Інші завдання дивись тут...

Завдання 602 Ділення

360 : 3 = (300 + 60) : 3 = 100 + 20 = 120

720 : 4 = (400 + 320) : 4 = 100 + 80 = 180

840 : 2 = (800 + 40) : 2 = 400 + 20 = 420

120 : 2 = (100 + 20) : 2 = 50 + 10 = 60

960 : 3 = (900 + 60) : 3 = 300 + 20 = 320

840 : 4 = (800 + 40) : 4 = 200 + 10 = 210

 

Завдання 603   Знайди серед чисел 2, 3, 4 частки методом ви­пробовування

26 : 13 = 2    39 : 13 = 3      48 : 12 = 4      30 : 15 = 4

 

Завдання 604

а

128

64

144

32

80

112

48

а : 16

8

4

9

2

5

7

3

 

b

102

34

153

68

119

51

85

b : 17

6

2

9

4

7

3

5

Завдання 605  Порядок дій

100 – (23 + 5 • 8) : 7 = 91

1) 5 • 8 = 40

2) 23 + 40 = 63

3) 63 : 7 = 9

4) 100 – 9 = 91

 

Завдання 606

Тато з мамою посадили на одній грядці 4 ряди суниць, по 6 кущів у кожному ряду, а на другій грядці — 3 ряди, по 5 кущів у кожному ряду. Скільки всього кущів суниць вони посадили?

Короткий запис

I — ?, 4 р. по 6 к.
II — ?, 3 р. по 5 к.
Всього — ? к.
Розв'язання
1) 6  4 = 24 (к.)  посадили на I грядці
2) 5  3 = 15 (к.)  посадили на II грядці
3) 24 + 15 = 39 (к.)
Відповідь: вони посадили всього 39 кущів суниць.

 

Завдання 607

На одній ділянці посадили 3 ряди яблунь, по 40 саджанців у кожному ряду, а на другій ділянці — 5 рядів, по 60 саджанців у кожному ряду. Скільки всього саджанців яблунь посадили на цих двох ділянках?
Короткий запис
I — ?, 3 р. по 40 с.
II — ?, 5 р. по 60 с.
Всього — ? с.
Розв'язання
40 • 3 + 60 • 5 = 120 + 300 = 420 (с.)
Відповідь: на цих двох ділянках посадили 420 саджанців яблунь.

 

Завдання 608

Щоб розкласти яблука в ящики по 10 кг, потрібно 36 ящиків. Скільки ящиків знадобиться, щоб роз­класти цю кількість яблук по 9 кг у кожен ящик?

Короткий запис
Розклали — 36 ящ., по 10 кг
Розкладуть — ? ящ., по 9 кг
Розв'язання
1) 10 • 36 = 360 (кг)
2) 360 : 9 = 40 (ящ.)
Відповідь: знадобиться 40 ящиків.

 

Завдання 609 Рівняння

20 : х = 4

х = 20 : 4

х = 5

20 : 5 = 4

4 = 4

4 • х = 20

х = 20 : 4

х = 5

4 • 5 = 20

20 = 20

20 – х = 4

х = 20 – 4

х = 16

20 – 16 = 4

4 = 4

Завдання 610

36 : 12 = 3

72 : 36 = 2

93 : 31 = 3

64 : 16 = 4

82 : 41 = 2

75 : 15 = 5

Завдання 611  Ознайомлення з дробами

1/2  половина     1/3 третина      1/4 четвертина

 

Завдання 612

У концерті брало участь 80 учнів із трьох класів. Першокласники становлять четверту частину від усіх учнів, другокласники — половину, а третьо­класники — решту. Скільки третьокласників брало участь у концерті?

Короткий запис

Усього  80 уч.

 ?, четверта частина

II  ?, половина

III  ?, решта

Розв'язання

1) 80 : 4 = 20 (уч.)  першокласників
2) 80 : 2 = 40 (уч.)  другокласників
3) 20 + 40 = 60 (уч.)  першокласників і другокласників разом
4) 80 – 60 = 20 (уч.).
Відповідь: у концерті брало участь 20 третьокласників.

 

Завдання 613

а

108

54

144

90

162

72

36

а : 18

6

3

8

5

9

4

2

 

b

171

95

133

57

114

38

76

b : 19

9

5

7

3

6

2

4

Завдання 614

У кошику 120 яблук, причому 1/3 з них — червоні, а решта — жовті. Скільки жовтих яблук у кошику?

Короткий запис

Усього  120 ябл.

Червоні  ?, 1/3 від усього

Жовті  ?, решта

Розв'язання

1) 120 : 3 = 40 (ябл.) — червоних яблук
2) 120 – 40 = 80 (ябл.)
Відповідь: у кошику 80 жовтих яблук.

 

Завдання 615

80 : 16 = 5       96 : 12 = 8      91 : 13 = 7     99 : 11 = 9

5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 50 + 40 = 90

4 • 17 = 4 • (10 + 7) = 40 + 28 = 68

3 • 23 = 3 • (20 + 3) = 60 + 9 = 69

2 • 46 = 2 • (40 + 6) = 80 + 12 = 92

 

Завдання 616

85 : 17 = 5     90 : 30 = 3    63 : 21 = 3    48 : 24 = 2    91 : 13 = 7    100 : 50 = 2

 

Завдання 617

600 : (180 + 120 – 280) • 4 = 120

1) 180 + 120 = 300

2) 300 – 280 = 20

3) 600 : 20 = 30

4) 30 • 4 = 120

 

Завдання 618

68 : 17 = 4     90 : 18 = 6    78 : 13 = 6    76 : 19 = 4    60 : 12 = 5    66 : 11 = 6

 

Завдання 619

Довжина шнура 32 м. Яка довжина 1/4 частини цього шнура?

Розв'язання
32 : 4 = 8 (м)
Відповідь: 8 метрів.

 

Завдання 620

48 : х = 6

х = 48 : 6

х = 8

48 : 8 = 6

6 = 6

54 : х = 9

х = 54 : 9

х = 6

54 : 6 = 9

9 = 9

х : 10 = 10

х = 10 • 10

х = 100

100 : 10 = 10

10 = 10

Завдання 621

У саду навесні посадили 280 яблунь, слив — у 2 рази менше, ніж яблунь, а вишні становили шосту частину від посаджених яблунь і слив. Скіль­ки вишень посадили в саду?

Короткий запис

Яблунь  280 д.

Слив  ?, у 2 р. менше, ніж яблунь

Вишень  ?, 1/6 від яблунь і слив разом

Розв'язання

1) 280 : 2 = 140 (д.) — посадили слив
2) 280 + 140 = 420 (д.) — посадили яблунь і слив разом
3) 420 : 6 = 70 (д.)
Відповідь: в саду посадили 70 вишень.

 

Завдання 622  Доба

А 11 год 10 хв     Б 11 год 25 хв    11 год 25 хв – 11 год 10 хв = 15 хв

Відповідь: 2) чверть години

 

Завдання 623

Квартал — це 1/4 частина року. Скільки місяців у кварталі?

Розв'язання

1 рік = 12 міс.

12 : 4 = 3 (міс.)

Відповідь: у кварталі 3 місяці.

 

Завдання 624

48 : 12 = 4     75 : 15 = 5    78 : 13 = 6      72 : 18 = 4

4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 40 + 32 = 72

3 • 19 = 3 • (10 + 9) = 30 + 27 = 57

2 • 36 = 2 • (30 + 6) = 60 + 12 = 72

4 • 24 = 4 • (20 + 4) = 80 + 16 = 96

Інші завдання дивись тут...