Інші завдання дивись тут...

Сторінка 74

Завдання 1

5 • 4 + 23 = 20 + 23 = 43

5 • 6 + 13 = 30 + 13 = 43

7 • 2 + 6 = 14 + 6 = 20

7 • 3 + 9 = 21 + 9 = 30

8 • 4 + 8 = 32 + 8 = 40

8 • 7 + 4 = 56 + 4 = 60

6 • 3 + 12 = 18 + 12 = 30

4 • 9 + 14 = 36 + 14 = 50 

Завдання 2  Множення

Переставний закон: 2 • 8 = 8 • 2

Сполучний закон: (7 • 3) • 2 = 7 • (3 • 2) = 7 • 6 = 42

(6 • 2) • 3 = 6 • (2 • 3) = 6 • 6 = 36

(8 • 2) • 4 = 8 • (2 • 4) = 8 • 8 = 64

Розподільний закон відносно додавання:

(5 + 6) • 4 = 5 • 4 + 6 • 4 = 20 + 24 = 44

Розподільний закон відносно віднімання:

(20 – 2) • 3 = 20 • 3 – 2 • 3 = 60 – 6 = 54

 

Сторінка 75

Завдання 3

(7 • 2) • 5 = 7 • (2 • 5) = 7 • 10 = 70

(8 • 3) • 2 = 8 • (3 • 2) = 8 • 6 = 48

(9 • 4) • 2 = 9 • (4 • 2) = 9 • 8 = 72

3 • (5 + 6) = 3 • 5 + 3 • 6 = 15 + 18 = 33

7 • (9 + 2) = 7 • 9 + 7 • 2 = 63 + 14 = 87

8 • (5 + 7) = 8 • 5 + 8 • 7 = 40 + 56 = 96

(9 + 4) • 3 = 9 • 3 + 4 • 3 = 27 + 12 = 39

(8 + 6) • 2 = 8 • 2 + 6 • 2 = 16 + 12 = 28

(7 + 5) • 4 = 7 • 4 + 5 • 4 = 28 + 20 = 48

 

Завдання 4

24 • 5 = (20 + 4) • 5 = 20 • 5 + 4 • 5 =  100 + 20 = 120

36 • 4 = (30 + 6) • 4 = 30 • 4 + 6 • 4 = 120 + 24 = 144

43 • 5 = (40 + 3) • 5 = 40 • 5 + 3 • 5 = 200 + 15 = 215

52 • 7 = (50 + 2) • 7 = 50 • 7 + 2 • 7 = 350 + 14 = 364

 

Завдання 5

Купили 4 червоні троянди по 7 грн за квітку і 3 білі троянди по такій самій ціні. Скільки гривень заплатили за всі троянди?

Короткий запис

4 троянди по 7 грн — ? грн

3 троянди по 7 грн — ? грн

Усього — ? грн

Розв’язання

1-й спосіб

7 • 4 + 7 • 3 = 49 (грн)

2-й спосіб

• (4 + 3) = 49 (грн)

Відповідь: за всі троянди заплатили 49 гривень.

 

Завдання 6

За три дні друкарня надрукувала 920 настінних календарів. За перший і другий дні — 800 календарів, за другий і третій дні — 710. Скільки настінних календарів друкувала друкарня кожного дня окремо?

Короткий запис

Усього — 920 к.

І і ІІ — 800 к.

ІІ і ІІІ — 710 к.

І — ? ІІ — ? ІІІ — ?

Розв’язання

1) 920 – 800 = 120 (к.) – друкувала третього дня

2) 710 – 120 = 590 (к.) – друкувала другого дня

3) 800 – 590 = 210 (к.) – друкувала першого дня

Відповідь: друкарня друкувала першого дня 210 календарів, другого дня — 590 календарів, третього дня  120 календарів.

 

Завдання 7 Порівняй іменовані числа

7 ц 56 кг = 756 кг

34 ц = 3 т 4 ц

7 м 4 см > 7 дм 4 см

2 м 7 дм < 3 м

3 м 50 см > 150 см

25 км > 250 м

Завдання 8 Рівняння

690 + х = 720

х = 720 – 690

х = 30

690 + 30 = 720

720 = 720

(940 – 920) : х = 4

20 : х = 4

х = 20 : 4

х = 5

(940 – 920) : 5 = 20 : 5 = 4

4 = 4

х + 10 • 4 = 360

х + 40 = 360

х = 360 – 40

х = 320

320 + 10 • 4 = 320 + 40 = 360

360 = 360

Завдання 9

(5 5 5 5) : 5 = (25 – 10) : 5 = 15 : 5 = 3

(5 + 5 + 5 + 5) : 5 = 20 : 5 = 4

(5 5) : 5 + 5 : 5 = 5 + 1 = 6

(5 5 +• 5) : 5 = 50 : 5 = 10

Домашнє завдання

3 • 6 = 18     (6 • 3) • 3 = 6 • (3 • 3) = 6 • 9 = 54

(7 + 4) • 4 = 7 • 4 + 4 • 4 = 28 + 16 = 44

(40 – 6) • 2 = 80 – 12 = 68

 

