Інші завдання дивись тут...

Завдання 170

У стовпчику знайди значення другого виразу, використову­ючи значення першого.

5 • 3 = 15

5 • 4 = 15 + 5 = 20

6 • 5 = 30

6 • 6 = 30 + 6 = 36

6 • 8 = 48

6 • 7 = 48 – 6 = 42

Завдання 171 Розглянь таблицю множення числа 6

 

Завдання 172

Доведи додаванням, що 6 • 4 = 4 • 6.

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24

24 = 24

 

Завдання 173

6 • 6 – 30 = 36 – 30 = 6

6 • 8 + 37 = 48 + 37 = 85

6 • 2 : 3 = 12 : 3 = 4

6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9

5 + 6 • 5 = 5 + 30 = 35

6 • 9 + 6 = 54 + 6 = 60

50 – 6 • 7 = 50 – 42 = 8

Завдання 174

Довжина сторони квадрата 6 см. Обчисли його периметр дією множення.

Короткий запис

Довжина — 6 см

Периметр — ?

Розв’язання

 4 = 24 (см)

Відповідь: периметр квадрата 24 сантиметрів.

 

Завдання 175

Довжина колоди 48 дм. Столяр відрізав від неї 6 шматків по 6 дм. Яка довжина шматка колоди, що залишився?

Короткий запис

Довжина — 48 дм.

Відрізав — ?, 6 шм., по 6 дм.

Залишилося — ?

Розв’язання

1)  6 = 36 (дм) – відрізав колоди

2) 48  36 = 12 (дм)

Відповідь: залишився шматок колоди довжиною 12 дм.

 

Завдання 176

Сьогодні — четвер. Який день тижня буде через 9 днів? Субота

 

Завдання 177

а) 8 кущів посадили в ряд. Скільки проміжків між кущами? Сім

8 – 1 = 7 (пр.)

б) Колесо має 8 спиць. Скільки проміжків між спицями? Вісім

Перевірте себе, виконавши рисунки.

 

Завдання 178

Три класи змагалися, хто більше прочитає напам'ять віршів українських поетів. 3-А клас прочитав 18 віршів, 3-Б — на 3 вірші менше, а 3-В — на 5 віршів більше, ніж 3-Б клас. Скільки всього вір­шів було прочитано?

Короткий запис

3-А — 18 в.

3-Б — ?, на 3 менше, ніж 3-А

3-В — ?, на 5 більше, ніж 3-Б

Усього — ?

Розв’язання

1) 18  3 = 15 (в.) – прочитав віршів З-Б клас

2) 15 + 5 =  20 (в.) – прочитав віршів З-В клас

3) 15 + 20 = 35 (в.) – прочитали віршів З-Б і 3-В класи разом

4) 18 + 35 = 53 (в.)

Відповідь: було прочитано 53 вірші.

 

Завдання 179

Запиши всі рівності таблиці множення числа 6 від найбільшого результату до найменшого.

 9 = 54

 8 = 48

 7 = 42

 6 = 36

 5 = 30

 4 = 24

 3 = 18

 2 = 12

 

Завдання 180 Добери такі числа, щоб сума чисел кожної сторони дорівню­вала числу всередині.

 

8

 

14

40

17

18

 7

15


15

35

13

34

63

32

14

 314

18

 

14

22

16

26

52

24

 

 12

 

Завдання 181 

Поясни, як можна знайти невідомий доданок: 8 + 6 = 14, бо 14  6 = 8

 

Завдання 182 Рівняння

х + 6 = 14

х = 14 – 6

х = 8

8 + 6 = 14

14 = 14

 

Завдання 183 Розв'яжи рівняння та виконай перевірку.

