Інші завдання дивись тут...

§ 87 Завдання 134 Порядок дій

100 : 10 : 5 • 9 : 3 • 7 : 6 + 2 = 7 + 2 = 9

 

Завдання 135 Множення числа на суму

8 • (3 + 6) = 8 • 9 = 72            8 • 3 + 8 • 6 = 24 + 48 = 72

Щоб помножити число на суму двох чисел, треба помножити це число на кожний з доданків, а отримані добутки додати.

 

Завдання 136

5 • (8 + 7) = 5 • 8 + 5 • 7 = 40 + 35 = 75

4 • (9 + 5) = 4 • 9 + 4 • 5 = 36 + 20 = 56

3 • (8 + 2) = 3 • 10 = 30

7 • (6 + 4) = 7 • 10 = 70

Завдання 137

Знайди всі значення змінної а, за яких нерівність а • 3 > 12 є істинною.

а • 3 > 12

а = 5, 6, 7, … , тобто всі числа більші від чотири.

 

Завдання 138

Суму чисел 2 і 8 збільште в 9 разів;

(2 + 8) • 9 = 10 • 9 = 90

Частку чисел 24 і 6 збільште в 7 разів;

24 : 6 • 7 = 4 • 7 = 28

Число 6 збільште на суму чисел 3 і 5;

6 + (3 + 5) = 6 + 8 = 14

Суму чисел 15 і 45 зменште в 6 разів.

(15 + 45) : 6 = 60 : 6 = 10

 

Завдання 139

Допоможи мамі зробити розрахунки. Щоб сплести 4 шапки й 6 снудів, мамі потрібно купити пряжу — по 2 мотки на кожен виріб. Скільки мотків пряжі має купити мама? Розв'яжи за­дачу двома способами.

Короткий запис

4 в.  по 2 м.

6 в.  по 2 м.

Разом мотків  ?

Розв'язання

1-й  спосіб

2 • (4 + 6) = 2 • 10 = 20 (м.)     

1) 4 + 6 = 10 (в.) – виробів (шапок і снудів разом)

2) 2 • 10 = 20 (м.)

2-й  спосіб

2 • 4 + 2 • 6 = 8 + 12 = 20 (м.) 

1) 2 • 4 = 8 (м.) – на шапки

2) 2 • 6 = 12 (м.) – на снуді

3) 8 + 12 = 20 (м.)

Відповідь: мама має купити 20 мотків пряжі.

 

Завдання 140

Накресли такі квадрат і прямокутник, щоб периметр кожного з них дорівнював 16 см.

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата

Скільки прямокутників пери­метром 16 см? Три прямокутники

Для прямокутника сума довжин двох сторін повинна дорівнювати: 16 : 2 = 8 (см)

Р = (7 + 1) • 2 = 16 (см)

Р = (6 + 2) • 2 = 16 (см)

Р = (5 + 3) • 2 = 16 (см)

 

Завдання 141

8 • (2 + 7) = 8 • 9 =72

6 • (4 + 8) = 6 • 4 + 6 • 8 = 24 + 48 = 72

5 • (8 + 2) = 5 • 10 = 50

7 • (3 + 9) = 7 • 3 + 7 • 9 = 21 + 63 = 84

 

Завдання 142

Юні конструктори побудували дві космічні станції з деталей лего, використовуючи на кожну конструкцію по 9 синіх і 10 жовтих де­талей. Скільки всього деталей лего використали діти?

Короткий запис

2 ст.   ?, по 9 д. і 10 д. на кожну

Розв'язання

1-й  спосіб          

(9 + 10) • 2 = 38 (д.)

1) 9 + 10 = 19 (шт.) – на одну станцію

2) 19 • 2 = 38 (д.)

2-й  спосіб         

9 • 2 + 10 • 2 = 38 (д.)

1) 9 • 2 = 18 (д.) – синіх деталей

2) 10 • 2 = 20 (д.) – жовтих деталей

3) 18 + 20 = 38 (д.)

Відповідь: всього діти використали 38 деталей лего.

 

§ 88 Завдання 143 Порядок дій

54 : 9 • 5 : 10 • 8 : 6 + 5 = 4 + 5 = 9 

в) 9 комет

 

Завдання 144

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 20 • 3 + 4 • 3 = 60 + 12 = 72

 

Завдання 145 

15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 10 • 3 + 5 • 3 = 30 + 15 = 45

25 • 5 = (20 + 5) • 5 = 20 • 5 + 5 • 5 = 100 + 25 = 125

34 • 4 = (30 + 4) • 4 = 30 • 4 + 4 • 4 = 120 + 16 = 136

18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 10 • 6 + 8 • 6 = 60 + 48 = 108

23 • 5 = (20 + 3) • 5 = 20 • 5 + 3 • 5 = 100 + 15 = 115

23 • 2 = (20 + 3) • 2 = 20 • 2 + 3 • 2 = 40 + 6 = 46

14 • 7 = (10 + 4) • 7 = 10 • 7 + 4 • 7 = 70 + 28 = 98

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 40 • 2 + 1 • 2 = 80 + 2 = 82

 

Завдання 146 

Тато купив 14 пиріжків по 5 грн. Яка вартість усієї покупки?

Коротка схема

14 п.   ?, по 5 грн

Розв’язання

5 • 14 = 5 • (10 + 14) = 5 • 10 + 5 • 4 = 50 + 20 = 70 (грн)

Відповідь: вартість всієї покупки 70 грн.