Сторінка 76

Завдання 1

1 • а = а, 1 • 5 = 5, 1 • 12 = 12

а • 1 = а, 2 • 1 = 2, 6 • 1 = 6

0 • а = 0, 0 • 10 = 0, 0 • 8 = 0

а • 0 = 0, 17 • 0 = 0, 3 • 0 = 0

а : 1 = а, 5 : 1 = 5, 10 : 1 = 10

0 : а = 0, 0 : 11 = 0, 0 : 1 = 0

а : а = 1, 55 : 55 = 1, 9 : 9 = 1

 

Завдання 2

80 : 10 = 8

70 : 10 = 7

7 • 10 = 70

6 • 10 = 60

3 • 100 = 300

4 • 100 = 400

500 : 100 = 5

800 : 100 = 8

Завдання 3

А. 2 • 9 = 18     3 • 9 = 27     4 • 9 = 36      5 • 9 = 45

Б. (4 • 3) • 2 = 4 • (3 • 2) = 4 • 6 = 24

(7 • 2) • 5 = 7 • (2 • 5) = 7 • 10 = 70

(9 • 2) • 2 = 9 • (2 • 2) = 9 • 4 = 36

В. (9 + 3) • 4 = 9 • 4 + 3 • 4 = 36 + 12 = 48

8 • (3 + 10) = 8 • 3 + 8 • 10 = 24 + 80 = 104

(8 + 4) • 3 = 8 • 3 + 4 • 3 = 24 + 12 = 36

 

Завдання 4

4 • 9 = 9 • 4 = 36     7 • 4 • 2 = 7 • (4 • 2) = 7 • 8 = 56

3 • (4 + 7) = 3 • 4 + 3 • 7 = 12 + 21 = 33

(60 – 5) • 3 = 60 • 3 – 5 • 3 = 180 – 15 = 165

 

Завдання 5

30 • 3 = 90

3 дес. • 3 = 9 дес.

20 • 4 = 80

2 дес. • 4 = 8 дес.

70 • 2 = 140

7 дес. • 2 = 14 дес.

300 • 2 = 600

3 сот. • 2 = 6 сот.

500 • 2 = 1000

5 сот. • 2 = 10 сот.

200 • 2 = 400

2 сот. • 2 = 4 сот.

40 : 20 = 2

4 дес. : 2 дес. = 2

60 : 30 = 2

6 дес. : 3 дес. = 2

90 : 30 = 3

9 дес. : 3 дес. = 3

600 : 200 = 3

6 сот. : 2 сот. = 3

800 : 200 = 4

8 сот. : 2 сот. = 4

900 : 300 = 3

9 сот. : 3 сот. = 3

800 : 8 = 100

8 сот. : 8 = 1 сот.

700 : 7 = 100

7 сот. : 7 = 1 сот.

600 : 6 = 100

6 сот. : 6 = 1 сот.

240 : 6 = 40

24 дес. : 6 = 4 дес.

420 : 7 = 60

42 дес. : 7 = 6 дес.

120 : 4 = 30

12 дес. : 4 = 3 дес.

Завдання 6

72 = 9 • 8      45 = 9 • 5     18 = 6 • 3       42 = 6 • 7

 

Завдання 7

Родина Михайленків зібрала в лісі 4 кошики лохини по 3 кг в кожно­му і 3 кошики суниці з такою самою масою. Скільки кілограмів ягід зібрала родина Михайленків?

Короткий запис

4 кошики по 3 кг — ? кг

3 кошики по 3 кг — ? кг

Усього — ? кг

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (кг) – зібрали лохини

2) 3 • 3 = 9 (кг) – зібрали суниці

3) 12 + 9 = 21 (кг)

Відповідь: родина зібрала 21 кг ягід.

