Інші завдання дивись тут...

§ 87 Завдання 134 Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, які горіхи корисні ді­тям — вони легко засвоюються та покращують роботу мозку.

100 : 10 = 10

10 : 5 = 2

2 • 9 = 18

18 : 3 = 6

6 • 7 = 42

42 : 6 = 7

6 + 2 = 9

Відповідь: 9 волоські горішки

 

Завдання 135

8 • (3 + 6) = 8 • 9 = 72            8 • 3 + 8 • 6 = 24 + 48 = 72

Щоб помножити число на суму двох чисел, треба помножити це число на кожний з доданків, а отримані добутки додати.

 

Завдання 136

5 • (8 + 7) = 5 • 8 + 5 • 7 = 40 + 35 = 75

4 • (9 + 5) = 4 • 9 + 4 • 5 = 36 + 20 = 56

3 • (8 + 2) = 3 • 10 = 30

7 • (6 + 4) = 7 • 10 = 70

Завдання 137 Знайди всі значення змінної а, за яких нерівність а • 3 > 12 є істинною.

а • 3 > 12

а = 5, 6, 7,…, тобто всі числа більші п’яти.

 

Завдання 138 Математичний диктант

Суму чисел 2 і 8 збільште в 9 разів;

(2 + 8) • 9 = 10 • 9 = 90

Частку чисел 24 і 6 збільште в 7 разів;

(24 : 6) • 7 = 4 • 7 = 28

Число 6 збільште на суму чисел 3 і 5;

6 + (3 + 5) = 6 + 8 = 14

Суму чисел 15 і 45 зменште в 6 разів.

(15 + 45) : 6 = 60 : 6 = 10

 

Завдання 139 Допоможи мамі зробити розрахунки. Щоб сплести 4 шапки й 6 снудів, мамі потрібно купити пряжу — по 2 мотки на кожен виріб. Скільки мотків пряжі має купити мама? Розв'яжи за­дачу двома способами.

1-й  спосіб          2 • (4 + 6)

1) 4 + 6 = 10 (шт.) – разом шапок і снудів

2) 2 • 10 = 20 (м.)

2-й  спосіб         2 • 4 + 2 • 6

1) 2 • 4 = 8 (м.) – мотків треба на шапки

2) 2 • 6 = 12 (м.) – мотків треба на шапки

3) 8 + 12 = 20 (м.)

Відповідь: 20 мотків пряжі має купити мама.

 

Завдання 140 Накресли такі квадрат і прямокутник, щоб периметр кожного з них дорівнював 16 см.

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата, який треба накреслити

16 : 2 = 8 (см) – півпериметр прямокутника, або сума ширини і довжини прямокутника.

8 = 1 + 8 – ширина і довжина прямокутника

8 = 2 + 6 – ширина і довжина прямокутника

8 = 3 + 5 – ширина і довжина прямокутника

Скільки прямокутників пери­метром 16 см?

Три прямокутники треба накреслити з такими сторонами:

1 см і 8 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см.

 

Завдання 141 Зручним способом.

8 • (2 + 7) = 8 • 9 =72

6 • (4 + 8) = 6 • 4 + 6 • 8 = 24 + 48 = 72

5 • (8 + 2) = 5 • 10 = 50

7 • (3 + 9) = 7 • 3 + 7 • 9 = 21 + 63 = 84

 

Завдання 142 Юні конструктори побудували дві космічні станції з деталей лего, використовуючи на кожну конструкцію по 9 синіх і 10 жовтих де­талей. Скільки всього деталей лего використали діти?

1-й  спосіб          (9 + 10) • 2

1) 9 + 10 = 19 (шт.) – деталей використали на одну станцію

2) 19 • 2 = 38 (д.)

2-й  спосіб         9 • 2 + 10 • 2

1) 9 • 2 = 18 (д.) – синіх деталей використали

2) 10 • 2 = 20 (д.) – жовтих деталей використали

3) 18 + 20 = 38 (д.)

Відповідь: всього діти використали 38 деталей лего.

 

§ 88 Завдання 143 Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, як називають не­бесні тіла, що мандрують навколо Сонця і які періодично можна спостерігати із Землі.

54 : 9 = 6

6 • 5 = 30

30 : 10 = 3

3 • 8 = 24

24 : 6 = 4

4 + 5 = 9

Відповідь: 9 комети

 

Завдання 144

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 20 • 3 + 4 • 3 = 60 + 12 = 72

Щоб помножити двоцифрове число на одноцифрове, треба:

1)  двоцифрове число розкласти на розрядні доданки;

2)  помножити на одноцифрове число окремо кількість десятків та одиниць, а отримані добутки додати.

 

Завдання 145 

15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 10 • 3 + 5 • 3 = 30 + 15 = 45

25 • 5 = (20 + 5) • 5 = 20 • 5 + 5 • 5 = 100 + 25 = 125

34 • 4 = (30 + 4) • 4 = 30 • 4 + 4 • 4 = 120 + 16 = 136

18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 10 • 6 + 8 • 6 = 60 + 48 = 108

23 • 5 = (20 + 3) • 5 = 20 • 5 + 3 • 5 = 100 + 15 = 115

23 • 2 = (20 + 3) • 2 = 20 • 2 + 3 • 2 = 40 + 6 = 46

14 • 7 = (10 + 4) • 7 = 10 • 7 + 4 • 7 = 70 + 28 = 98

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 40 • 2 + 1 • 2 = 80 + 2 = 82

 

Завдання 146  Тато купив 14 пиріжків по 5 грн. Яка вартість усієї покупки?

