Інші завдання дивись тут...

Завдання 424

1) 7 • 10 = 70    5 • 10 = 50    6 • 10 = 60   2 • 10 = 20    1 • 10 = 10

2) 64 : 8 = 8      20 : 10 = 2    0 : 10 = 0      40 : 10 = 4    54 : 9 = 6

 

Завдання 425 Кругова діаграма години

Якою літерою позначено по­ловину години (30 хв)? А —► 30 хв

Якою літерою позначено третю частину (20 хв)? Б —► 20 хв

Якою літерою позначено шосту части­ну (10 хв)? В —► 10 хв

2) Поміркуй, який вигляд буде мати діаграма, коли суму цих чисел поділити на їхню кількість.  (30 + 20 + 10) : 3 = 20 (хв.) Б

 

Завдання 426 Одиниці вимірювання

3 см 8 мм • 10 = 3 дм 8 см          

7 дм 5 см • 10 = 7 м 5 дм

 

Завдання 427  За допомогою таблиці ділення на 10 і таблиці мно­ження на 8 обчисли всі можливі такі вирази  □ : 10 • 8

10 : 10 • 8 = 1 • 8 = 8
20 : 10 • 8 = 2 • 8 = 16
30 : 10 • 8 = 3 • 8 = 24
40 : 10 • 8 = 4 • 8 = 32
50 : 10 • 8 = 5 • 8 = 40

60 : 10 • 8 = 6 • 8 = 48
70 : 10 • 8 = 7 • 8 = 56
80 : 10 • 8 = 8 • 8 = 64
90 : 10 • 8 = 9 • 8 = 72
100 : 10 • 8 = 10 • 8 = 80

Завдання 428 Ділення з остачею

1) Чи може число, що ділиться на 10 без остачі, ділитися на 2 з остачею: ні

20 : 10 = 2, 2 : 2 = 1

2) Чи може число, що ділиться на 2 без остачі, ді­литися на 10 з остачею: так

50 : 2 = 25, 25 : 10 = 2 (ост. 5)

 

Завдання 429 Одиниці вимірювання

60 грн 80 коп. : 10 = 6 грн 8 коп.     6 грн 8 коп. • 3 = 18 грн 24 коп.

 

Завдання 430 Порядок дій

2 • (4 • 9 – 3 • 8) – 40 : 10 = 20

1) 4 • 9 = 36  С

2) 3 • 8 = 24  О

3) 36 – 24 = 12 К

4) 2 • 12 = 12 • 2 = 24 И

5) 40 : 10 = 4  Р

6) 24 – 4 = 20  А

 

Завдання 431

У магазин привезли 87 кг картоплі. Її розфасували в сітки, по 10 кг у кожну. Скільки сіток знадобило­ся? Скільки кілограмів картоплі залишилося?

Короткий запис

Привезли — 87 кг 
Розфасували — ? с. по 10 кг
Залишилося — ?
Розв'язання
87 : 10 = 8 (ост. 7)
Відповідь: знадобилося 8 сіток, залишився 7 кг картоплі.

 

Завдання 432 Порядок дій

100 – (50 : 10 + 50) – (20 – 3 • 6) = 43

1) 50 : 10 = 5  К

2) 5 + 50 = 55 О

3) 3 • 6 = 18  Р

4) 20 – 18 = 2  О

5) 100 – 55 = 45  Л

6) 45 – 2 = 43  Ь

 

Завдання 433

600 : 100 = 6

50 : 10 = 5

900 : 100 = 9

10 : 2 = 5

70 : 10 = 7

1000 : 100 = 10

Завдання 434

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

30 • 3 = 3 дес. • 3 = 6 дес. = 60

200 • 3 = 2 сот. • 3 = 6 сот. = 600

400 • 2 = 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

30 • 2 = 3 дес. • 2 = 6 дес. = 60

20 • 4 = 2 дес. • 4 = 8 дес. = 80

Завдання 435

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

100 • 9 = 1 сот. • 9 = 9 сот. = 900

100 • 8 = 1 сот. • 8 = 8 сот. = 800

200 • 2 = 2 сот. • 2 = 4 сот. = 400

100 • 4 = 1 сот. • 4 = 4 сот. = 400

300 • 3 = 3 сот. • 3 = 9 сот. = 900

Завдання 436

Довжина трьох однакових секцій паркану 18 м. Скільки таких секцій потрібно, щоб поставити пар­кан завдовжки 30 м?

Короткий запис
3 с.  18 м
? с.  30 м
Розв'язання
1) 18 : 3 = 6 (м)  довжина однієї секції
2) 30 : 6 = 5 (с.)
Відповідь: потрібно 5 таких секцій.

 

Завдання 437 Порядок дій

(600 + 300) : (803 – 800) • 3 = 900

1) 600 + 300 = 900

2) 803 – 800 = 3

3) 900 : 3 = 300

4) 300 • 3 = 900

 

Завдання 438

Фермер купив 5 телят масою 30 кг кожне і 10 по­росят однакової маси. Яка маса одного поросяти, якщо маса всіх тварин 300 кг?

