Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 366 Ознайомлення з дробами

1/3 від 2 діб = 2 доби : 3 = 48 год : 3 = (30 год + 18 год) : 3 = 16 год

1/4 від З м 2 дм = 3 м 2 дм : 4 = 32 дм : 4 = 8 дм

1/10 від З ц = 3 ц : 10 = 300 кг : 10 = 30 кг

1/3 від 2 грн 40 к. = 2 грн 40 к. : 3 = 240 к. : 3 = 80 к.

 

Завдання 367

Остачі при діленні на З: 0, 1, 2

Остачі при діленні на 5: 0 ,1, 2, 3, 4

Остачі при діленні на 8: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Найбільша остача при діленні на 7: 6

 

Завдання 368 Ділення з остачею та перевірка:

З0 : 7 = 4 (ост. 2)       2 < 7      4 • 7 + 2 = 28 + 2 = 30

70 : 8 = 8 (ост. 6)       6 < 8      8 • 8 + 6 = 64 + 6 = 70

38 : 7 = 5 (ост. 3)       3 < 7      5 • 7 + 3 = 35 + 3 = 38

75 : 9 = 8 (ост. 3)       3 < 9      8 • 9 + 3 = 72 + 3 = 75

 

Завдання 369

42 • 2 + 6 = 84 + 6 = 90      48 : 3 : 4 = 16 : 4 = 4     18 : 2 • 3 = 9 • 3 = 27

42 : 2 : 3 = 21 : 3 = 7          48 : 3 : 8 = 16 : 8 = 2      18 • 3 + 6 = 54 + 6 = 60

 

Завдання 370 Порядок дій

24 : 12 + 42 : З = 6 + 14 = 20

1) 24 : 12 = 24 : 6 : 2 = 12 : 2 = 6

2) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 14

3) 6 + 14 = 20

16 • 4 + 11 • 2 = 64 – 22 = 42

1) 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 64

2) 11 • 2 = 11 + 11 = 22

3) 64 – 22 = 42

96 : 6 – 80 : 5 = 16 – 16 = 0

1) 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 16

2) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 16

3) 16 – 16 = 0

24 • 4 – 70 : 5 = 96 – 14 = 82

1) 24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 96

2) 70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 14

3) 96 – 14 = 82

5 • 18 – 13 • 3 = 90 – 29 = 61

1) 5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 90

2) 13 • 3 = 13 + 13 + 13 = 29

3) 90 – 29 = 90 – 30 + 1 = 61

56 : 2 + 19 • 3 = 28 + 57 = 85

1) 56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 28

2) 19 • 3 = (10 + 9) • 3 = 57

3) 28 + 57 = 70 + 15 = 85

Завдання 371 Складена задача на знаходження невідомо доданку

Степанко прочитав 16 сторінок книжки, що становило 1/5 всіх сто­рінок. У цій книжці 12 сторінок з ілюстраціями, а решта — з текстом. Скільки сторінок з текстом?

Короткий запис №1

Прочитав — 16 сторінок – це 1/5 всього

Всього — ?

Короткий запис №2

З ілюстраціями — 12 сторінок

З текстом — ?

Всього — 80 сторінок

Вираз       16 • 5 – 12

План розв’язування

1) Скільки всього сторінок у книжці?

2) Скільки сторінок з текстом?

Розв’язання

1) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 80 (стор.) – всього сторінок у книжці.

2) 80 – 12 = 80 – 20 + 8 = 68 (стор.) – сторінок з текстом.

Відповідь: з текстом 68 сторінок.

 

Завдання 372

Молочне — 9 грн, ванільне — 14 грн, полуничне — 13 грн, шоколадне — 23 грн, фісташкове —18 грн.

1) 9 • 3 = 27 (грн) – гривень потрібно заплатити за З порції молочного морозива.

2) 18 : 9 = 2 (рази) – у стільки разів дешевша порція молочного морозива, ніж фісташкового.

