Інші завдання дивись тут...

Завдання 628  Порівняння чисел

9 • 6 < 8 • 7     5 • 9 < 6 • 8    4 • 6 < 5 • 5

9 • 4 = 6 • 6     4 • 4 < 3 • 5    7 • 7 > 8 • 6

 

Завдання 629

1) 71 – (35 + 26) = 10

    71 – (26 + 17) = 28

    71 – (35 + 17) = 19

2) 900 – (540 + 270) = 90

    900 – (540 + 160) = 200

    900 – (160 + 450) = 290

    900 – (270 + 450) = 180

3) 53 – (24 + 15) = 14

    53 – (15 + 13) = 25

    53 – (13 + 24) = 16

Завдання 630

80 • 5 > 200 • 1      120 – 4 < 240 • 1     16 • 5 > 15 • 5

 

Завдання 631 

У рівності 320 : 8 = 40 збільш ділене у 2 рази. Як змінилася частка? У скільки разів?

320 : 8 = 40    640 : 8 = 80  частка збільшилась у 2 рази

Зміни ділене так, щоб частка зменшилась у 8 разів: (320 : 8) : 8 = 40 : 8 = 5

 

Завдання 632  Периметр прямокутника 20 см. Ширина дорівнює 4 см. Обчис­літь його довжину.

Короткий запис

Периметр 20 см

Ширина  4 см

Довжина   ?

Розв'язання

1) 20 : 2 =10 (см) – довжина і ширина разом

2) 10 – 4 = 6 (см)

Відповідь: довжина прямокутника 6 сантиметрів.

 

Завдання 633

За 7 м тканини заплатили 560 грн. 1 м марлі в десять разів дешев­ший, ніж 1 м тканини. Яка вартість 5 м марлі?

Короткий запис

Тканина — 7 м — 560 грн, 1 м — ? грн
Марля — 5 м — ? грн, 1 м — ?, в 10 разів менше
Розв'язання
1) 560 : 7 = 80 (грн) — ціна 1 м тканини
2) 80 : 10 = 8 (грн) — ціна 1 м марлі
3) 8  5 = 40 (грн)
Відповідь: вартість марлі  40 гривень.

 

Завдання 634

_381

 185

 196

+764

  179

  943

_500

  348

  152

Завдання 635

Число 69 збільшити на частку чисел 70 і 14:

69 + 70 : 14 = 69 + 70 : 7 : 2 =  69 + 5 = 74

Частку чисел 780 і З0 збільшити в 4 рази:

780 : 30 • 4 = (600 + 180) : 30 • 4 = (20 + 6) • 4 = 80 + 24 = 104

 

Завдання 636

Сума трьох чисел дорівнює 800. Сума першого і другого числа дорівнює 370, а сума другого і третього – 420. Скільки дорівнює перше число, друге число і третє число окремо?

Розв’язання

1) 800 – 370 = 430 – третє число є більше, ніж сума другого і третього разом. Помилкова умова задачі.

 

Завдання 637  Ділення

1) 120 : 4 = 30      240 : 4 = 60    480 : 4 = 120     960 : 4 = 240

2) 460 : 20 = 23    880 : 20 = 44    620 : 20 = 31   740 : 20 = 37

 

Завдання 638  Пари виразів, які мають однакові значення

45 : 3 = 15     75 : 5 = 15

4 • 8 = 32      96 : 3 = 32

72 : 2 = 36

62 : 2 = 31

100 – 31 = 69

9 – 4 = 5

12 – 4 = 8  

23 – 3 = 20

24 • 2 = 48

57 – 26 = 11

 

Завдання 639  Якщо від числа відняти половину, залишиться половина

36 – 36 : 2 = 36 – 18 = 18

180 – 180 : 2 = 180 – 90 = 90

12 – 12 : 2 = 12 – 6 = 6

96 – 96 : 2 = 96 – 48 = 48

20 – 20 : 2 = 20 – 10 = 10

420 – 420 : 2 = 420 – 210 = 210

50 – 50 : 2 = 50 – 25 = 25

900 – 900 : 2 = 900 – 450 = 450

 

Завдання 640

В І ринки т настільних ігор, в Олесі — у 2 рази більше, а в Назара — на 6 ігор менше, ніж в Олесі. Скільки настільних ігор у Назара? Розв'яжи задачу, якщо m = 8.

