Інші завдання дивись тут...

Завдання 305 Кругові приклади

8 • 8 = 64

64 – 8 = 56

56 – 50 = 6

6 + 48 = 54

54 : 6 = 9

9 • 7 = 63

63 – 15 = 48

48 : 6 = 8

 

Завдання 306

Хом'ячок Рудик приніс до себе в нірку спочатку а зерняток, а потім — 22 зернятка. Усе зерно він розділив на 5 однакових сніданків. По скільки зер­няток буде в Рудика на кожний сніданок? Розв'яжи задачу поступовим складанням виразу.

Короткий запис

Усього — а з. і 22 з.

Розділили — 5 сн. по ?

Розв’язання

1) а + 22 (з.) – приніс зернятків

2) (а + 22) : 5 (з.)

Відповідь: у Рудика буде (а + 22) : 5 зерняток на кожний сніданок.

 

Завдання 307

Накресли два відрізки завдовжки 6 см кожний. На першому відрізку познач його половину, а на другому — третину.

• Що більше (довше): половина чи третина відрізка? Половина відрізка

• Обчисли значення половини і третини відрізка дією ділення.

6 : 2 = 3 (см)

6 : 3 = 2 (см)

• Скільки половин має ціле? Дві половини. Скільки третин? Тои третини.

 

Завдання 308 Обчисли третину від 18, чверть — від 16, п'яту частину — від 35.

18 : 3 = 6

16 : 4 = 4

35 : 5 = 7

Завдання 309

Гномик зварив для своїх друзів вареників і розклав їх на 3 тарілки по 8 вареників та на 5 тарілок по 7. Скільки вареників зварив Гномик?

Короткий запис

3 т. по 8 в. — ?

5 т. по 7 в. — ?

Всього — ?

Розв’язання

 3 +  5 = 24 + 35 = 59 (в.)

Відповідь: Гномик зварив 59 вареників.

 

Завдання 310

Сьогодні — понеділок, 17 листопада. Який день тижня буде 25 листопада? Вівторок

 

Завдання 311 Упиши такі числа, щоб нерівності стали істинними.

8 • 8 < 8 • 9

7 • 8 > 8 • 6

8 • 9 – 8 – 8  < 8 • 9

Завдання 312 Порівняй

8 • 5 < 7 • 6, бо 40 < 42

5 • 5 < 3 • 9, 25 < 27

6 • 9 < 7 • 8, 54 < 56

8 • 8 > 7 • 9, 64 > 63

8 • З = 6 • 4, 24 = 24

8 • 9 > 7 • 9, 72 > 63

Завдання 313

У спортзалі на брусах займалося 6 дітей, через коня стрибало на 2 дітей більше, а на шведській стінці їх тренувалося у 2 рази біль­ше від тих, що стрибали через коня. Скільки дітей тренувалося на шведській стінці?

Короткий запис

На брусах — 6 д.

Стрибало — ?, на 2 д. більше.

Тренувалося — ?, у 2 рази більше

Розв’язання

1) 6 + 2 = 8 (д.) – стрибало дітей

2) 8  2 = 16 (д.)

Відповідь: на шведській стінці тренувалося 16 дітей.

 

Завдання 314

із рівності 8 • 7 = 56 склади рівність на ділення на 8. 56 : 8 = 7

 

Завдання 315 Прочитай таблицю ділення на 8

• Доведи, що 32 : 8 = 4. 8  4 = 32

 

Завдання 316

24 : 8 + 9 = 3 + 9 = 12

40 : 8 – 5 = 5 – 5 = 0

56 : 8 + 12 = 7 + 12 = 19

64 : 8 + 8 = 8 + 8 = 16

(48 : 8) • З = 6 • 3 = 18

(72 : 8) : З = 9 : 3 = 3

Завдання 317

Настя купила 3 морозива по 8 грн і 2 тістечка по 6 грн. Поясни, що означають вирази.

8 • 3 вартість морозива

6 • 2 вартість тістечок

8 • 3 + 6 • 2 вартість морозива і тістечок разом

8 • 3 – 6 • 2 на стільки більша вартість морозива, ніж тістечок

 

Завдання 318

Художниця за 1 год розмальовує 4 глечики. Скільки глечиків розма­лює художниця за 8 год?

Час роботи

Уся виконана робота

4 гл.

8 год

?