3) 13 • 2 + 14 = 13 + 13 + 14 = 40 (грн) – вартість двох порцій полуничного морозива і однієї — ванільного.

4) Яка вартість двох порцій фісташкового морозива?

18 • 2 = 18 + 18 = 36 (грн)

5) На скільки гривень дорожче шоколадне морозиво, ніж фісташкове?

23 – 18 = 23 – 20 + 2 = 5 (грн)

5) На скільки гривень дешевше фісташкове морозиво, ніж шоколадне?

23 – 18 = 23 – 20 + 2 = 5 (грн)

 

Завдання 373 Ділення з остачею та перевірка:

18 : 5 = 3 (ост. 3)    3 < 5     5 • 3 + 3 = 15 + 3 = 18

22 : 6 = 3 (ост. 4)    4 < 6     3 • 6 + 4 = 18 + 4 = 22

34 : 7 = 4 (ост. 6)    6 < 7     4 • 7 + 6 = 28 + 6 = 34

28 : 8 = 3 (ост. 4)    4 < 8     3 • 8 + 4 = 24 + 4 = 28

 

Завдання 374 Складена задача на зведення до одиниці

Слюсар виготовляє 24 деталі за 3 год. Скільки деталей виготовить учень, якщо він щогодини виготовляє на 4 деталі менше?

 

Деталей за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість деталей

Слюсар

?

3

24

Учень

?, на 4 деталі менше

5

?

Короткий запис

Слюсар — 3 год  — 24 деталі, 1 год — ? деталей

Учень — 5 год — ? деталей,  1 год — ?, на 4 деталі менше

Вираз        (24 : 3 – 4) • 5

План розв’язування

1) Скільки деталей виготовляє слюсар за 1 год?

2) Скільки деталей виготовляє учень за 1 год?

3) Скільки деталей виготовить учень?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (д.) – деталей виготовляє слюсар за 1 год.

2) 8 – 4 = 4 (д.) – деталей виготовляє учень за 1 год.

3) 4 • 5 = 20 (д.) – деталей виготовить учень.

Відповідь: учень виготовить 20 деталей.

 

Завдання 375

720 : 2 = (600 + 120) : 2 = 360

720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 240

720 : 4 = (400 + 360) : 4 = 190

720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 120

720 : 10 = 72

2 • 14 = 14 + 14 = 28

3 • 14 = 3 •  (10 + 4) = 42

4 • 14 = 4 • (10 + 4) = 56

5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 70

6 • 14 = 6 • (10 + 4) = 84

Завдання 376

49 : 8 = 5 (ост. 9) – неправильно, бо остача більша, ніж дільник.

49 : 8 = 6 (ост. 1)

 

Завдання 377 Ділення з остачею та перевірка

63 : 8 = 7 (ост. 7)       7 < 8       7 • 8 + 7 = 56 + 7 = 63

53 : 9 = 5 (ост. 8)       8 < 9       5 • 9 + 8 = 45 + 8 = 53

62 : 7 = 8 (ост. 6)       6 < 7       8 • 7 + 6 = 56 + 6 = 62

 

Завдання 378

1) Складена задача на різницеве порівняння добутків

Касир, даючи решту, відлічив вісім 50-гривневих купюр і чоти­ри 20-гривневих. На скільки більше грошей 50-гривневими купюрами, ніж 20-гривневими?

50 • 8 – 20 • 4 = 400 – 80 = 320 (грн)

2) Складена задача на кратне порівняння добутків

Касир, даючи решту, відлічив вісім 50-гривневих купюр і чоти­ри 20-гривневих. У скільки разів більше грошей 50-гривневими купюрами, ніж 20-гривневими?

(50 • 8) : (20 • 4) = 400 : 80 = 5 (разів)

3) Складена задача на знаходження суми добутків

Касир, даючи решту, відлічив вісім 50-гривневих купюр і чоти­ри 20-гривневих. Скільки всього гривень решти видав продавець?