Короткий запис
У Іринки – m ігор
У Олесі – ?, у 2 рази більше
У Назара – ?, на 6 ігор менше, ніж в Олесі
Розв'язання
1) m • 2 (іг.) – ігор в Олесі
2) m • 2 – 6 (іг.) – ігор в Назара
Якщо m = 8, тоді 8 • 2 – 6 = 10 (іг.)
Відповідь: у Назара 10 настільних ігор.

 

Завдання 641

Столяр за 5 годин виточує з дерева 20 заготовок для стільців. Його учень працює з удвічі меншою продуктивністю. За скільки годин учень столяра виточить 16 заготовок?

Короткий запис

Столяр — за 5 год — 20 з., 1 год — ? з.
Учень — за ? год — 16 з., 1 год — ?, в 2 рази менше
Розв'язання
1) 20 : 5 = 4 (з.)  столяр за 1 годину
2) 4 : 2 = 2 (з.)  учень за 1 годину
3) 16 : 2 = 8 (год)
Відповідь: за 8 годин учень столяра виточить 16 заготовок.

 

Завдання 642  Одиниці вимірювання

68 хв = 1 год 8 хв        30 год = 1 доба 6 год

70 с = 1 хв 10 с            84 хв = 1 год 24 хв

 

Завдання 643

Фермер відправив на консервний завод 20 ящиків із виногра­дом і 10 — зі сливами. Слив в один ящик клали удвічі більше, ніж винограду. Скільки кілограмів слив відправив фермер на завод, якщо винограду було 120 кг?

Короткий запис

Виноград — 20 ящ. — 120 кг, 1 ящ. — ? кг
Сливи — 10 ящ. — ? кг, 1 ящ. — ?, у 2 рази більше
Розв'язання
1) 120 : 20 = 6 (кг)  винограду в 1 ящику
2) 6  2 = 12 (кг)  слив в 1 ящику
3) 12 • 10 = 120 (кг)
Відповідь: 120 кілограмів слив відправив фермер на завод.

 

Завдання 644

На уроці фізкультури учні та учениці вишикувалися за зростом. Ліда за рахунком двадцять перша. Перед нею — на 10 дітей більше, ніж після неї. Скільки учнів та учениць у класі?

Розв'язання

Якщо Ліда двадцять перша, то перед нею стоїть 20 учнів, це на 10 дітей більше, ніж після неї, тому
1) 20 – 10 = 10 (учн.) – стоять за Лідою
2) 21 + 10 = 31 (учн.)
Відповідь: у класі 31 учень.

 

Завдання 645

Лоша на 16 кг важче за порося, а порося утричі легше за лоша. Яка маса кожної тварини?

Розв'язання
1) 16 : 2 = 8 (кг)  маса порося
2) 8 + 16 = 24 (кг)
Відповідь: маса порося 8 кілограмів, маса лоша 24 кілограми.

 

Завдання 646

У морського їжака і морського коника разом 7 очей. У коника і трьох їжаків разом — 17 очей. Скільки очей у морського їжака? У морського коника?

Розв'язання
1) (17  7) : 2 = 5 (оч.)  у морського їжака
2) 7 – 5 = 2 (оч.)
Відповідь: у морського іжака 5 очей, у морського коника 2 очей.

 

Завдання 647

Маса новонародженого теляти дорівнює масі 6 ягнят або 18 поросят. Чия маса менша: поросяти чи ягняти? Поросяти У скільки разів? У 3 рази

 

Завдання 648

Коли в Києві опівночі, у Парижі 11 година вечора. Котра година в Киє­ві, коли в Парижі опівночі? Коли в Парижі опівніч, то в Києві перша година ночі.

 

Завдання 649

Група туристів для прогулянки по озеру взяла напрокат З човни. У першому і другому човнах разом розмістилося 5 туристів, у другому і третьому — 7, а в першому і третьому — 6. Скільки туристів було в кожному човні? Скільки всього туристів було в групі?

