Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Гісь О., Філяк І., Назаренко А. у 2-х частинах"

Урок 86 (сторінка 27)

Завдання 1

Десятиліть потрібно додати, щоб отримати століття:

1 сот. = 10 дес. = 100 од.

4 десятиліття + 6 десятиліть = 10 десятиліть = 1 століття

10 десятиліть + 0 десятиліть = 10 десятиліть = 1 століття

8 десятиліть + 2 десятиліття = 10 десятиліть = 1 століття

1 десятиліття + 9 десятиліть = 10 десятиліть = 1 століття

Завдання 2

Століть потрібно додати, щоб отримати тисячоліття:

1 тис. = 10 сот. = 100 дес. = 1000 од.

8 століть + 2 століття = 10 століть = 1 тисячоліття

10 століть + 0 століть = 10 століть = 1 тисячоліття

7 століть + 3 століття = 10 століть = 1 тисячоліття

5 століть + 5 століть = 10 століть = 1 тисячоліття

Завдання 3

640 – 90 = 640 – 100 + 10 = 550

550 + 150 = 600 + 100 = 700     700 : 100 = 7    7 • 80 = 560

560 + 290 = 560 + 300 – 100 = 850      850 – 350 = 500

Липі понад 500 років.

Завдання 4 Письмове додавання та письмове віднімання

458 – 235 + 106 = 329

980 – 709 – 83 = 188

_458

  235

  223

+223

  106

  329

_980

  709

  271

_271

   83

  188

341 + 643 + 16 = 1000

1000 : (346 + 425) = 202

341 + 643 = 984

984 + 16 = 900 + 90 + 10 = 1000

+346

  452

  798

_1000

    798

    202

(345 + 455) : 100 = 8

1000 : (732 – 532) = 5

345 + 455 = 700 + 90 + 10 = 800

800 : 100 = 8

732 – 532 = 200

1000 : 200 = 10 : 2 = 5

Завдання 5 

В Україні чоловік живе в середньому 62 роки, жінка 74 роки. Кажуть, щирий сміх продовжує життя. На скільки років треба продовжити життя чоловікові та жінці, щоб відсвяткувати свої сторіччя? Кому треба частіше сміятися?

Розв’язання

1) 100 – 62 = 100 – 70 + 8 = 38 (р.) – років треба продовжити чоловікові.

2) 100 – 74 = 100 – 80 + 6 = 26 (р.) – років треба продовжити жінці.

Відповідь: чоловікові – 38 років, жінці – 26 років, частіше треба сміятися чоловікові.

 

Уроки 87—88 (сторінка 28)

Завдання 1

7 десятиліть = 70 р.

6 тижнів = 7 діб • 6 = 42 доби

3 тижні 6 діб = 7 діб • 3 + 6 діб = 27 діб

1 р. 9 міс. = 12 міс. + 9 міс. = 21 міс.

10 р. = 12 міс. • 10 = 120 міс.

4 тижні 3 доби = 7 діб. • 4 + 3 доби = 31 доба

20 міс. = 12 міс. + 8 міс. = 1 р. 8 міс.

21 доба = 3 тижні

Завдання 2 Днів у кожному місяці

Назви місяців

Днів

Назви місяців

Дні

Січень

31

Липень

31

Лютий

28

Серпень

31

Березень

31

Вересень

30

Квітень

30

Жовтень

31

Травень

31

Листопад

30

Червень

30

Грудень

31

Завдання 3

Рік 2021

Зима — 31 + 31 + 28 = 90            Літо — 30 + 31 + 31 = 92

Весна — 31 + 30 + 31 = 92           Осінь — 30 + 31 + 30 = 91

Завдання 4

У місяці три неділі припадають на парні числа. Який день тижня був 5 числа цього місяця?

Міркуємо так. Нехай перша неділя парна, тоді наступна неділя буде через 7 днів, а сума парного і непарного числа – непарне число, потім двох непарних чисел – парне число і так далі (тобто неділі будуть П, Н, П, Н, П). Щоб у місяці три неділі припадали на парні числа, має бути не менше 28 = 7 • 4 (дн.). Оскільки перша неділя не може починатися 4 числа (бо 28 + 3 = 31, тоді остання неділя не буде парним числом), перша неділя буде другого числа, отже, 5 число припадатиме на середу.

