Інші завдання дивись тут...

Завдання 484

12 • 3 = 36     15 • 3 = 45

11 • 7 = 77     21 • 4 = 84

32 • 2 = 64     14 • 4 = 56

 

Завдання 485

3 • (20 + 5) = 60 + 15 = 75

6 • (10 + 6) = 60 + 36 = 96

4 • (10 + 1) = 40 + 4 = 44

 

Завдання 486 Множення

4 • 20 = 20 • 4 = 80          2 • 26 = 26 • 2 = 52

3 • 21 = 21 • 3 = 63          5 • 13 = 13 • 5 = 65

6 • 11 = 11 • 6 = 66          3 • 32 = 32 • 3 = 96

8 • 12 = 12 • 8 = 96          2 • 36 = 36 • 2 = 72

 

Завдання 487

14 + 14 = 28    28 + 14 = 42    42 + 14 = 56     56 + 14 = 70    70 + 14 = 84

84 + 14 = 98    98 + 14 = 112   112 + 14 = 126    126 + 14 = 140

 

Завдання 488

а

4

7

6

8

5

9

2

3

а • 13

52

91

78

104

65

117

26

39

4 • 13 = 4 • (10 + 3) = 52

 

Завдання 489

Вантажник переніс 8 ящиків за 4 рази. Скільки ящиків він перенесе за 5 разів, якщо братиме що­разу на один ящик більше?

Короткий запис

4 р. — 8 ящ.
5 р. — ? ящ., на 1 ящ. більше за 1 р.
Розв'язання
1) 8 : 4 = 2 (ящ.)  перенесе за 1 раз
2) 2 + 1 = 3 (ящ.)  перенесе за 1 раз, якщо братиме на один ящик більше
3) 3  5 = 15 (ящ.)
Відповідь: вантажник перенесе за 5 разів 15 ящиків.

 

Завдання 490

Пішохід подолав 25 клітинок п'ятьма однаковими кроками. Скільки клітинок він зможе пройти за п'ять кроків, якщо збільшить довжину кожного свого кроку на клітинку?

Короткий запис

5 кр. — 25 кл.
5 кр. — ? кл., на 1 кл. більше за 1 кр.
Розв'язання
1) 25 : 5 = 5 (кл.)  подолав за 1 крок
2) 5 + 1 = 6 (кл.)  довжина нового кроку
3) 6  5 = 30 (кл.)
Відповідь: може пройти 30 клітинок за п'ять кроків.

 

Завдання 491

Для класної бібліотеки 12 учнів принесли по 2 книжки і 13 учениць — по 3 книжки. Скільки всьо­го книжок зібрали діти?

Короткий запис

Принесли — ?, 12 уч., по 2 кн.
Принесли — ?, 13 уч., по 3 кн.
Всього — ? кн.
Розв'язання
1) 2  12 = 24 (кн.)  принесли учні
2) 3  13 = 39 (кн.)  принесли учениці
3) 24 + 39 = 63 (кн.)
Відповідь: діти зібрали всього 63 книжок.

 

Завдання 492

500 : 5 : 10 = 100 : 10 = 10
100  2 : 200 = 200 : 200 = 1
600 – 25  4 = 600 – 100 = 500
200 + 3  32 = 200 + 96 = 296
(80 – 20) : 20 = 60 : 20 = 3
80 – 20 : 20 = 80 – 1 = 79

 

Завдання 493

60 : 20 = 3         90 : 10 = 9       300 : 100 = 3

80 : 40 = 2         100 : 20 = 5     1000 : 100 = 10

 

Завдання 494

 15 = 6  (10 + 5) = 6  10 + 6  5 = 60 + 30 = 90
 11 = 8  (10 + 1) = 8  10 + 8  1 = 80 + 8 = 88
 32 = 2  (30 + 2) = 2  30 + 2  2 = 60 + 4 = 64
 31 = 4  (30 + 1) = 4  30 + 4  1 = 120 + 4 = 124
 23 = 3  (20 + 3) = 3  20 + 3  3 = 60 + 9 = 69
 16 = 4  (10 + 6) = 4  10 + 4  6 = 40 + 24 = 64

 

Завдання 495

а

3

6

7

5

4

9

2

8

а • 14

42

84

98

70

56

126

28

112

3 • 14 = 3 • (10 + 4) = 42

 

Завдання 496 Порядок дій

(170 – 49 • 2) : 9 + 2 = 10

1) 49 • 2 = 98

2) 170 – 98 = 72

3) 72 : 9 = 8

4) 8 + 2 = 10

 

Завдання 497

15 + 15 = 30    30 + 15 = 45    45 + 15 = 60    60 + 15 = 75    75 + 15 = 90

90 + 15 = 105  105 + 15 = 120  120 + 15 = 135    135 + 15 = 150

 

Завдання 498

Вахтанг побудував із 12 кубиків 3 однакові вежі. Скільки кубиків йому знадобиться, щоб побудувати 7 веж, якщо кожна вежа буде на 2 кубики вищою?

