Інші завдання дивись тут...

Сторінка 86 – 87 Множення числа на суму

Завдання 1

24 : 4 = 6

24 : 6 = 4

21 : 7 = 3

3 • 9 = 27

4 • 7 = 28

8 • 5 = 40

4 • 3 = 12

5 • 5 = 25

6 • 7 = 42

9 • 2 = 18

8 • 7 = 56

9 • 4 = 36

Завдання 2

Купили 4 ручки і 3 маркери за однаковою ціною — 9 грн. Яка вартість усієї покупки?

Товар

Кількість

Ціна

Вартість

Ручка

4 шт.

9 грн

?

Маркер

3 шт.

9 грн

Розв’язання

9 • (4 + 3) = 9 • 7 = 63 (грн)

2 спосіб

9 • 4 + 9 • 3 = 36 + 27 = 63 (грн)

Відповідь: вартість покупки 63 гривні

 

Завдання 3 Множення числа на суму

6 • (6 + 8) = 6 • 14 = 84            4 • (7 + 5) = 4 • 12 = 48

6 • (6 + 8) = 6 • 6 + 6 • 8= 84    4 • (7 + 5) = 4 • 7 + 4 • 5 = 48

 

Завдання 4

1, 1) 7 • (6 + 2) = 7 • 8 = 56

        6 • (3 + 9) = 6 • 3 + 6 • 9 = 18 + 54 = 54 + 6 + 12 = 72

        6 • (6 + 8) = 6 • 6 + 6 • 8 = 36 + 48 = 48 + 2 + 34 = 84

        4 • (3 + 5) = 4 • 8 = 32

        5 • (7 + 4) = 5 • 11 = 55

        6 • (2 + 9) = 9 • 11 = 66

1,2) 6 • (5 + 2) = 6 • 7 = 42

       4 • (4 + 6) = 4 • 10 = 40

       7 • (5 + 6) = 7 • 11 = 77

       3 • (5 + 8) = 3 • 5 + 3 • 8 = 15 + 24 = 39

       3 • (4 + 5) = 3 • 9 = 27

       2 • (5 + 10) = 2 • 5 + 2 • 10 = 10 + 20 = 30

2,1) 5 • (4 + 3 = 5 • 7 = 35

       7 • (3 + 8) = 7 • 3 + 7 • 8 = 21 + 56 = 77

2,2) 4 • (3 + 2) = 4 • 5 = 20

       7 • (5 + 4) = 7 • 9 = 63

       6 • (8 + 7) = 6 • 8 + 6 • 7 = 48 + 42 = 90

       2 • (5 + 9) = 2 • 5 + 2 • 9 = 10 + 18 = 28

       4 • (6 + 5) = 4 • 11 = 44

       7 • (7 + 4) = 7 • 11 = 77

 

Завдання 5

3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 3 • 20 + 3 • 4 = 60 + 12 = 73

6 • 32 = 6 • (30 + 2) = 6 • 30 + 6 • 2 = 180 + 12 = 192

4 • 15 = 4 • (10 + 5) = 4 • 10 + 4 • 5 = 40 + 20 = 60

7 • 18 = 7 • (10 + 8) = 7 • 10 + 7 • 8 = 70 + 56 = 126

3 • 25 = 3 • (20 + 5) = 3 • 20 + 3 • 5 = 60 + 15 = 75

4 • 34 = 4 • (30 + 4) = 4 • 30 + 4 • 4 = 120 + 16 = 136

5 • 32 = 5 • (30 + 2) = 5 • 30 + 5 • 2 = 150 + 10 = 160

7 • 24 = 7 • (20 + 4) = 7 • 20 + 7 • 4 = 140 + 28 = 168

 

Завдання 6 

З 1 дорослого верблюда щороку вичісують 48 кг шерсті.

Скільки кілограмів шерсті вичісують з 4 дорослих верблюдів щороку?

48 • 4 = (40 + 8) • 4 = 160 + 40 = 200 (кг)

 Скільки кілограмів шерсті вичісують з 1 дорослого верблюда за З роки?

48 • 3 = (40 + 8) • 3 = 120 + 24 = 144 (кг)

 

Завдання 7 На кожні 100 своєї маси пода­ні продукти містять води:

шоколад — 3 г, яблуко — 84 г, морква — 89 г, мед — 20 г, помідор — 94 г, торт — 36 г, риба — 80 г, м'ясо — 71 г. Обчисли, скільки грамів води у 200 г кожного продукту (у 2 рази більше).