Розв’язання

5 • 14 = 70 (грн)

Відповідь: вартість всієї покупки 70 грн.

 

Завдання 147 Знайди невідомі величини за таблицею.

Ціна

Кількість

Вартість

12 грн

4 кг

48 грн

12 грн

6 хусточок

72 грн

7 грн

6 олівців

42 грн

9 грн

5 порцій морозива

45 грн

12 • 4 = 48 (грн) - вартість

12 • 6 = 72 (грн) – вартість хусточок

42  : 7 = 6 (шт.) – кількість олівців

45 : 5 = 9 (грн) –  ціна морозива

 

Завдання 148 До шкільної їдальні привезли 1 ц борошна: 70 кг борошна було в мішку, а решта — у пакетах по 5 кг у кожному. Скільки пакетів борошна привезли до шкільної їдальні?

Розв’язання

1) 100 – 70 = 130 –  решта борошна

2) 130 : 5 = 26 (п.)

Відповідь: привезли 26 пакетів борошна.

 

Завдання 149 Олені потрібно заплатити за покупку 19 грн. У неї є тільки монети по 2 грн, а в продавчині — тільки банкноти по 5 грн. Чи може Олена розрахуватися за покупку? Як саме?

Розв’язання

1) 19 + 5 =24 (грн.) – має дати Оленка

2) 24 : 2 = 12 (купюр) –  стільки монет по 2 гривні

Відповідь: Оленка має дати 12 монет по 2 гривні і отримає решту 5 гривень.

 

Завдання 150

22 • 4 = (20 + 2) • 4 = 20 • 4 + 2 • 4 = 80 + 8 = 88

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 20 • 3 + 8 • 3 = 60 + 24 = 84

24 • 5 = (20 + 4) • 5 = 20 • 5 + 4 • 5 = 100 + 20 = 120  

19 • 5 = (10 + 9) • 5 = 10 • 5 + 9 • 5 = 50 + 45 = 95

42 • 7 = (40 + 2) • 7 = 40 • 7 + 2 • 7 = 280 + 14 = 294

38 • 2 = (30 + 8) • 2 = 30 • 2 + 8 • 2 = 60 + 16 = 76

 

Завдання 151 У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Яка маса 16 дм та­кого дроту?

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (г)  –  маса 1 дм дроту

2) 8 16 = 128 (г)

Відповідь: 128 грам маса 16 дм дроту.

 

§ 89 Завдання 152 Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, хто написав казку «Любов циркуля та лінійки».

14 • 2 = 28

28 : 7 = 4

4 • 10 = 40

40 : 5 = 8

8 • 9 = 72

72 • 10 = 720

720 - 320 = 400

Відповідь: 400 Шарль Перро.

 

Завдання 154

4 • 14 = 14 • 4

3 • 19 = 19 • 3

3 • 32 = 32 • 3

7 • 21 = 21 • 7

7 • 24 = 24 • 7

4 • 28 = 28 • 4

Щоб помножити одноцифрове число на двоцифрове, можна застосувати переставну властивість множення.

 

Завдання 155

3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 3 • 20 + 3 • 4 = 60 + 12 = 72

Щоб помножити число на суму, треба помножити це число на кожний доданок, а отримані добутки додати.

 

Завдання 156 

4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 4 • 10 + 4 • 8 = 40 + 32 = 72

7 • 12 = 7 • (10 + 2) = 7 • 10 + 7 • 2 = 70 + 14 = 84

4 • 15 = 4 • (10 + 5) = 4 • 10 + 4 • 5 = 40 + 20 = 60

8 • 16 = 8 • (10 + 6) = 8 • 10 + 8 • 6 = 80 + 48 = 128

3 • 32 = 3 • (30 + 2) = 3 • 30 + 3 • 2 = 90 + 6 = 96

2 • 27 = 2 • (20 + 7) = 2 • 20 + 2 • 7 = 40 + 14 = 54

6 • 13 = 6 • (10 + 3) = 6 • 10 + 6 • 3 = 60 + 18 = 78

 

Завдання 157

Якщо k = 26, то 3 • k = 3 • 26 = 3 • (20 + 6) = 3 • 20 + 3 • 6 = 60 + 18 = 78

 

Завдання 158  Тарас і Тетяна придбали 2 шоколадки по 45 грн і 4 пачки пе­чива по 18 грн. Яка вартість усієї покупки?

Розв’язання

1) 45 2 = 90 (грн)  –  вартість шоколадки

2) 18 4 = 72 (грн) – вартість печива

3) 90 + 72 = 162 (грн)

Відповідь: вартість всієї покупки 162 грн.

 

Завдання 159

4 • 22 = 4 • (20 + 2) = 4 • 20 + 4 • 2 = 80 + 8 = 88

3 • 34 = 3 • (30 + 4) = 3 • 30 + 3 • 4 = 90 + 12 = 102

6 • 18 = 6 • (10 + 8) = 6 • 10 + 6 • 8 = 60 + 48 = 108

3 • 26 = 3 • (20 + 6) = 3 • 20 + 3 • 6 = 60 + 18 = 78

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 7 • 10 + 7 • 4 = 70 + 28 = 98

 

Завдання 160 Радіус круга 15 см. Накресли коло, радіус якого в 3 рази мен­ший.

15 : 3 = 5 (см) – радіус кола, який треба накреслити

Інші завдання дивись тут...