Інші завдання дивись тут...

Завдання 424

1) 7 • 10 = 70    5 • 10 = 50    6 • 10 = 60   2 • 10 = 20    1 • 10 = 10

2) 64 : 8 = 8      20 : 10 = 2    0 : 10 = 0      40 : 10 = 4    54 : 9 = 6

 

Завдання 425 Кругова діаграма години

Якою літерою позначено по­ловину години (30 хв)? А — 30 хв

Якою літерою позначено третю частину (20 хв)? Б — 20 хв

Якою літерою позначено шосту части­ну (10 хв)? В — 10 хв

2) Поміркуй, який вигляд буде мати діаграма, коли суму цих чисел поділити на їхню кількість.  (30 + 20 + 10) : 3 = 20 (хв.) Б

 

Завдання 426 Одиниці вимірювання

3 см 8 мм • 10 = 30 дм 8 см          

7 дм 5 см • 10 = 7 м 5 дм

 

Завдання 427  За допомогою таблиці ділення на 10 і таблиці мно­ження на 8 обчисли всі можливі такі вирази  □ : 10 • 8

 

Завдання 428

1) Чи може число, що ділиться на 10 без остачі, ділитися на 2 з остачею: ні

2) Чи може число, що ділиться на 2 без остачі, ді­литися на 10 з остачею: так

 

Завдання 429

60 грн 80 коп. : 10 = 6 грн 8 коп.     6 грн 8 коп. • 3 = 18 грн 24 коп.

 

Завдання 430 Порядок дій

2 • (4 • 9 – 3 • 8) – 40 : 10 = 20

1) 4 • 9 = 36  С

2) 3 • 8 = 24  О

3) 36 – 24 = 12 К

4) 2 • 12 = 12 • 2 = 24 И

5) 40 : 10 = 4  Р

6) 24 – 4 = 20  А

 

Завдання 431

У магазин привезли 87 кг картоплі. Її розфасували в сітки, по 10 кг у кожну. Скільки сіток знадобило­ся? Скільки кілограмів картоплі залишилося?

 

Завдання 432

100 – (50 : 10 + 50) – (20 – 3 • 6) = 43

1) 50 : 10 = 5  К

2) 5 + 50 = 55 О

3) 3 • 6 = 18  Р

4) 20 – 18 = 2  О

5) 100 – 55 = 45  Л

6) 45 – 2 = 43  Ь

 

Завдання 433

600 : 100 = 6

50 : 10 = 5

900 : 100 = 9

10 : 2 = 5

70 : 10 = 7

1000 : 100 = 10

Завдання 434

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

30 • 3 = 3 дес. • 3 = 6 дес. = 60

200 • 3 = 2 сот. • 3 = 6 сот. = 600

400 • 2 = 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

30 • 2 = 3 дес. • 2 = 6 дес. = 60

20 • 4 = 2 дес. • 4 = 8 дес. = 80

Завдання 435

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

100 • 9 = 1 сот. • 9 = 9 сот. = 900

100 • 8 = 1 сот. • 8 = 8 сот. = 800

200 • 2 = 2 сот. • 2 = 4 сот. = 400

100 • 4 = 1 сот. • 4 = 4 сот. = 400

300 • 3 = 3 сот. • 3 = 9 сот. = 900

Завдання 436

Довжина трьох однакових секцій паркану 18 м. Скільки таких секцій потрібно, щоб поставити пар­кан завдовжки 30 м?

 

Завдання 437

(600 + 300) : (803 – 800) • 3 = 900

1) 600 + 300 = 900

2) 803 – 800 = 3

3) 900 : 3 = 300

4) 300 • 3 = 900

 

Завдання 438

Фермер купив 5 телят масою 30 кг кожне і 10 по­росят однакової маси. Яка маса одного поросяти, якщо маса всіх тварин 300 кг?

 

Завдання 439  З однієї ділянки зібрали 200 кг моркви, а з дру­гої — у 2 рази більше. Десяту частину всієї морк­ви витратили на корм кролям. Скільки кілограмів моркви згодували кролям?

 

Завдання 440 

Чоловічок подолав 15 клітинок п'ятьма однаковими кроками. Скільки таких кроків він має зробити, щоб подолати 21 клітинку?

 

Завдання 441

Першого дня у табір відпочинку приїхало 300 дітей, а другого — у 2 рази більше. Десяту частину всіх дітей становили третьокласники. Скільки третьо­класників приїхало відпочивати?

 

Завдання 442  Рівняння

0 + х = 10

х = 10 – 0

х = 10

0 + 10 = 10

10 = 10

х – 0 = 10

х = 10 + 0

х = 10

10 – 0 = 10

10 = 10

12 – х = 18

Не можна розв’язати

Завдання 443

600 : 10 = 60

200 • 2 = 400

500 : 500 = 1

400 : 100 = 4

100 • 3 = 300

100 • 8 = 800

Завдання 444

50 : 5 = 5 дес. : 5 = 1 дес. = 10

400 : 4 = 4 сот. : 4 = 1 сот. = 100

 

Завдання 446

100 : 2 = 200

400 : 10 = 40

20 • 1 = 20

200 : 10 = 20

500 : 10 = 50

4 • 10 = 40

 

Завдання 447

8 ц : 4 = 2 ц  —► 800 кг : 4 = 200 кг       6 м : 3 = 2 м —► 600 см : 3 = 200 см

 

Завдання 448

Робітники та робітниці агрофірми мали посади­ти 670 саджанців. Першого дня вони посадили 130 саджанців, другого дня — 140 саджанців, а решту посадили протягом 4 днів, щодня порів­ну. По скільки саджанців вони садили в кожний з останніх чотирьох днів?

 

Завдання 449

В одній будівельній фірмі 400 робітників, а в дру­гій — 350. Із першої фірми пішли у відпустку 100 осіб, а з другої — вдвічі менше. Скільки робіт­ників залишилось на роботі у кожній фірмі?

 

Завдання 450

900 : 3 = 300

600 : 2 = 300

20 • 3 = 60

10 • 6 = 60

800 : 2 = 400

800 : 10 = 80

5 • 20 + 40 = 140

6 • 40 + 30 = 270

Інші завдання дивись тут...