Інші завдання дивись тут...

Завдання 32

Зелена смужка в 3 рази довша від жовтої. Чому дорівнює довжина зеленої смужки?

Розв’язання

2 • 3 = 6 (см)

Відповідь: довжина зеленої смужки 6 сантиметрів.

Червона смужка в 4 рази коротша від блакитної. Чому дорівнює довжина червоної смужки?

Розв’язання

8 : 4 = 2 (см)

Відповідь: довжина червоної смужки 2 сантиметри.

 

Завдання 33 Ділення і множення чисел

Зменш у 3 рази числа:

15 : 3 = 5

21 : 3 = 7

27 : 3 = 9

Збільш у 5 разів числа:

1 • 5 = 5

2 • 5 = 10

3 • 5 = 15

Завдання 34

На гойдалці каталося двоє дітей, а на батутах стрибало у 5 разів більше. Скільки дітей стрибало на батутах?

Короткий запис

На гойдалці  2 д.

На батутах  ?, у 5 разів більше

Розв’язання

 5 = 10 (д.)

Відповідь: на батутах стрибало 10 дітей.

 

Завдання 35

Велика порція морозива коштує 16 грн, а мала порція у 2 рази де­шевша. На скільки гривень дешевша мала порція, ніж велика?

Короткий запис

Велика порція  16 грн

Мала порція  ?, у 2 рази менша

На скільки менша  ?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (грн) – коштує мала порція

2) 16  8 = 8 (грн)

Відповідь: на 8 гривень дешевша мала порція, ніж велика.

 

Завдання 36

На екскурсію до Києва поїхало 27 учнів і троє вчителів. У скільки ра­зів більше було учнів, ніж учителів?

Короткий запис

Учнів  27 ос.

Учителів  3 ос.

У скільки разів більше  ?

Розв’язання

27 : 3 = 9 (р.)

Відповідь: у 9 разів більше було учнів, ніж учителів.

 

Завдання 37 Кругові приклади

24 : 3 + 3 = 8 + 3 = 11

11 – 3 • 3 = 11 – 9 = 2

2 •  (20 – 13) = 2 • 7 = 14

14 : 2 + 5 = 7 + 5 = 12

12 : 3 + 14 = 4 + 14 = 18

18 : (25 – 22) = 18 : 3 = 6

6 : 3 • 5 = 2 • 5 = 10

10 : 2 + 19 = 5 + 19 = 24

 

Завдання 38

На летовищі було 3 літаки, а гвинтокрилів — на 9 більше. У скільки разів більше було гвинтокрилів, ніж літаків?

Короткий запис

Літаки  3 шт.

Гвинтокрили  ?, на 9 більше

У скільки разів більше  ?

Розв’язання

1) 3 + 9 = 12 (шт.) – було гвинтокрилів

2) 12 : 3 = 4 (р.)

Відповідь: у 4 рази більше було гвинтокрилів, ніж літаків.

 

Завдання 39

9 + 6 = 15

15 – 8 = 7

41 – 34 = 7

56 – 28 = 28

81 – 27 = 54

16 + 4 = 20 

35 + 35 = 70

Завдання 40 Порядок дій

27 : 3 + 42 = 9 + 42 = 51

84 – 16 : 2 = 84 – 8 = 76

3 • 8 – 2 • 9 = 24 – 18 = 6

2 • 7 + 21 : 3 = 14 + 7 = 21

3 • (8 – 2) : 2 = 3 • 6 : 2 = 18 : 2 = 9

24 : (12 – 9) + 5 = 24 : 3 + 5 = 8 + 5 = 13

Завдання 41 Знайди невідомі числа.

18 : 6 = 3
18 : 3 = 6
4 • 2 = 8
8 : 2 = 4
14 : 7 = 2

• 7 = 14 

3 • 7 = 21
21 : 3 = 7

Завдання 42

Розглянь, як учні лісової школи знаходили невідомі числа. Хто з них помилився? Їжачок

Яке правило він забув? Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.

