Інші завдання дивись тут...

Завдання 386

Усі числа, які діляться на 9: 27, 18, 45, 63, 36, 54, 81, 72

 

Завдання 387 Порівняй

18 : 9 = 16 : 8, 2  = 2

36 : 9 > 24 : 8, 4 > 3

45 : 9 < 36 : 6, 5 < 6

72 : 9 = 56 : 7, 8 = 8

27 : 9 < 27 – 9, 3 < 18

9 • 6 > 9 + 6, 54 > 15

Завдання 388

х + 19 = 32

x = 32 – 19

x = 13

х – 23 = 47

x = 47 + 23

x = 70

52  х = 28

x = 52 – 28

x = 24

Завдання 389

Заєць за 4 стрибки подолав 12 м. Яку відстань подолає заєць за 8 та­ких стрибків? Запиши розв'язання задачі поступовим складанням виразу.

Короткий запис

4 cтр. — 12 м

8 стр. — ?

Розв'язання

1) 12 : 4 = 3 (м) – довжина 1 стрибка

2) 12 : 4 • 8 = 24 (м)

Відповідь: заєць подолає 24 метри. 

 

Завдання 390

У трьох коробках 24 маркери. Скільки маркерів у 7 таких коробках? Запиши розв'язання задачі виразом.

Короткий запис

3 к. — 24 м

7 к. — ?

Розв'язання

24 : 3  7 = 56 (м)

Відповідь: у семи таких коробках 56 маркерів. 

 

Завдання 391 Запиши вирази й обчисли їх значення.

Різницю чисел 13 і 4 збільшити в 5 разів.

(13  4)  5 = 9 • 5 = 45

Число 70 зменшити на частку чисел 48 і 6.

70  (48 : 6) = 70 – 8 = 62

До числа 25 додати добуток чисел 9 і 4.

25 + (9  4) = 25 + 36 = 61

Ділене — сума чисел 19 і 8, дільник — 9.

(19 + 8) : 9 = 27 : 9 = 3

 

Завдання 392

У букеті 21 польова квітка. Із них 14 ромашок, а решта — волошки. У скільки разів менше в букеті волошок, ніж ромашок?

Короткий запис

Усього  21 кв.

Ромашок — 14 кв.

Волошки  ?, решта

У скільки разів менше  ?

Розв’язання

1) 21  14 = 7 (кв.) – було волошок

2) 14 : 7 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази менше в букеті волошок, ніж ромашок.

 

Завдання 393

У шкільній їдальні приготували на перше борщ і юшку, а на дру­ге — деруни, вареники і рибу. Скількома способами можна замовити обід із двох страв?

 

Борщ

Юшка

Деруни

+

+

Вареники

+

+

Риба

+ +

Позначимо: Б — борщ, Ю — юшка, Д — деруни, В — вареники, Р — риба, тому маємо способи: БД, БВ, БР, ЮД, ЮВ, ЮР

Відповідь: 6 способів.

 

Завдання 394 Для кожної нерівності добери таке значення букви, при якому нерів­ність стане істинною.

m + 15 > 19, для m = 5, 6, 7, 8

24 – m < 18, для m = 7, 8, 9, 10

• 5 > 40, для m = 9, 10, 11, 12

 

Завдання 395

Якщо а = 36, то (а : 9) • 4 = (36 : 9) • 4 = 4 • 4 = 16

Якщо а = 45, то (а : 9) • 4 = (45 : 9) • 4 = 5 • 4 = 20

Якщо а = 63, то (а : 9) • 4 = (63 : 9) • 4 = 7 • 4 = 28

 

Завдання 396

У трьох однакових коробках 18 тістечок. Скільки тістечок буде у 8 таких коробках?

Короткий запис

3 к. — 18 т.

8 к. — ?

Розв'язання

1) 18 : 3 = 6 (т.) – тістечок у 1 коробці

2) 6 • 8 = 48 (т.)