10 + х = 40

х = 40 – 10

х = 30

10 + 30 = 40

40 = 40

х + 12 = 32

х = 32 – 12

х = 20

20 + 12 = 32

32 = 32

Завдання 184 Дай назву кожному виразу вправи

6 • 6  8 = 36 – 8 = 28 різниця

6 • 5 + 12 = 30 + 12 = 42 сума

6 • 7  3 = 42 – 3 = 39 різниця

6 • (7  3) = 6 • 4 = 24 добуток

54  6 • 3 = 54 – 18 = 36 різниця

60 + 6 • 6 = 60 + 36 = 96 сума

(13  7) • 8 = 6 • 8 = 48 добуток

(11  5) • 9 = 6 • 9 = 54 добуток

Завдання 186

Узимку на півночі й півдні Землі буває так, що день триває чверть доби. Скільки годин цієї доби там триває ніч?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (год) – триває день

2) 24  6 =  18 (год)

Відповідь: ніч триває 18 годин.

 

Завдання 187

Розгадай закономірність. Які числа потрібно вписати в клітинки?

3, 1, 6, 2, 9, 3, 12, 4, 15 , 5

 

Завдання 188

Побудуй прямокутник, довжина якого 9 см, а ширина на 7 см менша. Обчисли периметр цього прямокутника.

Короткий запис

Довжина — 9 см

Ширина — ?, на 7 см менша

Периметр — ?

Розв’язання

1) 9  7 = 2 (см) – ширина прямокутника

2) (9 + 2)  2 =  22 (см)

Відповідь: периметр цього прямокутника 22 сантиметри.

 

Завдання 189 Порівняй

6 • 3 < 5 • 4, бо 18 < 20

6 • 7 > 4 • 8, 42 > 32

16 : 4 < 18 : 3, бо 4 < 6

18 : 3 < 24 : 3, 6 < 8

6 • 6 = 4 • 9, 36 = 36

27 : 3 > 30 : 5, 9 > 6

Завдання 190

9 • 6 = • 9 = 54

7 • 6 = • 7 = 42

8 • 6 = • 8 = 48

Завдання 191 Розв'яжи рівняння та виконай перевірку

х + 8 = 17

x = 17 – 8

x = 9

9 + 8 = 17

17 = 17

23 + х = 48

x = 48 – 23

x = 25

23 + 25 = 48

48 = 48

х + 5 = 15

x = 15 – 5

x = 10

10 + 5 = 15

15 = 15

Завдання 192

Допоможи туристові вийти з лісу. Значення попереднього виразу є початком наступного. Запиши 6 рівностей.

 7 = 42

42  7 = 35

35 : 5 = 7

7 + 21 = 28

28 : 4 = 7

7 : 7 = 1

Завдання 193

У 5 сіток розклали порівну 15 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі в кожній сітці?

Короткий запис

5 с.  15 кг

1 с.  ?

Розв’язання

15 : 5 = 3 (кг)

Відповідь: в кожній сітці 3 кг картоплі.

1) У 1 сітці 3 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі в 5 таких сітках?

Короткий запис

5 с.  ?

1 с.  3 кг

Розв’язання

 5 = 15 (кг)

Відповідь: 15 кг картоплі.

2) У 1 сітці 3 кг картоплі. Скільки таких сіток треба для 15 кг картоплі?

Короткий запис

 15 кг

1 с.  3 кг

Розв’язання

15 : 3 = 5 (с.)

Відповідь: треба 5 таких сіток.

Завдання 194

Розглянь, скільки автомобілів помили на автомийці протягом тижня. Визнач невідомі числа.

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Субота

Неділя

До обіду

6

7

9

10

12

9

3

Після обіду

7

5

4

8

14

11

6

Усього

13

12

13

18

26

20

9

Завдання 195

Маса поросяти 45 кг, індик у 5 разів легший, а півень у 3 рази легший, ніж ндик. Яка маса шести таких півнів?

Короткий запис

Порося  45 кг

Індик  ?, у 5 разів легший, ніж порося

Півень  ?, у 3 рази легший, ніж індик

6  півнів  ?

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (кг) – маса індика

2) 9 : 3 = 3 (кг) – маса півня

3) 3  6 = 18 (кг)

Відповідь: маса шести таких півнів 18 кілограмів.

