Інші завдання дивись тут...

§ 135 Завдання 597 
Cкладені іменовані числа
Прості іменовані числа
3 дм 1 см
2 м 7 дм
1 доба 5 год
1 рік 2 міс.
2 ц 10 кг
7 см 4 мм
1 год 20 хв
31 см
27 дм
29 год
14 міс.
210 кг
74 мм
80 хв

Завдання 598 Одиниці вимірювання

7 см = 70 мм 
61 см = 610 мм
5 дм = 500 мм 
7 дм 3 см = 730 мм
3 см 7 мм = 37 мм
7 дм = 700 мм

Завдання 599

58 діб < 2 міс. (2 міс.=60 діб)
1 тижд. > 2 доби (1 тижд.=7 діб)
2 доби = 48 год (2 доби=48 год)
1 т = 10 ц (1 т=10 ц)
20 міс. > 1 рік (1 рік=12 міс)
1 км > 400 м (1 км=1000 м)

Завдання 600

350 кг + 56 кг = 406 кг
429 м – 226 м = 203 м
6 дм 72 см + 1 дм 28 см = 7 дм 100 см = 17 дм
5 ц 34 кг + 66 кг = 5 ц 100 кг = 6 ц
1 ц – 28 кг = 100 кг – 28 кг = 72 кг
567 см – 336 см = 231 см

 

Завдання 601
1) 40 + 35 • 2 = 40 + 70 = 110 (л) місткість бочки та двох бідонів разом
   • 2 + 35 = 6 + 35 = 41 (л) – місткість двох пляшків і бідона
   • 2 + • 4 = 10 + 8 = 18 (л) – місткість двох пляшок і чотирьох глечиків
   40 + 35 + 2 = 77 (л) – місткість бочки, бідона й глечика разом
2) 40  • 5 = 30 (л) – на стільки рідини більше містить бочка, ніж 5 глечиків
3) • 2  2 = 4 (л) – на стільки менша місткість глечика, ніж місткість двох бутлів

 

Завдання 602
Скільки кілограмів важить одна диня?
Короткий запис
4 д. — 2 кг, 5 кг і 5 кг
1 д.  ?

Розв’язання

1) 2 + 5 + 5 = 12 (кг) – важать 4 дині

2) 12 : 4 = 3 (кг)

Відповідь: одна диня важить 3 кг.

 

Завдання 603
Маса одного пакета борошна 2 кг. Яка загальна маса 7 таких пакетів борошна?
Маса одного предмета
Кількість предметів
Загальна маса
2 кг
7 пакетів
?

Розв’язання

 7 = 14 (кг)

Відповідь: загальна маса 7 таких пакетів борошна 14 кг.

 

Завдання 604

Час на годиннику
Час на годиннику через чверть години
1 год 30 хв
9 год 25 хв
12 год
17 год 15 хв
1 год 30 хв + 15 хв = 1 год 45 хв
9 год 25 хв + 15 хв = 9 год 40 хв
12 год + 15 хв = 12 год 15 хв
7 год 15 хв + 15 хв = 7 год 30 хв 

Завдання 604

2 ц – 120 кг = 200 кг – 120 кг = 80 кг
56 кг + 44 кг =  100 кг = 1 ц
3 дм 4 см + 1 дм 6 см = 4 дм 10 см = 5 дм
456 мм + 232 мм = 688 мм
1 м – 67 см = 100 см – 67 см = 33 см
10 м – 4 дм = 100 дм – 4 дм = 96 дм

 

Завдання 606
Онук допоміг бабусі полити квіти. Бабуся сказала, що потрібно принести 40 л води. Хлопець приніс 5 відер води, і бабуся сказала, що цієї води досить. Яка місткість одного відра води?
Короткий запис
5 в. — 40 л
1 в.  ?

Розв’язання

40 : 5 = 8 (л)

Відповідь: місткість одного відра 8 л води.

 

§ 136 Завдання 607
Закономірність розміщення чисел у кутах трикутника: число у верхньому куті трикутника дорівнює сумі чисел біля двох інших вершин.
67 + 333 = 400
71 + 523 = 600
52 + 409 = 461

Завдання 608 Кругові вирази

670  420 = 250
250 + 125 = 375
375 + 130 = 505
505 + 315 = 820
820  400 = 420
420 + 250 = 670

Завдання 609 Порядок дій

342 + (465 – 232) = 342 + 233 = 575
900 – 600 – 230 = 300 – 230 = 70
737 – (123 + 280) = 737 – 403 = 334
870 – 340 + 156 = 530 + 156 = 686
274 + 124 – 300 = 390 – 300 = 90
867 – 346 + 124 = 521 + 124 = 645

Завдання 610

Маса одного предмета
Кількість предметів
Загальна маса
7 кг
8 пакетів
7 кг  8 = 56 кг
4 кг
28 кг : 4 кг = 7
28 кг
30 кг  3 = 90 кг
3 пакети
30 кг
Завдання 611
Сума трьох чисел дорівнює 748. Сума перших двох чисел дорівнює 422, а сума другого й третього — 536. Знайди кожне число.
Короткий запис
Сума — 748
I, II  422
II, III — 536
— ?, II — ?, III — ?

Розв’язання

1) 748  422 = 326 – III число

2) 536  326 = 210 – II число

3) 422  210 = 212 – I число

Відповідь: перше число 212, друге число 210, третє число 326.

 

Завдання 612
Сума трьох чисел дорівнює 748. Сума перших двох чисел дорівнює 422, а сума другого й третього — 536. Знайди кожне число.
Короткий запис
Сума — 126
I, II  76
II, III — 70
— ?, II — ?, III — ?

