Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 28

17 – 9 = 8

10 – 6 = 4

27 – 7 20

45 – 5 = 40

60 – 1 = 59

90 – 1 = 89

34 – 11 = 23

88 – 44 = 44

Завдання 29  Віднімання

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Зменшуване

23

45

74

89

41

90

Від’ємник

17

36

64

80

1

0

Різниця

6

9

10

9

40

90

Пояснення

23 – 6 = 17

45 – 9 = 36

74 – 10 = 64

89 – 9 = 80

41 – 40 = 1

90 – 90 = 0

 

Завдання 30  Проста задача на знаходження від’ємника

У глечик налили 12 стаканів узвару. Після обіду в ньому залишилося 6 стаканів узвару. Скільки стаканів узвару випили під час обіду?

Було

Випили

Залишилось

12 стаканів

?

6 стаканів

Короткий запис

Було (налили) — 12 стаканів

Випили — ?

Залишилось — 6 стаканів

Схема

Розв’язання

12 – 6 = 6 (ст.) – стаканів узвару випили під час обіду

Відповідь: під час обіду випили 6 стаканів узвару

 

Завдання 31  Проста задача на знаходження від’ємника

Купили 30 зошитів. Після першого місяця на­вчання залишилося 20 зошитів. Скільки зошитів використали?

Було

Використали

Залишилось

30 зошитів

?

20 зошитів

Короткий запис

Було (купили) — 30 зошитів

Використали — ?

Залишилось — 20 зошитів

Схема

Розв’язання

30 – 20 = 10 (з.) – зошитів використали

Відповідь: використали 10 зошитів

 

Завдання 32 У норі було 6 лисенят. Після того, як декілька пішло на полювання, в норі залишилось 1 лисеня. Скільки лисенят пішло на полювання?

На ставу плавало 25 лебедів. Декілька з них полетіли і залишилось 15 лебедів. Скільки лебедів полетіло?

 

Завдання 33 Зменшуване – від’ємник = різниця

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

24 – 4 = 20 (бо 24 – 20 = 4)  15 – 8 = 7 (бо 15 – 7 = 8)   13 – 5 = 8 (бо 13 – 8 = 5)   70 – 10 = 60 (бо 70 – 60 = 10)

 

Завдання 34  

21 + 5 > 6   (двоцифрове число більше, ніж одноцифрове)

67 > 6 + 7  (67 > 13)    20 + 10 > 20 – 10  (сума більша, ніж різниця)

 

Завдання 35

67 + 22 = 89

48 – 27 = 21

43 – 8 + 25 = 43 + 25 – 8 = 60

97 – 7 – 40 = 90 – 40 = 50

13 + 45 + 30 = 58 + 30 = 88

84 – 22 – 50 = 62 – 50 = 12

Завдання 36  Проста задача на знаходження від’ємника

Для благодійного ярмарку Микита виготовив 12 браслетів. Після ярмарку в нього залиши­лося 3 браслети. Скільки браслетів Микита продав на ярмарку?

Було

Продав

Залишилось

12 браслетів

?

3 браслети

Короткий запис

Було (виготовив) — 12 браслетів

Використали — ?

Залишилось — 3 браслети

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (бр.) – браслетів Микита продав на ярмарку

 

Завдання 37

45 + 7 = 45 + 5 + 2 = 50 + 2 = 52

45 + 37 = 45 + 5 + 32 = 50 + 32 = 82

64 + 9 = 64 + 6 + 3 = 70 + 3 = 73

64 + 19 = 64 + 6 + 13 = 70 + 13 = 83

35 + 20 = 55

35 + 28 = 35 + 5 + 23 = 40 + 23 = 63

68 + 30 = 98

68 + 32 = 90 + 10 = 100

Завдання 38 Рівняння

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

Зменшуване

46

27

74

39

62

52

100

Від’ємник

3

9

4

30

55

49

90

Різниця

43

18

70

9

7

3

10

Пояснення

43 + 3 = 46

18 + 9 = 27

70 + 4 = 74

9 + 30 = 39

7 + 55 = 62

3 + 49 = 52

10 + 90 = 100

Завдання 39  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли із сітки дістали 5 м'ячів, там залишило­ся ще стільки само. Скільки м'ячів було в сітці спочатку?

Було

Дістали

Залишилось

?

5 м’ячів

стільки ж

Короткий запис

Було — ?

Дістали — 5 м’ячів

Залишилось — стільки ж

Схема

Розв’язання

5 + 5 = 10 (м.) – м'ячів було в сітці спочатку

Відповідь: спочатку в сітці було 10 м’ячів

 

Завдання 40 Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли в саду зібрали врожай із 15 яблунь, зали­шилося зібрати плоди ще з решти 20 яблунь. Скільки яблунь росте в саду?

Було

Зібрали

Залишилось

?

15 яблунь

20 яблунь

Короткий запис

Було — ?

Зібрали — 15 яблунь

Залишилось — 20 яблунь

Схема

Розв’язання

20 + 15 = 35 (яб.) – яблунь росте в саду

Відповідь: у саду росте 35 яблунь

 

Завдання 41 Софійка мала цукерки. Після того, як вона роздала 12 цукерок, у неї ще залишилося 6. Скільки цукерок було в дівчинки спочатку?

У таборі на підвечірки закупили печиво. Після того, як роздали 15 пачок печива, залишилось  60 пачок. Скільки пачок печива закупили?

 

Завдання 42  Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

74 – 73 = 1  (бо 1 + 73 = 74)    55 – 50 = 5  (бо 5 + 50 = 55)

17 – 10 = 7  (бо 7 + 10 = 17)    100 – 9 = 99 (бо 99 + 1 = 100)

 

Завдання 43 Довжина одного відрізка 4 см, другого – 6 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин цих відрізків.

