Інші завдання дивись тут...

§ 16 Завдання 134 Множення чисел
 6 = 6  2
 4 = 4  6
 5 = 5  6
 6 = 6  1
 3 = 3  6

Завдання 135

2 • 6 = 12
6 • 2 = 12
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
6 + 6 = 12
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 6
 12 = 12

Завдання 136 Таблиця множення числа 6

 

Завдання 137 Добери числа
3 • 6 = 18, бо 18 : 3 = 6
2 • 6 = 12, бо 12 : 2 = 6
4 • 6 = 24, бо 24 : 4 = 6
5 • 6 = 30, бо 30 : 5 = 6

Завдання 138 Порядок дій

6 • 7 + 39 = 42 + 39 = 81
87 – 6 • 9 = 87 – 54 = 33 
28 + 6 • 6 = 28 + 36 = 64
6 • 9 – 44 = 54 – 44 = 10

Завдання 139

42 сливи розклали на 7 тарілок, порівно в кожній. Скільки слив на одній тарілці?
Короткий запис
7 т.  42 сл.
1 т.  ?
Розв’язання

42 : 7 = 6 (сл.)

Відповідь: на одній тарілці 6 слив.

 

Завдання 140
На 6 тарілок розклали по 2 яблука і 7 слив. Скільки всього було фруктів?
Короткий запис
6 т. по 2 ябл.  ?
Слив  7 сл.
Усього  ?
Розв’язання

1) 2  6 = 12 (фр.) – серед фруктів було яблук

2) 12 + 7 = 19 (фр.)

Відповідь: всього було 19 фруктів.

 

Завдання 141
6 • 5 + 47 = 30 + 47 = 77
78 – 6 • 6 = 78 – 36 = 42 
39 + 6 • 8 = 39 + 48 = 87
6 • 8 – 32 = 48 – 32 = 16

Завдання 142

У квітковому магазині продали 6 букетів по 3 троянди та 6 букетів по 9 троянд. Скільки всього троянд було продано у квітковому магазині?
Короткий запис
6 б. по 3 кв.  ?
6 б. по 9 кв.  ?
Всього  ?
Розв’язання
1-й спосіб

1) 3  6 = 18 (кв.) – квітів у букетах по 3 троянди

2)  6 = 54 (кв.) – квітів у букетах по 9 троянд

3) 18 + 54 = 72 (кв.)

2-й спосіб

1) 9 + 3 = 12 (кв.) – квітів у 1 букеті

2) 12  6 = 72 (кв.)

Відповідь: у квітковому  магазині було продано 72 троянди.

 

§ 17 Завдання 143
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся максимальну глибину (у метрах) озера Синевир — найбільшого озера Українських Карпат.
(45  15) : 5  2 : 3  9  12 = 24

 

Завдання 144 Обчисли вирази. До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.
6 • 7 = 42
42 : 6 = 7
42 :  7 = 6 
6 • 9 = 54
54 : 9 = 6
54 : 6 = 9
6 • 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6

Завдання 145

Полічи шістками до 60: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54

 

Завдання 146
Скільки виразів потрібно запам’ятати? Вісім

 

Завдання 147 Обчисли вирази
36 : 6 • 9 = 6 • 9 = 54
(27 + 21) : 6 = 48 : 6 = 8 
42 : 6 + 67 = 7 + 67 = 74
6 • 8 + 30 : 6 = 48 + 5 = 53

Завдання 148

Туристи проїхали на автобусі 36 км, а пішки пройшли в 6 разів менше. Скільки кілометрів туристи пройшли пішки? Який шлях подолали туристи пішки й на автобусі?
Короткий запис
На автобусі  36 км
Пішки — ?, у 6 разів менше
Всього — ?
Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 (км) – відстань пройшли пішки

2) 36 + 6 = 42 (км)

Відповідь: туристи пройшли пішки 6 км, весь шлях 42 км.

 

Завдання 149
Периметр квадрата дорівнює 24 см. Знайди довжину сторони квадрата. Побудуй цей квадрат.
Короткий запис
Периметр  24 см
Сторона — ?
Розв’язання

24 : 4 = 6 (см)

Відповідь: довжина сторони квадрата 6 сантиметрів.

Завдання 150 Обчисли вирази.

6 • 8 – 36 = 48 – 36 = 12
42 : 6 + 59 = 7 + 59 = 66
(72 – 18) : 6 = 54 : 6 = 9
91 – 48 : 6 = 91 – 8 = 83

Завдання 151 

Восени лісник посадив 48 сосен, а дубків — у 6 разів менше. Скільки всього дерев посадив лісник?

Короткий запис
Сосен  48 д.
Дубків — ?, у 6 разів менше
Всього — ?
Розв’язання

1) 48 : 6 = 8 (д.) – посадили дубків

2) 48 + 8 = 56 (д.)

Відповідь: лісник посадив 56 дерев.