Відповідь: у восьми таких коробках 48 тістечок.

 

Завадння 397

27 : 9 = 3
54 : 9 = 6
18 : 9 = 2
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
45 : 9 = 5
81 : 9 = 9
36 : 9 = 4

Завдання 398

Троє майстрів і кілька їхніх учнів вставили 33 однакові вікна. Кожен майстер вставив по 5 вікон, а кожний учень — по 3 вікна. Скільки було учнів?

 

Продуктивність праці

Кількість осіб

Усього вікон

Майстри

5

3

33
Учні 3

?

Розв’язання

1) 5  3 = 15 (в.) – виготовили майстри

2) 33  15 = 18 (в.) – виготовили учні

3) 18 : 3 = 6 (ос.)

Відповідь: було 6 учнів.

 

Завдання 399

18 слив урівноважують на терезах 3 однакові персики. Скільки по­трібно слив, щоб урівноважити 5 таких персиків?

Короткий запис

3 п. — 18 сл.

5 п. — ?

Розв'язання

1) 18 : 3 = 6 (сл.) – урівноважують 1 персик

2) 6 • 5 = 30 (сл.) – урівноважують 5 персиків

Відповідь: потрібно 30 слив.

 

Завдання 400

Якщо n = 7 і к = 6, то n • к = 7 • 6 = 42

Якщо n = 7 і к = 6, то n + к = 7 + 6 = 13

 

Завдання 401

Вираз 20 : 4 + 12 : 6 називають сумою двох частків

Вираз 20 : 4  12 : 6 називають різницею двох частків

 

Завдання 402

На скільки метрів далі стриб­нув зайчик, ніж жабка?  4 = 2 (м)

У скільки разів коротший стри­бок коника, ніж зайчика? : 2 = 3 (м)

 

Завдання 403

Накресли квадрат зі стороною завдовжки 3 см. Обчисли його периметр.

3  4 = 12 (см) – периметр квадрата

 

Завдання 404

Усі учні 3 класу утворили «живий ланцюг», узявшись за руки. Вони стояли на відстані 1 м одне від одного й утворили відрізок зав­довжки 25 м. Скільки учнів у 3 класі? 26 учнів

 

Завдання 405

Троє жирафів — Жака, Жока і Жека — мірялися шиями. У Жаки шия завдовжки 15 дм, у Жоки — на З дм довша, а у Жеки — удвічі коротша, ніж у Жоки. На скільки дециметрів довша шия в Жаки, ніж у Жеки?

Короткий запис

У Жаки  15 дм

У Жоки — ?, на 3 дм більша

У Жеки  ?, у 2 рази менша, ніж у Жоки

Розв’язання

1) 15 + 3 = 18 (дм) – довжина шиї у Жоки

2) 18 : 2 = 9 (дм) – довжина шиї у Жеки

3) 15  9 = 6 (дм)

Відповідь: на 6 дециметрів довша шия в Жаки, ніж у Жеки.

 

Завдання 406

45 + 27 : 9 = 45 + 3 = 48

(100 – 19) : 9 = 81 : 9 = 9

9 • (36 – 27) = 9 • 9 = 81 

6 • (72 – 64) = 6 • 8 = 48

16 + 9 • 8 = 16 + 72 = 88

95 – 9 • 2 = 95 – 18 = 77

9 • 6 + 72 : 9 = 54 + 8 = 62

8 • 7  63 : 9 = 56  7 = 49

Завдання 407 "Магічні" квадрати

 

3

 

10

18

8

5

6

7

 

8

22

12

19

42

21

15

18

9

 

17

 22

14

10

53

13

 

26

 

 

Завдання 408

Розглянь рисунок. Яка відмінність між колом і кругом? Коло  це замкнена лінія, круг  це фігура на площині

Радіуси кола: ОА, OC, OD

Радіуси круга: OB, OM, ON

Діаметри кола: CD

Діаметри круга: MN

Який відрізок називають радіусом? Відрізок, що з'єднує точки на колі з центром кола.

