Інші завдання дивись тут...

Завдання 628  Порівняння чисел

9 • 6 < 8 • 7     5 • 9 < 6 • 8    4 • 6 < 5 • 5

9 • 4 = 6 • 6     4 • 4 > 3 • 5    7 • 7 > 8 • 6

 

Завдання 629

1) 71 – (35 + 26) = 10

    71 – (26 + 17) = 28

    71 – (35 + 17) = 19  

2) 900 – (540 + 270) = 90

    900 – (540 + 160) = 200

    900 – (160 + 450) = 290

    900 – (270 + 450) = 180

3) 53 – (24 + 15) = 14

    53 – (15 + 13) = 25

    53 – (13 + 24) = 16

 

Завдання 630

80 • 5 > 200 • 1      120 – 4 < 240 • 1     16 • 5 > 15 • 5

 

Завдання 631  У рівності 320 : 8 = 40 збільш ділене у 2 рази. Як змінилася частка? У скільки разів?

320 : 8 = 40    (320 2) : 8 = 320 : 8 • 2 = 40 2 = 80  частка збільшилась у 2 рази

Зміни ділене так, щоб частка зменшилась у 8 разів.

(320 : 8) : 8 = 40 : 8 = 5

 

Завдання 632  Периметр прямокутника 20 см. Ширина дорівнює 4 см. Обчис­літь його довжину

 

Завдання 633

За 7 м тканини заплатили 560 грн. 1 м марлі в десять разів дешев­ший, ніж 1 м тканини. Яка вартість 5 м марлі?

 

Завдання 634

_381

 185

 196

+764

  179

  943

_500

  348

  152

Завдання 635

Число 69 збільшити на частку чисел 70 і 14:

36 + 70 : 14 = 36 + 70 : 7 : 2 =  36 + 5 = 41

Частку чисел 780 і З0 збільшити в 4 рази:

780 : 30 • 4 = (600 + 180) : 30 • 4 = (20 + 6) • 4 = 80 + 24 = 104

 

Завдання 636

Купили шарф, шапку і рукавички, витративши на покупку 800 грн. За шапку і рукавички заплатили 370 грн, а за рукавички і шарф – 420 грн. Скільки гривень коштувала шапка, шарф, рукавички окремо?

Розв’язання

1) 800 – 370 = 430 (грн) – шарф

2) 420 – 370 = 50 (грн) – рукавички

3) 370 – 50 = 320 (грн) – шапка

Відповідь: шапка коштувала 320 грн, шарф – 430 грн, рукавички – 50 грн.

 

Завдання 637  Ділення

1) 120 : 4 = 30      240 : 4 = 60    480 : 4 = 120     960 : 4 = 28

2) 460 : 20 = 23    880 : 20 = 44

    620 : 20 = 31   740 : 20 = 37

 

Завдання 638  Пари виразів, які мають однакові значення

45 : 3 = 15     75 : 5 = 15

4 • 8 = 32      96 : 3 = 32

72 : 2 = 36

62 : 2 = 31

100 – 31 = 69

9 – 4 = 5

12 – 4 = 8  

23 – 3 = 20

24 • 2 = 48

57 – 26 = 11

 

Завдання 639  Якщо від числа відняти половину, залишиться половина

36 – 36 : 2 = 36 – 18 = 18

180 – 180 : 2 = 180 – 90 = 90

12 – 12 : 2 = 12 – 6 = 6

96 – 96 : 2 = 96 – 48 = 48

20 – 20 : 2 = 20 – 10 = 10

420 – 420 : 2 = 420 – 210 = 210

50 – 50 : 2 = 50 – 25 = 25

900 – 900 : 2 = 900 – 450 = 450

 

Завдання 640

В І ринки т настільних ігор, в Олесі — у 2 рази більше, а в Назара — на 6 ігор менше, ніж в Олесі. Скільки настільних ігор у Назара?

Розв'яжи задачу, якщо m = 8.

 

Завдання 641

Столяр за 5 годин виточує з дерева 20 заготовок для стільців. Його учень працює з удвічі меншою продуктивністю. За скільки годин учень столяра виточить 16 заготовок?

 

Завдання 642  Одиниці вимірювання

68 хв = 1 год 8 хв        30 год = 1 доба 6 год

70 с = 1 хв 10 с            84 хв = 1 год 24 хв

 

Завдання 643

Фермер відправив на консервний завод 20 ящиків із виногра­дом і 10 — зі сливами. Слив в один ящик клали удвічі більше, ніж винограду. Скільки кілограмів слив відправив фермер на завод, якщо винограду було 120 кг?

 

Завдання 644

На уроці фізкультури учні та учениці вишикувалися за зростом. Ліда за рахунком двадцять перша. Перед нею — на 10 дітей більше, ніж після неї. Скільки учнів та учениць у класі?

 

Завдання 645

Лоша на 16 кг важче за порося, а порося утричі легше за лоша. Яка маса кожної тварини?

 

Завдання 646

У морського їжака і морського коника разом 7 очей. У коника і трьох їжаків разом — 17 очей. Скільки очей у морського їжака? У морського коника?

 

Завдання 647

Маса новонародженого теляти дорівнює масі 6 ягнят або 18 поросят. Чия маса менша: поросяти чи ягняти? У скільки разів?

 

Завдання 648

Коли в Києві опівночі, у Парижі 11 година вечора. Котра година в Киє­ві, коли в Парижі опівночі?

 

Завдання 649

Група туристів для прогулянки по озеру взяла напрокат З човни. У першому і другому човнах разом розмістилося 5 туристів, у другому і третьому — 7, а в першому і третьому — 6. Скільки туристів було в кожному човні? Скільки всього туристів було в групі?

 

Завдання 650  Довжина ламаної ABCDEF 19 см. Сума довжин ланок АВ і DE до­рівнює 7 см, а довжини SC, CD, DE і EF — однакові. Яка довжина сторони АВ?

 

Завдання 651

Три шляхи, зображені на малюнку, ведуть у ліс, поле і село. Визнач, куди веде кожний шлях, якщо відомо, що:

шлях, який іде праворуч, веде не в село;

щоб потрапити до лісу, не потрібно йти ні праворуч, ні ліворуч.

 

Завдання 652

Поросятка знайшли 16 жолудів і поділили їх між собою порівну. Скіль­ки поросяток могло бути?

 

Завдання 653  Накресли коло й проведи його радіус. Познач точку, яка належить од­ночасно колу, кругу та радіусу.

 

Завдання 654

На стадіоні вздовж бігової доріжки на однаковій відстані один від од­ного розставлено 10 прапорців. Старт від першого прапорця. Біля четвертого прапорця бігун був через 15 с. Через скільки секунд він буде біля дев'ятого прапорця, якщо бігтиме так само швидко?

 

Завдання 655

Як каністрами місткістю 12 л і 5 л відміряти 9 л води з річки?

 

Завдання 656

У спортивній школі тренується кілька учнів / учениць першого класу, 29 — другого класу, 18 — третього і 22 — четвертого класу Учнів / учениць першого і четвертого класів разом стільки ж, скільки учнів / учениць другого і третього. Скільки всього дітей у спортивній школі? Скільки першокласників?

 

Завдання 657  Сторона квадрата ABCD — 20 см, а менша сторона прямокутника ABMN становить чверть його більшої сторони. На скільки периметр прямокутника ABMN менший від периметра прямокутника MCDN7

 

Завдання 658

У Микити і Наталі разом 48 грн. У Наталі на 12 грн більше, ніж у Ми­кити. Скільки грошей у Наталі?

Інші завдання дивись тут...