Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 131

1) 50 + 170 = 170 + 30 + 20 = 200 + 20 = 220       270 + 170 = 300 + 140 = 440

430 + 170 = 430 + 70 + 100 = 500 + 100 = 600      520 + 170 = 690

2) 720 – 90 = 720 – 20 – 70 = 700 – 70 = 630

720 – 150 = 720 – 120 – 30 = 600 – 30 = 570

720 – 220 = 500        720 – 570 = 720 – 520 – 50 = 200 – 50 = 150

 

Завдання 132  Дії з іменованими числами

400 г – 340 г = 60 г    50 л : 10 л = 5           70 т – 15 т = 55 т

72 см : 8 см = 9         330 г + 670 г = 1000    320 ц – 190 ц = 130 ц

 

Завдання 133 

Йогурт — 250 г

Сметана — 280 г

Всього — ?

Какао — ?, 3 пачки по 90 г

250 г + 280 г = 530 г

90 г • 3 = 270 г

Хліб — 760 г

Бублики — 90 г

Всього — ?

Рис — 400 г

Ковбаса — 350 г

Всього — ?

760 г + 90 г = 850 г

400 г + 350 г = 750 г

Завдання 134  Складена задача на множення

Маса футбольного й волейбольного м'ячів становить 730 г. Маса волейбольного м'яча — 280 г. Яка маса двох футбольних м'ячів?

Короткий запис №1

Волейбольний — 280 г

Футбольний — ?

Всього — 730 г

Короткий запис №2

Футбольні  — ? г, 2 м’ячі по 450 г

Вираз     (730 – 280) • 2

План розв’язування

1) Яка маса футбольного м'яча?

2) Яка маса двох футбольних м'ячів?

Розв’язання

1) 730 – 280 = 730 – 230 – 50 = 450 (г) – маса футбольного м'яча.

2) 450 • 2 = (400 + 50) • 2 = 900 (г) – маса двох футбольних м'ячів.

2 спосіб

Короткий запис №1

Волейбольний — 280 г

Футбольний — ?

Всього — 730 г

Короткий запис №2

Футбольний — 450 г

Футбольний — 450 г

Всього — ?

Вираз     (730 – 280) + (730 – 280)

План розв’язування

1) Яка маса футбольного м'яча?

2) Яка маса двох футбольних м'ячів?

Розв’язання

1) 730 – 280 = 730 – 230 – 50 = 450 (г) – маса футбольного м'яча.

2) 450 + 450 = 800 + 100 = 900 (г) – маса двох футбольних м'ячів.

Відповідь: маса двох футбольних м’ячів 900 грамів.

 

Завдання 135 Рівняння

340 – х = 170

х = 340 – 170

х = 170

340 – 170 = 170

170 = 170

560 + с = 620

с = 620 – 560

с = 60

560 + 60 = 620

620 = 620

а – 120 = 90

а = 120 + 90

а = 210

210 – 120 = 90

90 = 90

Завдання 136

Якщо с = 320, тоді с – (с – 150) = 320 – (320 – 150) = 320 – 320 + 150 = 150

Якщо с = 240, тоді с – (с – 150) = 240 – (240 – 150) = 240 – 240 + 150 = 150

Якщо с = 1000, тоді с – (с – 150) = 1000 – (1000 – 150) = 1000 – 1000 + 150 = 150

 

Завдання 137  У школі навчається 910 учнів. У початковій ланці школи навчається с учнів, а в середній — а учнів. Скільки учнів навчається у старшій ланці школи? 

910 – (с + а)  (уч.)           або      910 – с – а (уч.)

2) Якщо с = 340, а = 380, тоді 910 – (с + а) = 910 – (340 + 380) = 910 – 720 = 190

 

Завдання 138  З першого куща аґрусу зібрали 5 кг ягід, а з дру­гого — n кг. Усі ягоди порівну розклали в банки, по 2 кг в кожну. Скільки банок знадобилося?

(5 + n) : 2  (б.)

2) Якщо n = 3, тоді (5 + n) : 2 = (5 + 3) : 2 = 8 : 2 = 4

Якщо n = 7, тоді (5 + n) : 2 = (5 + 7) : 2 = 12 : 2 = 6

 

Завдання 139

Скільки кіл з одним центром намальовано? Три.

r1 = 10 мм – радіус найменшого кола.

r2 = 15 мм – радіус середнього кола.

r3 = 20 мм – радіус найбільшого кола.

На скільки міліметрів діаметр найбільшого кола біль­ший за діаметр найменшого кола?

d1 = 10 мм + 10 мм = 20 мм – діаметр найменшого кола.

d2 = 15 мм + 15 мм = 30 мм – діаметр середнього кола.

d3 = 20 мм + 20 мм = 40 мм – діаметр найбільшого кола.

d3 – d1 = 40 мм – 20 мм = 10 мм

 

Завдання  140

Якщо k = 810, тоді k – (380 + 150) = 810 – (380 + 150) = 810 – 530 = 280

Якщо k = 1000, тоді k – (380 + 150) = 1000 – (380 + 150) = 1000 – 530 = 470

 

Завдання 141  Проста задача

Автомобіль виїхав із Хмельницького й приїхав до Житомира. Яку відстань проїхав автомобіль?

