Інші завдання дивись тут...

Завдання 623 Способи додавання і віднімання

590 + 90 – 150 = 530

590 + 90 – 430 = 250

590 + 90 – 340 = 340

680 + 90 – 150 = 620

680 + 90 – 430 = 340

680 + 90 – 340 = 430

770 + 90 – 150 = 710

770 + 90 – 430 = 430

770 + 90 – 340 = 520

Завдання 624

Бригада робітників обрізала в саду яблуні. Першого дня робітники обрізали 90 яблунь, а другого — на З0 більше. Після цього їм залиши­лось обрізати ще 190 дерев. Скільки яблунь у саду?

Короткий запис

 90 д.

II  ?, на 30 д. більше , ніж I

Залишилося — 190 д.

Всього  ?

Розв'язання
1) 90 + 30 = 120 (д.)  обрізали другого дня.
2) 120 + 90 = 210 (д.)  обрізали першого і другого дня разом.
3) 210 + 190 = 400 (д.)
Відповідь: в саду 400 яблунь.

 

Завдання 625 Одиниці вимірювання

3 дм 28 мм = 300 мм + 28 мм = 328 мм

7 дм 5 мм = 700 мм + 5 мм = 705 мм

Завдання 626

643 мм = 600 мм + 43 мм = 6 дм 43 мм

309 мм = 300 мм + 9 мм = 3 дм 9 мм

Завдання 627 

Скільки кілометрів від Львова до Хмельницького через Тернопіль?

Розв'язання

130 + 110 = 240 (км)

Відповідь: від Львова до Хмельницького через Тернопіль 240 кілометрів.

 

Завдання 628

Автомат за 5 хв виробляє 40 рогаликів. За скільки хвилин цей автомат виробить 72 рогалики?

Короткий запис

5 хв  40 р.

 72 р.

Розв'язання

1) 40 : 5 = 8 (р.)  рогаликів робить автомат за 1 хв.
2) 72 : 8 = 9 (хв)
Відповідь: за 9 хвилин автомат виробить 72 рогалики.

 

Завдання 629

За 3 хв водою з крана наповнюють 15 відер. За скільки хвилин наповнять водою з цього крана 35 відер?

Короткий запис

3 хв  15 в.

 35 в.

Розв'язання

1) 15 : 3 = 5 (в.)  наповнюють відер за 1 хв.
2) 35 : 5 = 7 (хв)
Відповідь: за 7 хвилин наповнять водою з цього крана 35 відер.

 

Завдання 630 Порядок дій

780  570 + 160 = 210 + 160 = 370

140 + (860  210) = 140 + 650 = 790

400  (140  70) = 400 – 70 = 330

 

Завдання 631

380 + 60 = 380 + 20 + 40 = 400 + 40 = 440
260  70 = 260 – 60 – 10 = 200 – 10 = 190

830 + 80 = 830 + 70 + 10 = 900 + 10 = 910
720  30 = 720 – 20 – 10 = 700 – 10 = 690

130 + (240  80) = 130 + 160 = 290

650  (550  230) = 650 – 320 = 330

 

Завдання 632

460  270 = (460 – 200) – 70 = 260 – 70 = 190

460 + 270 = 660 + 70 = 730

 

Завдання 633

280 + 350 = (200 + 300) + (80 + 50) = 500 + 130 = 630

160 + 770 = (100 + 700) + (60 + 70) = 800 + 130 = 930

590 + 140 = (500 + 100) + (90 + 40) = 600 + 130 = 730

340 + 280 = (300 + 200) + (40 + 80) = 500 + 120 = 620

720 – 270 = 720 – 200 – 70 = 520 – 70 = 450

910 – 330 = 910 – 300 – 30 = 610 – 30 = 580

640 – 360 = 640 – 300 – 60 = 340 – 60 = 280

850 – 490 = 850 – 400 – 90 = 450 – 90 = 360

 

Завдання 634

Для танцювального конкурсу придбали 72 штучні маки, а ромашок — у 8 разів менше. Усі квітки роз­поділили порівну на 9 віночків. Скільки квіток було в кожному віночку?

Короткий запис

Маки  72 кв.

Ромашок  ?, у 8 разів менше

Розділили  ?, порівно на 9 в.

Розв'язання

1) 72 : 8 = 9 (кв.)  придбали ромашок.

2) 72 + 9 = 81 (кв.)  всього квітів.

3) 81 : 9 = 9 (кв.)  було в кожному віночку.

Відповідь: в кожному віночку було 9 квіток.

 

Завдання 635

1) Маса качки 2 кг. Яка загальна маса 8 качок?

Короткий запис

1 к. — 2 кг

9 к. — ?

Розв'язання

2 • 8 = 16 (кг)

Відповідь: загальна маса качок 16 кг.

2) Загальна маса 8 індиків 30 кг. Яка маса одного індика?

Короткий запис

6 пт. — 30 кг

1 пт. — ?

Розв'язання

30 : 6 = 5 (кг)

Відповідь: маса одного індика 5 кілограмів.

3) Маса гуски 3 кг. Скільки гусок матимуть загальну масу 27 кг?

Короткий запис

1 пт. — 3 кг
? пт. — 27 кг

Розв'язання

27 : 3 = 9 (пт.)