Розв’язання

 8 = 32 (гл.)

Відповідь: художниця розмалює 32 глечики.

 

Завдання 319

Токар за 3 год виточив 15 деталей. Скільки деталей виточував токар за 1 год?

Продуктивність праці

Час роботи

Уся виконана робота

?

3 год

15 д.

Розв’язання

15 : 3 = 5 (гл.)

Відповідь: токар виточував 5 глечиків за 1 год.

Яка продуктивність праці токаря? 5 глечиків за 1 год

 

Завдання 320

Газета коштує 8 грн, а вітальна листівка — 12 грн. Купили n газет і одну листівку. Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 8 • n — вартість газет

2) 8 • n + 12 — вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 8 • n + 12 гривень.

• Розв'яжи задачу, якщо n = 6.

Якщо п = 6, то 8 • п + 12 = 8 • 6 + 12 = 60 (грн).

Відповідь: вартість покупки 60 гривень.

 

Завдання 321

8 • 6 + 7 • 5 = 48 + 35 = 83

7 • 5 – 5 • 6 = 35  30 = 5

42 : 6 + 56 : 8 = 7 + 7 = 14

54 : 6 – 40 : 5 = 9 – 8 = 1

8 • 4 + 9 • 3 = 32 + 27 = 59

6 • 4 – 8 • 3 = 24 – 24 = 0

Завдання 322

У малій коробці 4 іграшкові автівки, а у великій — 8. Скільки всього автівок у 2 малих і 3 великих коробках?

Короткий запис

2 к. по 4 авт. — ?

3 к. по 8 авт. — ?

Всього — ?

Розв’язання

1)  2 = 8 (авт.) – у великих коробках

2) 8  3 = 24 (авт.) – у малих коробках

3) 8 + 24 = 32 (авт.)

Відповідь: всього 32 автівки.

Вираз:  2 +  3 = 32 (авт.)

 

Завдання 323 Розкажи таблиці множення і ділення числа 8

 

Завдання 324

11  4 = 7, 11 – 7 = 4

29  23 = 6, 29 – 6 = 23

60  45 = 15, 60 – 15 = 45

Завдання 325 Розв'яжи рівняння і зроби перевірку.

17  х = 9

х = 17  9

х = 8

17 – 8 = 9

9 = 9

41  х = 16

х = 41  16

х = 25

41 – 25 = 16

16 = 16

Завдання 326

90 л соку розлили в кілька трилітрових банок і в 9 восьмилітрових бутлів. Скільки банок використали?

Посуд

Місткість посудини

Кількість посудини

Усього соку

Банки

3 л

?

90 л
Банки

8 л

9

Розв’язання

1)  9 = 72 (л) – помістилося в усі бутлі

2) 90  72 = 18 (л) – помістилося в усі банки

3) 18 : 3 = 6 (б.)

Відповідь: використали 6 банок.

 

Завдання 327 Одиниці вимірювання

73 дм = 7 м 3 дм

49 см = 4 дм 9 см

10 м = 100 дм

Завдання 328 Запиши лише ті вирази, значення яких більші від 35.

 6 + 15 = 63

64 : 8 + 23 = 8 + 23 = 31

24 : 8  7 = 3 • 7 = 21

95 – 8 • 5 = 95 – 40 = 55

 8 + 16 = 56 + 16 = 72

57 + 48 : 8 = 57 + 6 = 63

8 • 9 – 46 = 72 – 46 = 26

4 • (32 : 8) = 4 • 4 = 16

Завдання 329

У тренажерному залі було кілька п'ятикілограмових гир і 8 двокілограмових гантелей. Загальна маса гир і гантелей стано­вила 36 кг. Скільки гир було в залі?

 

Маса 1 предмету

Кількість предметів

Загальна маса

Гирі

5 кг

?

36 кг
Гантелі

2 кг

8

Розв’язання

1)  8 = 16 (кг) – маса гантелей

2) 36  16 = 20 (кг) – маса гир

3) 20 : 5 = 4 (п.)

Відповідь: в залі було 4 гирі.

 

Завдання 330

х  60 = 30

х = 30 + 60

х = 90

90 – 60 = 30

30 = 30

60  х = 30

х = 60  30

х = 30

60 – 30 = 30

30 = 30

20 + х = 60

х = 60  20

х = 40

20 + 40 = 60

60 = 60

Інші завдання дивись тут...