Інші завдання дивись тут...

§ 16 Завдання 170
5 + 11 + 13 + 1 = 30
5 + 7 + 15 + 3 = 30
3 + 17 + 9 + 1 = 30

Завдання 171

7 • 5 = 35
35 : 7 = 5
35 : 5 = 7
7 • 8 = 56
56 : 7 = 8
56 : 8 = 7
7 • 9 = 63
63 : 7 = 9
63 : 9 = 7
7 • 6 = 42
42 : 7 = 6
42 : 6 = 7

Завдання 172 Таблиця множення числа 7

Скільки виразів потрібно запам’ятати? Шість

 

Завдання 173 Порядок дій
49 : 7 • 8 = 7 • 8 = 56
(35 + 28) : 7 = 63 : 7 = 9
42 : 7 + 78 = 6 + 78 = 84
7 • 8 + 56 : 7 = 56 + 8 = 64

Завдання 174

Маса чотирьох однакових посилок 8 кг. Скільки вийде таких посилок, якщо розкласти товар масою 18 кг?
Короткий запис
4 п. — 8 кг
? — 18 кг
Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (кг) – маса кожної посилки

2) 18 : 2 = 9 (п.) – кількість посилок

Вираз: 18 : (8 : 4) = 9 (п.)

Відповідь: 9 посилок.

 

Завдання 175
У 5 ящиків розклали порівну 35 кг огірків. Скільки потрібно взяти таких ящиків, щоб розкласти 63 кг огірків?
Короткий запис
5 ящ. — 35 кг
? — 63 кг
Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (кг) – маса кожного ящика

2) 63 : 7 = 9 (ящ.) – кількість ящиків

Вираз: 63 : (35 : 5) = 9 (ящ.)

Відповідь: 9 ящиків.

 

Завдання 176
Накресліть 3 відрізки. Кожний наступний відрізок має бути на 3 см коротший за попередній, а довжина останнього відрізка становить 4 см. Яка довжина кожного відрізка?
Короткий запис
I — ?,
II — ?, це на 3 см менше, ніж I
III — 4 см, це на 3 см менше, ніж II
Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (см) – довжина II відрізка

2) 7 + 3 = 10 (см) – довжина I відрізка

Відповідь: довжина першого відрізка 10 см, другого — 7 см, третього  4 см.

Завдання 177 
56 : 7 + 37 = 8 + 37 = 45
27 – 63 : 7 = 27 – 9 = 18
7 • 7 – 28 : 7 = 49 – 4 = 45
(81 – 39) : 7 = 42 : 7 = 6

Завдання 178

З 35 деталей лего можна скласти 5 однакових веж. Скільки таких веж можна скласти з 56 деталей лего?
Короткий запис
5 в. — 35 д.
? — 56 д.
Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (д.) – деталей потрібно для 1 вежі

2) 56 : 7 = 8 (в.) – кількість веж

Вираз: 56 : (35 : 5) = 8 (в.)

Відповідь: 8 веж.

 

§ 21 Завдання 179
9 • 7 = 63
5 • 7 = 35
7 • 7 = 49
3 • 7 = 21
4 • 7 = 28
6 • 7 = 42
2 • 7 = 14
8 • 7 = 56
28 : 7 = 4
63 : 7 = 9
21 : 7 = 3
49 : 7 = 7
14 : 7 = 2
35 : 7 = 5
56 : 7 = 8
42 : 7 = 6

Завдання 180 Порівняй вирази без обчислень

6 • 7 = 7 • 6 
42 : 7 < 42 : 6
21 : 7 < 21 : 3 
40 : 5 > 30 : 5
7 • 5 > 35 : 5
7 • 7 > 7 • 4

Завдання 181 Обчисли значення виразів.

Якщо а = 56, то 27 + а : 7 = 27 + 56 : 7 = 27 + 8 = 35
Якщо а = 28, то 27 + а : 7 = 27 + 28 : 7 = 27 + 4 = 31
Якщо b = 8, то 7 • b – 37 = 7 • 8 – 37 = 56 – 37 = 19
Якщо b = 6, то 7 • b – 37 = 7 • 6 – 37 = 42 – 37 = 5

 

Завдання 182 Виконай перетворення іменованих чисел
1 год 7 хв = 60 хв + 7 хв =  67 хв 
1 рік 7 міс. = 12 міс. + 7 міс. = 19 міс. 
79 см = 70 см + 9 см = 7 дм 9 см
2 дм 7 см = 20 см + 7 см = 27 см
2 доби 4 год = 48 год + 4 год = 52 год
70 с = 60 с + 10 с =  1 хв 10 с

Завдання 183

У 3 однакові ящики розклали 21 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі можна розкласти у 8 таких ящиках?
Короткий запис
У 3 ящ. — 21 кг
У 8 ящ. — ?
Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (кг) – маса кожного ящика

2) 7  8 = 56 (кг)

Вираз: (21 : 3) • 8 = 56 (кг)

Відповідь: 56 кг картоплі.

