Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 293  

Множення перевіряємо діленням. Ділення перевіряємо множенням і діленням.

Обчислення

Перевірка

480 : 3 = (300 + 180) : 3 = 100 + 60 = 160

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

720 : 4 = (400 + 320) : 4  = 100 + 80 = 180

160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 300 + 180 = 480

100 : 4 = (80 + 20) : 4 = 20 + 5 = 25

16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

180 • 4 = (100 + 80) • 4 = 400 + 360 = 720

Завдання 294 Одиниці вимірювання

578 кг = 500 кг + 78 кг = 5 ц 78 кг

240 кг = 200 кг + 40 кг = 2 ц 40 кг

705 кг = 700 кг + 5 кг = 7 ц 5 кг

 

Завдання 295

1) Складена задача на знаходження третього числа за сумою двох інших

Першого дня кіоск продав 250 зошитів, другого – на 80 більше. Третього дня кіоск продав у 2 рази менше зошитів, ніж першого і другого разом. Скільки зошитів продав магазин третього дня?

І день

ІІ день

ІІІ день

Всього

250 зошитів

на 80 зошитів більше, ніж І дня

У 2 рази менше, ніж І і ІІ дні разом

?

Короткий запис

І день — 250 зошитів

ІІ день — ?, на 80 зошитів більше­, ніж І дня

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — ?, у 2 рази менше, ніж І і ІІ дні разом

Вираз  (250 + (250 + 80)) • 2

Короткий запис №1

І день — 250 зошитів

ІІ день — ?, на 80 зошитів більше­

Короткий запис №2

І день — 250 зошитів

ІІ день — 330 зошитів

Всього — ?

Короткий запис №3

І і ІІ день — 580 зошитів

ІІІ день — ?, у 2 рази менше

План розв’язування

1) Скільки зошитів продав магазин І дня?

2) Скільки зошитів продав магазин за І і ІІ дні разом?

3) Скільки зошитів продав магазин третього дня?

Розв’язання

1) 250 + 80 = 250 + 50 + 30 = 330 (з.) – зошитів продав магазин І дня.

2) 250 + 330 = 500 + 80 = 580 (з.) – зошитів продав магазин ІІ дня.

3) 580 : 2 = (400 + 180) : 2 = 290 (з.) – зошитів продав магазин третього дня.

Відповідь: третього дня магазин продав 290 зошитів.

 

2) Складена задача на знаходження невідомого  доданку

За два дні у кіоску продали 320 зошитів. Першого дня – 1/4 усіх зошитів. Скільки зошитів продали другого дня?

І день

ІІ день

Всього

1/4 усіх зошитів

?

320 зошитів

Короткий запис

І день — ?, 1/4 всього

ІІ день — ?

Всього — 320 зошитів

Вираз 320 – 320 : 4

Короткий запис №1

І день — ?, 1/4 від 320 зошитів

Короткий запис №2

І день — 80 зошитів

ІІ день — ?

Всього — 320 зошитів

План розв’язування

1) Скільки зошитів продали першого дня?

2) Скільки зошитів продали другого дня?

Розв’язання

1) 320 : 4 = 80 (з.) – зошитів продали першого дня.

2) 320 – 80 = 320 – 100 + 20 = 240 (з.) – зошитів продали другого дня.

Відповідь: другого дня продали 240 зошитів.

 

Завдання 296 Складена задача на зведення до одиниці

Двоє мулярів працювали з однаковою продуктивністю. Перший му­ляр за 7 днів змурував 14 м кам'яної огорожі. Скільки метрів огорожі змурував другий муляр за 5 днів?

Муляри

Продуктивність (метрів за 1 день)

Час роботи (дні)

Загальний виробіток (метрів огорожі)

І

?

7

14

ІІ

однакова

5

?

Короткий запис

І муляр — 7 днів — 14 м

1 день — ? м

ІІ муляр — 5 днів — ? м

Вираз    14 : 7 • 5

План розв’язування

1) Скільки метрів огорожі мурує муляр за день?

2) Скільки метрів огорожі змурував другий муляр за 5 днів?

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (м) – метрів огорожі мурує муляр за день.

2) 2 • 5 = 10 (м) – метрів огорожі змурував другий муляр за 5 днів.

Відповідь: другий муляр змурував 10 метрів огорожі.

