Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 41  До c. 101–102 (№ 676–684)

Завдання 1 Порядок дій

42 : 7 • 8 = 42 + 56 = 98

54 : 9 • 8 = 7 • 8 = 56

45 : 5 • 3 = 9 • 3 = 27

36 : 6 • 6 = 6 • 6 = 36

12 + 72 : 8 = 12 + 9 = 21

32 : 8 + 13 = 4 + 13 = 17

24 : 8 + 11 = 3 + 11 = 14

16 : 8 + 12 = 2 + 12 = 14

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння часток

У магазин привезли 64 кг цукерок, по 8 кг у кож­ному ящику (64 кг — це ? ящиків по 8 кг), і 42 кг печива, по 7 кг у ящику (42 кг — це ? ящиків по 7 кг). Яких ящиків було більше і на скільки?

Короткий запис

З цукерками — ? ящ., 64 кг уміщає по 8 кг; на ? ящиків більше

З печивом — ? ящ., 42 кг уміщають по 7 кг

Вираз      64 : 8 – 42 : 7

Розв’язання

1) 64 : 8 = 8 (ящ.) – ящиків із цукерками.

2) 42 : 7 = 6 (ящ.) – ящиків з печивом.

3) 8 > 6  ящиків з цукерками було більше, ніж із печивом

8 – 6 = 2 (ящ.) – на стільки більше було ящиків з цукерками, ніж із печивом.

Відповідь: на 2 ящики більше було з цукерками, ніж із печивом.

До с. 102–104 (№ 685–695)

Завдання 1

9 • 2 : 6 = 18 : 6 = 3

9 • 4 : 4 = 9

9 • 3 : 3 = 9

9 • 5 : 5 = 9

9 + 9 • 4 = 9 • 5 = 45

0 + 9 • 5 = 45

1 + 7 • 9 = 1 + 63 = 64

9 + 9 • 9 = 9 • 10 = 90

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Маса чотирьох однакових кролів 12 кг. Яка маса дев'яти таких самих кролів?

Короткий запис

4 кролі — 12 кг

9 кролів — ? кг

Вираз          12 : 4 • 9

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (кг) – маса одного такого кроля.

2) 3 • 9 = 27 (кг) – маса дев'яти таких самих кролів.

Відповідь: маса дев'яти таких самих кролів 27 кілограмів.

 

Сторінка 42

Завдання 3  Побудуй два прямокутники, всередині яких буде 18 клітинок.

18 = 9 • 2 (кл.)

Прямокутник довжиною 9 клітинок і шириною 2 клітинки

18 = 6 • 3 (кл.)

Прямокутник довжиною 6 клітинок і шириною 3 клітинки

До с. 104–105 (№ 696–706)

Завдання 1 

де менший множник, там менший добуток

9 • 2 < 9 • 3

9 • 4 < 9 • 5

9 • 2 < 9 • 3

9 • 4 < 9 • 5

де більший множник, там більший добуток

переставний закон множення

9 • 5 > 9 • 4

9 • 2 = 2 • 9

Завдання 2 Складена задача на знаходження суми добутків

Мама законсервувала 8 трилітрових і 9 дволітрових банок компоту. Скільки літрів компоту мама запас­ла на зиму?

У трилітрових

У дволітрових

Всього

8 банок по 3 л

9 банок по 2 л

?

Короткий запис

У трилітрових — ? л, 8 банок по 3 л

У дволітрових — ? л, 9 банок по 2 л

Всього — ?

Вираз     3 • 8 + 2 • 9

Розв’язання

1) 3 • 8 = 24 (л) – літрів компоту в трилітрових банках.

2) 2 • 9 = 18 (л) – літрів компоту в дволітрових банках.

3) 24 + 18 = 24 + 16 + 2 = 42 (л) – літрів компоту мама запас­ла на зиму.

Відповідь: на зиму мама запасла 42 літри компоту.

До с. 105–106 (№ 707–717)

Завдання 1 Рівняння

х : 9 = 9

х = 9 • 9

х = 81

81 : 9 = 9

45 : х = 9

х = 45 : 9

х = 5

45 : 5 = 9

х • 9 = 81

х = 81 : 9

х = 9

9 • 9 = 81

Сторінка 43

Завдання 2  На светр використали с мотків вовни, а на шарф — у 9 разів менше. Скільки мотків вовни використали на светр і шарф разом?