 

Завдання 196

У п'ятикутнику всі сторони мають однакову довжину. Його пе­риметр 35 см. Сторона квадрата на 1 см коротша за сторону п'яти­кутника. Обчисли периметр квадрата.

Короткий запис

Периметр п'ятикутника  35 см

Сторона  ?, на 1 см менша

Периметр квадрата  ?

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (см) – сторона п'ятикутника

2) 7  1 = 6 (см) – сторона квадрата

3) 6  4 = 24 (см)

Відповідь: периметр квадрата 24 сантиметри.

 

Завдання 197 Рівняння

58 + х = 100

х = 100 – 58

х = 42

х + 16 = 82

х = 82 – 16

х = 66

Завдання 198 Розв'яжи рівняння та виконай перевірку

х + 72 = 85

х = 85 – 72

х = 13

13 + 72 = 85

85 = 85

48 + х = 63

х = 63 – 48

х = 15

48 + 15 = 63

63 = 63

Завдання 199 Порядок дій

80 – 6 • 6 + 15 = 80 – 36 + 15 = 44 + 15 = 59

6 • (11 – 7) : 3 = 6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

6 • 9 – 5 • 8 + 7 = 54 – 40 + 7 = 14 + 7 = 21

6 • 9 – (5 • 8 + 7) = 6 • 9 – (40 + 7) =6 • 9 – 47 = 54 – 47 = 7

 

Завдання 200 Розглянь таблицю цін на квитки до музею.

Квиток для дорослого

20 грн

Квиток для дітей шкільного віку

10 грн

Квиток для дітей дошкільного віку

безкоштовно

Дідусь, бабуся, тато, мама і двоє дітей 4 і 8 років прийшли в музей.

• Скільки грошей вони заплатили за відвідання музею?

20 • 4 + 10 = 80 + 10 = 90 (грн)

• На скільки більше вони заплатили за квитки для дорослих, ніж для дітей?

20 • 4  10 = 80  10 = 70 (грн)

• Касирові вони дали стогривневу купюру. Скільки гривень решти вони отримали?

100  10 = 90 (грн)

 

Завдання 201

За кулісами було 40 учасників та учасниць танцювального конкурсу. Спочатку на сцену вийшло кілька пар, а ще 24 учасники та учасниці залишилося чекати своєї черги. Скільки танцювальних пар вийшло на сцену спочатку?

Короткий запис

Було  40 уч.

Вийшло — ? по 2 уч.

Залишилось — 24 уч.

Розв’язання

1) 40  24 = 16 (уч.) – вийшло на сцену

2) 16 : 2 = 8 (п.)

Відповідь: на сцену спочатку вийшло 8 танцювальних пар.

 

Завдання 202

Місткість бочки дорівнює місткості 5 каністр або 25 банок, однакових за розміром. Яка місткість більша: каністри чи банки? Каністри

Короткий запис

5 к.  25 б.

1 к. — ?

Розв'язання

25 : 5 = 5 (б.)

Відповідь: місткість одної каністри дорівнює місткості п'яти банок. 

У скільки разів? У п'ять разів

25 : 5 = 5 (р.)

 

Завдання 203

У гори прибуло 36 туристів. Частина з них одразу зайняла місця в 4 вагончиках канатної дороги й піднялася на вершину. Решта 20 туристів милувалися пейзажем. Скільки туристів помі­щається в одному вагончику?

Короткий запис

Було  36 т.

Піднялися — 4 в. по ?

Залишилось — 20 т.

Розв’язання

1) 36  20 = 16 (т.) – піднялися на вершину туристів

2) 16 : 4 = 4 (т.)

Відповідь: в одному вагончику поміщається 4 туристи.

 

Завдання 204

25 + 6 • 7 – 19 = 25 + 42 – 19 = 67 – 19 = 48

9 :  (15 : 5) • 8 = 9 : 3 • 8 = 3 • 8 = 24

17 + 45 : 5 : 3 = 17 + 9 : 3 = 17 + 3 = 20

Інші завдання дивись тут...