Виправ помилку. 9 : 3 = 3

 

Завдання 43

Якщо а = 5, тоді 3 • а – 9 = 3 • 5 – 9 = 15 – 9 = 6

Якщо а = 9, тоді 3 • а – 9 = 3 • 9 – 9 = 27 – 9 = 18

 

Завдання 44

14 : 2 + 8 = 15

27   9 = 0

14 + 2  8 = 8

27  З + 9 = 33

14 + 2  8 = 30

27 + З  9 = 54 

Завдання 45

Турист автобусом їхав 2 год, літаком летів 3 год, а потягом їхав у 5 ра­зів довше, ніж автобусом. Поясни, про що ти дізнаєшся, якщо обчис­лиш значення виразів.

2 + 3  час перебування в дорозі автобусом і літаком

2 • 5  час їзди потягом

2 • 5 – 3 на стільки довше їхав потягом, ніж літаком

2 + 3 + 2 • 5  весь час перебування в дорозі

 

Завдання 46

Перше число 3, друге  на 12 більше. У скільки разів друге число більше, ніж перше?

Короткий запис

I — З

II — ?, на 12 більше. У  скільки разів більше  ?

Розв’язання

1) 3 + 12 = 15 – II число

2) 15 : 3 = 5 (р.)

Відповідь: у 5 разів друге число більше, ніж перше.

 

Завдання 47

Маса Мурчика 2 кг, а Радик на 12 кг важчий. У скільки разів Мурчик легший за Радика?

Короткий запис

Мурчик — 2 кг

Радик — ?, на 12 більше. 

У  скільки разів менше  ?

Розв’язання

1) 2 + 12 = 14 (кг) – важить Радик

2) 14 : 2 = 7 (р.)

Відповідь: у 7 разів Мурчик легший за Радика.

 

Завдання 48

(64 – 55) : З = 9 : 3 = 3

16 : (11 – 9) = 16 : 2 = 8

2 • (3 + 6) : З = 2 • 9 : 5 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 49

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12

 

Завдання 50 Розглянь таблицю множення числа 4

 

Завдання 51

4 • 4 – 7 = 16 – 7 = 9

4 • 7 + 5 = 28 + 5 = 33

4 • 9 + 4 = 36 + 4 = 40

4 • 2 + 6 = 8 + 6 = 14

4 • 6 : 3 = 24 : 3 = 8

4 • 5 – 11 = 20 – 11 = 9

4 • 8 + 9 = 32 + 9 = 41

4 • 3 – 12 = 12 – 12 = 0

Завдання 52

Квітник від доріжки відділили бордюром у формі ламаної, усі відрізки якої мають довжину 4 дм. Визнач довжину бордюру, якщо він складається із чотирьох відрізків.

Короткий запис

Довжина — 4 дм

Периметр — ?

Розв’язання

• 4 = 16 (дм)

Відповідь: довжина бордюру 16 дециметрів.

 

Завдання 53

На трьох алеях разом 100 лип. На першій алеї — 29 лип, на другій на 4 липи більше. Скільки лип на третій алеї?

Короткий запис

Разом — 100 л.

І — 29 л.

II — ?, на 4 л. більше, ніж I

III — ?

Розв’язання

1) 29 + 4 = 33 (л.) – лип на II алеї

2) 29 + 33 = 62 (л.) – лип на I i II алеях разом

3) 100  62 = 38 (л.) – лип на III алеї

Відповідь: на третій алеї росте 38 лип.

 

Завдання 54

Сума трьох чисел — 72. Перше число — 22, друге — на 7 мен­ше. Обчисли третє число.

Короткий запис

Сума — 72

І — 22

II — ?, на 7 менше

III — ?

Розв’язання

1) 22  7 = 15 – II число

2) 22 + 15 = 37 – сума I i II чисел

3) 72  37 = 35 – III число

Відповідь: третє число 35.

