Інші завдання дивись тут...

Завдання 293  

480 : 3 = (300 + 180) : 3 = 160

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 100

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 16

720 : 4 = (400 + 320) : 4 = 180

 

Завдання 294 Одиниці вимірювання

578 кг = 5 ц 78 кг

240 кг = 2 ц 40 кг

705 кг = 7 ц 5 кг

 

Завдання 295

І — 250

ІІ — на 80 більше­, ніж І

ІІІ — ?, у 2 рази менше, ніж І і ІІ разом

 

І дня — 1/4 від усього

ІІ дня — ?

Всього — 320

 

Завдання 296

Двоє мулярів працювали з однаковою продуктивністю. Перший му­ляр за 7 днів змурував 14 м кам'яної огорожі. Скільки метрів огорожі змурував другий муляр за 5 днів?

 

Завдання 297  Точки А і D — центри кіл, радіуси яких дорівнюють 4 см. Визнач довжини відрізків АС, СВ, BD, якщо довжина відрізка AD — 6 см.

АС = ВD = 1/3 від АD = 2 см

 

Завдання 298  Є три відрізки: Так, Ток і Тук. Відрізок Так містить 4 Туки, а відрізок Ток — З Туки. Від­різки Так і Ток з'єднали в один. Визначте його довжину в Туках, а потім — у сантиметрах, якщо відомо, що 1 Тук = 2 см.

4 Туки + 3 Туки = 7 Туків

7 Туків = 1 Тук • 7 = 2 см • 7 = 14 см

 

Завдання 299

Чотири білочки збирали гриби. Перша знайшла 29 грибів, друга — у З рази більше, третя — на 13 гри­бів більше, ніж друга, а четверта — половину кілько­сті того, що знайшла третя. Скільки грибів знайшла четверта білочка?

 

Завдання 300

125 см = 1 м 25 см

7 ц 8 кг = 708 кг

368 кг = 3 ц 68 кг

6 м 20 см = 620 см

306 мм = 3 дм 6 мм

306 мм = 30 см 6 мм

 

Завдання 301

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 76

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 19

160 : 80 = 16 : 8 = 2           2 • 80 = 160

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 98

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 14

920 : 20 = (800 + 120) : 20 = 46

46 • 20 = (40 + 6) • 20 = 920

 

Завдання 302

5 • 150 = 5 • (100 + 50) =  750

520 : 4 = (400 + 120) : 4 = 130

960 : 80 = 96 : 8 = 12

420 : 7 = 60    390 : 30 = 39 : 3 = 13

240 : 3 =  80   16 • 40 = (10 + 6) • 40 = 640

30 • 25 = 30 • (20 + 5) = 750

 

Завдання 303

Є з будинки: перший має 16 поверхів, другий — у 4 рази менше, а третій — у 2 рази більше, ніж другий. У третьому будинку на кожному поверсі 12 квартир. Скільки квартир у третьому будинку?

 

Завдання 304

Маса 4 однакових телят 280 кг Порося у 2 рази легше за теля. Ви­знач масу двох таких поросят.

 

Завдання 305

Довжина відрізка АВ 6 см. Його середина — центр кола радіусом З см. Накресли відрізок і коло. Як можна назвати відрізок АВ?

 

Завдання 306 Порядок дій

(З • 60 + 120) : 5 : 4 = 15

1) 3 • 60 = 180

2) 180 + 120 = 300

3) 300 : 5 = 60

4) 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15

240 + (740 – 1000 : 20) = 930

1) 1000 : 20 = 100 : 2 = 50

2) 740 – 50 = 690

3) 240 + 690 = 930

Завдання 307

782 мм = 7 дм 82 мм

782 мм = 70 см 82 мм

541 см = 5 м 41 см

541 см = 50 дм 41 см

 

Завдання 308

75 : 3 • 4 = 25 • 4 = 100

6 • 15 : 5 = 15 : 5 • 6 = 18

80 : 5 • 6 = 16 • 6 = 96

7 • 12 : 6 = 12 : 6 • 7 = 14

90 : 5 • 4 = 18 • 4 = 72

6 • 14 : 7 = 14 : 7 • 6 = 12

 

Завдання 309

У лісі росло 160 сосен — це 1/4 всіх хвойних дерев лісу. Решта – ялини. Скільки ялин у лісі?

 

Завдання 310

1/6 числа становить 8, тоді 8 • 6 = 48

1/5 числа становить 12 хв, тоді  12 хв • 5 = 60 хв

1/4 числа становить 24 см, тоді  24 см • 4 = 96 см

1/3 числа становить 9 год,  тоді 9 год • 3 = 27 год

 

Завдання 311, 312, 313

Спосіб послідовного ділення:

28 : 14 = 28 : (7 •  2) = 28 : 7 : 2 = 2

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 3

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 4

Спосіб випробування:

65 : 13 = 5

13 • 2 = 26 (не підходить)

13 • 3 = 39 (не підходить)

13 • 4 = 52 (не підходить)

13 • 5 = 65 (підходить)

68 : 17 = 4

17 • 2 = 34 (не підходить)

17 • 3 = 51 (не підходить)

17 • 4 = 68 (не підходить)

 

Завдання 314

У магазині 90 книжок розклали в пакети по 15 книжок. Скільки одер­жали пакетів книжок?

 

Завдання 315  Множення перевіряємо діленням

24 • 3 = 72

72 : 3 = 24

18 • 4 = 72

72 : 4 = 18

15 • 6 = 90

90 : 6 = 15

27 • 3 = 81

81 : 3 = 27

 

Завдання 316

У мотку було 24 м мотузки. мотузки відрізали. Скільки метрів мо­тузки залишилося в мотку?

 

Завдання 317

У книжці 96 сторінок. Першого дня Тарас прочитав 1/6 всіх сторінок, а другого дня — 1/4 решти. Скільки сторінок прочитав Тарас другого дня?

I день — 1/6 від 96

II день — ?, 1/4 від решти

 

Завдання 318

Спосіб послідовного ділення:

80 : 16 = 80 : 8 : 2 = 5

100 : 25 = 100 : 5 : 5 = 4

Спосіб випробовування:

57 : 19 = 3

19 • 2 = 38 (не підходить)
19 • 3 = 57 (підходить)

78 : 26  = 3

26 • 2 = 52 (не підходить)

26 • 3 = 78 (підходить)

Завдання 319

У першій книжці 64 сторінки, а в другій — на 48 сторінок менше. У скільки разів більше сторінок у першій книжці, ніж у другій?

Інші завдання дивись тут...