Короткий запис

Светр — с мотків

Шарф — ?, у 9 разів менше

Всього — ?

Розв’язання

1) с : 9 (м.) – мотків витратили на шарф.

2) с + с : 9 (м.) – мотків вовни використали на светр і шарф разом.

Відповідь: на светр і шарф використали с + с : 9 мотків ниток.

До с. 106–107 (№ 718–727)

Завдання 1

9 • 2 + 15 = 18 + 15 = 18 + 2 + 13 = 33

9 • 6 – 13 = 54 – 13 = 41

9 • 8 – 22 = 72 – 22 = 50

63 – 9 • 3 = 63 – 27 = 63 – 23 – 4 = 36

(15 + 17) : 4 = (15 + 5 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8

24 : (20 – 12) = 24 : 8 = 3

(31 + 11) : 7 = 42 : 7 = 6

36 : (12 – 8) = 36 : 4 = 9

Завдання 2 Периметр прямокутника 18 см. Знайди його дов­жину, якщо ширина дорівнює 4 см.

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (см) – півпериметр прямокутника (довжина і ширина прямокутника разом).

2) 9 – 4 = 5 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 5 сантиметрів.

До с. 107–108 (№ 728–736)

Завдання 1

72 : 9 • 3 = 8 • 3 = 24

27 : 9 • 7 = 3 • 7 = 21

81 : 9 • 4 = 9 • 4 = 36

36 : 9 • 8 = 4 • 8 = 32  

63 : 9 • 5 = 7 • 5 = 35

45 : 9 • 6 = 5 • 6 = 30

54 : 9 • 9 = 54

45 : 9 • 5 = 5 • 5 = 25

Сторінка 44

Завдання 2  Складена задача на знаходження невідомого доданку

Коли в бідон долили 9 дволітрових банок молока, то в ньому стало 34 л молока. Скільки літрів молока було в бідоні спочатку?

Було

Долили

Стало

?

9 банок по 2 л

34 л

Короткий запис

Було — ?

Долили — ? л, 9 банок по 2 л

Стало — 34 л

Вираз          34 – 2 • 9

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (л) – літрів молока долили.

2) 34 – 18 = 34 – 14 – 4 = 16 (л) – літрів молока було в бідоні спочатку.

Відповідь: спочатку в бідоні було 16 літрів молока.

До с. 108–110 (№ 737–746)

Завдання 1

23 + 63 : 9 = 23 + 7 = 30

31 + 45 : 9 = 31 + 5 = 36

18 : 9 + 19 = 2 + 19 = 19 + 1 + 1 = 21

63 : 9 + 10 = 7 + 10 = 17

(22 + 23) : 9 = 45 : 9 = 5

18 : (23 – 14) = 18 : (23 – 13 – 1) = 18 : 9 = 2

(81 – 54) : 9 = (81 – 51 – 3) : 9 = 27 : 9 = 3

40 – 18 : 9 = 40 – 2 = 38

Завдання 2  Складена задача на ділення

Надоїли 98 л молока. 35 л молока віддали телятам, а решту — розлили порівну у 9 бідонів. Скільки літ­рів молока налили в кожен бідон?

98 л без 35 л — це 9 бідонів по ? л

Короткий запис

У бідоні — ? л, (98 л без 35 л) розділити на 9 порівну

Вираз             (98 – 35) : 9

Розв’язання

1) 98 – 35 = 63 (л) – решта літрів молока.

2) 63 : 9 = 7 (л) – літрів молока налили в кожен бідон.

Відповідь: у кожен бідон налили 7 літрів молока.

До с. 110–111 (№ 747–757)

Завдання 1 Ділення з остачею

36 : 9 = 4

81 : 9 = 9

40 : 9 = 4 (ост. 4)

89 : 9 = 9 (ост. 8)

Сторінка 45

Завдання 2  У двох сувоях було 18 м тканини. Коли з першого сувою відрізали 2 м, то в обох сувоях тканини ста­ло порівну. Скільки метрів тканини було в кожному сувої спочатку?

Розв’язання

1) 18 – 2 = 16 (м) – залишилося, коли відрізали 2 метри (метрів тканини порівну в обох сувоях).

2) 16 : 2 = 8 (м) – метрів у другому сувої спочатку.

3) 8 + 2 = 10 (м) – метрів у першому сувої спочатку.

Відповідь: спочатку в першому сувої було 10 метрів тканини, у другому – 8 метрів.