3 • 2 = 6          84 • 2 = (80 + 4) • 2 = 160 + 8 = 168

20 • 2 = 40      89 • 2 = (80 + 9) • 2 = 160 + 18 = 178

94 • 2 = (90 + 4) • 2 = 180 + 8 = 188       80 • 2 = 160

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 60 + 12 = 72

71 • 2 = (70 + 1) • 2 = 140 + 2 = 142

 

Завдання 8

На карті прокла­ли маршрут від школи до музею: 250 м —> 200 м —> 50 м —> 50 м.

Обчислили відстань від школи до музею:

250 + 200 + 50 + 50 = 550 (м)

Обчислили час, який школярі витратять на дорогу, якщо кожні 100 м вони долають за 2 хв:

1) 100 : 2 = 50 (м) – метрів за 1 хв

2) 550 : 50 = (500 + 50) : 50 = 10 + 1 = 11 (хв)

ДЗ�

Купили 2 кг моркви по 12 грн за кілограм і 3 кг буряків за такою самою ціною. Яка вартість усієї покупки? На скільки більше купили буряків, ніж моркви? На скільки більша вартість

Розв’язання

12 • (2 + 3) = 12 • 5 = 60 (грн)

2 спосіб

12 • 2 + 12 • 3 = 24 + 36 = 60 (грн)

Відповідь: вартість покупки 60 гривень

 

Купили 2 кг моркви по 12 грн за кілограм і 3 кг буряків за такою самою ціною. На скільки більша вартість буряків, ніж моркви?

Розв’язання

12 • (3 – 2) = 12 • 1 = 12 (грн)

Відповідь: на 12 гривень

 

Сторінка 88 – 89 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове

Завдання 1  Розподільний закон множення відносно додавання.

(90 + 3) • 5 = 90 • 5 + 3 • 5 = 450 + 15 = 465

(40 + 3) • 4 = 40 • 4 + 3 • 4 = 160 + 12 = 172

(60 + 3) • З = 60 • 3 + 3 • 3 = 180 + 9 = 189

(30 + 2) • 4 = 30 • 4 + 2 • 4 = 120 + 8 = 128

3 • (9 + 8) = 3 • 9 + 3 • 8 = 27 + 24 = 27 + 3 + 21 = 51

5 •  (8 + 3) = 5 • 8 + 5 • 3 = 40 + 15 = 55

 

Завдання 2  Записали парами вирази, які мають однакове значення)

4 • (18 + 3) = 4 • 18 + 4 • 3

(20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3

(12 – 4) • 4 = 12 • 4 – 4 • 4

(9 + 4) • 7 = 9 • 7 + 4 • 7

(8 + 5) • 5 = 8 • 5 + 5 • 5

(7 + 6) • 4 = 7 • 4 + 6 • 4

Завдання 3

(100 + 20 + 2) • 4 = 100 • 4 + 20 • 4 + 2 • 4 = 400 + 80 + 8 = 488

(100 + З0 + 5) • 2 = 100 • 2 + 30 • 2 + 5 • 2 = 200 + 60 + 10 = 270

(200 + З0 + 4) • З = 200 • 3 + 30 • 3 + 4 • 3 = 600 + 90 + 12 = 702

(300 + 10 + 5) • 4 = 300 • 4 + 10 • 4 + 5 • 4 = 1200 + 40 + 20 = 1260

 

Завдання 4

357 • 2 = (300 + 50 + 7) • 2 = 300 • 2 + 50 • 2 + 7 • 2 = 600 + 100 + 14 = 714

135 • 4 = (100 + 30 + 5) • 4 = 100 • 4 + 30 • 4 + 5 • 4 = 400 + 120 + 20 = 540

262 • 3 = (200 + 60 + 2) • 3 = 200 • 3 + 60 • 3 + 2 • 3 = 600 + 180 + 6 = 786

145 • 2 = (100 + 40 + 5) • 2 = 100 • 2 + 40 • 2 + 5 • 2 = 200 + 80 + 10 = 290

 

Завдання 5

1,1)  25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75

       16 • 2 = (10 + 6) • 2 = 10 • 2 + 6 • 2 = 20 + 12 = 32

       15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 10 • 5 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75

253 • 3 = (200 + 50 + 3) • 3 = 200 • 3 + 50 • 3 + 3 • 3 = 600 + 150 + 9 = 759

165 • 2 = (100 + 60 + 5) • 2 = 100 • 2 + 60 • 2 + 5 • 2 = 200 + 120 + 10 = 330

154 • 5 = (100 + 50 + 4) • 5 = 100 • 5 + 50 • 5 + 4 • 5 = 500 + 250 + 20 = 770

1,2) 163 • 5 = (100 + 60 + 3) • 5 = 500 + 300 + 15 = 915

       151 • 4 = (100 + 50 + 1) • 4 = 400 + 200 + 4 = 604

 