 

§ 17 Завдання 152
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, яке число математики вважають першим досконалим числом.  Дослідіть, чому це число досконале. Воно має дорівнювати сумі всіх своїх дільників, крім самого числа.
63  24 : 1  30 + 5  10 + 2 = 6 Досканале число, бо 6 = 1 + 2 + 3

 

Завдання 153
Закономірність числового ряду: кожне наступне число на 6 більше від попереднього числа.
Назви пропущені числа. 
6 12 18 2430 36 424854 60

 

Завдання 154 Назви невідомі числа
Множник
5
6
6 6 6 Ділене 36 48 54 42 30
Множник
6
3
4
8 9 Дільник 6 6 6 6 6
Добуток
30
18
24
48 54 Частка 6 8 9 7 5

Завдання 155 Обчисли вирази.

15 : 5 • 6 = 3 • 6 = 18
54 : 6 • 4 = 9 • 4 = 36
86 – 42 : 6 = 86 – 7 = 79
(87 – 39) : 6 • 3 = 48 : 6 • 3 = 8 • 3 = 24

Завдання 156

Маса чотирьох однакових посилок становить 8 кг. Яку масу мають 9 таких посилок?
Короткий запис
4 п. — 8 кг
9 п. — ?
Розв’язання
1) 8 : 4 = 2 (кг) — маса 1 посилки
2) 2 • 9 = 18 (кг) — маса дев’яти посилок
Вираз: 8 : 4 • 9 = 18 (кг).
Відповідь: 18 кілограмів.

 

Завдання 157
З 54 деталей лего можна зібрати 6 однакових динозаврів. Скільки деталей лего потрібно використати, щоб зібрати чотирьох таких динозаврів?
Короткий запис
6 д. — 54 д.
4 д. — ?
Розв’язання
1) 54 : 6 = 9 (д.) — деталей використали для 1 динозавра
2) 9 • 4 = 36 (д.) — деталей використали для 4 динозаврів
Вираз: 54 : 6 • 4 = 36 (д.).
Відповідь: 36 деталей.

 

Завдання 158 
Три числа, якщо їх додати або перемножити, дають один і той самий результат. Які це числа? 1,2 ,3, бо 1 • 2 • 3 = 1 + 2 + 3

 

Завдання 159
27 : 3 • 6 = 9 • 6 = 54
48 : 6 • 5 = 8 • 5 = 40
64 – 36 : 6 = 64 – 6 = 58
(71 – 29) : 6 • 4 = 42 : 6 • 4 = 7 • 4 = 28
Завдання 160
У двох упаковках було 16 кулькових ручок. Скільки ручок у п’яти таких упаковках?
Короткий запис
2 уп. — 16 р.
5 уп. — ?
Розв’язання
1) 16 : 2 = 8 (р.) — ручок в 1 упаковці
2) 8 • 5 = 40 (р.) — ручок у 5 упаковках
Вираз: 16 : 2 • 5 = 40 (р.).
Відповідь: 40 ручок.

 

§ 19 Завдання 161
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, на скількох пагорбах розташоване місто Київ.
77  20 + 12  9 + 1  40  14 = 7

 

Завдання 162 Кругові вирази
 3 = 18
18 : 2 = 9
9 + 18 = 27
27 + 15 = 42
42 : 6 = 7
 0 = 0
0 + 36 = 36
36 : 6 = 6

 

Завдання 163
 7 = 7  1
 4 = 4  7
 3 = 3  7
 5 = 5  7
Кожне наступне число більше від попереднього на 7
Потрібно запам’ятати 8 виразів.

 

Завдання 165
7 • 3 = 21, бо 21 : 7 = 3
7 • 7 = 49, бо 49 : 7 = 7
4 • 7 = 28, бо 28 : 7 = 4
7 • 9 = 63, бо 63 : 9 = 7
Завдання 166
У 5 наборах міститься 30 чашок. Скільки таких чашок будуть міститися у 7 таких наборах?
Короткий запис
У 5 н. — 30 ч.
У 7 н. — ?
Розв’язання
1) 30 : 5 = 6 (ч.) — чашок у 1 наборі
2) 6 • 7 = 42 (ч.) — чашок у 7 наборах
Вираз: 42 : 6 • 7 = 42 (ч.).
Відповідь: 42 чашки.

 

Завдання 167
У три чашки (жовтого, червоного та синього кольорів) налили чай, компот і сік. Який напій у яку чашку налили, якщо чай не в синій і не в жовтій чашці, а сік — не в синій? Чай у червоній чашці, сік у жовтій чашці, компот у синій чашці.

 

Завдання 168 Добери числа. Запиши рівності.
7 • 5 = 35, бо 35 : 7 = 5
3 • 7 = 21, бо 21 : 3 = 7
7 • 6 = 42, бо 42 : 7 = 6
7 • 8 = 56, бо 56 : 7 = 8
7 • 2 = 14, бо 14 : 2 = 7
7 • 4 = 28, бо 28 : 4 = 7
Завдання 169
У чотирьох коробках 24 тістечка. Скільки тістечок у семи упаковках?
Короткий запис
У 4 к. — 24 т.
У 7 к. — ?
Розв’язання
1) 24 : 4 = 6 (т.) — тістечок у 1 упаковці
2) 6 • 7 = 42 (т.) — тістечок у 7 наборах
Вираз: 24 : 4 • 7 = 42 (т.).
Відповідь: 42 тістечка.