Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 392 Складена задача на ділення на вміщення

Одна майстриня за 1 год розписує 4 ялин­кові прикраси, а інша — З прикраси. За скільки годин, працюючи разом, вони роз­пишуть 28 прикрас?

Короткий запис

Час — 28 прикрас — це  ? год по (4 прикраси і 3 прикраси)

Вираз     28 : (4 + 3)

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (пр.) – прикрас розписують разом за 1 год.

2) 28 : 7 = 4 (год.) – потрібно годин.

Відповідь: за 4 год спільної праці.

 

Завдання 393 Складена задача на знаходження суми часток

Одна автомийка за 5 год обслуговує 10 автомобілів, а інша за 7 год — 21 автомобіль. Скільки автомобілів обслужать за годину обидві автомийки разом?

Короткий запис

І автомийка — 10 авто — це 5 год по ? авто

ІІ автомийка — 21 авто — це 7 год по ? авто

Всього — ? авто

Вираз       10 : 5 + 21 : 7

Розв’язання

1) 10 : 5 = 2 (авт.) – автомобілів обслуговує І автомийка за 1 год

2) 21 : 7 = 3 (авт.) – автомобілів обслуговує ІІ автомийка за 1 год

3) 2 + 3 = 5 (авт.) – автомобілів обслужать за годину обидві автомийки разом.

Відповідь: дві авто мийки обслужать за 5 годин.

 

Завдання 394 Задача на знаходження чисел за трьома сумами

На трьох полонинах випасають 750 овець. На першій і другій поло­нині — 480 овець, а на другій і третій — 520. Скільки овець випаса­ють на кожній полонині?

Короткий запис

І і ІІ —  480 овець

ІІ і ІІІ — 520 овець

Всього — 750 овець.

І — ?, ІІ — ?, ІІІ — ?

Розв’язання

1) 750 – 520 = 230 (ов.) – овець випасають на І полонині.

2) 480 – 230 = 250 (ов.) – овець випасають на ІІ полонині.

3) 520 – 250 = 270 (ов.) – овець випасають на ІІІ полонині.

Відповідь: на першій полонині випасають 230 овець, на другій – 250 овець, на третій – 270 овець.

 

Завдання 395 Задача на послідовне ділення

Для короля і королеви чаклун приготував на тиждень 42 краплі елік­сиру молодості, порівну кожному. Скільки крапель еліксиру має спо­живати на день кожен з них?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (кр.) – крапель королеві і королю на 1 день.

2) 6 : 2 = 3 (кр.) – крапель кожному на 1 день.

Відповідь: кожен має споживати 3 краплі на день.

 

Завдання 396 Складена задача на знаходження невідомого доданку

Садівник заготував сухофрукти: яблука, груші, сливи. Яблук отримав 8 кг, що становить — 1/4 всіх сухофруктів, груш — 15 кг. Скільки кілогра­мів слив заготував садівник?

Короткий запис

Яблука — 8 кг, це 1/4 всього сухофруктів

Груші — 15 кг

Всього (Яблука і груші) — ?

Сливи — ?

Всього сухофруктів — ?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (кг) – всього сухофруктів заготував садівник.

2) 8 + 15 = 23 (кг) – всього кілограмів яблук і груш заготував.

3) 32 – 23 = 32 – 22 – 1 = 9 (кг) – кілограмів слив заготовив.

Відповідь: садівник заготував 9 кілограмів слив.

 

Завдання 397 Складена задача на знаходження частини числа

Бібліотека Лісової школи налічує 86 книжок, з них 28 — казки і стільки само книжок з оповіданнями. Енциклопедії становлять 1/5 решти книжок. Скільки в бібліотеці енциклопедій?

Короткий запис №1

Казки — 28 книжок

Оповідання — стільки ж, скільки казок

Всього — ?

Короткий запис №2

Казки і оповідання — 56 книжок

Решта — ?

Всього — 86 книжок

Короткий запис №3

Решта — 30 книжок

Енциклопедії — ?, 1/5 решти

Розв’язання

1) 28 + 28 = 28 + 2 + 26 = 56 (кн.) – всього книжок з казками й оповіданнями.

2) 86 – 56 = 30 (кн.) – решта книжок.

3) 30 : 5 = 6 (кн.) – енциклопедій у бібліотеці.

Відповідь: у бібліотеці 6 енциклопедій.

 

Завдання 398 Складена задача на множення

Мурашина королева звеліла у своїй країні збудувати 5 нових мурашни­ків, по 10 кімнат у кожному. У кожній кімнаті вона поселила по 20 своїх слуг. Скільки слуг отримали нове житло?

Короткий запис

Житло — ? сл., (? к., 5 мурашників по 10 кімнат) по 20 слуг

Схема

Вираз      20 • (10 • 5)

Розв’язання

1) 10 • 5 = 50 (к.) – кімнат збудували.

2) 20 • 50 = 1000 (сл.) – слуг отримали житло.

Відповідь: житло отримали 1000 слуг.

