 6 = 14

18 – 14 + 2 = 6

(18 – 14 + 2) : 2 = 18 : 2 – 14 : 2 + 2 : 2 = 9 – 7 + 1 = 3

 

Завдання 136   

18 : 3 + 4 • 2 = 14

1) 18 : 3 = 6 (Ж)

2) 4 • 2 = 8 (У)

3) 6 + 8 = 14 (К)

 

Завдання 137  Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

1) 16:2=8    8:2=4    6:2=3    10:2=5    12:2=6    4:2=2    14:2=7    18:2=9

2) 24:3=8    9:3=3   15:3=5    21:3=7   6:3=2    12:3=4    27:3=9   18:3=6

 

Завдання 138  Числа 3, 7, 5, 9 збільшили у 3 рази (помножили на 3):

3 • 3 = 9    7 • 3  = 21    5 • 3 = 15    9 • 3 = 27

 

Завдання 139 

1) Проста задача на збільшення на деяке число

У дівчат 6 червоних кульок, а зелених — на 2 більше. Скільки зелених кульок у дівчат?

Короткий запис

Червоні — 6 кульок

Зелені — ?, на 2 кульки більше

Короткий запис

Червоні — 6 кульок

Зелені — ?, стільки ж і ще 2 кульки

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (к.) – зелених кульок у дівчат

Відповідь: у дівчат 8 зелених кульок

 

1) Проста задача на збільшення у декілька разів

У дівчат 6 червоних кульок, а зелених — на 2 більше. Скільки зелених кульок у дівчат?

Короткий запис

Червоні — 6 кульок

Зелені — ?, у 2 рази більше

Схема

Розв’язання

6 2 = 12 (к.) – зелених кульок у дівчат

Відповідь: у дівчат 12 зелених кульок

 

Завдання 140  Днів у кожному місяці

Зимові місяці — грудень, січень, лютий;  весняні місяці — березень, квітень, травень; літні місяці — червень, липень, серпень; осінні місяці — вересень, жовтень, листопад

Рік починається січнем, а закінчується груднем.

Місяці, що тривають 31 день: січень, березень, травень, липень, серпень,, жовтень, грудень.

Місяці, що тривають  30 днів: квітень, червень, вересень, листопад.

У лютому кількість днів змінюється (28, 29)

 

Завдання 141 На аеродромі стояли 36 літаків та a вертольотів. Скільки всього літаків і вертольотів стояло на ае­родромі?

Літаки

Вертольоти

Всього

36 штук

а штук

?

36 + а

 

Завдання 142 Складена задача на порівняння добутків

Одну смужку склали втроє, а другу — вдвоє. Відо­мо, що довжина кожної частинки першої смужки становить 2 см, а другої — 3 см. Яка з цих смужок довша?

Короткий запис

І смужка — ?, 3 частини по 2 см

ІІ смужка — ?, 2 частини по 3 см

1) 2 • 3 = 6 (см) – довжина першої смужки

2) 3 • 2 = 6 (см) – довжина другої смужки

2 • 3 = 3 • 2    переставний закон множення

Відповідь: смужки однакової довжини

 

Завдання 143

66 + 32 = 98      98 – 45 = 53

53 + 32 = 85      85 – 45 = 40

40 + 32 = 72      72 – 45 = 72 – 42 – 3 = 27

 

Завдання 144  Складена задача на віднімання числа від суми

У 6 коробках було по 3 тенісні м'ячики. П'ять м'я­чиків узяли для гри. Скільки м'ячиків залишилося в коробках?

Було

Узяли

Залишилося

6 коробок по 3 м'ячики

5 м'ячиків

?

Короткий запис

Було — ? м., 6 коробок по 3 м'ячики

Узяли — 5 м'ячиків

Залишилося — ?

Схема

Вираз   3 • 6 – 5

Короткий запис №1

Було — ? м., 6 коробок по 3 м'ячики

Короткий запис №2

Було — 18 м'ячиків

Узяли — 5 м'ячиків

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки м'ячиків було в коробках?

2) Скільки м'ячиків залишилося в коробках?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (м.) – м'ячиків було в коробках

2) 18 – 5 = 13 (м.) – м'ячиків залишилося в коробках

Відповідь: у коробках залишилося 13 м'ячиків

 

Завдання 145

2 • 7 + 4 = 14 + 4 = 18

3 • 8 – 7 = 24 – 7 = 24 – 4 – 3 = 17

3 • 4 + 28 = 12 + 28 = 30 + 10 = 40

3 • 6 – 15 = 18 – 15 = 3

2 • (4 – 2) = 2 • 2 = 4

3 • (15 – 6) = 3 • 9 = 27

4 + 12 – 6 = 16 – 6 = 10

46 – (24 – 12) = 46 – 12 = 34

Інші завдання дивись тут...