4 + 6 = 10 (см) – довжина відрізка для побудови

Завдання 44 Проста задача на знаходження зменшуваного

У їдальні продали 45 порцій супу, і ще 5 порцій залишилося. Скільки порцій супу приготували в їдальні?

Було

Продали

Залишилось

?

45 порцій

5 порцій

Короткий запис

Було — ?

Продали — 45 порцій

Залишилось — 5 порцій

Розв’язання

5 + 45 = 50 (п.) – порцій супу приготували в їдальні

Відповідь: в їдальні приготували 50 порцій супу

 

Завдання 45

45 – 8 = 45 – 5 – 3 = 40 – 3 = 37   

34 + 7 = 34 + 6 + 1 = 40 + 1 = 41

72 – 6 = 72 – 2 – 4 = 70 – 4 = 66   

29 + 9 = 29 + 1 + 8 = 30 + 8 = 38

35 + 7 – 22 = 35 – 22 + 7 = 13 + 7 = 20

73 – 8 – 53 = 73 – 53 – 8 = 20 – 8 = 12

Завдання 46

75 – 8 = 75 – 5 – 3 = 70 – 3 = 67   

75 – 38 = 75 – 35 – 3 = 40 – 3 = 37

83 – 50 = 33

83 – 59 = 83 – 53 – 6 = 30 – 6 = 24

34 + 17 – 28 = 34 + 4 + 13 – 28 = 23 

34 – 17 + 28 = 28 – 17 + 34 = 45

Завдання 47

1) Проста задача на знаходження суми

У морозильній камері міститься 7 кг фруктів і 5 кг овочів. Скільки всього кілограмів овочів і фруктів міститься в морозильній камері?

Фрукти

Овочі

Всього

7 кг

5 кг

?

Короткий запис

Фрукти  — 7 кг

Овочі — 5 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання

7 + 5 = 12 (кг) – кілограмів овочів і фруктів міститься в морозильній камері

Відповідь: у морозильній камері міститься 12 кілограмів овочів і фруктів

 

2) Проста задача на віднімання

Купили 10 бананів. На полуденок діти з'їли 6 бананів. Скільки бананів залишилося?

Було

З'їли

Залишилось

10 бананів

6 бананів

?

Короткий запис

Було (купили) — 10 бананів

З’їли — 6 бананів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 6 = 4 (б.) – бананів залишилося

Відповідь: залишилося 4 банани

 

3) Проста задача на віднімання

У парку на деревах сиділо 40 сорок. 30 сорок полетіло. Скільки сорок залишилося на деревах?

Було

Полетіло

Залишилось

40 сорок

30 сорок

?

Короткий запис

Було (сиділо) — 40 сорок

Полетіло — 30 сорок

Залишилось — ?

Розв’язання

40 – 30 = 10 (с.) – сорок залишилося на деревах

Відповідь: на деревах залишилося 10 сорок

 

4) Проста задача на знаходження суми

Ціна батона — 13 грн, а ціна калача — 19 грн. Скільки всього гривень коштують калач і батон?

Батон

Калач

Всього

13 грн

19 грн

?

Короткий запис

Батон  — 13 грн

Калач — 19 грн

Всього — ?

Розв’язання

13 + 19 = 32 (грн) – всього гривень коштують калач і батон

Відповідь: за калач і батон заплатили 32 гривні

 

Завдання 48, 49

Якщо b = 19, тоді b + 13 = 19 + 13 = 19 + 1 + 12 = 32

Якщо b = 27, тоді b + 13 = 27 + 13 = 30 + 10 = 40

Якщо с = 73, тоді 78 – с = 78 – 73 = 5

Якщо с = 45, тоді 78 – с = 78 – 45 = 33

 

Завдання 50  На малюнку зображено точки X, Y, Т, відрізки OP і KM, прямокутник ABCD. Обчисли периметр прямокутника

AB = 1 см, ВС = 4 см, CD = 1 см, AD = 4 см

Р = (1 + 4) • 2 = 5 • 2 = 10 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см, шириною 1 см.

2 спосіб

Р = 1 • 2 + 4 • 2 = 2 + 8 = 10 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см, шириною 1 см.

3 спосіб

Р = 1 + 4 + 1 + 4 = 10 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см, шириною 1 см.

 

Завдання 51

Якщо b = 30, тоді b + 8 = 30 + 8 = 38

Якщо b = 23, тоді b + 8 = 23 + 8 = 23 + 7 + 1 = 30 + 1 = 31

Якщо b = 17, тоді b + 8 = 17 + 8 = 17 + 3 + 5 = 20 + 5 = 25

 

Завдання 52

1) Проста задача на знаходження суми

На свято осені учні виготовили 13 композицій із квітів і 10 композицій з овочів. Скільки всього композицій виготовили діти?

Квіти

Овочі

Всього

13 композицій

10 композицій

?

Короткий запис

Квіти — 13 композицій

Овочі — 10 композицій

Всього — ?

Схема

Розв’язання

13 + 10 = 23 (к.) – всього композицій виготовили діти

Відповідь: діти виготовили 23 композиції

 

2) Проста задача на віднімання

На майданчику гуляло 18 дітей. Додому пішли 7 з них. Скільки дітей залишилося на майданчику?

Було

Пішли

Залишилось

18 дітей

7 дітей

?

Короткий запис

Було (гуляло) — 18 дітей

Пішли — 7 дітей

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

18 – 7 = 11 (д.) – дітей залишилося на майданчику

Відповідь: на майданчику залишилося 11 дітей 

Інші завдання дивись тут...