Розв’язання

1) 126  76 = 50 – III число

2) 70  50 = 20 – II число

3) 76  20 = 56 – I число

Відповідь: перше число 56, друге число 20, третє число 50.

 

Завдання 613
Периметр трикутника дорівнює 38 см. Сума першої та другої сторін трикутника дорівнює 18 см, а сума другої та третьої сторін — 25 см. Яка довжина кожної сторони трикутника?
Короткий запис
Периметр — 38 см
I, II  18 см
II, III — 25 см
— ?, II — ?, III — ?

Розв’язання

1) 38  18 = 20 (см) – довжина III сторони

2) 25  20 = 5 (см) – довжина II сторони

3) 18  5 = 13 (см) – довжина I сторони

Відповідь: довжина першої сторони 13 см, довжина другої сторони 5 см, довжина третьої сторони 20 см.

 

Завдання 614

Серед 12 цуценят 8 плямистих і 9 вухатих. Скільки серед цих цуценят плямистих і вухатих одночасно?

Розв’язання

(8 + 9)  12 = 17  12 = 5 (ц.)

Відповідь: 5 цуценят одночасно плямисті і вухаті.

 

Завдання 615 Порівняння чисел
457 – 364 < 243 (93 < 620) 
270 + 126 = 396 (396 = 396)
135 + 234 > 368 (369 > 368)
950 – 460 < 250 + 370 (490 < 620)
679 – 432 > 457 – 220 (247 > 237)
260 + 143 < 548 – 305 (403 < 243)

Завдання 616

Довжина трьох різнокольорових стрічок дорівнює 115 м. Довжина білої та синьої стрічок разом дорівнює 62 м, а довжина синьої та зеленої стрічок разом — 70 м. Яка довжина кожної стрічки?
Короткий запис
Разом — 115 м
Біла, синя  62 м
Синя, зелена — 70 м
Біла — ?, Синя — ?, Зелена — ?

Розв’язання

1) 115  62 = 53 (м) – довжина зеленої стрічки

2) 70  53 = 17 (м) – довжина синьої стрічки

3) 62  17 = 45 (м) – довжина білої стрічки

Відповідь: довжина білої стрічки 45 м, довжина синьої стрічки 17 м, довжина зеленої стрічки 53 см.

 

§ 137 Завдання 617
Як зміниться різниця чисел 402 і 236, якщо зменшуване зменшити на 40, а від’ємник збільшити на 20? Зменшиться на 60 (40 + 20 = 60)

 

+ 143
     56
   199
+ 252
   334
   586
+ 674
   137
   811

Завдання 619

+ 213
   165
   378
+ 142
   337
   479
+ 724
   265
   989
+ 543
   146
   689
+ 164
   436
   600
+ 290
   436
   726
+ 347
   563
   910
+ 529
   287
   816

Завдання 620 Письмове віднімання

_ 287
    45
   242
_ 469
   235
   234
_ 607
  256
  351

Завдання 619

_ 289
   167
   122
_ 474
   362
   112
_ 746
   436
   310
_ 176
    65
   111
_ 525
   345
   180
_ 826
   534
   292
_ 935
   627
   308
_ 370
   167
   203
Завдання 622
Довжина річки Рось 346 км. Річка Ворскла на 118 км довша, ніж річка Рось, а річка Прут на 503 км довша, ніж річка Ворскла.  Яка довжина річки Прут?
Короткий запис
р. Рось — 346 км
р. Ворскла — ?, на 118 км довша, ніж р. Рось
р. Прут — ?, на 503 км довша, ніж р. Ворскла

Розв’язання

1) 346 + 118 = 464 (км) – довжина р. Ворскла

2) 464 + 503 = 967 (км) – довжина р. Прут

Відповідь: довжина річки Прут 967 км.

 

Завдання 623
У готелі зупинилося 160 спортсменів. Серед них з Білорусі було 67 спортсменів, з Польщі — на 28 спортсменів менше, ніж з Білорусі, а решта спортсменів — з України. Скільки спортсменів було в готелі з України?
Короткий запис
Разом — 160 с.
З Білорусі — 67 с.
З Польщі — ?, на 28 с. менше, ніж з Білорусі
З України — ?, решта

Розв’язання

1) 67  28 = 39 (с.) – з Польщі

2) 67 + 39 = 106 (с.) – з Білорусі і Польщі разом

2) 160  106 = 54 (с.) – з України

Відповідь: в готелі було 54 спортсменів з України.

 

Завдання 624
Ширина прямокутника дорівнює 6 см, а довжина — на 2 см більша. Знайди периметр прямокутника. Побудуй цей прямокутник.
Короткий запис
Ширина — 6 см
Довжина — ?, на 2 см більша, ніж ширина
Периметр — ?

Розв’язання

1) 6 + 2 = 8 (см) – довжина прямокутника

2) (6 + 8) • 2 = 14 • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника

Відповідь: периметр прямокутника 28 см.

Завдання 625
Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює 8 см.

Розв’язання

8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата

Завдання 626

+ 239
   160
   399
+ 374
   162
   536
+ 746
   136
   882
+ 476
   265
   741
_ 268
    57
   211
_ 626
   224
   402
_ 951
   537
   414
_ 180
   148
     32
Завдання 627
Побудуй різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.

Розв’язання

12 : 2 = 6 (см) – сума двох суміжних сторін прямокутника

Отже, можна побудувати два прямокутники зі сторонами 5 см і 1 см; 4 см і 2 см.

Інші завдання дивись тут...