2,1) 163 • 3 = 100 • 3 + 60 • 3 + 3 • 3 = 300 + 180 + 9 = 489

2,2) 12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 10 • 4 + 8 • 4 = 40 + 8 = 48

       13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 10 • 5 + 3 • 5 = 50 + 15 = 65

       23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92

125 • 4 = (100 + 20 + 5) • 4 = 100 • 4 + 20 • 4 + 5 • 4 = 400 + 80 + 20 = 500

136 • 5 = (100 + 30 + 6) • 5 = 100 • 5 + 30 • 5 + 6 • 5 = 500 + 150 + 30 = 680

232 • 4 = (200 + 30 + 2) • 4 = 200 • 4 + 30 • 4 + 2 • 4 = 800 + 120 + 8 = 928

 

Завдання 6       

Для спортивної зали купили 4 футбольні м'ячі по 65 грн кожний і 4 волейбольні — по 70 грн. На скільки гривень більше заплатили за всі волейбольні м'ячі, ніж за футбольні?

Розв’язання

1) 70 – 65 = 5 (грн) – більше за 1 м’яч

2) 5 • 4 = 20 (грн)

2 спосіб

1) 65 • 4 = 260 (грн) – вартість футбольних м’ячів

2) 70 • 4 = 280 (грн) – вартість волейбольних м’ячів

3) 280 – 260 = 20 (грн)

Відповідь: на 20 гривень більше заплатили за всі волейбольні м'ячі, ніж за футбольні

(70 – 65) • 4 = 5 • 4 = 20

70 • 4 – 65 • 4 = 280 – (60 + 5) • 4 = 280 – (240 + 20) = 280 – 260 = 20

 

Завдання 7

А) Привезли 4 ящики бананів, по 15 кг у кожному ящику, і 4 ящики помідорів, по 20 кг у кожному ящику. На скільки більше кілограмів привезли помідорів, ніж бананів?

Банани — 4 по 15 кг

Помідори — 4 по 20 кг, на ? більше

Розв’язання

1) 20 – 15 = 5 (кг) – важчий ящик з помідорами

2) 5 • 4 = 20 (кг)

2 спосіб

1) 15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 60 (кг) – важать банани

2) 20 • 4 = 80 (кг) – важать помідори

3) 80 – 60 = 20 (кг)

Відповідь: на 20 кілограмів більше привезли помідорів, ніж бананів

 

Б) Привезли 6 великих бутлів з водою, по 8 л у кожному, і 6 малих бутлів, по 2 л у кожному. На скільки менше літрів води у малих  бутлях, ніж у великих?

Великі — 6 по 8 л

Малі — 6 по 2 л, на ? менше

Розв’язання

1) 8 – 2 = 6 (л) – менше у малому бутлі

2) 6 • 6 = 36 (л)

2 спосіб

1) 8 • 6 = 48 (л) – у великих бутлях

2) 2 • 6 = 12 (л) – у малих бутлях

3) 48 – 12 = 36 (л)

Відповідь: на 36 літрів води менше у малих бутлях, ніж у великих

 

Завдання 8 Одиниці вимірювання

4 м 45 см + 2 м 50 см = 6 м 95 см = 6 м 9 дм 5 см

2 м 15 см + 5 м 67 см = 7 м 82 см = 7 м 8 дм 2 см

8 грн 25 коп. + 2 грн 75 коп. = 10 грн + 100 коп. = 11 грн

35 кг + 70 кг = 105 кг = 1 ц 5 кг

45 кг + 60 кг = 105 кг = 1 ц 5 кг

23 см + 45 см = 68 см = 6 дм 8 см

 

Завдання 9

Точки, які належать кругу: A, B, O, D, K, M

Точки, які не належать кругу: L, C, P

Точки, які належать колу: K, M

 

Завдання 10

Тролейбус — 12 м        12 м

Трамвай — 3 по 6 м     6 • 3 = 18 (м)   2 спосіб  12 + 3 + 3 = 18 м

Потяг — 5 по 15 м       (12 + 3) • 5 = 75 (м)