 

Завдання 55

78 + 4 • 2 = 78 + 8 = 86

4 • 6 – 9 = 24 – 9 = 15

20 – 4 • 5 = 20 – 20 = 0

4 • 9 + 34 = 36 + 34 = 70

4 • 3 + 4 • 4 = 12 + 16 = 28

4 • 8 + 4 • 7 = 32 + 28 = 60

Завдання 56

Доведи, що 4 • 5 = 20. 20 : 5 = 4, 20 : 4 = 5

 

Завдання 57 Розкажи таблицю множення числа 4.

 

Завдання 58 Порівняй

3 • 4 + 20 = 12 + 20 = 32

4 • 7 + 12 = 28 + 12 = 40

(11 – 7) • 6 = 4 • 6 = 24

18 – 4 • 4 = 18 – 16 = 2

4 • (12 – 5) = 4 • 7 = 28

4 • (3 • 2) = 4 • 6 = 24

Завдання 60

В автівці 4 колеса. Скільки коліс потрібно для шести таких автівок?

Короткий запис

1 авт. — 4 к.

6 авт. — ?

Розв’язання

 6 = 24 (к.)

Відповідь: для шести таких автівок потрібно 24 колеса.

 

Завдання 61

На 3 тарілки поклали по 4 апельсини, 5 апельсинів з'їли. Скільки всього апельсинів залишилося на тарілках?

Короткий запис

Поклали 3 т., по 4 ап. — ?

З'їли — 5 ап.

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 4  3 = 12 (ап.) – поклали апельсинів

2) 12  5 = 7 (ап.)

Відповідь: на тарілках залишилося 7 апельсинів.

 

Завдання 62

У ставку плавало 4 лебеді, а гусей — у 2 рази більше. Скільки всього лебедів і гусей плавало в ставку?

Короткий запис

Лебедів — 4 пт.

Гусей — ?, у 2 рази більше

Разом — ?

Розв’язання

1) 4  2 = 8 (пт.) – плавало гусей

2) 4 + 8 = 12 (пт.)

Відповідь: у ставку плавало 12 лебедів і гусей.

 

Завдання 63 Розглянь діаграму

Скільки третьокласників / третьо­класниць катається на скейтах? 23 учні

5 + 11 + 7 = 23

Скільки катається на роликах? 19 учнів

6 + 5 + 8 = 19

Скільки грає у футбол? 27 учнів

12 + 7 + 8 = 27

Скільки учнів у твоєму класі прово­дять свій вільний час у таких іграх? 15 учнів

Поставте одне одному інші запитан­ня за цією діаграмою.

Скільки всього учнів прово­дять свій вільний час у таких іграх? 69 учнів

23 + 19 + 27 = 69

 

Завдання 64

Ігор живе на третьому поверсі. Назар живе вище і проходить у 3 рази більше сходинок, ніж Ігор. До першого поверху сходинок немає. На якому поверсі живе Назар?

Короткий запис

Ігор — на 3 п.

Назар — ?, у 3 рази більше

Розв’язання

1) 3  1 = 2 (п.) – на поверхах є сходинки

2) 2  3 = 6 (п.)

Відповідь: Назар живе на 6 поверсі.

 

Завдання 65

20 – 4 • З = 20 – 12 = 8

42 + 4 • 2 = 42 + 8 = 50

4 • 8 + 25 = 32  + 25 = 57

(13 – 9) • 6 = 4 • 6 = 24

4 • (12 : 3) = 4 • 4 = 16

4 • (17 – 8) = 4 • 9 = 36

Завдання 66

Улянка читала книжку впродовж 6 днів, по 4 сторінки що­дня. їй залишилося прочитати ще 8 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Короткий запис

Читала 6 дн., по 4 с. — ?

Залишилося — 8 с.

Усього — ?

Розв’язання

1) 4  6 = 24 (с.) – прочитала книжку

2) 24 + 8 = 32 (с.)

Відповідь: у книжці 32 сторінки.

Інші завдання дивись тут...