Відповідь: середа.

Завдання 5

1) Марко старший від братика Луки на 2 роки. Через 4 ро­ки Лука святкуватиме своє 10-ліття. Скільки років Маркові зараз?

Розв’язання

1) 10 – 4 = 6 (р.) – років Луці зараз.

2) 6 + 2 = 8 (р.) – років Маркові зараз.

 

2 спосіб

1) 10 + 2 = 12 (р.) – років буде Маркові через чотири роки.

2) 12 – 4 = 8 (р.) – років Маркові зараз.

Відповідь: зараз Маркові 8 років.

2) Тато старший від мами на З роки. Скільки років татові, якщо мама 2 роки тому відсвяткувала своє 30-ліття.

Розв’язання

1) 30 + 2 = 32 (р.) – років мамі зараз.

2) 32 + 3 = 35 (р.) – років татові зараз.

 

2 спосіб

1) 30 + 3 = 33 (р.) – років татові два роки тому.

2) 33 + 2 = 35 (р.) – років татові.

Відповідь: татові 35 років.

 

Урок 89 (сторінка 30)

Завдання 1 Розташували одиниці вимірювання в порядку зростання:

1 – секунда, 2 – хвилина, 3 – година, 4 – доба, 5 – тиждень, 6 – місяць, 7 – рік, 8 – десятиліття, 9 – століття, 10 – тисячоліття.

Завдання 2

1 століття ———> 100 років

1 рік ———> 12 місяців

1 доба ———> 24 години

1 тиждень ———> 7 діб

1 хвилина ———> 60 секунд

1 тисячоліття ———> 1000 років

Завдання 3

1) Проста задача на різницеве порівняння

Данилко виконує домашнє завдання 40 хв, а його брат – 1 год 15 хв. На скільки хвилин менше працює над домашнім завданням Данилко, ніж його брат?

Розв’язання

1 год 15 хв – 40 хв = 60 хв + 15 хв – 40 хв = 35 хв

Відповідь: на 35 хвилин менше працює Данилко, ніж його брат.

 

2) Проста задача на множення

На читання Оленка щодня витрачає по З0 хв. Скільки часу на тиждень Оленка приділяє читанню?

Розв’язання

30 хв • 7 = 210 хв = 180 хв + 30 хв = 3 год 30 хв

Відповідь: на тиждень Оленка приділяє читанню 3 год 30 хв.

Завдання 4

2 р. 5 міс. = 12 міс. • 2 + 5 міс. = 12 міс. + 12 міс. + 5 міс. = 29 міс.

3 тижні 2 доби = 7 діб • 3 + 2 доби = 21 доба + 2 доби = 23 доби

30 діб = 28 діб + 2 доби = 7 днів • 4 + 2 доби = 4 тижні 2 доби

3 год = 60 хв • 3 = 180 хв

2 доби = 24 год • 2 = 24 год + 24 год = 48 год

18 міс. = 12 міс. + 6 міс. = 1 р. 6 міс.

Завдання 5 Проста задача на зменшення на деяке число

Сашко складає конструктор за 1 год 6 хв, а Марко – на 15 хв швидше (менше хвилин).  Скільки часу складає конструктор Марко?

Розв’язання

1 год 6 хв – 15 хв = 66 хв – 15 хв = 51 хв

Відповідь: Марко складає конструктор 51 хвилину.

 

Урок 90  (сторінка 32)

Завдання 1 

Знайшли назви одиниць вимірювання часу:

століття, рік, місяць, тиждень, тисячоліття.

Завдання 2

+54 доби 45 год

  23 доби 08 год

  77 діб    53 год

_26 год 48 хв

    9 год 19 хв

  17 год 29 хв

Завдання 3

Перетворили в менші одиниці вимірювання:

10 діб 14 год = 24 год • 10 + 14 год = 240 год + 14 год = 254 год

7 год 25 хв = 60 хв • 7 + 25 хв = 420 хв + 25 хв = 445 хв

6 хв 15 с = 60 с • 6 + 15 с = 360 с + 15 с = 375 с

Завдання 4 

Запиши, у скількох місяцях буває 28. Оскільки 28 днів буває тільки в лютому, тому 28 днів буває в одному місяці.