Який відрізок називають діаметром? Відрізок, що з'єднує дві точки на колі в проходить через центр кола.

 

Завдання 409 Побудуй коло, радіус якого дорівнює 3 см.

Завдання 410

Периметр квадрата дорівнює 24 см. Трикутник, у якого всі сторони рівні, має таку саму довжину сторони, як і квадрат. Обчисли пери­метр цього трикутника.

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (см) – сторона квадрата

2) 6  3 = 18 (см)

Відповідь: периметр трикутника 18 см.

 

Завдання 411

У сходженні на Говерлу брало участь 3 групи ту­ристів. У першій групі було 24 туристи, у другій — на 8 туристів менше, ніж у першій, а в третій — у 2 рази менше, ніж у другій. Скільки всього туристів піднялося на Говерлу?

Короткий запис

 24 т.

II — ?, на 8 т. менше, ніж  у I

III  ?, у  2 рази менше, ніж у II

Всього  ?

Розв’язання

1) 24  8 = 16 (т.) – туристів у I групі

2) 16 : 2 = 8 (т.) – туристів у II групі

3) 24 + 16 + 8 = 48 (т.)

Відповідь: на Говерлу піднялося 48 туристів.

 

Завдання 412

а) Першого дня у магазин привезли 8 кг яблук, другого дня — у 5 разів більше, ніж першого дня, а третього дня — на 16 кг менше, ніж другого дня. Скільки кілограмів яблук привезли третього дня?

Короткий запис

 8 кг

II — ?, у 5 разів більше, ніж I

III  ?, на 16 кг менше, ніж II

Всього  ?

Розв’язання

1) 8  5 = 40 (кг) – привезли II дня

2) 40 – 16 = 24 (кг)

Відповідь: третього дня привезли 24 кілограми.

б) Першого дня у магазин привезли 15 кг яблук, другого дня — 27 кг, а третього дня — у 6 разів менше, ніж першого і другого дня разом. Скільки кілограмів яблук привезли за ці три дні?

Короткий запис

 15 кг

II — 27

III  ?, у 6 разів менше, ніж I i II разом

Разом  ?

Розв’язання

1) 15 + 27 = 42 (кг) – привезли I i II дня разом

2) 42 : 6 = 7 (кг) – привезли III дня

3) 42 + 7 = 49 (кг)

Відповідь: за три дні привезли 49 кг яблук.

 

Завдання 413 

Знайдіть в кожному ряду «зайве» число. Поясність, чому воно зайве.

а) 32, 40, 42, 56, 64, 72. (Усі числа, окрім 42, діляться на 8)

б) 56, 72, 27, 45, 63, 81 (Усі числа, окрім 56, діляться на 9)

 

Завдання 414

У кафе завезли 6 лотків із шоколадним морозивом, по 5 кг у кожному, і 8 лотків із ванільним морозивом. Скільки кілограмів ва­нільного морозива в лотку, якщо всього завезли 70 кг морозива?

 

Маса 1 предмету

Кількість лотків

Загальна маса

Шоколадне

5 кг

6

70 кг
Ванільне

?

8

Розв’язання

1)  6 = 30 (кг) – маса шоколадного морозива

2) 70  30 = 40 (кг) – маса ванільного морозива

3) 40 : 8 = 5 (кг)

Відповідь: у лотку 5 кг ванільного морозива.

 

Завдання 415 Порівняйте

6 •  (5 + 3) < 6 • 9 (48 < 54)

(12 – 3) • 7 < 8 • 8 (63 < 64)

5 • (10 – 3) > 5 • 6 (35 > 30)

(2 + 7) • 8 > 8 • 7 (72 > 56)

7 • (10 – 4) < 7 •  (10 – 3) (42 < 49)

5 • (9 – 2) = (9 – 2) • 5 (35 = 35)

Інші завдання дивись тут...