 

Завдання 399

75 : 5 + 60 : 4 = 15 + 15 = 30

75 : х = 15,  х = 75 : 15 = 5

15 • 4 = 40 + 20 = 60

15 + 15 = 30

3 • 250 – 130 = 750 – 130 = 620

750 : 3 = (600 + 150) : 3 = 250

750 – 130 = 620

Завдання 400  Складена задача на знаходження частини числа

Троє сестер налущили 240 горіхів. Спочатку лущила старша сестра, але третину горіхів залишила для середульшої. Ця сестра не долу­щила чверть своїх горіхів і залишила їх для молодшої. Скільки горіхів налущила молодша сестра?

Короткий запис

Старша сестра — 240 горіхів

Середульша сестра — ?, 1/3 горіхів старшої сестри

Молодша сестра — ?, 1/4 горіхів середульшої сестри

Схема

Вираз       (240 : 3) : 4

Розв’язання

1) 240 : 3 = 80 (г.) – горіхів залишила старша сестра для середульшої.

2) 80 : 4 = 20 (г.) – горіхів залишила середульша сестра для молодшої.

Відповідь: молодша сестра налущила 20 горіхів.

 

Завдання 401 Складена задача на зведення до одиниці

Вернидуб і Вернигора будували з каменів фортецю. Вернидуб за 4 год укладає 80 каменів, а Вернигора за 1 год укладає на 12 каменів більше, ніж Вернидуб. Скільки каменів укладе Вернигора за З год?

Козаки

Каменів за 1 год

(продуктивність праці)

Кількість год

(час роботи)

Загальна кількість каменів

(виробіток)

Вернидуб

?

4

80

Вернигора

?, на 12 каменів більше

3

?

Короткий запис

Вернидуб — 4 год — 80 каменів; 1 год — ? каменів

Вернигора — 3 год — ? каменів; 1 день —  ?, на 12 каменів більше

Схема

Вираз    (80 : 4 + 12) • 3

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (к.) – каменів укладає Верни дуб за 1 год.

2) 20 + 12 = 32 (к.) – каменів укладає Вернигора за 1 год.

3) 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 96 (к.) – каменів укладе Вернигора.

Відповідь: Вернигора укладе 96 каменів.

 

Завдання 402, 403 Письмове додавання 

+56

  68

124

+236

  513

  749

+147

  532

  679

+451

  234

  685

+74

  19

  93

+39

  58

  97

+316

    53

  369

Завдання 404 Проста задача на збільшення на деяке число

У саду зібрали 452 кг абрикосів, а персиків — на 145 кг більше. Скіль­ки кілограмів персиків зібрали в саду?

Короткий запис

Абрикоси — 452 кг

Персики — ?, на 145 кг більше

Схема

Розв’язання

+452

  145

  597 (кг)

Відповідь: зібрали 597 кілограмів персиків.

 

Завдання 405 Ділення з остачею 

Ділення

33 : 5 = 6 (ост. 3)

41 : 7 = 5 (ост. 6)

52 : 8 = 6 (ост. 4)

43 : 5 = 8 (ост. 3)

Перевірка

6 • 5 + 3 = 33

5 • 7 + 6 = 41

6 • 8 + 4 = 52

8 • 5 + 3 = 43

Завдання 406  Задача на зведення до одиниці

Перший трактор за 4 год оранки витратив 24 л пального. Другий трак­тор за 1 год витрачає пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 год? 

Трактор

Літрів за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість літрів

І

?

4

24

ІІ

?, на 2 л більше

8

?

Короткий запис

І трактор — 4 год — 24 л; 1 год — ? л

ІІ трактор — 8 год — ? л; 1 год — ?, на 2 л більше

Схема

Вираз    (24 : 4 + 2) • 8

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (л) – пального витратив І трактор за 1 год.

2) 6 + 2 = 8 (л) – пального витрачає ІІ трактор за 1 год.

3) 8 • 8 = 64 (л) – літрів пального витратить другий трактор за 8 год.

Відповідь: другий трактор витратить 64 літри пального.

 

Завдання 407  На змаганнях штангістів Петро підняв легшу штангу, ніж Іван, але важчу, ніж Максим. Андрій підняв штангу важчу, ніж Іван. Яке місце посів кожний штангіст?

Міркуємо так.

Якщо Петро підняв легшу штангу, ніж Іван, але важчу, ніж Максим, тоді в порядку спадання ваги: Іван, Петро, Максим. Якщо Андрій підняв штангу важчу, ніж Іван, тоді маємо Андрій, Іван, Петро, Максим.

Відповідь: Андрій посів І місце, Іван – ІІ місце, Максим – ІІІ місце, Максим – на останньому місці.

 

Завдання 408  

+143

  555

  698

+804

    92

  896

+627

  302

  929

Завдання 409 Проста задача на знаходження зменшуваного

За покупку батько заплатив 565 грн. Після цього в нього зали­шилося 320 грн. Скільки грошей було в батька спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Заплатив — 565 грн

Залишилося — 320 грн

Схема

Розв’язання

+320

  565

  885 (грн)

Відповідь: спочатку було 885 гривень.

Інші завдання дивись тут...