50 • 8 + 20 • 4 = 400 + 80 = 480 (грн)

 

Завдання 379 Восьма частина від числа дорівнює 12. Чому дорівнює 1/4 цього чис­ла? 1/6? 1/3?

Розв’язання

Якщо 12 – це вже дріб 1/8 числа, тоді

1) 12 • 8 = (10 + 2) • 8 = 96 – шукане число.

2) 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 24 – чверть числа 96.

3) 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 16 – шоста частина числа 96.

4) 96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 32 – третина числа 96.

 

Завдання 380

х : 5 = 12 + 18

х : 5 = 30

х = 30 • 5

х = 150

150 : 5 = 30

12 + 18 = 30

30 = 30

36 : х = 16 : 4

36 : х = 4

х = 36 : 4

х = 9

36 : 9 = 4

16 : 4 = 4

4 = 4

Завдання 381

60 • 9 : 2 = 540 : 2 = (400 + 140) : 2 = 270

60 : 15 • 12 = 4 • 12 = 4 • (10 + 2) = 48

300 : 2 : 50 = 300 : (2 • 50) = 300 : 100 = 3

 

Завдання 382 Задача на зведення до одиниці зі змінною

Чотири бурундуки запасають на зиму а кг зерна. Скільки зерна запасають 6 бурундуків?

Короткий запис

4 бурундуки  — а кг, 1 бурундук — ? кг

6 бурундуків — ? кг,  1 бурундук — однаково

План розв’язування

1) Скільки зерна запасає 1 бурундук? а : 4 (кг)

2) Скільки зерна запасають 6 бурундуків? (а : 4) • 6 (кг)

Розв’язання

(а : 4) • 6 (кг)

Якщо а = 24, тоді (а : 4) • 6 = (24 : 4) • 6 = 6 • 6 = 36 (кг)

Відповідь: запасають 36 кг зерна.

 

Завдання 383 Одиниці вимірювання

8 ц 5 кг < 8 ц 11 кг

(бо 5 кг < 11 кг)

43 м 7 дм > 43 м 7 см

(бо 7 дм > 7 см)

100 дм = 1000 см

(10 см • 100 = 1000 см) 

3 дм 68 мм = 36 см 8 мм

(300 мм + 68 мм = 360 мм + 8 мм)

Завдання 384  Газета має 8 сторінок — це 1/6 від кількості сторінок журналу. Скільки

сторінок має 1/3 журналу? Скільки це аркушів?

Короткий запис №1

Газета — 8 сторінок – це 1/6 журналу

Журнал — ?

Короткий запис № 2

Третина — ?, 1/3 журналу

Журнал — 48 сторінок

Короткий запис №3

Сторінки — 48 сторінок

Аркуші — ?, у 2 рази  менше

Розв’язання

Якщо 8 сторінок – це вже дріб 1/6 від кількості сторінок журналу, тоді

1) 8 • 6 = 48 (стор.) – сторінок у журналі.

2) 48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 16 (стор.) – третина сторінок журналу.

Оскільки 1 аркуш має дві сторінки, тому

3) 16 : 2 = 8 (арк.) – аркушів.

Відповідь: третина журналу має 16 сторінок або 8 аркушів. 

 

Завдання 385 Знайшли дільники

82 : 9 = 9 (ост. 1)

82 : х = 9 (ост. 1)

9 • х + 1 = 82

9 • х = 82 – 1

9 • х = 81

х = 81 : 9

х = 9

75 : 8 = 9 (ост. 3)

75 : х = 9 (ост. 1)

9 • х + 3 = 75

9 • х = 75 – 3

9 • х = 72

х = 72 : 9

х = 8

60 : 7 = 8 (ост. 4)

60 : х = 8 (ост. 4)

8 • х + 4 = 60

8 • х = 60 – 4

8 • х = 56

х = 56 : 8

х = 7

57 : 9 = 6 (ост. 3)

57 : х = 6 (ост. 3)

х • 6 + 3 = 57

х • 6 = 57 – 3

х • 6 = 54

х = 54 : 6

х = 9

Завдання 366 Відновили ділене й остачу, якщо відомо, що остача — найбільша із можливих.

