Інші завдання дивись тут...

§ 72 Завдання 1 Порядок дій

383 + 19  118 + 21 + 146 - 1 = 450 

1) 383 + 19 = 402

2) 402 - 118 = 284

3) 284 + 21 = 305

4) 305 + 146 = 451

5) 451 - 1 = 450

 

Завдання 2

Знайди кількість іграшок, виконавши дію множення двома способами.

І спосіб: 6 • 3 = 18 (ігр.)

ІІ спосіб: 3 • 6 = 18 (ігр.)

Завдання 3

3 • 9 = 9 • 3 = 27

2 • 7 = 7 • 2 = 14

5 • 9 = 9 • 5 = 45

4 • 8 = 8 • 4 = 32

Завдання 4

4 • 6 + 12 : 4 = 24 + 3 = 27

3 • 8 – 16 : 2 = 24 – 8 = 16

4 • 7 – 2 • 9 = 28 – 18 = 10 

6 • 2 + 3 • 8 = 12 + 24 = 36

9 • 2 – 3 • 6 = 18 – 18 = 0

7 • 8 + 18 : 3 = 56 + 6 = 62

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.

 

Завдання 5

Аліна задумала число. Помноживши його на 4, вона отрима­ла 32. Яке число задумала Аліна? Розв'яжіть задачу, склавши рівняння.

x • 4 = 32

х = 32 : 4

х = 8

Відповідь: Аліна задумала число 8.

 

Завдання 6

Певне число збільшили в 7 разів та отримали 56. Знайди не­відоме число, склавши рівняння.

x • 7 = 56

х = 56 : 7

х = 8

Відповідь: невідоме число 8.

 

Завдання 7  Рівняння

x • 7 = 56

х = 56 : 7

х = 8

3 • х = 27

х = 27 : 3

х = 9

х • 9 = 72

х = 72 : 9

х = 8

Завдання 8

х • 5 = 35

х = 35 : 5

х = 7

4 • х = 36

х = 36 : 4

х = 9

х • 6 = 48

х = 48 : 6

х = 8

§ 73 Завдання 10

Геометричні об'ємні фігури (геометричні тіла): куб, циліндр, куля, конус, піраміда

•  На якому геометричному тілі є квадрат? На кубі та піраміді

•  На якому геометричному тілі є трикутник; На піраміді

•  На якому геометричному тілі є круг; На конусі

•  На якому геометричному тілі є прямокутник? На кубі, на піраміді

 

Завдання 11 Сполучний закон множення

4 • 2 • 3 = 4 • (2 • 3) = 4 • 6 = 24

4 • 2 • 3 =(4 • 2) • 3) = 8 • 3 = 24

 

Завдання 12  

9 • 4 • 2 = 9 • (4 • 2) = 9 • 8 = 72

8 • 3 • 2 = 8 • (3 • 2) = 8 • 6 = 48

7 • 2 • 3 = 7 • (2 • 3) = 7 • 6 = 42

3 • 3 • 8 = (3 • 3) • 8 = 9 • 8 = 72

 

Завдання 13 Рівняння

350 – х = 180

х = 350 – 180

х = 170

х • 6 = 48

х = 48 : 6

х = 8

х + 407 = 815

х = 815 – 407

х = 408

Завдання 14 Задумане число збільшили в 5 разів та отримали 45. Знайди задумане число. Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

х • 5 = 45

х = 45 : 5

х = 9

Відповідь: задумане число 9.

 

Завдання 15 

У шкільному хорі співали а дівчат, а хлопців було у 2 рази мен­ше. На скільки в хорі менше хлопців, ніж дівчат? Склади буквений вираз і знайди його значення, якщо а = 18.

Вираз   а – а : 2

Якщо а = 18, тоді а – а : 2 = 18 – 18 : 2 = 18 – 9 = 9

Відповідь: в хорі на 9 хлопців менше, ніж дівчат.

 

Завдання 16 

Як за допомогою двох посудин місткістю 3 л і 5 л налити у від­ро 4 л води?

1 спосіб

(5 – 3) + (5 – 3) = 2 + 2 = 4 (л) – налили у відро

2 спосіб

5 + 5 – 3 – 3 = 10 – 6 = 4 (л) – залишиться у відрі

 

Завдання 17 Сполучний закон множення

7 • 5 • 2 = 7 • (5 • 2) = 7 • 10 = 70

3 • 3 • 7 = (3 • 3) • 7 = 9 • 7 = 63

2 • 4 • 8 = (4 • 2) • 8 = 8 • 8 = 64

5 • 2 • 6 = (5 • 2) • 6 = 10 • 6 = 60

 

Завдання 18

Тато купив кілька банок фарби по 2 кг у кожній банці, щоб по­фарбувати паркан. Скільки банок фарби купив тато, якщо мама замовила йому 16 кг фарби? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

2 • х = 16

Х = 16 : 2

Х = 8 (б.)

Відповідь: тато купив 8 банок фарби.

 

§ 74 Завдання 19

Числа, які можна поділити і на 2, і на 4: 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24

Числа, які можна поділити тільки на 2 (але не на 4): 2, 6, 10, 20, 22

Числа, які не можна поділити ні на 2, ні на 4: 5, 11, 15

 

Завдання 20

2 • 7 = 14

6 • 4 = 24

3 • 7 = 21

7 • 8 = 56

4 • 7 = 28

8 • 9 = 72

5 • 8 = 40

9 • 9 = 81

Завдання 21 Сполучний закон множення

У добутку кількох множників можна міняти множники місця­ми та брати їх у дужки будь-яким способом. a • b • c = a • (b • c)

 

Завдання 22

5 • 6 • 2 = (5 • 2) • 6 = 10 • 6 = 60

3 • 7 • 2 = (3 • 2) • 7 = 6 • 7 = 42

8 • 2 • 5 = 8 • (2 • 5) = 8 • 10 = 80

 

Завдання 23

4 • 5 = 5 • 4 

8 • 3 < 8 • 5

2 • 3 • 5 < 5 • 2 • 4

6 • 1 • 5 = 5 • 6 • 1

Завдання 24  

Маса поросяти становить 9 кг, а маса теляти — у 5 разів біль­ша. Яка маса теляти?

Короткий запис

Порося  9 кг

Телятко  ?, у 5 разів більше, ніж порося

Розв’язання

9 • 5 = 45 (кг)

Відповідь: маса теляти 45 кілограмів.

 

Завдання 25 Пери­метр трикутника

АВ = ВС = СА = 4 см

Р = 4 см  3 = 12 (см) – периметр трикутника.

 

Завдання 26

2 • 9 • 5 = (2 • 5) • 9 = 10 • 9 = 90

4 • 10 • 2 = (4 • 2) • 10 = 8 • 10 = 80

3 • 7 • 2 = (3 • 2) • 7 = 6 • 7 = 42

9 • 2 • 2 = 9 • (2 • 2) = 9 • 4 = 36

Завдання 27

У пункті прокату в міському парку було 8 гіроскутерів, а скейтів у 4 рази більше. Скільки скейтів було в пункті прокату?

Короткий запис

Гіроскутерів — 8 штук,

Скейтів — ?, у 4 рази більше, ніж гіроскутерів.

Розв’язання

8 • 4 = 32 (штук) – було скейтів

Відповідь: в пункті прокату було 32 скейти.

Інші завдання дивись тут...