 

Завдання 147

Ціна

Кількість

Вартість

12 грн

4 кг

12 • 4 = 48 грн

12 грн

6 хусточок

12 • 6 = 72 грн

7 грн

42  : 7 = 6 олівців

42 грн

45 : 5 = 9 грн

5 порцій морозива

45 грн

Завдання 148

До шкільної їдальні привезли 1 ц борошна: 70 кг борошна було в мішку, а решта — у пакетах по 5 кг у кожному. Скільки пакетів борошна привезли до шкільної їдальні?

Короткий запис

Разом — 100 кг

У мішку — 70 кг

Решта — ? п. по 5 кг

Розв’язання

1) 100 – 70 = 30 –  решта борошна

2) 30 : 5 = 6 (п.)

Відповідь: привезли 6 пакетів борошна.

 

Завдання 149

Олені потрібно заплатити за покупку 19 грн. У неї є тільки монети по 2 грн, а в продавчині — тільки банкноти по 5 грн. Чи може Олена розрахуватися за покупку? Як саме?

Розв’язання

1) 19 + 5 =24 (грн) – має дати Оленка

2) 24 : 2 = 12 (купюр) –  стільки монет по 2 гривні

Відповідь: Оленка має дати 12 монет по 2 гривні і отримає решту 5 гривень.

 

Завдання 150

22 • 4 = (20 + 2) • 4 = 20 • 4 + 2 • 4 = 80 + 8 = 88

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 20 • 3 + 8 • 3 = 60 + 24 = 84

24 • 5 = (20 + 4) • 5 = 20 • 5 + 4 • 5 = 100 + 20 = 120  

19 • 5 = (10 + 9) • 5 = 10 • 5 + 9 • 5 = 50 + 45 = 95

42 • 7 = (40 + 2) • 7 = 40 • 7 + 2 • 7 = 280 + 14 = 294

38 • 2 = (30 + 8) • 2 = 30 • 2 + 8 • 2 = 60 + 16 = 76

 

Завдання 151

У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Яка маса 16 дм та­кого дроту?

Короткий запис

9 дм  72 г

16 дм  ?

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (г)  –  маса 1 дм дроту

2) 8 • 16 = 128 (г)

Відповідь: маса 16 дм дроту 128 грам.

 

§ 89 Завдання 152 Порядок дій

14 • 2 : 7 • 10 : 5 • 9 • 10  320 = 400

б) 400  Шарль Перро.

 

Завдання 151

Накресли коло, радіус якого дорівнює 15 мм, і круг, радіус якого вдвічі більший більший за радіус кола

15 • 2 = 30 (мм) = 3 (см)

Завдання 154 Переставна властивість множення

4 • 14 = 14 • 4

3 • 19 = 19 • 3

3 • 32 = 32 • 3

7 • 21 = 21 • 7

7 • 24 = 24 • 7

4 • 28 = 28 • 4

Завдання 155

3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 3 • 20 + 3 • 4 = 60 + 12 = 72

Щоб помножити число на суму, треба помножити це число на кожний доданок, а отримані добутки додати.

 

Завдання 156 

4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 4 • 10 + 4 • 8 = 40 + 32 = 72

7 • 12 = 7 • (10 + 2) = 7 • 10 + 7 • 2 = 70 + 14 = 84

4 • 15 = 4 • (10 + 5) = 4 • 10 + 4 • 5 = 40 + 20 = 60

8 • 16 = 8 • (10 + 6) = 8 • 10 + 8 • 6 = 80 + 48 = 128

3 • 32 = 3 • (30 + 2) = 3 • 30 + 3 • 2 = 90 + 6 = 96

2 • 27 = 2 • (20 + 7) = 2 • 20 + 2 • 7 = 40 + 14 = 54

6 • 13 = 6 • (10 + 3) = 6 • 10 + 6 • 3 = 60 + 18 = 78

 

Завдання 157

Якщо k = 26, то 3 • k = 3 • 26 = 3 • (20 + 6) = 3 • 20 + 3 • 6 = 60 + 18 = 78

 

Завдання 158 

Тарас і Тетяна придбали 2 шоколадки по 45 грн і 4 пачки пе­чива по 18 грн. Яка вартість усієї покупки?

Короткий запис

2 шт.  ?, по 45 грн

4 шт.  ?, по 18 грн

Вартість покупки  ? 

Розв’язання

1) 45 • 2 = 90 (грн)  –  вартість шоколадки

2) 18 • 4 = 72 (грн) – вартість печива

3) 90 + 72 = 162 (грн)

Відповідь: вартість всієї покупки 162 грн.

 

Завдання 159

4 • 22 = 4 • (20 + 2) = 4 • 20 + 4 • 2 = 80 + 8 = 88

3 • 34 = 3 • (30 + 4) = 3 • 30 + 3 • 4 = 90 + 12 = 102

6 • 18 = 6 • (10 + 8) = 6 • 10 + 6 • 8 = 60 + 48 = 108

3 • 26 = 3 • (20 + 6) = 3 • 20 + 3 • 6 = 60 + 18 = 78

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 7 • 10 + 7 • 4 = 70 + 28 = 98

 

Завдання 160

Радіус круга 15 см. Накресли коло, радіус якого в 3 рази мен­ший.

15 : 3 = 5 (см) – радіус кола

Інші завдання дивись тут...