 

Сторінка 77

Завдання 1

4 • 2 = 8

6 • 4 = 24

7 • 8 = 56

9 • 4 = 36

15 : 5 = 3

10 : 2 = 5

40 : 8 = 5

48 : 6 = 8

5 • 7 = 35

45 : 5 = 9

6 • 7 = 42

56 : 8 = 7

8 • 8 = 64

3 • 8 = 24

28 : 4 = 7

20 : 5 = 4

Завдання 2

24 = 6 • 4       35 = 7 •     56 = 8 • 7      54 = 6 • 9

 

Завдання 3

16 : (4 • 2) = 16 : 8 = 2

16 : (4 • 2) = (16 : 4) : 2 = 4 : 2 = 2

16 : (4 • 2) = (16 : 2) : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 4

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

72 : 36 = 72 : (9 • 4) = 72 : 9 : 4 = 8 : 4 = 2

81 : 27 = 81 : (9 • 3) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

90 : 18 = 90 : (9 • 2) = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5

 

Завдання 5

36 : 12 = 3, бо 12 + 12 + 12 = 36

90 : 15 = 6

42 : 14 = 3

54 : 18 = 3

98 : 14 = 7

48 : 16 = 3

68 : 17 = 4

Сторінка 78

Завдання 6

28 : 14 = 2      56 : 14 = 4     30 : 15 = 2      72 : 18 = 4

 

Завдання 7

Яринки витратила 50 грн і 20 грн, а Софійка  20 грн, 10 грн і 5 грн. У скільки разів більше гривень витратила Яринка, ніж Софійка?

Короткий запис

Яринка — 50 грн і 20 грн. 
Софійка — 20 грн і 10 грн і 5 грн
У скільки разів більше — ?
Розв’язання

1) 50 + 20 = 70 (грн) – витратила Яринка

2) 20 + 10 + 5 = 35 (грн) – витратила Софійка

3) 70 : 35 = 70 : 7 : 5 = 2 (р.)

Відповідь: Яринка витратила у 2 рази більше грошей, ніж Софійка.

 

Завдання 8

На клумбі росте 48 кущів жовтих і червоних троянд. Жовтих — у 12 разів менше від загальної кількості. Скільки окремо кущів жовтих і червоних троянд росте на клумбі?

Короткий запис

Усього  48 к.

Жовтих  ?, у 12 разів менше від усього

Червоних  ?

Розв’язання

1) 48 : 12 = 4 (к.) – жовтих кущів

2) 48 – 4 = 44 (к.) – червоних кущів

Відповідь: на клумбі ростуть 4 кущі жовтих і 44 кущі червоних троянд.

 

Завдання 9 Добери значення змінної, щоб справдилися нерівності

340 – а > 150

а = 100

а • 3 < 27

а = 0

3 + d > 5

d = 3

k + 720 < 960

k = 100

42 : с < 9

с = 7

d – 30 < 4

d = 30

Завдання 10

За 4 хв у ванну через кран ллється 36 л води, а виливається крізь зливний отвір за той самий час 20 л води Скількома літрами води буде наповнюватися ванна щохвилини за таких умов?

Короткий запис

Наливається — 4 хв  36 л

Виливається  4 хв  20 л

Наповниться  1 хв  ? л

Розв’язання

1-й спосіб

36 : 4 – 20 : 4 = 5 (л)

2-й спосіб

(36 – 20) : 4 = 4 (л)

Відповідь: 4 літрами води.

 

Завдання 11 Склади рівності.

5

5 + 2 = 7

7 + 2 = 9

9 + 2 = 11

5 + 5 = 10

7 + 5 = 12

9 + 5 = 14

11 + 5 = 16

Завдання 12

60 : 12 = 60 : 6 : 2 = 10 : 2 = 5

48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

32 : 16 = 32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2

64 : 16 = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

70 : 14 = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5

65 : 13 = 5

24 : 12 = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

84 : 12 = 7

 

СТОРІНКА 79

Завдання 1

36 : 6  = 6

35 : 7  = 5

27 : 9 = 3

24 : 3 = 8

16 : 2 = 8

42 : 7 = 6

56 : 8 = 9

45 : 9 = 5

18 : 9 = 2

27 : З = 9

Завдання 2

А. За 4 год майстер оздоблює 16 чашок. Скільки таких чашок він оздоблює за 3 год за умови такої самої продуктивності праці?

Короткий запис

4 год  16 ч.

3 год  ?

Розв'язання

1) 16 :  4 = 4 (ч.) – оздоблює майстер за 1 год

2) 4 • 4 = 16 (ч.)