Розв'язання

х + х + 2 = 6     
• х = 4   
х = 2 (т.)  у І човні
 2 = 3 (т.)  у ІІ човні
2 + 2 = 4 (т.)  у ІІІ човні  
2 + 3 + 4 = 9 (т.)
Відповідь: у першому човні 2 туристи, у другому човні 3 туристи, у третьому човні 4 туристи; всього в групі 9 туристів.

 

Завдання 650 

Довжина ламаної ABCDEF 19 см. Сума довжин ланок АВ і DE до­рівнює 7 см, а довжини SC, CD, DE і EF — однакові. Яка довжина сторони АВ?

Розв'язання

 x + 4 • x = 19
• x = 19  7     
• x = 12
x = 4 (cм)
 4 = 3 (cм)
Відповідь: довжина сторони АВ  дорівнює 3 см.

 

Завдання 651

Три шляхи, зображені на малюнку, ведуть у ліс, поле і село. Визнач, куди веде кожний шлях, якщо відомо, що:

а) шлях, який іде праворуч, веде не в село;
б) щоб потрапити до лісу, не потрібно йти ні праворуч, ні ліворуч, а прямо.
Відповідь: ліворуч — село, прямо — ліс, праворуч — поле. 

 

Завдання 652

Поросятка знайшли 16 жолудів і поділили їх між собою порівну. Скіль­ки поросяток могло бути?

Розв'язання

16 : 2 =  8 (п.)

16 : 4 = 4 (п.)

16 : 8 = 2 (п.)

Відповідь: могло бути два, чотири чи вісім поросят.

 

Завдання 653 Накресли коло й проведи його радіус. Познач точку, яка належить од­ночасно колу, кругу та радіусу.

Завдання 654

На стадіоні вздовж бігової доріжки на однаковій відстані один від од­ного розставлено 10 прапорців. Старт від першого прапорця. Біля четвертого прапорця бігун був через 15 с. Через скільки секунд він буде біля дев'ятого прапорця, якщо бігтиме так само швидко?

Розв'язання

1) 15 : 3 = 5 (с) – відстань між прапорцями.
2) 5 • 8 = 40 (с)
Відповідь: через 40 секунд він буде біля дев’ятого прапорця, якщо бігтиме так само швидко.

 

Завдання 655

Як каністрами місткістю 12 л і 5 л відміряти 9 л води з річки?

Розв'язання
1) 12  5 = 7 (л)  набрати каністру 12 л і вилити 5 л , залишиться 7 л.
2) 12  5  5 = 2 (л) - потім знову набрати каністру 12 літрів та двічі вилити з неї по 5 л, в ній залишиться 2 л.
3) 7 + 2 = 9 (л)

 

Завдання 656

У спортивній школі тренується кілька учнів / учениць першого класу, 29 — другого класу, 18 — третього і 22 — четвертого класу Учнів / учениць першого і четвертого класів разом стільки ж, скільки учнів / учениць другого і третього. Скільки всього дітей у спортивній школі? Скільки першокласників?

Розв'язання
1) 29 + 18 = 47 (учн.) – другого та третього класів разом
2) 47 – 22 = 25 ( учн.) – першого класу
3) 47 + 47 = 94 (учн.) – у спортивній школі
Відповідь: у спортивній школі 94 учнів, у першому класі 25 учнів.

 

Завдання 657 

Сторона квадрата ABCD — 20 см, а менша сторона прямокутника ABMN становить чверть його більшої сторони. На скільки периметр прямокутника ABMN менший від периметра прямокутника MCDN?

Розв'язання

1) 20 : 4 = 5 (см) – довжина BM
2) (20 + 5)  2 = 50 (см) – периметр прямокутника ABMN
3) 20  5 = 15 (см) – довжина МС
4) (20 + 15)  2 = 70 (см)  периметр прямокутника MCDN
5) 70 – 50 = 20 (см)
Відповідь: на 20 см периметр прямокутника ABMN менший від периметра прямокутника MCDN.

 

Завдання 658

У Микити і Наталі разом 48 грн. У Наталі на 12 грн більше, ніж у Ми­кити. Скільки грошей у Наталі?

Розв'язання

1) 48 – 12 = 36 (грн) – порівно
2) 36 : 2 = 18 (грн) – у Микити
3) 18 + 12 = 30 (грн)
Відповідь: у Наталі 30 гривень.

Інші завдання дивись тут...