Короткий запис

3 в. — 12 к.
7 в. — ? к., на 2 к. більше на 1 в.
Розв'язання
1) 12 : 3 = 4 (к.)  знадобиться на одну вежу
2) 4 + 2 = 6 (к.)  знадобиться на вищу вежу
3) 6  7 = 42 (к.)
Відповідь: для 7 веж йому знадобиться 42 кубики.

 

Завдання 499  Рівняння

1) До числа 120 додали невідоме число й отримали 180. Знайди невідоме число

120 + х = 180

х = 180 – 120

х = 60

Відповідь: невідоме число 60.

2) Від невідомого числа відняли 40 і отримали 110. Знайди невідоме число

х – 40 = 110

х = 110 + 40

х = 150

Відповідь: невідоме число 150.

Завдання 500

До жіночого костюма пришили 4 великі ґудзики і 6 малих ґудзиків. Скільки ґудзиків потрібно для 8 таких костюмів?

Короткий запис

1 к. — 4 ґ. і 6 ґ.
8 к. — ?
Розв'язання
1) 4 + 6 = 10 (ґ.)  для одного костюма
2) 10  8 = 80 (ґ.)
Відповідь: для 8 костюмів потрібно 80 ґудзиків.

 

Завдання 501

3 • 21 = 21 • 3 = 63       5 • 12 = 12 • 5 = 60

2 • 28 = 28  2 = 56       7 • 11 = 11 • 7 = 77

4 • 25 = 25 • 4 = 100      2 • 41 = 41 • 2 = 82

4 • 13 = 13 • 4 = 52       3 • 16 = 16 • 3 = 48

 

Завдання 502

13 • 2 = 26 

21 • 4 = 84

18 • 2 = 36 

24 • 3 = 72

14 • 2 = 28 

13 • 3 = 39

Завдання 503

 25 = 5  (20 + 5) = 5  20 + 5  5 = 100 + 25 = 125
 18 = 3  (10 + 8) = 3  10 + 3  8 = 30 + 24 = 54
 36 = 4  (30 + 6) = 4  30 + 4  6 = 120 + 24 = 144
 25 = 6  (20 + 5) = 6  20 + 6  5 = 120 + 30 = 150

 

Завдання 504  Додавання

16 + 16 = 32     32 + 16 = 48     48 + 16 = 64    64 + 16 = 80    80 + 16 = 96

96 + 16 = 112   112 + 16 = 128   128 + 16 = 144    144 + 16 = 160

 

Завдання 505

а

4

9

8

5

3

7

2

6

а • 15

60

135

120

75

45

105

30

90

4 • 15 = 4 • (10 + 5) = 60

 

Завдання 506

У книзі 32 сторінки. Першого дня учень прочитав четверту частину книжки, а другого дня — у 2 рази більше. Скільки сторінок залишилося прочитати учневі?

Короткий запис

Всього — 32 с.

І — ?, 1/4 кн.
ІІ — ?, у 2 рази більше, ніж І
Залишилося — ? с.
Розв'язання
1) 32 : 4 = 8 (с.)  прочитав першого дня
2) 8  2 = 16 (с.)  прочитав другого дня
3) 8 + 16 = 24 (с.)  прочитав першого і другого дня разом
4) 32 – 24 = 8 (с.)
Відповідь: учневі залишилося прочитати 8 сторінок.

 

Завдання 507

1) Було 10 гусениць і 70 равликів. У скільки разів більше равликів?

Короткий запис

Гусінь — 10 шт.

Равлики — 70 шт., у ? разів більше

Розв'язання
70 : 10 = 7 (р.)
Відповідь: равликів у 7 разів більше.
2) Було 70 гусениць і 10 равликів. У скільки разів менше равликів?

Короткий запис

Гусінь — 70

Равлики — 10, у ? разів менше

Розв'язання
70 : 10 = 7 (р.)
Відповідь: равликів у 7 разів менше.

Завдання 508

Дідусь на дачі зібрав насіння буряків та огірків. Насіння буряків він розсипав у 9 пакетів по 50 г у кожен, а насіння огірків — у 8 пакетів по 30 г у ко­жен. Скільки всього грамів насіння зібрав дідусь?

Короткий запис

Буряки — ?, 9 п., по 50 г
Огірки — ?, 8 п., по 30 г
Всього — ? г
Розв'язання
1) 50  9 = 450 (г)  буряків
2) 30  8 = 240 (г)  огірків
3) 450 + 240 = 690 (г)
Відповідь: дідусь зібрав всього 690 грамів насіння.

 

Завдання 509

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 21 = 51       

18 • 2 = (10 + 8) • 2 = 20 + 16 = 36

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 50 + 20 = 70

19 • 3 = (10 + 9) • 3 = 30 + 27 = 57

12 • 8 = (10 + 2) • 8 = 80 + 16 = 96      

11 • 9 = (10 + 1) • 9 = 90 + 9 = 99

400 : 2 = 200   

900 : 30 = 30

Інші завдання дивись тут...