Короткий запис

Київ-Хмельницький — 350 км

Київ-Житомир — 140 км

Хмельницький-Житомир — ?

Розв’язання

350 – 140 = 210 (км)

Відповідь: автомобіль проїхав 210 кілометрів.

 

Завдання 142

124 = 1 с. 2 д. 4 од.            222 = 2 с. 2 д. 2 од.

 

Завдання 143, 144, 145 Письмове додавання

+124

  222

  346

+72

  26

  98

+342

    54

  396

+285

  513

  798

+213

  135

  348

+256

  143

  399

+332

  507

  839

+333

  215

  548

+421

  143

  564

Завдання 146, 147

+75

  24

  99

+55

  33

  88

+160

  325

  485

+444

  321

  765

+734

  125

  859

+409

  520

  929

+397

  602

  999

+342

    55

  397

Завдання 148 Задача сформульована у прямій і непрямій формах

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Платон заготовив 250 каштанів, а Нестор — на b каштанів більше. Скільки каштанів загото­вив Нестор?

250 + b  (к.)

2) Непряма проста задача на збільшення на деяке число

Платон заготовив 250 каштанів. Це на b ка­штанів менше, ніж заготовив Нестор. Скільки каштанів заготовив Нестор? 

250 + b (к.)

 

Завдання 149  Непряма проста задача на збільшення на деяке число

Маса дитинчати бегемота становить 225 кг. Це на 133 кг менше, ніж маса слоненяти. Яка маса слоненяти?

Короткий запис

Бегемотик — 225 кг, це на 133 кг менше

Слоненя — ?

Схема

Розв’язання

225 + 133 = 358 (кг) – маса слоненяти.

Відповідь: маса слоненяти 358 кілограмів.

 

Завдання 150

х – 125 = 324

х = 324 + 125

х = 449

х – 125 = 324

324 = 324

с – 450 = 327

с = 327 + 450

с = 777

777 – 450 = 327

327 = 327

а – 54 = 134

а = 134 + 54

а = 188

188 – 54 = 134

134 = 134

Завдання 151

+516

  142

  658

+344

  211

  555

+361

  526

  887

+524

  475

  999

Завдання 152  Непряма проста задача на збільшення на деяке число

Іграшкова машинка коштує 80 грн. Це на 70 грн менше, ніж коштує м'яч. Скільки гривень коштує м'яч?

Короткий запис

Машинка — 80 грн, це на 70 грн менше

М’яч — ?

Розв’язання

80 + 70 = 150 (грн) – гривень коштує м'яч.

Відповідь: м’яч коштує 150 гривень. 

 

Завдання 153 Кожне число збільшили на 30 (додали число 30):

30 + 30 = 60       100 + 30 = 130     530 + 30 = 560     710 + 30 = 740    820 + 30 = 850

 

Завдання 154  Кожне число зменшили на 120 (відняли число 120):

180 – 120 = 60    540 – 120 = 420       700 – 120 = 500 + (200 – 120) = 580  920 – 120 = 800

 

Завдання 155 Віднімання частинами

420 – 180 = 420 – 120 – 60 = 300 – 60 = 240

630 – 40 = 630 – 30 – 10 = 600 – 10 = 590

1000 – 550 = 400 + (600 – 550) = 400 + 50 = 450

170 – 80 = 170 – 70 – 10 = 100 – 10 = 90

 

Завдання 156, 157, 158, 159  Письмове віднімання

_275

   34

  241

_74

  51

  23

_827

  316

  511

_754

  224

  530

_889

  467

  422

_707

  504

  203

_567

   53

  514

_986

  670

  316

Завдання 160  Проста задача на зменшення на деяке число

У школі селища Срібне навчається 344 учні, а в школі селища Талалаївка — на 210 учнів менше. Скільки учнів навчається в школі селища Талалаївка?

Короткий запис

Срібне — 344 учні

Талалаївка — ?, на 210 учнів менше

Розв’язання

344 – 210 = 134 (уч.) – учнів навчається в школі селища Талалаївка.

Відповідь: у школі селища Талалаївка навчаються 134 учні.

 

Завдання 161

_547

  325

  222

_709

  603

  106

_786

   64

  722

_357

  240

  117

Завдання 162  Непряма проста задача на зменшення на деяке число

3а записами в щоденнику тренувань Олег проїхав на лижах за зиму 248 км. Це на 27 км більше, ніж проїхав за зиму його товариш Мак­сим. Скільки кілометрів записано в щоденнику тренувань Максима?

Короткий запис

Олег — 248 км, це на 27 км більше

Максим — ?

Розв’язання

248 – 27 = 221 (км) – кілометрів записано в щоденнику тренувань Максима.

Відповідь: у щоденнику тренувань Максима записано 221 кілометр.

Інші завдання дивись тут...