Завдання 5

2 доби 8 год = 24 год • 2 + 8 год = 24 год + 24 год + 8 год = 56 год

3 тижні 5 діб = 7 діб • 3 + 5 діб = 21 доба + 5 діб = 26 діб.

З год 12 хв = 60 хв • 3 + 12 хв = 180 хв + 12 хв = 192 хв

2 хв 15 с = 60 с • 2 + 15 с = 120 с + 15 с = 135 с

 

Урок 91  (сторінка 33)

Завдання 1

Тривалість події ———> Від часу закінчення події відняти час початку події —>

проста задача на знаходження невідомого доданку (с – а)

Була (початок події)

Тривала (тривалість події)

Стала (закінчення події)

а

?

с

Початок події ———> Від часу закінчення події відняти тривалість події. —>

проста задача на знаходження невідомого доданку (cb)

Була (початок події)

Тривала (тривалість події)

Стала (закінчення події)

?

b

c

Закінчення події ———> До часу початку події додати тривалість події. —>

проста задача на додавання (a + b)

Була (початок події)

Тривала (тривалість події)

Стала (закінчення події)

a

b

?

Завдання 2

1) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Оглядова екскурсія по Львову триватиме 1 год З0 хв. Закінчиться вона о 13 год 45 хв. О котрій годині роз­почнеться екскурсія?

Початок події (розпочнеться екскурсія)

Тривалість події (триватиме оглядова екскурсія)

Закінчення події (закінчиться екскурсія)

?

1 год 30 хв

13 год 45 хв

Короткий запис

Була (розпочнеться) — ?

Триватиме — 1 год 30 хв

Стала (закінчиться) — 13 год 45 хв

Розв’язання

13 год 45 хв – 1 год 30 хв = 12 год 15 хв – час початку екскурсії.

Відповідь: екскурсія почнеться о 12 год 15 хв.

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Квест розпочнеться об 11 год, а закінчиться о 13 год 40 хв. Скільки часу триватиме квест?

Початок події (розпочнеться квест)

Тривалість події (триватиме квест)

Закінчення події (закінчиться квест)

11 год

?

13 год 40 хв

Короткий запис

Була (розпочнеться) — 11 год

Триватиме — ?

Стала (закінчиться) — 13 год 40 хв

Розв’язання

13 год 40 хв – 11 год 30 хв = 2 год 45 хв – часу триватиме квест.

Відповідь: квест триватиме 2 год 45 хв.

 

3) Проста задача на додавання

17 год екскурсійна група розпочала перегляд циркової програми. Вистава триватиме 1 год 50 хв. О котрій го­дині закінчиться циркова програма?

Початок події (розпочала перегляд)

Тривалість події (триватиме вистава)

Закінчення події (закінчиться програма)

17 год

1 год 50 хв

?

Короткий запис

Була (розпочала) — 17 год

Триватиме — 1 год 50 хв

Стала (закінчиться) — ?

Розв’язання

17 год + 1 год 50 хв = 18 год 50 хв – час закінчення циркової програми.

Відповідь: циркова програма закінчиться о 18 год 50 хв.

Завдання 3  Проста задача на знаходження невідомого доданку

Книжковий магазин відчинений з 9 год ранку до б год вечора. Скільки часу працює книжковий магазин?

Початок події (відчиняють)

Тривалість події (відчинений)

Закінчення події (зачиняють)

9 год

?

6 год вечора

Короткий запис

Була  (відчиняють) — 9 год

Відчинений — ?

Стала (зачиняють) — 6 год вечора

Розв’язання

6 год вечора = 6 год + 12 год = 18 год

18 год – 9 год = 9 год – часу працює книжковий магазин.

Відповідь: книжковий магазин працює 9 год.