 

Завдання 297 Точки А і D — центри кіл, радіуси яких дорівнюють 4 см. Визнач довжини відрізків АС, СВ, BD, якщо довжина відрізка AD — 6 см.

АВ = СD = 4 см – радіуси кіл.

АС = АD – СD = 6 см – 4 см = 2 см

СВ = АD – АВ = 6 см – 4 см = 2 см

ВD = АD – АВ = 6 см – 4 см = 2 см

 

Завдання 298  

Є три відрізки: Так, Ток і Тук. Відрізок Так містить 4 Туки, а відрізок Ток — З Туки. Від­різки Так і Ток з'єднали в один. Визначте його довжину в Туках, а потім — у сантиметрах, якщо відомо, що 1 Тук = 2 см.

1 Так = 4 Туки = 1 Тук • 4 = 2 см • 4 = 8 см

1 Ток = 3 Туки = 1 Тук • 3 = 2 см • 3 = 6 см

1 Так + 1 Ток = 8 см + 6 см = 14 м

2 спосіб

1 Так + 1 Ток = 4 Туки + 3 Туки = 7 Туків = 1 Тук • 7 = 2 см • 7 = 14 см

Відповідь: 12 см

 

Завдання 299  Складена задача на знаходження частини числа

Чотири білочки збирали гриби. Перша знайшла 29 грибів, друга — у З рази більше, третя — на 13 гри­бів більше, ніж друга, а четверта — половину кілько­сті того, що знайшла третя. Скільки грибів знайшла четверта білочка?

Короткий запис

Перша білочка — 29 грибів

Друга білочка — ?, у 3 рази більше, ніж І білочка

Третя білочка — ?, на 13 грибів більше, ніж ІІ білочка

Четверта білочка — ?, 1/2 грибів третьої білочки

Вираз       (29 • 3 + 13) : 2

План розв’язування

1) Скільки грибів знайшла друга білочка?

2) Скільки грибів знайшла третя білочка?

3) Скільки грибів знайшла четверта білочка?

Розв’язання

1) 29 • 3 = (20 + 9) • 3 = 87 (гр.) – грибів знайшла друга білочка.

2) 87 + 13 = 90 + 10 = 100 (гр.) – грибів знайшла третя білочка.

3) 100 : 2 = 50 (гр.) – грибів знайшла третя білочка.

Відповідь: третя білочка знайшла 50 грибів.

 

Завдання 300

125 см = 100 см + 25 см = 1 м 25 см

7 ц 8 кг = 1 ц • 7 + 8 кг = 100 кг • 7 + 8 кг = 708 кг

368 кг = 300 кг + 68 кг = 3 ц 68 кг

6 м 20 см = 1 м • 6 + 20 см = 100 см • 6 + 20 см = 620 см

306 мм = 300 мм + 6 мм = 3 дм 6 мм

306 мм = 300 мм + 6 мм = 30 см 6 мм

 

Завдання 301

Множення і ділення

Перевірка

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 40 + 36 = 76

160 : 80 = 16 : 8 = 2

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 70 + 28 = 98

920 : 20 = (800 + 120) : 20 = 40  + 6 = 46

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19

2 • 80 = 160

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

46 • 20 = (40 + 6) • 20 = 800 + 120 = 920

Завдання 302

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

5 • 150 = 5 • (100 + 50) =  500 + 250 = 750

130 • 4 = 520     (бо 520 : 4 = (400 + 120) : 4 = 100 + 30 = 130)

80 • 12 = 960      (бо 960 : 80 = 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12)

7 • 60 = 420       (бо 420 : 7 = 60)

13 • 30 = 390      (бо 390 : 30 = 39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 10 + 3 = 13)

240 • 3 = (200 + 40) • 3 = 600 + 120 = 720  

16 • 40 = (10 + 6) • 40 = 400 + 240 = 640

30 • 25 = 30 • (20 + 5) = 600 + 150 = 750

 

Завдання 303  Складена задача на множення

Є 3 будинки: перший має 16 поверхів, другий — у 4 рази менше, а третій — у 2 рази більше, ніж другий. У третьому будинку на кожному поверсі 12 квартир. Скільки квартир у третьому будинку?

