Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 638

1) Кожне з чисел 40, 7, 80, 99, 13, 50 збільшили на 700 (додали число 700):

40 + 700 = 740    7 + 700 = 707       80 + 700 = 780

99 + 700 = 799    13 + 700 = 713     50 + 700 = 750

 

Завдання 639  Рівняння

56 – с = 39

с = 56 – 39

с = 56 – 36 – 3

с = 17

56 – 17 = 56 – 16 – 1 = 39

39 = 39

b – 56 = 39

b = 39 + 56

b = 39 + 1 + 55

b = 95

95 – 56 = 95 – 55 – 1 = 39

39 = 39

d + 39 = 56

d = 56 – 39

d = 56 – 36 – 3

d = 17

17 + 39 = 39 + 1 + 16 = 56

56 = 56

Завдання 640  Усі розв'язки нерівності d < 6

d1 = 0, d2 = 1, d3 = 2, d4 = 3, d5 = 4, d6 = 5

 

Завдання 641  Складена задача на ділення на вміщення

За 1 год один токар виготовляє 3 деталі, а ін­ший — удвічі більше. Скільки годин їм знадо­биться, щоб удвох виготовити 54 деталі?

Вираз    54 : (3 + 3 • 2)

Короткий запис №1

І токар — 3 деталі

ІІ токар — ?, у 2 рази більше

Схема

Короткий запис №2

І токар — 3 деталі

ІІ токар — 6 деталей

Всього — ?

Схема

Короткий запис №3

54 деталі — це ? годин по 9 деталей

Годин — ? год, 54 деталі

      уміщають по 9 деталей

Схема

План розв’язування

1) Скільки деталей виготовляє другий токар 1 год?

2) Скільки всього деталей вони виготовлять за 1 год, якщо працюватимуть разом?

3) Скільки годин їм знадо­биться, щоб удвох виготовити 54 деталі?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (д.) – деталей виготовляє другий токар 1 год

2) 3 + 6 = 9 (д.) – всього деталей вони виготовлять за 1 год, якщо працюватимуть разом

3) 54 : 9 = 6 (год.) – годин виготовлятимуть

Відповідь: щоб удвох виготовити 54 деталі, їм знадобиться 6 годин

 

Завдання 642  Складена задача на множення  (суму помножити на число)

За зміну одна бригада монтерів прокладає 1 км кабелю, а інша — удвічі більше. Скільки кіломет­рів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень (5 днів), якщо працюватимуть разом?

Схема

Вираз   (1 + 1 • 2) • 5

Короткий запис №1

І бригада — 1 км

ІІ бригада — ?, удвічі більше

Короткий запис №2

І бригада — 1 км

ІІ бригада — 2 км

Всього — ?

Короткий запис №3

Кабель — ? км, 5 днів по 3 км

План розв’язування

1) Скільки кіломет­рів кабелю прокладає друга бригада за зміну?

2) Скільки всього кіломет­рів кабелю прокладуть дві бригади за зміну, якщо працюватимуть разом?

3) Скільки кіломет­рів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 1 • 2 = 2 (км) – кіломет­рів кабелю прокладає друга бригада за зміну

2) 1 + 2 = 3 (км) – всього кіломет­рів кабелю прокладуть дві бригади за зміну, якщо працюватимуть разом

3) 3 • 5 = 15 (км) – кіломет­рів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень, якщо працюватимуть разом

Відповідь: якщо працюватимуть разом, за робочий тиждень дві бригади прокладуть 15 кілометрів кабелю

 

Завдання 643 Дії з іменованими числами

40 км : 5 = 8 км       36 м : 4 м = 9      60 хв : 10 = 6 хв

40 грн : 8 = 5 грн    36 дм : 9 дм = 4   8 год : 4 = 2 год

 

Завдання 644 Знайди периметр квадрата зі стороною 8 мм.

Р = 8 мм • 4 = 32 мм

2 спосіб

Р = 8 мм + 8 мм + 8 мм + 8 мм

 

Завдання 645  Складена задача на ділення на вміщення (число розділити на суму)

За 1 год Ліда виготовляє 6 паперових ліхтариків, а Іванка — 4 ліхтарики. За скільки годин дівчатка виготовлять 30 ліхтариків, якщо працюватимуть разом?

30 ліхтариків — це ? год по (6 ліхтариків і 4 ліхтарики)

Короткий запис

Годин — ? год, 30 ліхтариків уміщають по ? (6 ліхтариків і 4 ліхтарики)

Вираз  30 : (6 + 4)

Короткий запис №1

Ліда — 6 ліхтариків

Іванка — 4 ліхтарики

Всього — ?