24 : 5 = 4 (ост. 4)  остача 4 – найбільша з можливих, тому 4 • 5 + 4 = 24

55 : 8 = 6 (ост. 7)  остача 7 – найбільша з можливих, тому 6 • 8 + 7 = 55

 

Завдання 387 Складена задача на знаходження суми часток

Перший токар за 7 год обточує 42 деталі, а другий за 8 год – 64 деталі. Яка продуктивність спільної роботи обох токарів?

Токарі

Деталей за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість деталей

І

?

?

7

42

ІІ

?

8

64

Короткий запис

І токар  — ? д., 42 деталі розділити на 7 порівну

ІІ токар — ? д., 64 деталі розділити на 8 порівну

Всього  — ?

Вираз          42 : 7 + 64 : 8

План розв’язування

1) Скільки деталей обточує І токар за 1 год?

2) Скільки деталей обточує ІІ токар за 1 год?

3) Яка продуктивність спільної роботи обох токарів?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (д.) – деталей обточує І токар за 1 год.

2) 64 : 8 = 8 (д.) – деталей обточує ІІ токар за 1 год.

3) 6 + 4 = 16 (д.) – продуктивність спільної роботи обох токарів.

Відповідь: продуктивність спільної роботи обох токарів 16 деталей за годину.

 

Завдання 388

х : 50 = 5

х = 5 • 50

х = 250

250 : 50 = 5

4 = 5

х • 50 = 500

х = 500 : 50

х = 10

10 • 50 = 500

500 = 500

Завдання 389  Складена задача на різницеве порівняння добутків

Купили 5 зошитів, по ціні 20 грн, і 7 блокнотів, по ціні 10 грн. На скільки більше гривень заплатили за зошити, ніж блокноти?

20 • 5 – 10 • 7 = 30 (грн)

 

Завдання 390

75 : 15 • 12 = 5 • 12 = 5 • (10 + 2) = 60

75 : 25 • 14 = 3 • 14 = 3 • (10 + 4) = 42

75 : 5 • 40 = (50 + 25) : 5 • 40 = (10 + 5) • 40 = 400 + 200 = 600

75 : З • 40 = (60 + 15) : 3 • 40 = (20 + 5) • 40 = 800 + 200 = 1000

45 : (270 : З0) = 45 : 9 = 5

45 : (72 : 8) = 45 : 9 = 5

 

Завдання 391 Складена задача на кратне порівняння часток

Банкомат видав 1000 грн 50-гривневими купюрами і 800 грн 20-гривневими. Яких купюр більше і в скільки разів?

Короткий запис

50-гривневі  — ? к., 1000 грн уміщає по 50 грн

20-гривневі — ? к., 800 грн уміщає по 20 грн

У ? разів більше

Вираз         (800 : 20) : (1000 : 50)

План розв’язування

1) Скільки 50-гривневих купюр?

2) Скільки 20-гривневих купюр?

3) Яких купюр більше і в скільки разів?

Розв’язання

1) 1000 : 50 = 20 (к.) – 50-гривневих купюр.

2) 800 : 20 = 40 (к.) – 20-гривневих купюр.

3) 40 > 20     20-гривневих купюр більше, ніж 50-гривневих

40 : 20 = 2 (рази) – у стільки разів більше 20-гривневих купюр, ніж 50-гривневих.

Відповідь: у 2 рази більше 20-гривневих купюр, ніж 50-гривневих.

Інші завдання дивись тут...

  • Петро
    Завдання 391 опечатка --------- Дякуємо. Виправили пояснення.
    18 березня 2024 13:15