Інші завдання дивись тут...

Завдання 433

• 10 паличок становлять 1 десяток паличок.

• 10 десятків паличок становлять 1 сотню паличок.

 

Завдання 434

Паличок: 101, 104, 110, 121, 143 

 

Завдання 435  

Сотні

Десятки

Одиниці

 

9

9

дев'яносто дев'ять

1

0

0 сто

1

0

1 сто один

1

4

3 сто сорок три

Усього одиниць даного класу містять числа

101 = 100 + 1

101 = 1 сот. 0 дес. 1 од.

143 = 1 сот 4 дес. 3 од.

Завдання 436

Щоб отримати наступне число до даного треба додати одиницю.

Щоб отримати попереднє число до даного, треба відніти одиницю.

Наступне число

Попереднє число

143 + 1 = 144

  136  1 = 135  

159 + 1 = 160

150  1 = 149

190 + 1 = 200

199  1 = 198

Щоб отримати наступне число до даного треба додати одиницю. 

Щоб отримати попереднє число до даного, треба відняти одиницю.

Завдання 437 Випиши вирази, значення яких менші від 50.

32 : 4 + 56 : 7 = 8 + 8 = 16

64 : 8 – 28 : 7 = 8 – 4 = 4

9 • 7 – 8 • 6 = 63 – 48 = 15

9 • 8 – 5 • 9 = 73 – 45 = 27

Завдання 438

Оператор за одну годину набирає 6 сторінок тексту. Скільки сторінок тексту він набере за 4 год, якщо працюватиме з такою самою продук­тивністю?

Короткий запис

1 год — 6 с.
4 год — ?

Розв'язання
6 • 4 = 24 (с.)

Відповідь: 24 сторінки тексту.

Оператор за чотири години набирає 24 сторінки тексту. Скільки сторінок тексту він набере за 1 год, якщо працюватиме з такою самою продук­тивністю?

Короткий запис

4 год — 24 с.
1 год — ?

Розв'язання
24 : 4 = 6 (с.)

Відповідь: 6 сторінок тексту.

Оператор за одну годину набирає 6 сторінок тексту. За скільки годин він набере 24 сторінки тексту, якщо працюватиме з такою самою продук­тивністю?

Короткий запис

1 год — 6 с.
? — 24 с.

Розв'язання
24 : 6 = 4 (год)

Відповідь: за 4 години.

Завдання 439

Тарас їхав у 8-му вагоні потяга. Перед його вагоном було на 2 вагони менше, ніж після його вагона. Скільки вагонів було в потязі?

Розв'язання

1) 8 – 1 = 7 (в.)  вагонів впереді.

2) 7 + 2 = 9 (в.)  вагонів позаду.

3) 8 + 9 = 17 (в.)

Відповідь: у потязі було 17 вагонів.

 

Завдання 440 Рівняння

х + 27 = 63
х = 63 – 27
х = 36

36 + 27 = 63
63 = 63

52 – х = 39
х = 52 – 39
х = 13
52 – 13 = 39
39 = 39

х – 17 = 43
х = 43 + 17
х = 60
60 – 17 = 43
43 = 43

Завдання 441

На дачі посадили 3 ряди полуниць, по 8 кущів у кожному, і 4 ряди суниць. Усього посадили 52 кущі ягід. По скільки кущів суниць садили в одному ряду?

Короткий запис

Полуниць — 3 р. по 8 к.
Суниць — 4 р. по ? к.
Всього — 52 к.

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (к.)  посадили кущів полуниць.
2) 52 - 24 = 28 (к.)  посадили кущів суниць.
3) 28 : 4 = 7 (к.)  кущів суниць в одному ряду.

Відповідь: 7 кущів суниць.

 

Завдання 442

Парні числа від 111 до 121: 112, 114, 116, 118, 120.

Непарні числа від 150 до 170: 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169.

Усі числа від 193 до 178: 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178.

 

Завдання 443

«Сусіди» числа 140: 139 і 141

«Сусіди» числа 129: 128 і 130

Завдання  444

Сотні

Десятки

Одиниці

Читаємо числа

0

7

сто сім

1

5

3 сто п'ятдесят три

1

6

0 сто шістдесят

 

7

8 сімдесят вісім

Завдання 445

Коли Кролик із Ведмедиком сіли пити чай, годинник Кролика по­казував 2 год 50 хв. Насправді його годинник на ЗО хв запізнювався. Котра година була насправді? Котру годину в цей момент показував годинник Ведмедика, якщо він поспішав на 20 хв?

Розв’язання

1) 2 год 50 хв + 30 хв = 2 год 80 хв = 2 год + (60 хв + 20 хв) = 2 год + 1 год + 20 хв =

=  3 год 20 хв – година була насправді.