Короткий запис

5 т. — по 30 кг
10 п. — по ? кг
Разом — 300 кг
Розв'язання
1) 30  5 = 150 (кг)  маса 5 телят
2) 300  150 = 150 (кг)  маса 10 поросят
3) 150 : 10 = 15 (кг)
Відповідь: маса одного поросяти 15 кілограмів.

 

Завдання 439  

З однієї ділянки зібрали 200 кг моркви, а з дру­гої — у 2 рази більше. Десяту частину всієї морк­ви витратили на корм кролям. Скільки кілограмів моркви згодували кролям?

Короткий запис

І — 200 кг
ІІ — ?, у 2 рази більше, ніж з І
Всього — ?
Витратили — ?, 10 ч. всього
Розв'язання
1) 200  2 = 400 (кг)  зібрали з II ділянки
2) 200 + 400 = 600 (кг)  зібрали з двох ділянок разом
3) 600 : 10 = 60 (кг)
Відповідь: кролям згодували 60 кілограмів моркви.

 

Завдання 440 

Чоловічок подолав 15 клітинок п'ятьма однаковими кроками. Скільки таких кроків він має зробити, щоб подолати 21 клітинку?

Короткий запис
15 кл.  5 кр.
21 кл.  ?
Розв'язання
1) 15 : 5 = 3 (кл.)  довжина одного кроку
2) 21 : 3 = 7 (кр.)
Відповідь: чоловічрк має зробити 7 таких кроків.

 

Завдання 441

Першого дня у табір відпочинку приїхало 300 дітей, а другого — у 2 рази більше. Десяту частину всіх дітей становили третьокласники. Скільки третьо­класників приїхало відпочивати?

Короткий запис

І — 300 д.
ІІ — ?, у 2 рази більше, ніж І
Всього — ?
Третьокласники — ?, 10 ч. всього
Розв'язання
1) 300  2 = 600 (д.)  приїхало II дня
2) 300 + 600 = 900 (д.)  приїхало I та II днів разом
3) 900 : 10 = 90 (д.)
Відповідь: приїхало відпочивати 90 третьокласників.

 

Завдання 442  Рівняння

0 + х = 10

х = 10 – 0

х = 10

0 + 10 = 10

10 = 10

х – 0 = 10

х = 10 + 0

х = 10

10 – 0 = 10

10 = 10

12 – х = 18

Не можна розв’язати

Завдання 443

600 : 10 = 60

200 • 2 = 400

500 : 500 = 1

400 : 100 = 4

100 • 3 = 300

100 • 8 = 800

Завдання 444

50 : 5 = 5 дес. : 5 = 1 дес. = 10

400 : 4 = 4 сот. : 4 = 1 сот. = 100

 

Завдання 445

600 : 6 = 100
600 : 100 = 6
800 : 8 = 100
800 : 100 = 8
20 : 2 = 10
20 : 10 = 2
90 : 9 = 10
90 : 10 = 9

Завдання 446

100 : 2 = 200

400 : 10 = 40

20 • 1 = 20

200 : 10 = 20

500 : 10 = 50

4 • 10 = 40

Завдання 447 Одиниці вимірювання

8 ц : 4 = 2 ц  —► 800 кг : 4 = 200 кг       

6 м : 3 = 2 м —► 600 см : 3 = 200 см

 

Завдання 448

Робітники та робітниці агрофірми мали посади­ти 670 саджанців. Першого дня вони посадили 130 саджанців, другого дня — 140 саджанців, а решту посадили протягом 4 днів, щодня порів­ну. По скільки саджанців вони садили в кожний з останніх чотирьох днів?

Короткий запис

Усього — 670 с.
І — 130 с.
II — 140 c.
III-VI — ?, решта
Щодня — ?, порівно
Розв'язання
1) 130 + 140 = 270 (с.)  посадили I і II днів разом
2) 670  270 = 400 (с.)  решта
3) 400 : 4 = 100 (с.)
Відповідь: в кожний з останніх чотирьох днів садили по 100 саджанців.

 

Завдання 449

В одній будівельній фірмі 400 робітників, а в дру­гій — 350. Із першої фірми пішли у відпустку 100 осіб, а з другої — вдвічі менше. Скільки робіт­ників залишилось на роботі у кожній фірмі?

 
Було (ос.)
У відпустці (ос.)
Залишилося (ос.)
I
400
100  ос.
 ? 
II
350
?, у 2 р. менше
 ?

Розв'язання

1) 400  100 = 300 (ос.)  залишилось у I фірмі

2) 100 : 2 = 50 (ос.)  пішли у відпустку з II фірми
3) 350  50 = 300 (ос.)
Відповідь: на роботі у кожній фірмі залишилося 300 робітників.

 

Завдання 450

900 : 3 = 300

600 : 2 = 300

20 • 3 = 60

10 • 6 = 60

800 : 2 = 400

800 : 10 = 80

5 • 20 + 40 = 100 + 40 = 140

6 • 40 + 30 = 240 + 30 = 270

Інші завдання дивись тут...