Відповідь: загальну масу 27 кг матимуть 9 птахів.

 

Завдання 636

Різницю чисел 570 і 530 зменшити у 8 разів.

(570 – 530) : 8 = 40 : 8 = 5

До числа 410 додати різницю чисел 340 і 80.

410 + (340  80) = 410 + 260 = 670

Суму чисел 620 і 270 зменшити на 560.

(620 + 270)  560 = 890  560 = 330

 

Завдання 637

Зі шматка дроту вигоготовили трикутник, усі сторони якого дорівню­ють по 8 см. Потім цей трикутник розігнули і виготовили із цього са­мого шматка дроту квадрат. Якої довжини сторони цього квадрата?

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (см)  довжина дроту.
2) 24 : 4 = 6 (см)  довжина сторони квадрата.
Відповідь: 6 см.

 

Завдання 638

З однієї ділянки зібрали 230 кг буряків, а з іншої — на 50 кг мен­ше. Скільки кілограмів буряків зібрали з двох ділянок?

Короткий запис

 230 кг

II  ?, на 50 кг менше, ніж I

Разом  ?

Розв'язання

1) 230 – 50 = 180 (кг)  зібрали з ІІ ділянки.

2) 230 + 180 = 410 (кг)

Відповідь: з двох ділянок зібрали 410 кг буряків.

 

Завдання 639

380 + 130 = 380 + 100 + 30 = 480 + 30 = 510

190 + 280 = 190 + 200 + 80 = 390 + 80 = 470

720 – 540 = 720 – 500 – 40 = 220 – 40 = 180

440 – 260 = 440 – 200 – 60 = 240 – 60 = 180

690 + 250 = 690 + 200 + 50 = 890 + 50 = 940

730 – 570 = 730 – 500 – 70 = 230 – 70 = 160

 

Завдання 640

580 + 20=600

690  190=500

850  80=770

460 + 220=680

740 + 70=810

Завдання 641

530 + 270 = (500 + 200) + (30 + 70) = 700 + 100 = 600

600  280 = 600 – 200 – 80 = 400 – 80 = 320

 

Завдання 642

250 + 650 = (200 + 600) + (50 + 50) = 800 + 100 = 900
1000  160 = 1000  100  60 = 900 – 60 = 840

800  520 = 800  500  20 = 300 – 20 = 280

490 + 410 = (400 + 400) + (90 + 10) = 800 + 100 = 900

 

Завдання 643 

540 + 160  430 = 700  430 = 270

620 + (500  350) = 620 + 150 = 770

Завдання 644

У Юлі було 100 грн. У магазині «Школярик» вона купила пенал за 70 грн і хотіла купити ще глобус, але не вистачило грошей, тому тато додав їй ще 170 грн. Яка ціна глобуса?

Розв'язання

1) 100  70 = 30 (грн)  грошей залишилося у Юлі.
2) 170 + 30 = 200 (грн)  ціна глобуса.
Відповідь: ціна глобуса 200 гривень.

Якою була б ціна глобуса, якби Юля отримала в касі 10 грн решти?
200  10 = 190 (грн)  була б ціна глобуса, якби Юля отримала в касі 10 гривень решти.

 

Завдання 645

32 : 8 + 67 = 4 + 67 = 71
5 • 7  19 = 35  19 = 16

28 + 6 • 8 = 28 + 48 = 76
100  24 : 8 = 100 – 3 = 97

36 + 9 • 4 = 36 + 36 = 72

45 – 35 : 5 = 45 – 7 = 38

80 – 18 : 3 = 80 – 6 = 74

54 + 6 • 7 = 54 + 48 = 96
9 • 4 – 18 = 36 – 18 = 18

Числа в порядку спадання: 97 96 76 74 72 71 38 18 16

Назва рідкісної квітки Карпат: ЕДЕЛЬВЕЙС.

 

Завдання 646

Баскетбольний майданчик має довжину 26 м і ширину 14 м. Поки Сергій грав у баскетбол, його вірний друг Радик двічі обійшов майданчик по периметру. Скільки метрів пройшов Радик?

Розв'язання

1) (26 + 14)  2 = 40 • 2 = 80 (м)  периметр майданчика.

2) 80  2 = 160 (м)
Відповідь: Радик пройшов 160 метрів.

 

Завдання 647

Козаки зварили 7 дев'ятилітрових казанів кулешу. Коли вони поїли, залишилось ще 4 л. Скільки літрів кулішу з'їли козаки?

Короткий запис

Зварили  7 к. по 9 л

Залишилося  4 л

З'їли  ?

Розв'язання

1) 9  7 = 63 (л)  зварили кулешу козаки.

2) 63  4 = 59 (л)

Відповідь: козаки з'їли 59 л кулішу.

 

Завдання 648

460 + 140 = (400 + 100) + (60 + 40) = 500 + 100 = 600

700 – 250 = 700 – 200 – 50 = 500 – 50 = 450

370 + 30 – 260 = 400 – 200 – 60 = 200 – 60 = 140

800 – (490 – 270) = 800 – 220 = 800 – 200 – 20 = 600 – 20 = 580

Інші завдання дивись тут...