До с. 111–112 (№ 758–767)

Завдання 1

8 • 9 – 34 = 72 – 34 = 72 – 32 – 2 = 38

54 : 9 • 8 = 6 • 8 = 48

28 + 9 • 7 = 28 + 63 = 28 + 2 + 61 = 91

36 : (23 – 19) = 36 : (23 – 13 – 6) = 36 : 4 = 9

Завдання 2 Ціна, кількість, вартість

За 9 зошитів заплатили 81 грн. Скільки треба заплатити за 4 таких зошити?

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

?

9

81

однакова

4

?

Короткий запис

9 зошитів — 81 грн

4 зошити — ? грн

Розв’язання

1) 81 : 9 = 9 (грн) – ціна зошита.

2) 9 • 4 = 36 (грн) – гривень треба заплатити за чотири таких зошити.

Відповідь: за чотири таких зошити треба заплатити 36 гривень.

 

Сторінка 46  До c. 112–113 (№ 768–776)

Завдання 1

63 : 9 + 64 : 8 = 7 + 8 = 15

54 : 9 + 48 : 8 = 6 + 6 = 12

72 : 9 + 54 : 6 = 8 + 9 = 17

100 – 18 : 2 – 1 = 100 – 9 – 1 = 91 – 1 = 90

80 – 30 : 5 + 1 = 80 – 6 + 1 = 74 + 1 = 75

60 – 48 : 8 – 2 = 60 – 6 – 2 = 54 – 2 = 52

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

У бібліотеці на двох поличках поклали по 9 нових книг, а на чотирьох поличках — по 8 нових книг. Скільки нових книг привезли в бібліотеку?

Книг на 1 полиці

Кількість полиць

Загальна кількість книг

9

2

?

?

8

4

?

Короткий запис

На двох полицях — ? кн., 2 полиці по 9 книг

На чотирьох полицях — ? кн., 4 полиці по 8 книг

Всього — ?

Розв’язання

1) 9 • 2 = 18 (кн.) – нових книг на двох поличках.

2) 8 • 4 = 32 (кн.) – нових книг на чотирьох поличках.

3) 18 + 32 = 50 (кн.) – нових книг привезли в бібліотеку.

Відповідь: у бібліотеку привезли 50 нових книг.

Завдання 3 Побудуй прямокутник, ширина якого З см, а дов­жина — у 2 рази довша. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = 6 • 2 + 3 • 2 = 12 + 6 = 18 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб

1) 3 • 2 = 6 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = (6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

3 спосіб

1) 3 • 2 = 6 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = 6 + 3 + 6 + 3 = 18 (см) – периметр прямокутника. 

Відповідь: периметр прямокутника 18 сантиметрів.

 

Сторінка 47  До с. 113–114 (№ 777–782)

Завдання 1

а) Знайти половину суми чисел 8 і 6:  (8 + 6) : 2 = 8 : 2 + 6 : 2 = 4 + 3 = 7

б) Знайти дев'яту частину різниці чисел 100 і 19: (100 – 19) : 9 = 81 : 9 = 9

в) знайти третину від 2 дм 7 см: 2 дм 7 см : 3 = 27 см : 3 = 9 см

Завдання 2 Складена задача

З однієї сливи зібрали 18 кг слив, а з другої — 27 кг. Усі сливи розклали у 9 ящиків, порівну в кожен. Скільки кілограмів слив клали в кожен ящик?

1 спосіб

1) 18 + 27 = 27 + 3 + 15 = 45 (кг) – всього кілограмів слив зібрали.

2) 45 : 9 = 5 (кг) – кілограмів слив клали в кожен ящик.

Виразом  (18 + 27) : 9 = 45 : 9 = 5 (кг)

2 спосіб

1) 18 : 9 = 2 (кг.) – кілограмів слив у кожному ящику з першої сливи.

2) 27 : 9 = 3 (кг.) – кілограмів слив у кожному ящику з другої сливи.

3) 2 + 3 = 5 (кг) – кілограмів слив клали в кожен ящик.

Виразом  18 : 9 + 27 : 9 = 2 + 3 = 8 (кг)

Відповідь: у кожен ящик клали 5 кілограмів слив.

Завдання 3  

х • 9 = 63

х = 63 : 9

х = 7

7 • 9 = 63

Невідоме число збільшили в 9 разів

і отримали чис­ло 63.

Знайди невідоме число.

Інші завдання дивись тут...