Схема

Короткий запис №2

30 ліхтариків — це ? годин по 10 ліхтариків

Годин — ? год, 30 ліхтариків уміщають по 10 ліхтариків

Схема

План розв’язування

1) Скільки всього ліхтариків виготовлять дівчатка за 1 год, якщо працюватимуть разом?

2) За скільки годин дівчатка виготовлять 30 ліхтариків, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (л.) – всього ліхтариків виготовлять дівчатка за 1 год, якщо працюватимуть разом

2) 30 : 10 = 3 (год.) – годин виготовлятимуть

Відповідь: якщо працюватимуть разом, дівчатка виготовлять ліхтарики за 3 години

 

Завдання 646 

42 : а = 7

а = 42 : 7

а = 6

42 : 6 = 7

7 = 7

с : 1 = 10

с = 10 • 1

с = 10

10 : 1 = 10

10 = 10

20 • х = 0

х = 0 : 20

х = 0

20 • 0 = 0

0 = 0

42 : а = 7

42 : а = 42 : 6

а = 6

с : 1 = 10

с : 1 = 10 : 1

с = 10

20 • х = 0

20 • х = 20 • 0

х = 0

Завдання 647 Цифрами числа від числа вісімсот дев'яносто п'ять до числа дев'ятсот:

895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907

 

Завдання 648

с : 6 = 8

с = 8 • 6

с = 48

48 : 6 = 8

8 = 8

67 – k = 30

k = 67 – 30

k = 37

67 – 37 = 30

30 = 30

9 • x = 72

x = 72 : 9

x = 8

9 • 8 = 72

72 = 72

Завдання  649

Якщо с = 4, тоді с • (с : 2) = 4 • (4 : 2) = 4 • 2 = 8     Якщо с = 8, тоді с • (с : 2) = 8 • (8 : 2) = 8 • 4 = 32

Якщо с = 2, тоді с • (с : 2) = 2 • (2 : 2) = 2 • 1 = 2     Якщо с = 10, тоді с • (с : 2) = 10 • (10 : 2) = 10 • 5 = 50

 

Завдання 650  Предмети, які мають форму кола: руль, перстень, колесо

 

Завдання 651, 652  І малюнок — 1 коло, ІІ малюнок — 2 кола, ІІІ малюнок — 3 кола

Предмети, які можна використати, коли малюєш коло: склянка, банка, пляшка, копійка, ґудзик

Завдання 653, 654 

Відрізок, який сполучає будь-яку

точку кола з його центром,

називають радіусом кола, тому 

ОА = ОВ = OD = 2 см

 

Завдання 655  

Накреслили коло з радіусом 3 см

Завдання 656

12 : а = 1

а = 12 : 1

а = 12

12 : 12 = 1

1 = 1

49 : с = 7

с = 49 : 7

с = 7

49 : 7 = 7

7 = 7

36 : b = 6

b = 36 : 6

b = 6

36 : 6 = 6

6 = 6

12 : а = 1

12 : а = 12 : 12

а = 1

49 : с = 7

49 : с = 49 : 7

с = 7

36 : b = 6

36 : b = 36 : 6

b = 6

Завдання 657

• Суму чисел 100 і 300 збільшити на 40: (100 + 300) + 40 = 400 + 40 = 440

• Різницю чисел 57 і 7 збільшити на 100: (57 – 7) + 100 = 50 + 100 = 150

• Різницю чисел 507 і 500 збільшити втричі: (507 – 500) • 3 = 7 • 3 = 21

• Суму чисел 200 і 300 зменшити на 100:  (200 + 300) – 100 = 500 – 100 = 400

• Різницю чисел 250 і 200 зменшити в 10 разів: (250 – 200) : 10 = 50 : 10 = 5

 

Завдання 658

• Суму чисел 500 і 300 зменшити на їх різницю: (500 + 300) – (500 – 300) = 800 – 200 = 600

• Добуток чисел 8 і 4 зменшити на їх частку: 8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

• Частка суми чисел 17 і 15 та числа 8: (17 + 15) : 8 = (17 + 3 + 12) : 8 = 32 : 8 = 4

 

Завдання 659

Якщо а = 9, b = 6, тоді 100 – а • b = 100 – 9 • 6 = 100 – 54 = 46

Якщо а = 7, b = 5, тоді 100 – а • b = 100 – 7 • 5 = 100 – 35 = 65

Якщо а = 10, b = 1, тоді 100 – а • b = 100 – 10 • 1 = 100 – 10 = 90

 

