Інші завдання дивись тут...

Завдання 458

Паличками викладене число 235.

 

Завдання 459  

Сотні

Десятки

Одиниці

 7

5

8

сімсот п'ятдесят вісім

3

0

5 триста п'ять

9

2

0 дев'ятсот двадцять

Прочитай трицифрові числа

2 сот. 3 дес. 7 од = 237 двісті тридцять сім

5 сот. 2 од. = 502 п'ятсот два

6 сот. 4 дес. = 640 шістсот сорок

6 сот. 9 дес. 5 од = 695 шістсот дев'яносто п'ять

Завдання 460

467 чотириста шістдесят сім, 609 шістсот дев'ять, 580 п'ятсот вісімдесят, 700 сімсот.

 

Завдання 461

Осінні канікули розпочалися 28 жовтня і завершилися 3 листопада. Яка тривалість осінніх канікул? Сім днів.

 

Завдання 462

Чотири ящики слив мають масу 24 кг. Яку масу мають сім ящиків слив, якщо маса ящика однакова?

Маса ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Однакова

4

24 кг

7

?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (кг) – маса 1 ящика слив.

2) 6 • 7 = 42 (кг)

Відповідь: маса 7 ящиків слив 42 кг.

 

Завдання 463 Порядок дій

72 : (16 – 8) = 72 : 8 = 9

(40 – 15) : 5 = 25 : 5 = 5

 3 – 18 : 6 = 27 – 3 = 24

32 : 8 + 5  7 = 4 + 35 = 39

90 – 42 : 6  2 = 90 – 14 = 76

(90 – 42) : 6  2 = 48 : 6 • 2 = 16

Завдання 464

На уроці «Я досліджую світ» презентація про життя лісо­вих мешканців України розпочалася об 11 год 50 хв і закінчилася о 12 год 05 хв. Скільки хвилин тривала презентація?

Короткий запис

Почалася  11 год 50 хв

Закінчилася  12 год 05 хв

Тривала  ?

Розв’язання

12 год 05 хв – 11 год 50 хв = 11 год 65 хв – 11 год 50 хв = 15 хв

Відповідь: презентація тривала 15 хвилин.

 

Завдання 465 

Всі розрядні числа третього розряду від найменшого до най­більшого: 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

 

Завдання 466 Побудуй у зошиті нумераційну таблицю. Запиши в неї числа.

 

а)

Сотні

Десятки

Одиниці

4

8

5

2

0

7

9

0

9

7

0

0

б)

Сотні

Десятки

Одиниці

3

5

1

8

2

0

6

0

5

Завдання 467

Для дитячого табору замовили 8 лотків полуниць і 9 лотків малини. Усього полуниць було 72 кг, а малини — 27 кг. На підвечірок спо­жили один лоток малини і один лоток полуниць. Скільки кілограмів ягід спожили діти на підвечірок?  Розв’яжи задачу спочатку діями, а потім виразом.

Розв’язання

1) 72 : 8 = 9 (кг)  полуниць в 1 лотку.

2) 27 : 9 = 3 (кг)  малини в 1 лотку.

3) 9 + 3 = 12 (кг)  ягід разом.

Вираз: 72 : 8 + 27 : 9 = 12 (кг)

Відповідь: на підвечірок спожили 12 кг ягід.

 

Завдання 468

56 : 8 • 3 = 7 • 3 = 21

56 : (2 • 4) = 56 : 8 = 7

45 : 9 + 32 : 8 = 5 + 4 = 9

81 : 9 – 36 : 6 = 9 – 6 = 3

54 : (15 – 9) • 2 = 54 : 6 • 2 = 9 • 2 = 18

4 • (14 – 7) + 2 = 4 • 7 + 2 = 28 + 2 = 30

 

Завдання 469

Всі розрядні числа третього розряду від найбільшого до найменшого:

900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100

 

Завдання 470

У дитячому центрі «Артек-Карпати» групу дітей розмістили у двох будинках. У першому — 9 однакових кімнат, а в другому — 6 таких самих кімнат. У перший будинок поселили 36 дітей. Скільки дітей поселили в другий будинок?

Короткий запис

9 к.  36 д.

6 к.  ?

Розв’язання

1) 36 : 9 = 4 (д.)  поселили дітей в одній кімнаті.

2) 4 • 6 = 24 (д.)

Відповідь: в другий булинок поселили 24 дитини.

 

Завдання 471 Прочитай числа.

821 вісімсот двадцять один, 612 шістсот дванадцять, 506 п'ятсот шість, 730 сімсот тридцять, 754 сімсот п'ятдесят чотири.

 

Завдання 472

а) 237; 485; 6; 832

б) 462; 354; 740; 204; 300

Завдання 473 Розрядні доданки

628 = 600 + 20 + 8

 

Завдання 474

351 = 300 + 50 + 1

456 = 400 + 50 + 6

508 = 500 + 8

680 = 600 + 80

917 = 900 + 10 + 7

Завдання 475

357 + 1 = 358

540 – 1 = 539

485 – 1 = 484

499 + 1 = 500

629 + 1 = 630

500 + 1 = 501

800 – 1 = 799

708 – 1 = 707

Завдання 476

4 зошити коштують 28 грн. Яка вартість 8 таких зошитів?

Короткий запис

4 з.  28 грн

8 з.  ?

Розв’язання

1) 28 : 4 = 7 (грн)  коштує 1 зошит.

2) 7 • 8 = 56 (грн)

Відповідь: 8 таких зошитів коштують 56 грн.

 

Завдання 477

За 3 маркери заплатили 27 грн, а за 5 ручок — 35 грн. Скільки кошту­ють разом один маркер і одна ручка?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (грн)  заплатили за 1 маркер.

2) 35 : 5 = 7 (грн)  заплатили за 1 ручку.

3) 9 + 7 = 16 (грн)  заплатили разом.

Відповідь: один маркер і одна ручка разом коштують 16 грн.

 

Завдання 478

У сквері молоді дерева обгородили квадратним цегляним бор­дюром зі стороною завдовжки 8 дм. Скільки цеглин використали на кожний бордюр, якщо довжина цеглини 2 дм?

Розв’язання

8 : 2 = 4 (ц.)

Відповідь: на кожний бордюр використали 4 цеглини.

 

Завдання 479

Через 4 роки Даринці буде 13 років. Скільки років їй було 2 роки тому?

Розв’язання

1) 13 – 4 = 9 (р.)  років Даринці зараз.

2) 9 – 2 = 7 (р.)

Відповідь: 7 років було Даринці два роки тому.

 

Завдання 480

У відрі а літрів води, а в мисці — у 4 рази менше. Скільки літрів води в трьох таких мисках? Розв'яжи задачу, якщо а = 12.

Короткий запис

1 відро  а

1 миска  ?, у 4 рази менше

3 миски  ?

Розв’язання

Вираз: 3 • (а : 4)

1) а : 4 (л) — в 1 мисці.

2) 3 • (12 : 4) (л) — в 3 мисках.

Якщо а = 12, то 3 • (а : 4) = 3 • (12 : 4) = 9 (л).

Відповідь: в трьох таких мисках 9 літрів води.

 

Завдання 491 Заповни «магічні» квадрати.

22

7

10

1

13 

25

16

 19

4

 

 14

34

6

10

 18

26

30

 2

22

 

Інші завдання дивись тут...