Будинки

Квартир на 1 поверсі

Кількість поверхів

Загальна кількість квартир

І

 

16

 

ІІ

 

?, у 4 рази менше, ніж на І

 

ІІІ

12

?, у 2 рази більше, ніж на ІІ

?

Вираз    12 • (16 : 4 • 2)

Короткий запис №1

І будинок — 16 поверхів

ІІ будинок — ?, у 4 рази менше

Короткий запис №2

ІІ будинок — 4 поверхи

ІІІ будинок — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №3

У ІІІ будинку — ? кв., 8 поверхів по 12 квартир

План розв’язування

1) Скільки поверхів у другому будинку?

2) Скільки поверхів у третьому будинку?

3) Скільки квартир у третьому будинку?

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (п.) – поверхів у другому будинку.

2) 4 • 2 = 8 (п.) – поверхів у третьому будинку. 

3) 12 • 8 = (10 + 2) • 8 = 96 (кв.) – квартир у третьому будинку.

Відповідь: у третьому будинку 96 квартир.

 

Завдання 304 Маса 4 однакових телят 280 кг Порося у 2 рази легше (менше кілограмів) за теля. Ви­знач масу двох таких поросят.

Тварина

Маса 1 тварини (кг)

Кількість тварин

Загальна маса (кг)

Теля

?

4

280

Порося

?, у 2 рази менше

2

?

Короткий запис

4 телята — 280 кг, 1 теля — ?

5 поросят — ? кг, 1 порося — ?, у 2 рази менше

Вираз    280 : 4 : 2 • 2

План розв’язування

1) Яка маса теля?

2) Яка маса порося?

3) Ви­знач масу двох таких поросят.

Розв’язання

1) 280 : 4 = 70 (кг) – маса теля.

2) 70 : 2 = (60 + 10) : 2 = 35 (кг) – маса порося.

3) 35 • 2 = 35 + 35 = 70 (кг) – маса двох поросят.

2 спосіб (логічний).

Якщо порося важить половину теля, тоді два поросяти важать як одне теля, тому

280 : 4 = 70 (кг) – маса теля або двох поросят.

Відповідь: маса двох поросят 70 кілограмів.

 

Завдання 305 Довжина відрізка АВ 6 см. Його середина — центр кола радіусом З см. Накресли відрізок і коло. Як можна назвати відрізок АВ?

АВ – діаметр кола.

 

Завдання 306 Порядок дій

(З • 60 + 120) : 5 : 4 = 15

1) 3 • 60 = 180

2) 180 + 120 = 300

3) 300 : 5 = 60

4) 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15

240 + (740 – 1000 : 20) = 930

1) 1000 : 20 = 100 : 2 = 50

2) 740 – 50 = 690

3) 240 + 690 = 930

Завдання 307

782 мм = 700 мм + 82 мм = 7 дм 82 мм

782 мм = 780 мм + 2 мм = 78 см 2 мм

541 см = 500 см + 41 см = 5 м 41 см

541 см = 540 см + 1 см = 54 дм 1 см

 

Завдання 308

75 : 3 • 4 = (60 + 15) : 3 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

6 • 15 : 5 = 15 : 5 • 6 = 3 • 6 = 18

80 : 5 • 6 = (50 + 30) : 5 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

7 • 12 : 6 = 12 : 6 • 7 = 2 • 7 = 14

90 : 5 • 4 = (50 + 40) : 5 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

6 • 14 : 7 = 14 : 7 • 6 = 2 • 6 = 12

 

Завдання 309 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У лісі росло 160 сосен — це 1/4 всіх хвойних дерев лісу. Решта – ялини. Скільки ялин у лісі?

Короткий запис

Сосни — 160 дерев, це 1/4 всього

Ялини — ?

Всього — ?

Вираз    160 • 4 – 160

Розв’язання

Якщо 160 дерев – це вже 1/4 всіх хвойних дерев, тоді

1) 160 • 4 = (100 + 60) • 4 = 640 (д.) – всіх дерев у лісі.

2) 640 – 160 = 640 – 200 + 40 = 480 (ял.) – ялин у лісі.

2 спосіб

Оскільки в хвойному лісі ростуть сосни і ялини, а 160 сосен – це одна з чотирьох частин, тоді ялин буде 3 таких частини, тому

160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 480 (ял.) – ялин у лісі.

Відповідь: у лісі 480 ялин.

Інші завдання дивись тут...