Завдання 4 Порядок дій

700 : (123 – 116) • 3 = 300

1) 123 – 116 = 123 – 113 – 3 = 7

2) 700 : 7 = 100

3) 100 • 3 = 300

204 – (456 + 144) : 100 = 198

1) 456 + 144 = 500 + 90 + 10 = 600

2) 600 : 100 = 6

3) 204 – 6 = 204 – 10 + 4 = 198

1000 – 80 • 7 : 10 = 944

1) 80 • 7 = 560

2) 560 : 10 = 56

3) 1000 – 56 = 1000 – 100 + 44 = 944

7 • (304 – 296) + 149 = 205

1) 304 – 296 = 304 – 300 + 4 = 8

2) 7 • 8 = 56

3) 56 + 149 = 100 + 90 + 15 = 205

Урок 92  (сторінка 34)

Завдання 1

Годинник

Час

8 год 30 хв

(пів на дев’яту)

7 год 50 хв

(10 хв до восьмої)

9 год 45 хв

(за 15 хв десята)

Годинник

Час

6 год 20 хв

(20 хв по шостій)

21 год

(двадцять перша година,

9 год вечора)

6 год 30 хв

пів на сьому

Завдання 4  Дії з величинами

1 тиждень – 4 дні = 7 днів – 4 дні = 3 дні

1 тиждень + З дні = 7 днів + 3 дні = 10 днів

1 год – 27 хв = 60 хв – 27 хв = 60 хв – 30 хв + 3 хв = 33 хв

Завдання 3 Доба

б год — ранок                   19 год — вечір

14 год — день                   20 год — вечір      

8 год — ранок                  2 год — ніч

11 год — ранок                24 год — ніч

 

Урок 93 (сторінка 35)

Завдання 1   З'єднали стрілочками час, указаний на електронних годин­никах, зі словесним записом:

6 : 40 ——> за 20 хв сьома              20 : 00 ——> двадцята година

00 : 20 ——> 20 хв за північ            17 : 30 ——> пів на шосту вечора

10 : 15 ——> 15 хв по десятій          13 : 30 ——> пів на другу дня

Завдання 2

Школярі замовили майстер-клас у кав'ярні «Львівські пляцки» на 11 год З0 хв. Познач на електронному годиннику о котрій годині потрібно надати автобус, якщо майстер-клас триває 1 год З0 хв і ще потрібно врахувати З0 хв на чаювання з виготовленими пляцками.

Початок події (початок майстер-класу)

Тривалість події

Закінчення події (подати автобус)

Електронний годинник

13 : 30  

11 год 30 хв

1 год 30 хв і 30 хв

?

Короткий запис

Була  — 11 год 30 хв

Триває  — 1 год 30 хв і 30 хв

Стала — ?

Розв’язання

1) 1 год 30 хв + 30 хв = 1 год 60 хв = 2 год  – триває майстер-клас.

2) 11 год 30 хв + 2 год = 13 год 30 хв – час подачі автобуса.

Відповідь: по закінченні майстер-класу треба подати автобус на 13 год 30 хв.

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Павло перебував у басейні 1 год 40 хв. Він вийшов із басейну о 13 год 50 хв. О котрій годині Павло зайшов до басейну?

Початок події (зайшов)

Тривалість події (перебував)

Закінчення події (вийшов)

?

1 год 40 хв

13 год 50 хв

Короткий запис

Була (зайшов) — ?

Перебував — 1 год 40 хв

Стала (вийшов) — 13 год 50 хв

Розв’язання

13 год 50 хв – 1 год 40 хв = 12 год 10 хв – час, коли зайшов до басейну.

Відповідь: Павло зайшов до басейну о 12 год 10 хв.

 

2) Проста задача на додавання

Петрик вийшов із дому о 10:25 і повернувся через З год З0 хв. О котрій годині Петрик повернувся додому?

Початок події (вийшов)

Тривалість події

Закінчення події (повернувся)

10 год 25 хв

3 год 30 хв

?

Короткий запис

Була (вийшов) — 10 год 25 хв

Тривала прогулянка — 3 год 30 хв

Стала (закінчиться) — ?

Розв’язання

10 год 25 хв + 3 год 30 хв = 13 год 55 хв – час повернення додому.

Відповідь: Петрик повернувся додому о 13 год 55 хв.

Завдання 4

458 – 235 + 106 = 329

980 – 709 – 83 = 188

_458

  235

  223

+223

  106

  329

_980

  709

  271

_271

   83

 188

Інші завдання дивись тут...