У 3 однакові ящики розклали 21 кг картоплі. Скільки таких ящиків потрібно, щоб розкласти 56 кг картоплі?
Короткий запис
У 3 ящ. — 21 кг
? — 56 кг
Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (кг) – маса кожного ящика

2) 56 : 7 = 8 (кг)

Вираз: 56 : (21 : 3) = 8 (кг)

Відповідь: 8 кг картоплі.

Ці задачі є взаємооберненими.

 

Завдання 184

Довжина сторони прямокутника дорівнює 11 см, а ширина — на 7 см менша. Знайди периметр прямокутника. Побудуй його.

Короткий запис
Довжина — 11 см
Ширина — ?, на 7 см менше
Периметр — ?
Розв’язання

1) 11  7 = 4 (см) – ширина прямокутника

2) (11 + 4)  2 = 30 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 30 сантиметрів.

Завдання 185

якщо а = 35, то а : 7 + 56 = 35 : 7 + 56 = 5 + 56 = 61
Якщо а = 42, то а : 7 + 56 = 42 : 7 + 56 = 6 + 56 = 62

 

Завдання 186
У семи однакових бідонах 35 л молока. Скільки потрібно бідонів для 45 л молока?
Короткий запис
У 7 б. — 35 л
? — 45 л
Розв’язання

1) 35 : 7 = 5 (л) – маса кожного бідону

2) 45 : 5 = 9 (б.)

Вираз: 45 : (35 : 7) = 9 (б.)

Відповідь: 8 бідонів.

Ці задачі є взаємооберненими.

 

§ 22 Завдання 187
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, о котрій годині розкривається квітка латаття. Скільки годин протягом доби можна милуватися цією квіткою, якщо вона закривається о 19-й годині?
((75  26) : 7 + 8  5  4) : 6 + 7 = 8

 

Завдання 188
Назвіть пари виразів, які мають однакове значення. За яким правилом складено ці рівності? Переставний закон множення
6 • 8 = 8 • 6
8 • 3 = 3 • 8
4 • 8 = 8 • 4
8 • 7 = 7 • 8
8 • 5 = 5 • 8

Завдання 189 Таблиця множення числа 8

Скільки виразів потрібно запам’ятати? Чотири вирази

 

Завдання 190 Обчисли вирази.
8 • 8 – 56 = 64 – 56 = 8
8 • 9 + 18 = 72 + 18 = 90
8 • 6 – 5 • 8 = 48 – 40 = 8
48 : 6 • (62 – 54) = 48 : 6 • 8 = 8 • 8 = 64

Завдання 191

У шкільній спартакіаді взяли участь 28 бігунів, на 7 дітей менше змагались у киданні м’яча, а в довжину стрибали в 3 рази менше учасників, ніж кидали м’яч. Скільки дітей стрибало в довжину?
Короткий запис
Бігунів — 28 д.
Кидали м'яч — ?, на 7 дітей менше, ніж бігунів
Стрибали — ?, у 3 рази менше, ніж кидали м'яч
Розв’язання

1) 28  7 = 21 (д.) – кидали м'яча

2) 21 : 3 = 7 (д.) – стрибали в довжину

Відповідь: в довжину стрибало 7 дітей.

 

Завдання 192
Обчисли периметр зображеної фігури. Сторона малого квадрата 1 см.
Розв’язання

1) 1  4 = 4 (см) – периметр малого квадрата

2) 4  9 = 36 (см)

Відповідь: периметр фігури 36 сантиметрів.

 

Завдання 193 Обчисли вирази.
8 • 6 + 45 = 48 + 45 = 93
86 – 8 • 8 = 86 – 64 = 22
8 • (27 – 18) = 8 • 9 = 72
8 • 7 + 8 • 4 = 56 + 32 = 88

Завдання 194

На день народження Тетяна отримала 2 MMS і 6 SMS, а телефонних дзвінків — у 4 рази більше, ніж MMS і SMS разом. Скільки телефонних дзвінків отримала Тетяна? 
Короткий запис
ММS i SMS — 2 р. і 6 р.
Дзвінків — ?, у 4 рази більшее, ніж MMS і SMS разом
Розв’язання

1) 2 + 6 = 8 (дзв.) – отримали MMS і SMS разом

2) 8  4 = 32 (дзв.)

Відповідь: Тетяна отримала 32 телефонних дзвінків.

Інші завдання дивись тут...