Відповідь: довжина тролейбуса 12 метрів, трамвая – 18 метрів, потяга – 75 метрів

ДЗ

3 • 16 = 3 • (10 + 6) = 3 • 10 + 3 • 6 = 30 + 18 = 48

6 • 13 = 6 • (10 + 3) = 6 • 10 + 6 • 3 = 60 + 18 = 78

5 • 12 = 5 • (10 + 2) = 5 • 10 + 5 • 2 = 50 + 10 = 60

143 • 5 = (100 + 40 + 3) • 5 = 500 + 200 + 15 = 715

246 • 3 = (200 + 40 + 6) • 3 = 200 • 3 + 40 • 3 + 6 • 3 = 600 + 120 + 18 = 738

165 • 3 = (100 + 60 + 5) • 3 = 100 • 3 + 60 • 3 + 5 • 3 = 300 + 180 + 15 = 495

375 + 12 • 6 = 375 + (10 + 2) • 6 = 375 + 60 + 12 = 387 + 20 + 40 = 447

170 – 53 • 2 = 170 – (50 + 3) • 2 = 170 – (100 + 6) = 170 – 100 – 6 = 64   

36 • 4 + 356 = (30 + 6) • 4 + 356 = 120 + 24 + 356 = 400 + 90 + 10 = 500

 

Сторінка 90 Вправи на закріплення

Завдання 1

42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 40 • 3 + 2 • 3 = 80 + 6 = 86

35 • 4 = (30 + 5) • 4 = 30 • 4 + 5 • 4 = 120 + 20 = 140

26 • 5 = (20 + 6) • 5 = 20 • 5 + 6 • 5 = 100 + 30 = 130

43 • 4 = (40 + 3) • 4 = 40 • 4 + 3 • 4 = 160 + 12 = 172

28 • 7 = (20 + 8) • 7 = 20 • 7 + 8 • 7 = 140 + 56 = 196

 

Завдання 2

У 7 вазах лежало по 2 гранати і по 5 апельсинів у кожній. Скільки всього фруктів лежало в 7 вазах?

Розв’язання

(2 + 5) • 7 = 7 • 7 = 49 (фр.)

2 спосіб

2 • 7 + 5 • 7 = 14 + 35 = 49 (фр.) 

Відповідь: у вазах лежало 49 фруктів

 

Завдання 3

Якщо а = 4, тоді 14 • а = 14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56

Якщо а = 7, тоді 14 • а = 14 • 7 = (10 + 4) • 7 = 70 + 28 = 98

Якщо а = 10, тоді 14 • а = 14 • 10 = 140

Якщо а = 6, тоді 14 • а = 14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

Якщо а = 5, тоді 14 • а = 14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 50 + 20 = 70

 

Завдання 4 Сума розрядних доданків

36 = 30 + 6      49 = 40 + 9      157 = 100 + 50 + 7   

850 = 800 + 50     682 = 600 + 80 + 2

 

Завдання 5

9 • (9 + 3) = 9 • 12 = 99

9 • (9 + 3) = 9 • 9 + 9 • 3 = 81 + 18 = 99

6 • (4 + 7) = 6 • 11 = 66

6 • (4 + 7) = 6 • 4 + 6 • 7 = 24 + 42 = 66

5 • (3 + 8) = 5 • 11 = 55

5 • (3 + 8) = 5 • 3 + 5 • 8 = 15 + 40 = 55

5 • (7 + 4) = 5 • 11 = 55

5 • (7 + 4) = 5 • 7 + 5 • 4 = 35 + 20 = 55

6 • (4 + 8) = 6 • 12 = 70

6 • (4 + 8) = 6 • 4 + 6 • 8 = 24 + 48 = 70

9 • (8 + 9) = 9 • 17 = 153

9 • (8 + 9) = 9 • 8 + 9 • 9 = 72 + 81 = 72 + 30 + 51 = 153

8 • (7 + 6) = 8 • 13 = 104

8 • (7 + 6) = 8 • 7 + 8 • 6 = 56 + 48 = 56 + 4 + 44 = 104

 

Завдання 6

(40 – 7) • 3 = 40 • 3 – 7 • 3 = 120 – 21 = 99

(25 – 4 ) • 5 = 21 • 4 = 84

(25 – 10) • 3 = 15 • 3 = 45

(18 – 6) • 4 = 12 • 4 = 48

(30 – 24) : 3 = 6 : 3 = 2

(55 – 50) • 2 = 5 • 2 = 10

 

Завдання 7

2 • (18 – 9) = 2 • 9 = 18                6 • (17 – 9) = 6 • 8 = 48

(8 + 7) • 4 = 32 + 28 = 60             (3 + 3) • 8 = 6 • 8 = 48

5 • (18 – 6) = 5 • 12 = 60              (3 + 6) • 2 = 9 • 2 = 18

Пари виразів з однаковими результатами:  2 • (18 – 9) = (3 + 6) • 2

(8 + 7) • 4 = 5 • (18 – 6)                            6 • (17 – 9) = (3 + 3) • 8

Інші завдання дивись тут...