Завдання 660

400 + 1 < 400 + 10  (де менший доданок, там менша сума)

700 + 6 > 70 + 6     (де більший доданок, там більша сума)

543 – 3 > 543 – 40  (де менший від’ємник, там більша сума)

435 + 5 < 435 + 50  (де менший доданок, там менша сума)

 

Завдання 661

56 : 8 • 5 = 7 • 5 = 35     48 – 48 : 6 = 48 – 8 = 40      30 + 15 : 5 = 30 + 3 = 33

4 • 6 : 8 = 24 : 8 = 3       (48 – 48) : 6 = 0 : 6 = 0       (30 + 15) : 5 = 45 : 5 = 9

 

Завдання 662  Задача на зведення до одиниці

На пошиття трьох костюмів витрачають 9 м тка­нини. Скільки таких костюмів можна пошити із 30 м тканини?

Короткий запис

3 костюми — 9 м

? — 30 м

Схема

План розв'язування

1) Скільки метрів тканини витрачають на пошиття 1 костюму?

2) Скільки таких костюмів можна пошити із 30 м тканини?

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (м) – метрів тканини витрачають на пошиття 1 костюму

2) 30 : 3 = 10 (к.) – таких костюмів можна пошити із 30 м тканини

Відповідь: із 30 метрів тканини можна пошити 10 таких костюмів

 

Завдання 663  Складена задача на різницеве порівняння  (різниця часток)

Майстриня-кондитерка за 8 год роботи при­красила 72 торти, а її учениця за 4 год — 24 тор­ти. Хто з них прикрасив більше тортів за 1 год? На скільки тортів більше?

72 торти — це 8 год по ? тортів

24 торти — це 4 год по ? тортів

Короткий запис

Майстриня — ? т., 72 торти розділити на 8 порівну; на ? більше

Учениця — ? т., 24 торти розділити на 4 порівну

Схема

Вираз   72 : 8 – 24 : 4

Короткий запис №1 

72 торти — це 8 год по ? тортів

Майстриня — ? т., 72 торти розділити на 8 порівну

Короткий запис №2

24 торти — це 4 год по ? тортів

Учениця — ? т., 24 торти розділити на 4 порівну

Короткий запис №3

Майстриня — 9 тортів, на ? більше

Учениця — 6 тортів

План розв'язування

1) Скільки тортів прикрасила майстриня за 1 год?

2) Скільки тортів прикрасила учениця за 1 год?

3) Хто з них прикрасив більше тортів за 1 год? На скільки тортів більше?

Розв’язання

1) 72 : 8 = 9 (т.) – тортів прикрасила майстриня за 1 год

2) 24 : 4 = 6 (т.) – тортів прикрасила учениця за 1 год

3)  9 > 6     майстриня прикрасила більше тортів

9 – 6 = 3 (т.) – на стільки більше тортів за годину прикрасила майстриня, ніж учениця

Відповідь: на 3 торти більше за годину прикрасила майстриня, ніж учениця

 

Завдання 664  Доба

Якщо зараз 2 год ночі, то від початку доби пройшло 2 години

Якщо зараз 5 год дня (17 год), то від початку доби пройшло 17 годин

Якщо зараз 7 год вечора (19 год), то від початку доби пройшло 19 годин

Завдання 665

Накреслили коло із центром

у точці О й радіусом 2 см

Завдання 666

500 + 6 • 5 = 500 + 30 = 530

800 + (56 + 44) = 800 + 100 = 900

100 – 80 + 900 = 20 + 900 = 920

Завдання 667  Задача на зведення до одиниці

На пошиття двох комбінезонів для собак витра­чають 18 дм тканини. Скільки дециметрів тканини потрібно на пошиття п'яти таких комбінезонів?

Короткий запис

2 комбінезон — 18 дм

5 комбінезонів — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки дециметрів тканини потрібно на пошиття одного такого комбінезону?

2) Скільки дециметрів тканини потрібно на пошиття п'яти таких комбінезонів?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (дм) – дециметрів тканини потрібно на пошиття одного такого комбінезону

2) 9 • 5 = 45 (дм) – дециметрів тканини потрібно на пошиття п'яти таких комбінезонів

Відповідь: на пошиття п'яти таких комбінезонів треба 45 дециметрів тканини

Інші завдання дивись тут...