Відповідь: 16 чашок майстер оздоблює за 3 год.

Б. За 1 год майстер оздоблює 4 чашки, а його учень — 3. Скільки чашок вони оздоблять разом за 1 год? За скільки годин спільної роботи вони оздоблять 49 таких чашок, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Розв'язуємо так:

1) 4 + 3 = 7 (ч.) – оздоблюють майстер і його учень разом за 1 год

2) 49 : 7 = 7 (год)

Відповідь: за 7 годин майстер і його учень оздоблять 49 чашок.

 

Завдання 3

За 1 день кравчиня Олена шиє 5 спідниць, а Інна — на 1 спідницю менше. Скільки спідниць вони пошиють разом за тиждень, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Розв'язання

1) 5 – 1 = 4 (сп.)  шиє за 1 день кравчиня Інна

2) 5 + 4 = 9 (сп.)  шиють за 1 день Олена й Інна разом

3) 97 = 63 (сп.)  пошиють за тиждень Олена й Інна разом.

Розв'яжи задачу другим способом за допомогою складеного виразу:

5 • 7 + (5  1) • 7 (сп.)

 

Завдання  4

За 5 год роботи на комп'ютері Світлана набирає 20 сторінок руко­пису, а Зоя за 8 год — 40 сторінок. За скільки годин спільної роботи Світлана і Зоя наберуть 72 сторінки рукопису, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Короткий запис

Світлана  5 год  20 с.

Зоя  8 год  40 с.

Разом  ? год  72 с.

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (с.) – набирає Світлана за 1 год

2) 40 : 8 = 5 (с.) – набирає Зоя за 1 год

3) 4 + 5 = 9 (с.) – набирають разом за 1 год

4) 72 : 9 = 8 (год)

Відповідь: за 8 годин спільної роботи вони наберуть 72 сторінки.

 

 

СТОРІНКА 80

Завдання 5

За 2 год роботи перша бригада асфальтує 40 м дороги, а друга за цей час — 60 м. За скільки годин спільної роботи обидві бригади заасфальтують 400 м дороги, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю? За схемами розв'яжи задачу двома способами.

Короткий запис

 2 год  40 м

II  2 год  60 м

Разом  ? год  400 м

Розв’язання

1-й спосіб

1) 40 : 2 = 20 (м) – асфальтує I бригада за 1 год

2) 60 : 2 = 30 (м) – асфальтує II бригада за 1 год

3) 20 + 30 = 50 (м) – асфальтують дві бригади разом за 1 год

4) 400 : 50 = 8 (год)

2-й спосіб

1) 40 + 60 = 100 (м) – асфальтують разом дві бригади за 2 год

2) 100 : 2 = 50 (м) – асфальтують разом дві  бригади за 1 год

3) 400 : 50 = 8 (год)

Відповідь: за 8 годин спільної роботи вони заасфальтують 400 м дороги.

 

Завдання 6

Перший трактор витрачає щогодини 15 л пального, а другий — 25 л. На скільки годин спільної роботи в полі обом тракторам вистачить 80 л пального?

Короткий запис

 1 год  15 л

II  1 год  25 л

Разом  ? год  80 л

Розв’язання

1) 15 + 25 = 40 (л) – витрачають разом два трактори за 1 год

2) 80 : 40 = 2 (год)

Відповідь: на 2 години спільної роботи вистачить 80 л пального.

 

Завдання 7

Назви всіх утворених відрізків: AB, BC, CD, AC, AD, BD

 

Завдання 8

Визнач відстань між точками КD.

Короткий запис

КО = 3 см

MD = 2 см

KD  ?

Розв’язання

3 + 3 + 2 + 2 = 10 (см)

Відповідь: між точками KD 10 сантиметрів.

 

Завдання 9

Вантажопідйомність пасажирського ліфта 200 кг. Чи зможуть друзі піднятися разом у ньому або комусь доведеться зачекати наступного спуску ліфта? Зможуть.

49 + 50 + 52 + 17 = 99 + 99 = 198 (кг)

198 кг < 200 кг

 

Домашнє завдання

За 1 год кухар приготував 5 страв, а його учень — 3. Скільки страв вони приготують за 4 год разом, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

Короткий запис

Кухар  1 год  5 страв

Учень  1 год  3 страви

Разом  4 год  ? страв

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (страв) – приготують разом за 1 год

2) • 4 = 32 (страви)

Відповідь: 32 страви вони приготують за 4 год разом.

Інші завдання дивись тут...