2) 3 год 20 хв + 20 хв = 3 год 40 хв – годину показував годинник Ведмедика.

 

Завдання 446

У подорож закупили 7 більших упаковок мінеральної води, по 8 пля­шок у кожній, і 5 менших упаковок — усього 76 пляшок. Скільки пля­шок води в меншій упаковці? Запиши розв'язання задачі поступовим складанням виразу.

Короткий запис

Більших — 7 уп. по 8 пл.
Менших — 5 уп. по ? пл.
Всього — 76 пл.

Розв’язання

1) 8 • 7 = 56 (пл.)  пляшок води в більших упаковках.

2) 76 – 56 = 20 (пл.)  пляшок води в менших упаковках.

3) 20 : 5 = 4 (пл.)  пляшок води в одній меншій упаковці.

Вираз: (76 – 8 • 7) : 5 = 4 (пл.)

Відповідь: 4 пляшки води в меншій упаковці.

 

Завдання 447 Одиниці вимірювання

1 доба 2 год = 24 год + 2 год = 26 год

1 м 2 дм = 10 дм + 2 дм = 12 дм

2 доби 2 год = 48 год + 2 год = 50 год

1 год 2 хв = 60 хв + 2 хв = 62 хв

3 доби = 24 год + 24 год + 24 год = 72 год

1 год 20 хв = 60 хв + 20 хв = 80 хв

 

Завдання 448

За 4 год бджілка принесла до вулика 16 порцій солодкого некта­ру. Скільки порцій нектару вона принесе ще за 3 год, якщо працюва­тиме так само?

Короткий запис

4 год — 16 п.
3 год — ?

Розв'язання

1) 16 : 4 = 4 (п.)  порцій нектару принесе за 1 год.
2) 4 • 3 = 12 (п.)  порцій нектару принесе за 3 год.

Відповідь: вона принесе 12 порцій нектару.

 

Завдання 449 Порядок дій

100 – 40 : 5 = 100 – 8 = 92

(100 – 60) : 5 = 40 : 5 = 8

 2 + 2 · 9 = 4 + 18 = 22

 (2 + 2)  9 = 2 •  9 = 8 • 9 = 72

 (8 – 5)  4 = 3 • • 4 = 9 • 4 = 36

 8 – 5  4 = 24 – 20 = 4

Завдання  450 

Лічимо від 182 до 199: 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Лічимо від 110 до 98. 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98

Лічимо десятками від 90 до 150: 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150

Лічимо десятками від 180 до 110: 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110

 

Завдання 451 

199 + 1 =100 + 90 + (9 + 1) = 100 + 90 + 10 = 100 + 100 = 200

 

Завдання 452

Тисяча — це перше число четвертого розряду.

 

Завдання 453

Дерев'яну колоду розпиляли на 4 частини. Одне розпилюван­ня тривало 2 хв. Скільки хвилин розпилювали колоду?

Розв'язання

1) 4 – 1 = 3 (р.) – розпилів треба зробити.

2) 2  3 = 6 (хв.)

Відповідь: колоду розпилювали 6 хвилини.

 

Завдання 454 

20 : 4 = 5, 20 : 5 = 4. У 4 рази.

42 : 6 = 7, 42 : 7 = 7. У 6 разів.

63 : 9 = 7, 63 : 7 = 9. У 9 разів.

 

Завдання 455

У скільки разів більшу вартість мають 8 п'ятигривневих купюр, ніж 4 двогривневі? Запиши розв'язання задачі спочатку діями, а потім виразом, який називають часткою двох добутків.

Розв'язання

1) 5  8 = 40 (грн) – вартість 8 п'ятигривневих купюр.

2) 2  4 = 8 (грн) – вартість 4 двогривневих купюр.

3) 40 : 8 = 5 (р.)

Виразом: ( 8) : ( 4) = 40 : 8 = 5 (р.)

Відповідь: у 8 разів більшу вартість мають 8 п'ятигривневих купюр.

 

Завдання 456

Для виготовлення першого ланцюга з'єднали 9 кусків по 9 ла­нок у кожному, а для виготовлення другого — 3 куски по 3 ланки. У скільки разів другий ланцюг коротший від першого?

Розв'язання

1) 9  9 = 81 (л.) — ланок в першому ланцюгу.

2) 3  3 = 9 (л.) — ланок в другому ланцюгу.

3) 81 : 9 = 9 (р.);

Виразом: (9  9) : (3  3) = 27 : 9 = 3 (р.)

Відповідь: у 9 разів другий ланцюг коротший за перший.

 

Завдання 457

29 см = 2 дм 9 см

5 дм 4 см = 54 см

62 дм = 6 м 2 дм

8 м 7 дм = 87 дм

1 год 10 хв = 70 хв

70 хв = 1 год 10 хв

Інші завдання дивись тут...